Arxiu de la categoria: Autónomos

EXPLOTACIÓ LABORAL I ATUR EN UN MON DE ROBOTS I INTEL.LIGÈNCIA ARTIFICIAL.

El que ens venien pronosticant, i no s’acabava de produir, la extensió de la robotització i de la intel·ligència artificial en l’àmbit laboral comença ja a ser un fet. El sector que més s’havia robotitzat va ser el de l’automòbil, la intensitat de robotització (nombre de robots per cada 10.000 treballadors) és entre 4 i 5 vegades més alta que en el conjunt industrial (1.196 contra 281). La robotització s’estén a d’altres sectors, així que el procés de destrucció de llocs de treball que ha patit el sector de l’automòbil, amb milers d’acomiadaments a tot el mon, s’estendrà a d’altres sectors així com les condicions de treball que generen també, la expulsió dels treballadors menys qualificats cap a feines més marginals i precàries (més dades a https://ifr.org/ ) . Mentre el software d’intel·ligència artificial augmenta el control sobre els treballadors i empitjora el seu medi social, aïllant-lo i lligant-lo més curt, com està passant amb algunes aplicacions del teletreball. La robotització i la Intel·ligència artificial s’aplica d’una manera molt especial a tasques “poc considerades”, tenen un risc d’automatització superior al 50% la preparació de menjar, la construcció, la neteja, la conducció de vehicles, l’agricultura, la confecció i els serveis personal, mentre que els alts comanaments i els polítics estan per sota del 30%.

La demagògia del capitalisme pretén que aquest desplaçament vers els marges i l’atur és “una oportunitat” per fer el “que tu vulguis” i per “formar-te” (o millor dit deformar-te) en un miratge de meritocràcia dels self-made-mens, mentre que l’esquerra de l’estat i el capital afegeix una renda bàsica que ens permetrà “cultivar-nos” (al respecte pot ser interessant, a partir del minut 20, mirar les opinions que una colla d’idiotes donen al vídeo de https://www.enriquedans.com/2021/04/el-futuro-del-trabajo-un-documental-interesante.html ) .

El procés és molt complex i la informació no està disponible en sa major part, així que ens centrarem en alguns cassos que pensem que poden ser prou significatius i dels que (creiem) que disposem de prou informació com per fer-nos una idea. Aquest cassos son Foxconn (https://www.foxconn.com/en-us/ ) en el cas de la robotització i Amazon (te 36 filials cada una amb el seu web) en el de la intel·ligència artificial, amb algunes altres dades sobre els repartidors i els de la banca.

FOXCONN el monstre de l’electrònica. Foxconn, en realitat “Hon Hai Precision Industry Co Ltd” és una companyia de matriu taiwanesa que fabrica la major part d’aparells electrònics del mon, de fet ven més que la suma dels seus 10 principals competidors. El seu principal client és Apple, però treballa també per Alphabet (Google), Amazon, BlackBerry, Cisco, Dell, Fujitsu, GE, HP, IBM, Intel, LG, Microsoft, Nintendo, Panasonic, Philips, Samsung, Sony, Toshiba, Lenovo, Huawei, ZTE y Xiaomi…

Les condicions de treball a Foxconn eren, i son, horroroses, jornades de 12 hores, de dos a 4 dies lliures al més… A les seves factories van haver diversos suïcidis de treballadors que no van poder resistir les condicions laborals, això va generar protestes a occident i Apple sensible a la imatge que d’ells tenen els seus clients, va “pressionar” Foxconn per fer canvis. La “humanització” de Foxconn era una rentada de cara per Apple, de fet eren ells qui fixava (i continua fixant) les condicions de treball amb les seves exigències de preus i de terminis, on els competidors de Foxconn estan disposat a acceptar el que faci falta .

Una de les “solucions” proposades va ser la robotització, cap el 2010 els executius de la empresa parlaven de “substituir” un milió dels seus 1,2 milions d’empleats, s’especulava amb que això seria realitat el 2015, però les coses no van tan ràpides, a part de problemes tècnics, com és la precisió de les tasques dels “foxbots”, que han de estar sobre els 0,02 mil·límetres. De fet ja han implementat 100.000 robots i una de les factories de “Foxcomm City” a Shenzhen és ja una “fàbrica fosca” (no cal il·luminar-la ja que no hi ha humans) però es dedica a fabricar carcasses… la microelectrònica necessita si més no la col·laboració d’humans (“treballadors híbrids” en diuen els explotadors).

Actualment Foxconn te 873.000 treballadors, si hem de creure la xifra inicial de 1.200.000, s’haurien perdut per el camí de la robotització (i potser de la subcontractació deslocalitzada) 327.000 persones. Quina és ara la situació dels acomiadats i dels que conserven els seus llocs de treball?, de cap manera és la utopia d’un mon de persones dedicades a les seves aficions o formant-se, no estem davant de l’abolició del treball. La misèria del treball a les cadenes d’assemblatge es manté i s’eixampla i s‘uneix a la misèria de la desocupació que, a Xina, pot fer que t’expulsin de la ciutat i et tornin al teu poble d’origen.

Els “treballadors híbrids” (“col·laboració” home/màquina) és ma d’obra barata i flexible, pot canviar de tasca i de torn i, finalment es pot acomiadar… aquesta “hibridació” posa al treballador per sota la màquina, la màquina marca el ritme. Les revoltes que van esclatar el 2012 i el 2014, en que es va aturar la producció en moments claus de lliurament d’encàrrecs, sembla que es van esmorteir, encara que el bloqueig informatiu fa que no arribin totes les notícies, hores d’ara després de l’aturada per el COVID, el govern i la empresa volen reactivar la producció i es pressiona per treballar més ràpid. https://www.youtube.com/watch?v=V3YFGixp9Jw&t=388s

