Arxiu de la categoria: *ACTUALIDAD

EXPLOTACIÓ LABORAL I ATUR EN UN MON DE ROBOTS I INTEL.LIGÈNCIA ARTIFICIAL.

El que ens venien pronosticant, i no s’acabava de produir, la extensió de la robotització i de la intel·ligència artificial en l’àmbit laboral comença ja a ser un fet. El sector que més s’havia robotitzat va ser el de l’automòbil, la intensitat de robotització (nombre de robots per cada 10.000 treballadors) és entre 4 i 5 vegades més alta que en el conjunt industrial (1.196 contra 281). La robotització s’estén a d’altres sectors, així que el procés de destrucció de llocs de treball que ha patit el sector de l’automòbil, amb milers d’acomiadaments a tot el mon, s’estendrà a d’altres sectors així com les condicions de treball que generen també, la expulsió dels treballadors menys qualificats cap a feines més marginals i precàries (més dades a https://ifr.org/ ) . Mentre el software d’intel·ligència artificial augmenta el control sobre els treballadors i empitjora el seu medi social, aïllant-lo i lligant-lo més curt, com està passant amb algunes aplicacions del teletreball. La robotització i la Intel·ligència artificial s’aplica d’una manera molt especial a tasques “poc considerades”, tenen un risc d’automatització superior al 50% la preparació de menjar, la construcció, la neteja, la conducció de vehicles, l’agricultura, la confecció i els serveis personal, mentre que els alts comanaments i els polítics estan per sota del 30%.

La demagògia del capitalisme pretén que aquest desplaçament vers els marges i l’atur és “una oportunitat” per fer el “que tu vulguis” i per “formar-te” (o millor dit deformar-te) en un miratge de meritocràcia dels self-made-mens, mentre que l’esquerra de l’estat i el capital afegeix una renda bàsica que ens permetrà “cultivar-nos” (al respecte pot ser interessant, a partir del minut 20, mirar les opinions que una colla d’idiotes donen al vídeo de https://www.enriquedans.com/2021/04/el-futuro-del-trabajo-un-documental-interesante.html ) .

El procés és molt complex i la informació no està disponible en sa major part, així que ens centrarem en alguns cassos que pensem que poden ser prou significatius i dels que (creiem) que disposem de prou informació com per fer-nos una idea. Aquest cassos son Foxconn (https://www.foxconn.com/en-us/ ) en el cas de la robotització i Amazon (te 36 filials cada una amb el seu web) en el de la intel·ligència artificial, amb algunes altres dades sobre els repartidors i els de la banca.

FOXCONN el monstre de l’electrònica. Foxconn, en realitat “Hon Hai Precision Industry Co Ltd” és una companyia de matriu taiwanesa que fabrica la major part d’aparells electrònics del mon, de fet ven més que la suma dels seus 10 principals competidors. El seu principal client és Apple, però treballa també per Alphabet (Google), Amazon, BlackBerry, Cisco, Dell, Fujitsu, GE, HP, IBM, Intel, LG, Microsoft, Nintendo, Panasonic, Philips, Samsung, Sony, Toshiba, Lenovo, Huawei, ZTE y Xiaomi…

Les condicions de treball a Foxconn eren, i son, horroroses, jornades de 12 hores, de dos a 4 dies lliures al més… A les seves factories van haver diversos suïcidis de treballadors que no van poder resistir les condicions laborals, això va generar protestes a occident i Apple sensible a la imatge que d’ells tenen els seus clients, va “pressionar” Foxconn per fer canvis. La “humanització” de Foxconn era una rentada de cara per Apple, de fet eren ells qui fixava (i continua fixant) les condicions de treball amb les seves exigències de preus i de terminis, on els competidors de Foxconn estan disposat a acceptar el que faci falta .