AMAZON la fabrica de bitllets de l’home més ric del mon. Amazon és un altra model, realment no massa diferent de FOXCONN, aquí els robots també marquen el ritme dels empaquetadors.(https://www.youtube.com/watch?v=wgBi1XDzI30 ), però en aquest cas ens interessa més l’ús que vol fer de la intel·ligència artificial (AI). Amazon està desenvolupat un algoritme per organitzar el treball, per fer rotar tasques, torns… segons diuen per evitar moviments repetitius i protegir la salut dels treballadors (com si treballar a Amazon no fos tòxic per se). Amazon ha construït tota una xarxa de recol·lecció de dades a través dels seus dispositius, sobretot Alexa, però també Echo i els seus serveis al núvol AWS, dades que posteriorment es monetarizen vol confiar tota la atenció al client a una IA que vagi més enllà de l’arbre de decisions que acaba en un humà. Amazon investiga en reconeixement de la veu, traduccions, cerques, de visió per computador… de fet el pressupost per I+D d’Amazon és més gran que tots els fons d’investigació de l’Estat Espanyol (públics i privats). Tota aquesta recerca afecta als seus treballadors i als treballadors d’altres empreses a través de la venda de solucions IA per el control. Aquest és el cas de AWS Panorama Appliance y AWS Panorama SDK (AWS és el servei d’Amazon per el núvol), la primera és el hardware i la segona el softhware que permeten convertir una càmera de videovigilància en una càmera intel·ligent que permet detectar grups de persones, la distància entre ells, si porten mascareta o casc, trencament de les normes de seguretat o…. perquè no reunions ràpides i trobades entre els treballadors. Amazon persegueix els grups de treballadors que tracten d’organitzar-se i els vigila a través dels algoritmes i, on no arriben, mitjançant empreses de seguretat (Pinketon). Casi totes les àrees d’estudi d’Amazon no sols tenen aplicació comercial per vendes i organització pròpia, també tenen una funció de control que combinada amb la robòtica fa més inhòspit l’ambient carcerari de les modernes fàbriques.

La IA seleccionadora de personal.

Ja fa temps que es parla del biaix (de gènere, de raça…) que tenen algunes IA a l’hora de treballar en la selecció de personal. Les empreses han vist una oportunitat de blanquejar el seu negoci i s’esforcen, si mes no en publicitat, per eliminar els biaixos i ara mateix diuen que les IA son més imparcials que els humans. Potser si o potser no… En el supòsit, improbable, de que això sigui significativament cert hi han altres aplicacions potencialment perilloses per els treballadors. Per exemple el desenvolupament de models d’aprenentatge automàtic per predir la probabilitat de que un treballador “aixequi el vol” o sia que canviï de treball. També s’analitza la personalitat per predir aquells que és més provable que demanin augment de sou, o els que tenen més probabilitats de ser organitzadors associatius.

El parany del teletreball i les IA.

El teletreball ha generat molt de soroll, generalment favorable, ens diuen que el teletreball és el futur post-COVID, ningú sembla tenir en conte el seu caràcter classista, el 61% dels teletreballadors tenen estudis universitaris, i el 28% batxillerat, ni la sobreexplotació que suposa amb un augment de la disponibilitat, de les hores extres… Però hi ha una altra qüestió, el control del treballador. Moltes empreses obliguen als treballadors a instal·lar software de seguiment o a treballar a través d’escriptoris virtuals. Aquestes aplicacions de la IA registren l’ús del teclat, graven la pantalla, el moviment del ratolí i fins i tot prenen imatges amb la càmera per comprovar que el treballador està davant de l’ordinador, també poden analitzar les interaccions entre treballadors per descobrir els “més col·laboradors”. Finalment un cop es tenen suficients dades del treballador és pot quantificar la productivitat independentment de les tasques.

Quan l’IA planifica el treball i l’avalua.

Un dels usos més generalitzats dels algoritmes és la planificació de rutes en el transport i el repartiment i l’avaluació d’aquestes. UPS, Delivero, Glovo… etc son bàsicament capital algorítmic, no tenen vehicles, pocs locals i pocs treballadors directes.

Els algoritmes de les plataformes trien al repartidor que minimitzi els costos i augmenti els beneficis, es fa el repartiment de les hores en que poden treballar (les millors les nits de cap de semana), premia a aquells que obtenen més puntuació i fan més serveis i per contra penalitza als qui rebutgen serveis. Tenir un algoritme com a cap pot ser una cosa terrible, com el cas dels repartidors australians que van ser sancionats per el sistema perquè no seguien la ruta més curta, era a l’estiu, els repartidors seguien la ruta amb més ombra… a l’estiu austral la temperatura pot superar (per bastant) els 40 graus. S’ha detectat que els pilots cada cop tendeixen més a fer el que diu l’algoritme dels sistema de vol, cedeix la seva autonomia a la màquina en una mena d’embrutiment digital. El sector del transport de mercaderies tipus repartiment és un sector dur i por ser la pista de proves per la implantació de sistemes semblants a d’altres sectors.

L’acord dels riders i el conveni de la banca.

A mitjans d’abril s’hauria d’haver publicat la “llei rider”, la que laboralitza als falsos autònoms de les plataformes de repartiment i el 30/3/21 es va publicar el nou conveni col·lectiu de la banca, els dos acords (el primer entre Govern, CCOO, UGT, CEOE i CEPYME, el segon entre CCOO, UGT, el sindicat independent FINE i la patronal AEB) tenen una cosa en comú, introdueix clàusules sobre la Intel·ligència artificial (https://www.boe.es/eli/es/res/2021/03/17/(1) ). Això si, en un sector que està reestructurant la força laboral (amb milers d’acomiadats) i on la IA per la gestió dels “RRHH” ja ve de fa temps, la clàusula referent a la IA és molt pobre i de fet sembla posada per donar més poder als RLT (representantes legales de los trabajadores), el text és:

Derecho ante la inteligencia artificial. Las nuevas herramientas basadas en algoritmos pueden aportar valor hacia una gestión más eficiente de las Empresas, ofreciendo mejoras en sus sistemas de gestión. Sin embargo, el desarrollo creciente de la aportación de la tecnología requiere de una implantación cuidadosa cuando se aplica en el ámbito de las personas. Por ello, las personas trabajadoras tienen derecho a no ser objeto de decisiones basadas única y exclusivamente en variables automatizadas, salvo en aquellos supuestos previstos por la Ley, así como derecho a la no discriminación en relación con las decisiones y procesos, cuando ambos estén basados únicamente en algoritmos, pudiendo solicitar, en estos supuestos, el concurso e intervención de las personas designadas a tal efecto por la Empresa, en caso de discrepancia. Las Empresas informarán a la RLT sobre el uso de la analítica de datos o los sistemas de inteligencia artificial cuando los procesos de toma de decisiones en materia de recursos humanos y relaciones laborales se basen, exclusivamente en modelos digitales sin intervención humana. Dicha información, como mínimo, abarcará los datos que nutren los algoritmos, la lógica de funcionamiento y la evaluación de los resultados.”

Essent el dret a la intimitat un dret individual, no s’entén com es mediatitza tan el tema a través dels “RLT”.

Al parlament europeu s’està preparant una reglamentació sobre la IA, de fet ja han publicat el 2020 un llibre blanc (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0065&from=ES) també ja hi ha un informe publicat el gener d’aquest any (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0001_ES.pdf ), de tota manera sembla que el que més els interessa és la responsabilitat civil i en la propietat intel·lectual que per els altres temes.

Resumim i acabem.

Els efectes de la digitalització del treball son diversos i, en sa majoria funestos. El primer efecte és un control extrem més enllà del primitiu control de l’ull de l’encarregat o el rellotge de fitxar, es tracta ja d’un control “en temps real”, no ja d’hora en hora o de minut a minut, ara es tracta de control milisegon a milisegon… això fa que el patró (encara que ara sembli un terme obsolet, tots tenim un patró, encara que sigui l’algoritme d’una corporació) sàpiga que fem en tot moment durant la jornada laboral. El resultat del control, i segon efecte, és una “optimització del temps” per part de la empresa, els ritmes de treball s’acceleren i els terminis s’escurcen. Per exemple el nombre de lliuraments de mercaderies d’un treballador de UPS, la longitud de l’itinerari d’un treballador de neteja viària, el nombre d’expedients en una setmana l’oficinista…

El tercer efecte és un augment de la precarització del treball. Per una part l’efecte del control genera acomiadaments, i per l’altra el control extrem permet monitoritzar i tutelar el treball de manera que en cada moment el treballador fa el que “ha de fer”… el que desitja la empresa.

El quart efecte, efecte global, és que la dominació extrema a la que ens porta la digitalització de les nostres vides ataca la nostra identitat individual i te efectes sobre la nostra llibertat, la qualitat de la vida i la salut, enfontsant-nos en la misèria, la humiliació i la dominació. Ens porta a una negació de nosaltres mateixos i una afirmació dels nostres dominadors. En aquest marc de precarització, de deslocalització, d’aïllament, de mediació de les burocràcies sindicals, s’obre una possibilitat d’endegar noves lluites des de una perspectiva d’acció directa i d’autonomia superant vells costums i tradicions a partir de solidaritats horitzontals més enllà del marc de les empreses i de les legalitats dels estats i del capital.

CONTRA LA MÀQUINA DE LA DISORT!! CONTRA TOT EL QUE ENS FA ESCLAUS!!

Negre i verd: https://negreverd.blogspot.com/2021/04/explotacio-laboral-i-atur-en-un-mon-de.html

SALUT I BON VIATGE

Share

EL TAXISTA QUE DENUNCIÓ A LOS FLOTEROS EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA TEME POR SU VIDA

Expedito Suárez asegura que la protección policial a la que tiene derecho no le ha supuesto “absolutamente nada” y no puede protegerle de las amenazas y el acoso al que se ve expuesto en el gremio

El recorrido del caso en el Juzgado de Instrucción número 8 de la ciudad capitalina se empantanó con la entrada del juez Salvador Alba en sustitución de Victoria Rosell

Expedito Suárez fue declarado testigo protegido por la Justicia después de que un vehículo embistiera su taxi cuando se encontraba trabajando. El conductor estaba implicado en la investigación que surgió a raíz de la denuncia que interpuso en 2013, que destapó tres décadas de prácticas mafiosas en el sector del taxi de Las Palmas de Gran Canaria.

Suárez recuerda que decidió denunciar el caso de los administradores de licencias, comúnmente denominados floteros, después de que la fiscal Evangelina Ríos le dijera que tenía la obligación de advertir al Ministerio Público si se estaba cometiendo un delito. Cuatro años después, teme por su vida.

Asegura que la protección policial a la que tiene derecho no le ha supuesto “absolutamente nada” y no puede protegerle de las amenazas y el acoso a los que se ve sometido en el gremio, puesto que la única respuesta que recibe cuando alerta de lo que le sucede es: “Vete y denuncia al juzgado”. Las pruebas que recaba, afirma, resultan insuficientes para formalizar una denuncia, aunque la cámara del teléfono móvil le sirve de escudo para evitar que ciertos comportamientos afloren. “Yo lo grabo todo, porque me tengo que cubrir las espaldas”, apostilla.

No ha sido el único al que han amenazado de muerte, señala que otros testigos del caso que se han conocido a medida que han pasado los años, han sufrido presiones similares que llegan a afectar a sus respectivas familias. “Mamón, chivato, hijo de puta, como te coja te voy a matar, te voy a reventar la cabeza”, son algunas de las frases que, asevera, han recibido.

Esto ha supuesto un reguero de conflictos judiciales cruzados que, en algún caso ha terminado con una condena por un delito leve de amenazas; mientras que otros han sido archivados. El propio Expedito perdió un juicio por un mensaje publicado a través de una aplicación móvil.

   El taxi de Expedito Suárez tras haber sido embestido.

“Yo ya he hecho constar quién sería el responsable si me pasara algo”, apostilla Suárez, quien prefiere no hacer públicos los nombres ante el temor de represalias. En marzo del presente año hizo constar estos hechos ante el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, que investiga el caso de los floteros, al que entregó audios, grabaciones e imágenes vejatorias suyas que circulan por Internet.

A pesar de todo, Suárez asegura que volvería a denunciar el caso ante la Justicia: “Te lo juro, me tienen que matar, y éste me va a matar, pero yo no me echo para atrás, porque yo vi a mi madre llorando porque no me entendía. Ahora lo ha entendido, pero el sufrimiento que ha pasado mi familia lo van a pagar. Ellos se han aprovechado de nuestros padres para hacer su negocio, por la ignorancia de gente analfabeta o con pocos estudios que se fiaban más de lo que les decían en la oficina que de sus propios hijos”.

Un caso empantanado desde 2015

Pese a que la figura del flotero es ilegal, porque la ley prohíbe el arrendamiento y la cesión de licencias, ésta proliferó en Las Palmas de Gran Canaria, donde una sola persona llegó a controlar más de 60 licencias con las que pudo ganar una media de 6.500 euros al día.

La primera en denunciar estos hechos ante la Justicia fue la presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi, María Eugenia García Rocha, en un caso que fue archivado en Instrucción y que orden ó reabrir la Audiencia Provincial. La posterior denuncia de Expedito Suárez derivó en una investigación policial que precintó las dos cooperativas de taxistas de la ciudad capitalina y se saldó con siete detenciones.

A los acusados, que quedaron en libertad con cargos, se les atribuyeron delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social, los derechos de los trabajadores, falsedad documental y blanqueo de capitales.