Una de les “solucions” proposades va ser la robotització, cap el 2010 els executius de la empresa parlaven de “substituir” un milió dels seus 1,2 milions d’empleats, s’especulava amb que això seria realitat el 2015, però les coses no van tan ràpides, a part de problemes tècnics, com és la precisió de les tasques dels “foxbots”, que han de estar sobre els 0,02 mil·límetres. De fet ja han implementat 100.000 robots i una de les factories de “Foxcomm City” a Shenzhen és ja una “fàbrica fosca” (no cal il·luminar-la ja que no hi ha humans) però es dedica a fabricar carcasses… la microelectrònica necessita si més no la col·laboració d’humans (“treballadors híbrids” en diuen els explotadors).

Actualment Foxconn te 873.000 treballadors, si hem de creure la xifra inicial de 1.200.000, s’haurien perdut per el camí de la robotització (i potser de la subcontractació deslocalitzada) 327.000 persones. Quina és ara la situació dels acomiadats i dels que conserven els seus llocs de treball?, de cap manera és la utopia d’un mon de persones dedicades a les seves aficions o formant-se, no estem davant de l’abolició del treball. La misèria del treball a les cadenes d’assemblatge es manté i s’eixampla i s‘uneix a la misèria de la desocupació que, a Xina, pot fer que t’expulsin de la ciutat i et tornin al teu poble d’origen.

Els “treballadors híbrids” (“col·laboració” home/màquina) és ma d’obra barata i flexible, pot canviar de tasca i de torn i, finalment es pot acomiadar… aquesta “hibridació” posa al treballador per sota la màquina, la màquina marca el ritme. Les revoltes que van esclatar el 2012 i el 2014, en que es va aturar la producció en moments claus de lliurament d’encàrrecs, sembla que es van esmorteir, encara que el bloqueig informatiu fa que no arribin totes les notícies, hores d’ara després de l’aturada per el COVID, el govern i la empresa volen reactivar la producció i es pressiona per treballar més ràpid. https://www.youtube.com/watch?v=V3YFGixp9Jw&t=388s

AMAZON la fabrica de bitllets de l’home més ric del mon. Amazon és un altra model, realment no massa diferent de FOXCONN, aquí els robots també marquen el ritme dels empaquetadors.(https://www.youtube.com/watch?v=wgBi1XDzI30 ), però en aquest cas ens interessa més l’ús que vol fer de la intel·ligència artificial (AI). Amazon està desenvolupat un algoritme per organitzar el treball, per fer rotar tasques, torns… segons diuen per evitar moviments repetitius i protegir la salut dels treballadors (com si treballar a Amazon no fos tòxic per se). Amazon ha construït tota una xarxa de recol·lecció de dades a través dels seus dispositius, sobretot Alexa, però també Echo i els seus serveis al núvol AWS, dades que posteriorment es monetarizen vol confiar tota la atenció al client a una IA que vagi més enllà de l’arbre de decisions que acaba en un humà. Amazon investiga en reconeixement de la veu, traduccions, cerques, de visió per computador… de fet el pressupost per I+D d’Amazon és més gran que tots els fons d’investigació de l’Estat Espanyol (públics i privats). Tota aquesta recerca afecta als seus treballadors i als treballadors d’altres empreses a través de la venda de solucions IA per el control. Aquest és el cas de AWS Panorama Appliance y AWS Panorama SDK (AWS és el servei d’Amazon per el núvol), la primera és el hardware i la segona el softhware que permeten convertir una càmera de videovigilància en una càmera intel·ligent que permet detectar grups de persones, la distància entre ells, si porten mascareta o casc, trencament de les normes de seguretat o…. perquè no reunions ràpides i trobades entre els treballadors. Amazon persegueix els grups de treballadors que tracten d’organitzar-se i els vigila a través dels algoritmes i, on no arriben, mitjançant empreses de seguretat (Pinketon). Casi totes les àrees d’estudi d’Amazon no sols tenen aplicació comercial per vendes i organització pròpia, també tenen una funció de control que combinada amb la robòtica fa més inhòspit l’ambient carcerari de les modernes fàbriques.

La IA seleccionadora de personal.