El recorrido del caso en el Juzgado de Instrucción número 8 de la ciudad capitalina seguía su curso a finales de 2014 pese a los intentos de los acusados de frenar la investigación, que contaba con más de 32 cajas llenas de documentación. Sin embargo, se empantanó con la entrada del juez Salvador Alba en sustitución de Victoria Rosell, quien se acogió a una excedencia para poder presentarse a las elecciones de 2015 como candidata de Podemos al Congreso de los Diputados por Las Palmas.

Alba, con Evangelina Ríos como fiscal, se centró casi exclusivamente en el caso que se ha destapado como un intento de perjudicar la carrera política y profesional de Rosell. Esto ha supuesto al magistrado  que tenga pendiente una sanción disciplinaria por el Consejo General del Poder Judicial y una penal por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, donde está siendo investigado por seis delitos.

La fiscal Evangelina Ríos, por su parte, es la que llevó a cabo una investigación contra la misma jueza Rosell que ha sido anulada recientemente por el Tribunal Supremo por haber vulnerado derechos fundamentales de la magistrada.

Mientras tanto, las sanciones han venido de la mano de la Agencia Tributaria, quien impuso multas a 75 titulares de licencias por haber incumplido sus obligaciones tributarias tanto en lo referente a las retenciones del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), como en el abono del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).

Además, la Tesorería General de la Seguridad Social instó a los propietarios, muchos de ellos viudas y jubilados, a darse de alta en el régimen de autónomos en caso de que estuvieran explotando las licencias.

También se ha pronunciado el Juzgado de lo Social número 9 de Las Palmas de Gran Canaria, que condenó a once dueños de permisos a abonar 6.251 euros cada uno por cesión ilegal de trabajadores. Este caso, que ha sido recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), es semejante al que llevó a cabo el Juzgado de lo Social 8, contra sesenta titulares a raíz de la demanda interpuesta por la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas.

Sesenta taxistas de Las Palmas responden ante el juez por cesión de trabajadores a un ‘flotero’

Durante este tiempo, Expedito Suárez ha renunciado a ser miembro de la Cooperativa de Taxis Las Palmas y ha abandonado la presidencia de la Asociación de Titulares de Licencias de Auto Taxi de Canarias (Atlatc). En la actualidad, representa al colectivo de nueva creación Taxistas Independientes de San Telmo (Taxitel).

“Hasta los floteros están en contra de los floteros”

Suárez afirma que una vez estalló el caso, los floteros pasaron de mostrar su actividad abiertamente en el gremio con “chulería”, a “esconderse más”. Sin embargo, lamenta que la actividad sigue teniendo lugar en las calles de la capital grancanaria, por lo que algunos asalariados podrían seguir teniendo que pagar entre 45 y 60 euros diarios para poder mantener su puesto de trabajo.

Una situación que ha puesto en conocimiento de distintas administraciones públicas, como el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de un escrito presentado el pasado mes de enero.

El denunciante valora el rechazo que ha generado la actividad de los administradores de licencias en el sector, pero ironiza que en la actualidad “hasta los floteros están en contra de los floteros”, siempre que les suponga un beneficio, como el rechazo a la implantación de un régimen de libranzas en la capital. Desde Taxitel solicitará al Consistorio, además, la regulación horaria, para que cada taxi trabaje un máximo de 16 horas diarias./eldiario.es

SALUT Y BUENVIAJE

Share

TAXISTAS AUTÓNOMOS PIDEN A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO QUE CONTROLE LA JORNADA DE SUS COMPAÑEROS ASALARIADOS

Valladolid8-295x200

En la denuncia, afirman que se duplican las horas permitidas en el Convenio del Autotaxi

 VALLADOLID : Hartos de que no se haya actuado por parte de la Administración municipal, después de más de dos años, los taxistas autónomos de Valladolid han presentado una denuncia ante la Inspeccción Provincial de Trabajo y Seguridad Social, en la que critican la falta de cumplimiento de la jornada por parte de algunos de sus compañeros asalariados, que están empleados por empresarios que son titulares de licencia.

La denuncia en la Inspección la han presentado Mercedes Castrillo, presidenta de la Asociación Vallisoletana de Taxistas Autónomos Reunificados (Avatar), y Pedro García Illera, presidente de la Unión de Autónomos del Transporte y Comercio (Uniatramc). En la misma se solicita la intervención de los inspectores de Trabajo para que exijan a los empresarios, que tengan trabajadores por cuenta ajena contratados, que lleven un control de la jornada diaria que realizan.

El objetivo de la denuncia es controlar las horas que realizan estos empleados y, si se exceden de la jornada diaria fijada en el Convenio del Autotaxi, que se paguen las mismas como extraordinarias o se compensen en descanso, conforme a lo que marca el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores. Los taxistas autónomos sostienen que los excesos no controlados del servicio en la calle perjudican al resto del gremio.

Parada de taxi en el Hospital Río Hortega.
Parada de taxi en el Hospital Río Hortega. / G. VILLAMIL

Según Avatar y Uniatramc, en marzo del 2014 la Dirección General de Empleo registró el convenio colectivo del sector del autotaxi, en donde se establece 1.790 horas anuales y otras 40 extraordinarias. Sin embargo, las dos organizaciones coinciden en que dada «la complejidad del sector del taxi no se registra diariamente la jornada del trabajador, ni tampoco se informa mensualmente a los representantes del mismo», tal y como dispone un Real Decreto del año 1995.

Horas que no cotizan

Los autónomos reclaman a la Inspección de Trabajo que realice actuaciones para exigir que los autotaxis de Valladolid lleven en el interior del vehículo el registro de la jornada diaria. Ello permitiría conocer si se cumple la misma, o se realizan excesos que, por otra parte, no cotizan a la Seguridad Social.

Simultáneamente a esta denuncia ante la Inspección, la asociación de autónomos ha presentado otro escrito dirigido al concejal de Seguridad y Movilidad, Luis Vélez, en el que reclaman también la intervención municipal para «que establezca con urgencia un sistema de registro de la jornada diaria efectiva».

Proponen para ello, la creación de un cuaderno o libro con hojas numeradas y el sello del Ayuntamiento, «para que diariamente y cuando comience el turno del trabajador asalariado conste en el mismo su jornada laboral y horas extraordinarias realizadas en computo mensual».

Avatar señala que esta reivindicación del sector data del año 2013, al tiempo que recuerdan a Vélez que el artículo 25 de la Ordenanza Municipal del Servicio de Autotaxi «permite vigilar estrechamente la permanencia de los coches autorizados en la parada durante el día»./El Norte de Castilla.