Ja fa temps que es parla del biaix (de gènere, de raça…) que tenen algunes IA a l’hora de treballar en la selecció de personal. Les empreses han vist una oportunitat de blanquejar el seu negoci i s’esforcen, si mes no en publicitat, per eliminar els biaixos i ara mateix diuen que les IA son més imparcials que els humans. Potser si o potser no… En el supòsit, improbable, de que això sigui significativament cert hi han altres aplicacions potencialment perilloses per els treballadors. Per exemple el desenvolupament de models d’aprenentatge automàtic per predir la probabilitat de que un treballador “aixequi el vol” o sia que canviï de treball. També s’analitza la personalitat per predir aquells que és més provable que demanin augment de sou, o els que tenen més probabilitats de ser organitzadors associatius.

El parany del teletreball i les IA.

El teletreball ha generat molt de soroll, generalment favorable, ens diuen que el teletreball és el futur post-COVID, ningú sembla tenir en conte el seu caràcter classista, el 61% dels teletreballadors tenen estudis universitaris, i el 28% batxillerat, ni la sobreexplotació que suposa amb un augment de la disponibilitat, de les hores extres… Però hi ha una altra qüestió, el control del treballador. Moltes empreses obliguen als treballadors a instal·lar software de seguiment o a treballar a través d’escriptoris virtuals. Aquestes aplicacions de la IA registren l’ús del teclat, graven la pantalla, el moviment del ratolí i fins i tot prenen imatges amb la càmera per comprovar que el treballador està davant de l’ordinador, també poden analitzar les interaccions entre treballadors per descobrir els “més col·laboradors”. Finalment un cop es tenen suficients dades del treballador és pot quantificar la productivitat independentment de les tasques.

Quan l’IA planifica el treball i l’avalua.

Un dels usos més generalitzats dels algoritmes és la planificació de rutes en el transport i el repartiment i l’avaluació d’aquestes. UPS, Delivero, Glovo… etc son bàsicament capital algorítmic, no tenen vehicles, pocs locals i pocs treballadors directes.

Els algoritmes de les plataformes trien al repartidor que minimitzi els costos i augmenti els beneficis, es fa el repartiment de les hores en que poden treballar (les millors les nits de cap de semana), premia a aquells que obtenen més puntuació i fan més serveis i per contra penalitza als qui rebutgen serveis. Tenir un algoritme com a cap pot ser una cosa terrible, com el cas dels repartidors australians que van ser sancionats per el sistema perquè no seguien la ruta més curta, era a l’estiu, els repartidors seguien la ruta amb més ombra… a l’estiu austral la temperatura pot superar (per bastant) els 40 graus. S’ha detectat que els pilots cada cop tendeixen més a fer el que diu l’algoritme dels sistema de vol, cedeix la seva autonomia a la màquina en una mena d’embrutiment digital. El sector del transport de mercaderies tipus repartiment és un sector dur i por ser la pista de proves per la implantació de sistemes semblants a d’altres sectors.

L’acord dels riders i el conveni de la banca.

A mitjans d’abril s’hauria d’haver publicat la “llei rider”, la que laboralitza als falsos autònoms de les plataformes de repartiment i el 30/3/21 es va publicar el nou conveni col·lectiu de la banca, els dos acords (el primer entre Govern, CCOO, UGT, CEOE i CEPYME, el segon entre CCOO, UGT, el sindicat independent FINE i la patronal AEB) tenen una cosa en comú, introdueix clàusules sobre la Intel·ligència artificial (https://www.boe.es/eli/es/res/2021/03/17/(1) ). Això si, en un sector que està reestructurant la força laboral (amb milers d’acomiadats) i on la IA per la gestió dels “RRHH” ja ve de fa temps, la clàusula referent a la IA és molt pobre i de fet sembla posada per donar més poder als RLT (representantes legales de los trabajadores), el text és:

Derecho ante la inteligencia artificial. Las nuevas herramientas basadas en algoritmos pueden aportar valor hacia una gestión más eficiente de las Empresas, ofreciendo mejoras en sus sistemas de gestión. Sin embargo, el desarrollo creciente de la aportación de la tecnología requiere de una implantación cuidadosa cuando se aplica en el ámbito de las personas. Por ello, las personas trabajadoras tienen derecho a no ser objeto de decisiones basadas única y exclusivamente en variables automatizadas, salvo en aquellos supuestos previstos por la Ley, así como derecho a la no discriminación en relación con las decisiones y procesos, cuando ambos estén basados únicamente en algoritmos, pudiendo solicitar, en estos supuestos, el concurso e intervención de las personas designadas a tal efecto por la Empresa, en caso de discrepancia. Las Empresas informarán a la RLT sobre el uso de la analítica de datos o los sistemas de inteligencia artificial cuando los procesos de toma de decisiones en materia de recursos humanos y relaciones laborales se basen, exclusivamente en modelos digitales sin intervención humana. Dicha información, como mínimo, abarcará los datos que nutren los algoritmos, la lógica de funcionamiento y la evaluación de los resultados.”

Essent el dret a la intimitat un dret individual, no s’entén com es mediatitza tan el tema a través dels “RLT”.

Al parlament europeu s’està preparant una reglamentació sobre la IA, de fet ja han publicat el 2020 un llibre blanc (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0065&from=ES) també ja hi ha un informe publicat el gener d’aquest any (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0001_ES.pdf ), de tota manera sembla que el que més els interessa és la responsabilitat civil i en la propietat intel·lectual que per els altres temes.

Resumim i acabem.

Els efectes de la digitalització del treball son diversos i, en sa majoria funestos. El primer efecte és un control extrem més enllà del primitiu control de l’ull de l’encarregat o el rellotge de fitxar, es tracta ja d’un control “en temps real”, no ja d’hora en hora o de minut a minut, ara es tracta de control milisegon a milisegon… això fa que el patró (encara que ara sembli un terme obsolet, tots tenim un patró, encara que sigui l’algoritme d’una corporació) sàpiga que fem en tot moment durant la jornada laboral. El resultat del control, i segon efecte, és una “optimització del temps” per part de la empresa, els ritmes de treball s’acceleren i els terminis s’escurcen. Per exemple el nombre de lliuraments de mercaderies d’un treballador de UPS, la longitud de l’itinerari d’un treballador de neteja viària, el nombre d’expedients en una setmana l’oficinista…

El tercer efecte és un augment de la precarització del treball. Per una part l’efecte del control genera acomiadaments, i per l’altra el control extrem permet monitoritzar i tutelar el treball de manera que en cada moment el treballador fa el que “ha de fer”… el que desitja la empresa.

El quart efecte, efecte global, és que la dominació extrema a la que ens porta la digitalització de les nostres vides ataca la nostra identitat individual i te efectes sobre la nostra llibertat, la qualitat de la vida i la salut, enfontsant-nos en la misèria, la humiliació i la dominació. Ens porta a una negació de nosaltres mateixos i una afirmació dels nostres dominadors. En aquest marc de precarització, de deslocalització, d’aïllament, de mediació de les burocràcies sindicals, s’obre una possibilitat d’endegar noves lluites des de una perspectiva d’acció directa i d’autonomia superant vells costums i tradicions a partir de solidaritats horitzontals més enllà del marc de les empreses i de les legalitats dels estats i del capital.

CONTRA LA MÀQUINA DE LA DISORT!! CONTRA TOT EL QUE ENS FA ESCLAUS!!

Negre i verd: https://negreverd.blogspot.com/2021/04/explotacio-laboral-i-atur-en-un-mon-de.html

SALUT I BON VIATGE

Share

COMUNICACIÓ ESTRELLA NEGRA COOPERATIVA AMB LA SITUACIÓ DEL COVID 19

Benvolgudes totes,
us enviem una salutació des de l’assemblea d’Estrella Negra.

Primer de tot desitjar que totes estigueu bé i que les que hagueu patit
la malaltia n’hàgiu pogut sortir ràpidament…
Nosaltres hem tingut gent confinada però actualment ens trobem totes
bé.

La situació actual ens afecta a totes, a algunes d’una manera molt més
destructiva que a d’altres, però totes l’estem vivint i superant
d’alguna manera. Les xarxes de solidaritat i suport mutu han aflorat i
molts barris i pobles s’estan organitzant. El sector sanitari ens està
literalment salvant amb les poques eines que les retallades han anat
deixant. Els altres sectors essencials també ho estan donant tot, la
pagesia, comerços d’alimentació, transportistes, mestres, el
cultural…i un llarg etcètera de persones que ens estan fent passar
aquests dies de la millor manera possible. Des d’Estrella Negra volem
agrair a tots aquests serveis i xarxes la feina que estan fent i la
generositat que estan demostrant amb les ganes de tirar endavant i
sortir d’aquesta crisi juntes. _Esperem que tots aquests esforços i
xarxes que s’han creat no quedin en l’oblit quan en sortim._

La nostra petita cooperativa de cervesa també està en col·lapse. Ens
trobem a mig d’unes obres importants a la fàbrica que evidentment estan
aturades. Alhora, tot el nostre magatzem ple de cerveses per la
primavera i estiu per festivals que teníem concertats està aturat. Des
del març que no podem produir més cervesa perquè no es ven la que
tenim feta… El nostre 99% de vendes és a col·lectius i entitats que
organitzen esdeveniments i TOT PARAT. Així doncs hem començat una
campanya de venda PORTA A PORTA i és per això que ús escrivim. Estem
preveient que aquesta situació es pot allargar molts mesos i volem
sobreviure.

El consum de cervesa ha augmentat un 80% des que estem confinades, però
les que segueixen fent beneficis són les grans multinacionals. _És un
moment clau per demostrar que el comerç local i de proximitat és
l’alternativa real al model insostenible que estem vivint._

Us demanem doncs, que ja que els vostres col·lectius no poden fer les
comandes que solien fer, que traslladeu a les vostres companyes aquest
missatge perquè puguin fer-nos comandes particulars que nosaltres
portarem porta a porta.

Els nostres Canals de comunicació són:
– via Telegram https://t.me/birraestrellanegra
– via telèfon +34 633 41 79 24 WhatsUp/Telegram/Signal/Sms
– via mail: birraestrellanegra@riseup.net

Tenim 2 varietats de cervesa:
* Rosa de Foc: _American Brown ALE_ [torrada suau] Vol:5%.
* Barricada: varietat de _Kölsh_ [rossa suau] Vol:5%.

COMANDA MÍNIMA 1 CAIXA [24 cerveses] –> cost 35 EUR
ENTREGA GRATUÏTA

Moltes gràcies doncs a totes i esperem veure’ns aviat i poder-nos
abraçar!

Salut

Share

TAXIS GRATIS EN BARCELONA PARA EL PERSONAL SANITARIO

Los taxistas se organizan para transportar sin coste alguno a los profesionales a los centros hospitalarios

Los ciudadanos han respondido a la pandemia del coronavirus con dosis de solidaridad. El sector del taxi barcelonés no es ajeno a la crisis sanitaria y en su vocación de servicio público ha decidido echar un mano con viajes gratuitos a los que están en primera línea combatiendo el virus, a los profesionales sanitarios.

La iniciativa se gestó a través de la comunidad pakistaní de taxistas pero la red de voluntarios ha ido creciendo día tras día. Tras crear un grupo de WhatshApp con una cincuentena de profesionales, ahora ya suman más de un centenar de diferentes nacionalidades. Ellos mismos acuden a los hospitales y ambulatorios para informar de este servicio y dejan los teléfonos de contacto en las recepciones de los centros hospitalarios. “El personal sanitario está trabajando muchas horas para frenar la pandemia del coronavirus y pensamos que podíamos ayudar facilitándole el transporte gratuito de su casa al trabajo y al revés”, explica Asim Gordal, taxista originario de Pakistán, aunque reside desde hace 17 años en Catalunya.

Los viajes solidarios se realizan en la ciudad de Barcelona y en el área metropolitana. “Hemos hecho diferentes servicios a los hospitales de Vall d’Hebron, Bellvitge, Espíritu Santo o Can Ruti”, enumera Gordal, con más de una década de experiencia de taxista. En algunos casos el personal sanitario se ofrece a pagar aunque sea la gasolina, pero él lo rechaza con amabilidad: “El sector del taxi es solidario, somos un servicio público y queremos ayudar como ya lo hicimos tras los atentados de la Rambla”.