SALUT Y BUEN VIAJE.

Share

LAS PROTESTAS DE LOS TAXISTAS LLEGAN AL PARLAMENTO

TaxiMani2211

La mesa de la cámara autonómica admite a trámite una iniciativa de los taxistas contra el dictamen de Competencia.

La Mesa del Parlamento andaluz ha admitido a trámite una pregunta de iniciativa ciudadana formulada el pasado 22 de septiembre por la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT) para que la Cámara autonómica se pronuncie públicamente en defensa del actual marco regulador de este servicio público de transporte urbano de viajeros, según ha informado la Asociación de Taxistas Autónomos de Córdoba (Auttacor) a través de una nota de prensa.

La iniciativa fue formulada por FAAT en medio de la tormenta nacional desatada a raíz de un dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra aspectos centrales de las ordenanzas municipales del taxi de Córdoba y Málaga. La CNMC defiende la desregulación absoluta del sector, lo que conduciría al control del taxi por parte de las multinacionales, la más que previsible subida de las tarifas y la precarización de las condiciones de trabajo de los profesionales.

Las dos ordenanzas reprobadas por Competencia fueron elaboradas al amparo del reglamento aprobado por la Junta de Andalucía y, por tanto, los taxistas andaluces confían en que la administración autonómica y el Parlamento regional defiendan su capacidad competencial. FAAT pide en su iniciativa al Pleno del Parlamento andaluz que apoye que el servicio público de taxi siga sujeto a una “regulación que predetermine el número máximo de licencias en cada uno de los distintos municipios y sujeto a una tarifa pública”. También subraya la conveniencia de que siga siendo prestado por “trabajadores autónomos y entidades de la economía social frente a las grandes multinacionales”.

Y, en todo caso, la iniciativa de los taxistas solicita a la Junta que se oponga “en sede jurisdiccional a los requerimientos” que la CNMC ha efectuado en relación a las ordenanzas municipales de Córdoba y Málaga. El dictamen de Competencia, de prosperar, representaría un golpe mortal contra el actual modelo de servicio público del taxi, lo que ha llevado a una gran movilización general del sector, que mantendrá su agenda de protestas en las próximas semanas./CORDOPOLIS

SALUT Y BUEN VIAJE.

Share

AQUEST DIUMENGE ELECCIONS. ¿I EL DILLUNS QUE?

cartel-ya-has-votado-web

Una altra vegada se’ns crida a les urnes i més que mai se’ns interpel·la els anarquistes a “mobilitzar-nos” aquest dia per anar als col·legis electorals i ajudar a que vingui el canvi.

Avui, com ahir, som conscients que els canvis que busquem no vindran simplement per ficar un dia una papereta en una urna.

D’entre les diferents iniciatives al respecte destaquem: L’editorial [Eleccions 2015. El furor socialdemòcrata] del programa de ràdio El Acratador de Ràdio Topo, que analitza la conjuntura present recordant recents moments històrics similars. La campanya de L’Espai Llibertari de Madrid trucant a organitzar-se i lluitar després de les eleccions. L’anàlisi de Procés Embat [Moviment popular i expectatives electorals] que proposa, abans de apostar-ho tot a la via institucional, la necessitat d’enfortir els moviments socials i preservar la seva autonomia.

En els últims anys molts / es llibertaris / es hem coincidit amb persones (de les que solíem estar més allunyats / es) en mobilitzacions i organitzacions. Potser no anem a acompanyar-les en el seu assalt al poder institucional, però el que està clar és que seguim desitjosos / es de crear teixit social, de seguir protestant, lluitant i construint alternatives junts / es. Ens veiem a les assemblees, ens veiem als carrers.

De l’editorial del Acratador:

[…] És innegable que molta gent que prové dels moviments socials, gent activa i benintencionada, s’ha llançat a l’aventura electoral, al que alguns anomenen assalt a les institucions. Ara bé, es podria meditar si realment es assalten les institucions o més aviat aquestes es limiten a ser el que normalment són pel que fa als moviments socials que es enfanguen en tan complicada senda: una mena d’esponja capaç d’absorbir qualsevol cosa, fins a la més dissident, per buidar-la de contingut i, sobretot, de capacitat de contestació social. […]

Perquè si mirem al passat, aquells que ja pentinem cabells blancs, tot això ens sona a música ia escoltada. El procés de Podem no és molt diferent del il·lusionant PSOE dels 80, una referència en realitat molt més propera del que sembla.

[…] Quan parlem de benestarisme no vol dir que ens posarem a defensar les retallades oa demanar que desapareguin les ajudes socials, però pensem que la mateixa dinàmica defensiva de la qual van néixer les diferents marees (verd, blanca, taronja) o moviments com Stop Desnonaments ha generat que moltes persones segueixin una inèrcia de pura recuperació d’un estatut, que no de transformació del que existeix. El revolucionari queda aparcat sine die. Ja ni tan sols es plantegen propostes tan light com la no devolució del deute o la renda bàsica. Com a molt alguna remunicipalització de serveis i ja veurem.

De l’escrit de l’Espai Llibertari de Madrid:

És una idea molt vella que torna amb un altre vestit, però la seva essència segueix sent la mateixa: el control del poder estatal i la delegació en ell dels assumptes de necessitat i interès de la societat. […] Considerem que no hi ha transformació social possible sense la implicació constant de cada un de nosaltres en la realitat social diària que ens envolta.

[…] Estar units enfront del que ens afecta és prioritari en les circumstàncies actuals, però més encara ho és enfortir les relacions amb les persones amb les que convivim i compartim espais, per, amb això, participar i construir un moviment social que qüestioni les relacions de poder que ens impedeixen desenvolupar una vida digna i íntegra.

[…] És per això que, més enllà de si votes o no, us animem a participar de l’espai polític que es constitueix des de baix a les xarxes de suport mutu, cooperatives, sindicats, etc.

I l’anàlisi de procès Embat:

Actualment vivim uns mesos d’aparent desmobilització social al carrer. […] En cert moment les institucions apareixen com l’objectiu fàcil d’avanç en les forces socials. Si no s’ha aconseguit gran cosa a través de la protesta ciutadana, la conquesta del poder per mitjà de les eleccions sol ser una opció ben vista.

Per tant si les opcions revolucionàries han estat absents del debat general i no han aconseguit articular una alternativa global revolucionària que tingui com a base el moviment popular, es produeix com a conseqüència un transvasament de forces a l’electoralisme.