El grupo está formado por conductores de diferentes países. “La solidaridad no entiende de fronteras”, sentencia Martin Kirakosyan, taxista procedente de Armenia que tampoco ha dudado en sumarse a esta causa. “Es un honor ayudar a los profesionales de la sanidad, tienen todo nuestro apoyo y es lo mínimo que podemos hacer”, comenta Martin, que reside en Barcelona desde hace dos décadas.

“El personal sanitario está trabajando muchas horas y pensamos que podíamos ayudar facilitándole el transporte gratuito”

TAXISTAMax, natural de Brasil, también realiza estos viajes solidarios. El otro día le avisaron si podía recoger a dos trabajadoras del Hospital del Mar. Estaba en el Prat del Llobregat y lo hizo sin pensar. “Estaba en la otra punta de la ciudad pero disponía de margen de tiempo así que no dudé en hacer el servicio. Además, le tengo especial cariño a este hospital porque es donde nació mi hijo”, añade Max, que tras regentar un bar trabaja como taxista desde hace unos cinco años.

Los profesionales sanitarios solamente tienen palabras de agradecimiento por esta iniciativa. “Solo puedo darles muchas gracias y que lo están haciendo muy bien. ¡Esperemos que estas iniciativas no tengan que ser muy seguidas y sean un ejemplo para todos”, destaca Lorena, médica de familia de un ambulatorio de Sant Adrià, que solicitó un taxi para realizar una guardia para atender pacientes con síntomas respiratorios.

“Agradezco esta iniciativa que nos ayuda mucho en nuestros desplazamientos y mis compañeros también lo saben. Espero que se reconozca la labor que desempeñan”, comenta Sonia, enfermera quirúrgica. Para evitar la picaresa, los taxistas aconsejan que sea la recepción de los hospitales que soliciten el taxi, aunque conforme se realiza un servicio los profesionales sanitarios se identifican y algunos ya contactan directamente con los taxistas.

“Agradezco esta iniciativa que nos ayuda mucho en nuestros desplazamientos”

SONIA Enfermera quirúrgicaLo que no hay duda es que las palabras de agradecimiento hacen más llevaderos los días difíciles que también atraviesan los taxistas. Aquellos que han decidido salir a trabajar reconocen que no hay miedo pero sí respeto a una enfermedad que se ha convertido en pandemia por lo que han tomado una serie mínima de medidas preventivas. Dentro del vehículo no faltan las solicitadas botellitas de alcohol o geles antisépticos de manos. “Está incluido con el servicio, yo se lo ofrezco a mis clientes”, explica Martin, que no usa mascarilla porque no las encuentra pero sí utiliza guantes. “También tengo un spray desinfectante para los cinturones y las manilas de las puertas”, apunta. “Sería bueno que la administración incluyera medidas como la desinfección general de todos los coches”, reclama esta taxista.

Las consecuencias económicas se empiezan a notar ante la baja demanda. “Todo está paralizado, el otro día por las Ramblas no había nadie. Ha bajado mucho el trabajo”, se lamenta Gordal, que la única manera para captar algún cliente es a través de las emisoras o las aplicaciones móviles. Eso sí, cuando suba a su taxi un trabajador sanitario el taxímetro no se podrá en marcha y sus carreras ayudan a frenar el coronavirus.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

MADRID SUPERA EL RATIO DE TAXIS ADAPTADOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS

Madrid, 15 feb .- Madrid ha superado el ratio de taxis adaptados para personas discapacitadas fijado por ley en el 5 % sobre su flota efectiva al alcanzar el 5,25 %, lo que supone un total de 555 vehículos de estas características.

El Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, señala en su artículo 8 la obligación de los ayuntamientos de promover que al menos un 5 % de las licencias de taxi correspondan a vehículos adaptados.

En Madrid y otros 45 municipios de la región el 5,25 % de la flota efectiva está formada por vehículos adaptados, por lo que supera el ratio, según ha destacado el Ayuntamiento de la capital en una nota de prensa.

En total, por estos municipios circulan 555 eurotaxis “que permiten atender las necesidades de las personas que se desplazan en silla de ruedas y ofrecen así mejores posibilidades al resto de las personas con movilidad reducida”.