[…] Per aquest motiu el moviment popular haurà de donar una resposta dual davant del fet electoral:
• El moviment popular ha de disposar de mecanismes per exercir la seva influència en les institucions sense ser recuperat per elles.
• Construir una alternativa a les institucions, ja sigui transformant les actuals en noves institucions populars, ja sigui generant contrainstituciones que estableixin un poder dual, o fins i tot les dues alhora.

[…] El paper del moviment llibertari, més que advertir els moviments populars de l’engany de la via electoral, és actuar com:

a.organizador del moviment social en estructures de poder popular autònomes i amb una agenda pròpia al marge dels partits polítics […]
b.elemento tensionador de les contradiccions existents entre el projecte de transformació reformista benintencionat amb les estructures institucionals i econòmiques reals (els poders fàctics). […]
c.prepararse per al moment en què aquestes contradiccions esclatin. Perquè el més probable és que esclatin. […]

http://www.alasbarricadas.org/noticias/

SALUT I BON VIATGE.

Share

CUBA EL GOBIERNO EXTENDERÁ A TODO EL PAÍS EL SERVICIO DE TAXI CON CONDUCTORES AUTÓNOMOS

El sistema busca mejorar la productividad y mejorar el servicio para los clientes
MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) –
El Gobierno cubano ha anunciado este miércoles que extenderá a todo el país el proyecto piloto que prevé la creación de agencias de taxis con conductores autónomos con el fin de mejorar el servicio que se ofrece principalmente a los turistas, ya que la medida solo será aplicable para el pago con pesos convertibles (CUC), la moneda que usan los turistas.
Según ha informado hoy el diario oficial ‘Granma’, se ha publicado una Gaceta Oficial Extraordinaria en virtud de la cual comenzará a generalizarse de forma paulatina en toda la isla la experiencia que desde el 2010 funciona en tres agencias de taxi que prestan servicios en pesos convertibles.
Este modelo de gestión se inició en La Habana, donde se creó una Agencia de Taxi, cuyos coches prestaban servicios en pesos convertibles fueron arrendados a conductores CUBATAXI, es decir, a trabajadores por cuenta propia y que ya no eran empleados del Estado. La relación entre la empresa y el conductor quedaba recogida en un contrato que vinculaba a ambas partes.
Ante los “resultados positivos” de esta primera experiencia, se crearon otra agencia en La Habana y una en Varadero, uno de los principales destinos de playa de Cuba, ha recordado a ‘Granma’ Débora Canela Piña, especialista del Ministerio del Transporte (MITRANS). “El propósito es que antes de concluir el 2014 la experiencia se extienda a todo el país teniendo en cuenta las características propias de cada territorio”, ha precisado.
Según el diario del Partido Comunista de Cuba, esta decisión busca también “solucionar un conjunto de dificultades” en la empresa estatal CUBATAXI “cuyo sistema tradicional no ha sido capaz de resolver irregularidades en el servicio; apropiación de la recaudación; plantillas sobredimensionadas con un inadecuado balance de trabajadores directos e indirectos; y un parque de vehículos envejecido”.

MEJORAR EL SERVICIO
Todo ello, según ‘Granma’, ha provocado con el paso de los años “una pérdida de la calidad en este tipo de servicios”. En este sentido, Canela Piña ha resaltado que en las tres agencias en marcha se ha constatado un incremento sustancial de la productividad.
Además, “disminuye considerablemente el tiempo de espera de los clientes después de solicitado el servicio y se mantiene la obligatoriedad de utilizar el taxímetro o tarifado oficial”, ha destacado la responsable.
En virtud de este modelo, son los propios taxistas los taxistas asumen, con sus ingresos, los gastos de mantenimiento, el pago del combustible y parte de la reparación del vehículo, al tiempo que pueden disponer de ellos y realizar todas las “carreras” que estimen convenientes, pagando impuestos en función de sus ingresos, precisa ‘Granma’.
El Gobierno ha decidido ahora crear “la Empresa Taxis-Cuba, a la cual serán transferidos todos los activos que se requieran de las actuales entidades” y “se constituirán un total de 20 agencias”, que estarán “subordinadas” a dicha empresa, ha explicado.
“Tanto ésta como las agencias, tendrán un mínimo de trabajadores estatales a los cuales se aplicará un pago adicional en correspondencia con los resultados de las labores que desempeñen”, ha precisado.

INCORPORACIÓN DE PARTICULARES

Además, en un futuro, “a dichas agencias podrán incorporarse personas propietarias de sus vehículos, siempre y cuando cumplan los requisitos técnicos y de confort establecidos para este tipo de servicios”, ha adelantado Canela Piña.
Los taxistas asociados, “sean propietarios o arrendatarios de los autos, podrán acceder a las solicitudes de transportación hechas por personas jurídicas, incluidas las de turoperadores y agencias de viajes, servicio que hasta el momento ha sido exclusivo del sector estatal”, ha resaltado.
Por otra parte, la responsable del Ministerio de Transporte ha aclarado que el “servicio regular de taxi que se ofrece en pesos cubanos (CUP) en policlínicos, hospitales y funerarias, se mantiene operando de igual forma que hasta el momento”.

SALUT Y BUEN VIAJE.

 

Share

AUTÓNOMOS ANDALUCES DEL TAXI SE SUMAN AL PARO NACIONAL POR “INCUMPLIMIENTOS” DEL GOBIERNO CON EL SECTOR

La Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT) ha mostrado este viernes su apoyo al paro convocado para el próximo jueves por la Federación Española del Taxi (Fedetaxi), Uniatramc y Unión Nacional del Taxi (Unalt) y una manifestación en Madrid, que comenzará a las 12,00 horas. En una nota, la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi apoya “totalmente” los motivos expuestos por las organizaciones nacionales, compartiendo el criterio de que la Ley de Garantía de Unidad de Mercado (GUM) desregula a los vehículos de arrendamiento con conductor (VTC), “incumpliendo” los acuerdos alcanzados por el Gobierno con el sector del taxi con ocasión de la reforma de la LOTT, poniendo “en gravísimo riesgo” a las mas de 100.000 familias que componen el sector del taxi de España. El presidente de la FAAT, Miguel Ruano, ha señalado que “si algo necesita España, es una Ley para la retirada de taxis que lleve al sector a unos niveles mínimos de Europa, y que garantice la suficiente rentabilidad de la explotación del servicio”. Ruano ha detallado que España tiene 46.704.314 millones de habitantes y cuenta con 70.000 licencias de taxi, mientras que Alemania cuenta con 82.604.000 millones de habitantes y cuenta con 50.000 licencias de taxis. Por último, ha mostrado su confianza en que el Gobierno entienda la preocupación del sector y se rectifique antes de la aprobación de dicha ley.

SALUT Y BUEN VIAJE.

Share

LOS TAXIS SECUNDARÁN UN PARO SI SE LIBERA EL SECTOR DE COCHES CON CONDUCTOR

Los taxistas de toda España secundarán, el próximo día 3 de octubre, un paro de nueve horas si el Gobierno no modifica, durante el trámite parlamentario, el texto de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, que como está redactado en estos momentos “pone en riesgo el futuro del sector”.

El presidente de la Confederación del Taxi de España (CTE), José Artemio Ardura, ha anunciado hoy, en rueda de prensa, que el paro irá acompañado de una manifestación de dos horas en el centro de Madrid que podría movilizar a unas 20.000 personas.
Ardura ha explicado que se trata de una ley de un “tremendo calado”, que va a obligar a modificar “a posterior” muchas otras leyes y que vuelve a incidir en el sector del taxi, ya que libera al de arrendamiento con conductor (VTC), lo que permitirá la entrada de empresas sin ningún control.
Según Ardura, con la nueva ley se va “al traste” el compromiso que ha adquirido el Gobierno con el sector del taxi en la ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), que establece una proporcionalidad de 1 VTC por cada 30 taxis.
El presidente de CTE ha añadido que la Ley de Garantía de Unidad de Mercado desmantelará al sector del taxi y “hará polvo a los autónomos” en favor de grandes grupos hoteleros que podrán contar con este servicio para sus clientes.
Ardura ha advertido de que si hubiera finalmente una liberalización del sector de VTC, se destruirían muchísimos empleos del sector del taxi, que cuenta con 65.000 autónomos y más de 35.000 asalariados en España.

SALUT Y BUEN VIAJE.

 

Share

LOS TAXISTAS RECLAMAN QUE SE REVOQUE LA LICENCIA A QUIENES CAUSEN BAJA COMO AUTÓNOMOS

El sector exige una acción contra el fraude igual de contundente que la de Santa Cruz

Los responsables de las asociaciones del sector del taxi reclamaron ayer al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria una actuación contundente para acabar con el fraude en la gestión de licencias. Los presidentes de los colectivos de asalariados, autónomos y titulares de licencias ponen como ejemplo a Santa Cruz de Tenerife, cuyo departamento de Transporte ha revocado en este año 39 permisos por incumplir la ordenanza municipal que regula la actividad.
Las sanciones se acordaron por incumplimientos graves y flagrantes, entre los cuales destacan cuatro casos de titulares de licencias que llevaban años dados de baja como autónomos en la Seguridad Social. “Es también se pueden hacer aquí, pero el Ayuntamiento de la capital grancanaria no hace las inspecciones anuales para detectar esos casos”, se lamenta Expedito Suárez, presidente de la Asociación de Titulares de Licencias Auto-Taxi de Canarias (Atlatc).
Suárez asegura que la Ley del Transporte de 2007 establece la obligación de realizar una inspección anual en la que se debe presentar un certificado con la fe de vida laboral. Ese documento recoge la fecha de alta en la Seguridad Social. “Hemos llegado a la situación de los floteros porque el Ayuntamiento ha utilizado a viudas y jubilados como escudos para no hacer nada”, añade el responsable de Atlatc, cuya asociación destapó el fraude que en la actualidad investiga el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria. En esa causa penal, tras la denuncia de la Fiscalía y los registros efectuados por la Agencia Tributaria, la juez ha citado como imputados a siete taxistas para tomarles declaración por fraude fiscal, blanqueo de capitales, falsedad en documentos oficiales y delitos contra los trabajadores, todo relacionado con la supuesta acumulación y explotación ilegal de las licencias.
Algo parecido piensa el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (Atat), José Luzardo. “Claro que se pueden hacer aquí esas inspecciones”, responde Luzardo. “Otro gallo cantaría si se hubieran hecho esos controles, porque el problema se remonta a 25 o 30 años atrás y la prueba de que persisten los casos de fraude está en la denuncia presentada por la Fiscalía”, añade.
En la Asociación de Asalariados de Las Palmas, que preside María Eugenia García, se sienten “agraviados” por la inactividad del Ayuntamiento. En concreto echan en falta sanciones como las impuestas en la capital tinerfeña, pues en ambas ciudades el sector está regulado por la misma ley y el mismo reglamento.
Los responsables municipales de Las Palmas de Gran Canaria respondieron ayer que no pueden valorar los casos en los que sus colegas de Santa Cruz han revocado las licencias, entre otros motivos porque desconocen los detalles de cada situación y los preceptos invocados para retirar las licencias, pero sí rechazan que causar baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos sea motivo suficiente para la revocación.
En ese sentido, el Ayuntamiento sostiene que el Ministerio de Trabajo, a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, ya respondió en febrero 2009 que es compatible ser titular de una licencia y no estar dado de alta como autónomo. Ese informe se dictó tras un escrito presentado por Atat para denunciar el supuesto fraude. “Desconocemos si existe alguna otra circunstancia que fundamente los expedientes resueltos por el Ayuntamiento de Santa Cruz”, subrayan sus homónimos en la capital grancanaria.
Y agregan que en 2012 se incoaron 288 expedientes sancionadores, frente a los 148 de 2011 o los 89 de 2010. Esto representa un incremento de casi el doble de denuncias, aunque no por las inspecciones anuales de control que reclaman las asociaciones del sector, sino por la actuación fiscalizadora de la Policía Local. También alegan que esperan por los resultados de la investigación penal para revocar las licencias si se demuestra que se ha producido una cesión ilegal para la explotación de terceros.

SALUT Y BUEN VIAJE.

Share

INFRAESTRUCTURAS DESTACA QUE TRABAJA PARA LOGRAR UNA ORDEN DEL TAXI “FUERTE JURÍDICAMENTE Y LO MÁS CONSENSUADA POSIBLE”

VALENCIA, 1 (EUROPA PRESS) La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente ha destacado este jueves que trabaja para lograr una “nueva” orden que regule la actividad y el horario en el sector del taxi que sea “fuerte jurídicamente”, con el fin de evitar recursos que impidan su viabilidad, y que esté “lo más consensuada posible”. En este sentido, ha resaltado que ha escuchado “las propuestas de todo el colectivo de taxistas” y que se reúne frecuentemente con sus representantes para elaborar dicho documento. 