Las cifras son fruto de la segunda convocatoria del Régimen Especial Eurotaxi, incluida en el Plan Madrid Taxi Accesible 2017-2019 y a la que se presentaron 1.103 propietarios de licencias de taxi.

De las 300 plazas ofertadas, 291 eurotaxis ya están en servicio que se suman a la flota anterior (263).

Además, tras la convocatoria ha habido otra incorporación, lo que suma un total de 555 eurotaxis en la denominada Área de Prestación Conjunta (APC), formada por los 46 municipios madrileños mencionados.

En junio de 2015 había 98 eurotaxis, una cifra que se ha multiplicado por más de seis en cuatro años.

Los adjudicatarios de las dos convocatorias de régimen especial de eurotaxi podrán trabajar los 365 días del año al no afectarles los descansos semanales y podrán exhibir publicidad comercial además de en las puertas traseras en la parte posterior de la carrocería del vehículo, según ha recordado el Consistorio.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

LOS TAXIS PRESIONAN AL CONSELL CON TRES HORAS DE COLAPSO EN VALENCIA

Los conductores han recorrido la ronda interior hasta las 12.30 horas colapsándolo y provocando diferentes cortes de vías | Proponen una hora de precontratación para los VTC.

Los taxistas de Valencia se encuentran en plena protesta por la situación que vive su sector ante el auge de los VTC y la legislación existente que los regula. Los conductores han convocado cerca de dos horas de protestas en la ciudad de Valencia con un recorrido, a menor velocidad del habitual, por la ronda interior que, como era de esperar, ha colapsado buena parte de la ciudad.

La propuesta del sector del taxi de que los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) tengan que ser contratados con una hora de antelación podría suponer el fin del conflicto entre estos turismos y el sector en la Comunitat Valenciana. Así lo ha asegurado el presidente de la Confederación de Autónomos del Taxi de la Comunitat, Fernando del Molino, que ha señalado que esa hora de precontratación «es lo mínimo que podrían aceptar los taxistas».

Lo ha hecho durante una concentración en la plaza de Manises, en las puertas del Palau de la Generalitat, a donde un centenar de taxistas se ha acercado tras el inicio de la marcha lenta por la ronda interior que en estos momentos corta Guillem de Castro desde la plaza de San Agustín hasta las Torres de Serranos. Asimismo, ha permanecido cortada la calle Cuenca en su acceso a Guillem de Castro y la circulación es era lenta en las grandes vías e incluso en el paseo de la Petxina, la marginal izquierda o Pío XII. Los túneles de la margen derecha han estado cerrados.

Del Molino, que ha agradecido la presencia en la concentración de taxistas de toda la Comunitat e incluso de otros puntos de España como Barcelona o Madrid, ha cargado con dureza contra el Gobierno autonómico de Ximo Puig, a quien ha acusado de no hacer «nada» para solucionar el conflicto. «Lo que nos ofrecen es lo que ya está en el Reglamento General de Circulación y nos piden perdón porque no pueden poner más inspectores», ha explicado.

Los taxistas de Valencia se encuentran en plena protesta por la situación que vive su sector ante el auge de los VTC y la legislación existente que los regula. Los conductores han convocado cerca de dos horas de protestas en la ciudad de Valencia con un recorrido, a menor velocidad del habitual, por la ronda interior que, como era de esperar, iba a colapsar buena parte de la ciudad.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

LOS TAXISTAS VUELVEN A LA CALLE ESTE SÁBADO CONTRA LA UBERIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Los taxistas junto a otros colectivos volverán a manifestarse este sábado, la primera protesta desde que se desconvocó la huelga indefinida que iniciaron el pasado 21 de enero, para defender la prestación de servicios públicos.

La marcha comenzará a las 18 horas en Atocha y culminará en Cibeles, donde se procederá a la lectura de un manifiesto en contra de la uberización de los servicios públicos y contra la privatización, la precariedad, la marginación y la pobreza”.