Así lo han indicado a Europa Press fuentes de este departamento autonómico después de la protesta que esta jornada han llevado a cabo centenares de taxistas autónomos para exigirle horarios adecuados en este sector que contemplen jornadas de 12 horas laborales como máximo que eviten la actual regulación provisional y la “competencia desleal” dentro del colectivo.
Estos profesionales han bloqueado la entrada y la salida de vehículos a los accesos principales del aeropuerto valenciano, en la localidad de Manises, y a la estación del AVE, en la ciudad de Valencia. La protesta se ha desarrollado entre las 4.00 horas y las 11.30 horas de este jueves en el primero de estos emplazamientos, con más de 800 taxis, y entre las 8.00 y las 11.30 horas, con la presencia de unos 200 vehículos, en el segundo.
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente ha afirmado que estas movilizaciones se producen mientras este departamento de la Generalitat ”sigue trabajando en la nueva norma que tiene pendiente sacar sobre la regulación horaria del taxi” y a la vez que celebra encuentros, aproximadamente “cada quince días”, con “todo el colectivo” para abordar este asunto y trasladarle el estado del proceso.
La conselleria ha resaltado también que ha escuchado “las peticiones y propuestas de todo el sector” y ha afirmado que tiene como objetivo “hacer una orden fuerte jurídicamente” y “lo más consensuada posible” para evitar que pueda ser recurrida y que esto afecte a su aplicación y vigencia. Así, ha señalado que ha pedido los informes correspondientes, entre ellos, el referido a la Conselleria de Industria.
El departamento que dirige Isabel Bonig ha recordado que en la actualidad el sector del taxi se regula por medio de un “horario provisional” aplicado después de que un fallo del TSJCV, a partir del recurso de una asociación al anterior reloj, anulara por una cuestión formal esta orden de regulación de horarios que aceptaban los autónomos y que recogía esas 12 horas como máximo.

COMUNITAT UN MILLAR DE TAXISTAS BLOQUEAN LA ENTRADA AL AEROPUERTO Y LA ESTACIÓN DEL AVE PARA EXIGIR HORARIOS ADECUADOS

El sector exige a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente horarios adecuados que contemplen jornadas de 12 horas laborales como máximo y que eviten la actual regulación provisional

Un millar de taxistas han bloqueado este jueves la entrada y la salida de vehículos a los accesos principales del aeropuerto valenciano, en la localidad de Manises, y a la estación del AVE, en la ciudad de Valencia, para exigir a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente horarios adecuados para este colectivo que contemplen jornadas de 12 horas laborales como máximo y que eviten la actual regulación provisional.
Los taxistas que han protagonizado esta protesta, pertenecientes al colectivo de trabajadores autónomos, han secundado de este modo la movilización convocada para esta jornada por el sindicato USOCV y la Asociación de Taxistas de la Comunitat Valenciana (ATCV) con el fin de reclamar esa regulación horaria.
Asimismo, con esta acción han querido censurar la “competencia desleal” dentro de este sector y las diferencias entre las condiciones de trabajo de los autónomos y las de otros titulares que disponen de más vehículos o de asalariados. La protesta se ha desarrollado entre las 4.00 horas y las 11.30 horas de este jueves en el aeropuerto, con más de 800 taxis, y entre las 8.00 y las 11.30 horas, con la presencia de unos 200 vehículos, en la estación del AVE.
Así lo ha explicado el taxista y delegado de parada del sindicato USOCV en Valencia, Cristian Rodríguez, que ha participado en la movilización ante la estación. Este profesional ha indicado que con estas convocatorias el colectivo de autónomos ha querido “manifestarse contra la conselleria, que está haciendo las cosas mal y que no nos está haciendo caso”.
Rodríguez ha lamentado las “falsas promesas” de este departamento autonómico y ha criticado que pretenda “implantar” un horario “sin querer respetar una mayoría en contra que ha recogido 1.456 firmas de compañeros, gente que no está conforme” con las decisiones de Infraestructuras sobre el horario en el sector. Estas protestas se llevan a cabo después de que por un fallo del TSJCV, a partir del recurso de una asociación al anterior reloj, se anulara por una cuestión formal esa orden de regulación de horarios que aceptaban los autónomos.
Este profesional ha explicado que “la que quieren implantar ahora sí o sí, que ha sido la menos votada -en el sector-, es el ABC, que significa trabajar dos días seguidos, descansar el tercero, y dejar el fin de semana como está par-impar” y ha asegurado que “para los autónomos de Valencia, único conductor que lleva un solo coche”, este modelo es “otro recorte” y “otra discriminación” hacia esas licencias.
“Yo soy único conductor y no puedo hacer 48 horas seguidas. Entonces, llegará un momento en el que haré una jornada y me tendré que ir a descansar, haré al día siguiente otra jornada y me iré a descansar y al tercer día tendré que parar sí o sí”, frente a “otros que con dos conductores o más coches pueden combinarse” de modo que “sus coches siempre están rodando” mientras “tú estás obligado a estar en casa” por el descanso marcado, ha planteado el taxista.

Licencias «en el mismo rango»

Cristian Rodríguez ha pedido tras ello que se adopten todas las medidas necesarias para que “se igualen todas las licencias” y puedan estar “en el mismo rango” horario de trabajo, de modo que no haya diferencias entre autónomos y empresarios con más de un vehículo o trabajador. Ha agregado respecto a estos últimos que han de tener garantizado sus “derechos” y unas jornadas laborales adecuadas “de 40 horas semanales” y “no de 60 y de 70 horas a la semana que están haciendo”.
En este sentido, ha destacado que los análisis que se están realizando en la actualidad, a través de “la comisión que ha montado la conselleria a petición nuestra”, han demostrado que “el reloj -con las doce horas máximas que los autónomos plantean- es viable en Valencia”. “No entendemos por qué ahora cambiar a otra regulación sin consultar con el sector porque una asociación ha llegado y ha dicho que representa a una mayoría”, ha criticado.
Rodríguez, que ha rechazado nuevas “discriminaciones para los autónomos”, ha defendido que se pregunte al sector para que sean sus miembros los que puedan “decidir” sobre el horario y ha apuntado que “una vez salga por mayoría lo que salga se acatará”.
“Pedimos unas urnas, que la conselleria las ponga a disposición de todas las licencias que hay en Valencia para que den un voto a favor de una regulación. Que la gente vaya y decida con su voto lo que quiere. No estamos de acuerdo con que se nos implante una de las opciones, la que menos votada”, ha argumentado en este sentido.

SALUT Y BUEN VIAJE.

Share