Según relatan las asociaciones del taxi en un comunicado conjunto, la manifestación cuenta con el respaldo de una treintena de colectivos como asociaciones, sindicatos e incluso partidos políticos. Entre ellos, figuran por ejemplo las Marchas de la Dignidad, Sindicato Andaluz de Trabajadores, la Plataforma Sindical EMT o el Sindicato de Estudiantes.

Las asociaciones del taxi subrayan que su movilización para exigir una regulación de la VTC, lejos de haber “fracasado”, ha revelado su “utilidad” para poner encima de la mesa las dificultades que presentan los servicios públicos.

El pasado miércoles los taxistas volvieron a prestar servicio tras decidir el martes en referéndum, por casi un 54 por ciento de los votos, desconvocar el paro indefinido que mantuvieron durante 16 días, al constatar la negativa de la Comunidad de Madrid a realizar una reforma inmediata de la VTC.

El Gobierno regional ya tiene preparado un decreto para modificar el reglamento del taxi donde se incluyen medidas como la opción de tener servicios a precio fijo, la modalidad de taxi compartido y la opción de hacer planes de amortización de licencias.

De hecho, la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, manifestó que iba a convocar el Consejo Madrileño del Transporte, para iniciar este diálogo, donde aparte de los sectores implicados también se invitará a la Federación Madrileña de Municipios y al Ayuntamiento de la capital.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

A CORUÑA: TAXIS Y CABIFY LA TENSIÓN CONTINÚA

«Se meten en las paradas de taxis cuando no hay taxis en ella. Y eso no lo pueden hacer», asegura Manuel Sánchez Quindimil, presidente de Teletaxi y de le Federación Galega de Autónomos do Taxi. «Los vemos en las zonas de copas como el Orzán y la Marina dando vueltas y cogiendo a gente. No se puede demostrar si los han llamado o no, pero es todo muy sospechoso», añade.

Aparte de ello, Sánchez Quindimil apela a los números y las proporciones. «Tenemos en A Coruña 522 taxis, cuando debería haber entre 270 y 280 en relación a la población», explica. En cualquier caso, dice que no puede calcular si le ha causado o no perjuicio a su gremio. «En estas fechas de Navidad siempre hay trabajo, pero pensamos que nos va a afectar. No es el momento para valorar la repercusión. Supongo que de aquí a tres meses lo veremos, pero no creo que sea un balance bueno», piensa el portavoz de los taxistas.

En A Coruña hay alrededor de 244.000 habitantes y el ratio legal es un taxi por cada 900 personas. Lo doblan. Por ello, los taxistas coruñeses vieron desde el principio con malos ojos la aparición de Cabify en el territorio en el que desarrollan su trabajo. «Todo esto genera intranquilidad entre nosotros, porque aquí ya teníamos poco trabajo y ahora con esto será mucho peor», dice Quindimil. «Competimos con el bus urbano, con los interurbanos que entran en la ciudad y ahora con esto. No veo que las autoridades hagan nada para cambiarlo», lamenta.

No lo perciben así en Cabify, donde consideran que su aplicación «viene a reforzar las opciones de movilidad den la ciudad». Fijan su discurso en el consumidor, diciendo que ellos suponen «una solución que pone al ciudadano en el centro para dar respuesta a sus necesidades básicas de movilidad». Preguntados por la media de viajes hechos, rehúyen la concreción. Hablan de «unos pocos centenares de media cada día». Respecto a los trayectos, el destino más demandado es el aeropuerto de Alvedro y las zonas de ocio nocturno de la ciudad.

Los taxistas piden que Cabify no opere en A Coruña y la reducción de las licencias. «Si un Ayuntamiento no tiene servicio de taxis, que lleven eso para allí, pero aquí no hace falta», sentencia Quindimil. La plataforma no entra en ese conflicto y se centra en resaltar que son una «opción complementaria alternativa al vehículo particular» y que «cada vehículo de Cabify ayuda a evitar, de media, entre 20 y 30 coches diarios circulando».

La aparición de servicios como Cabify o Uber ha provocado tensiones con los taxistas en diferentes puntos de España, obligando a la Administración a regular este tipo de nuevas situaciones. Esta semana saltaba una nueva bomba: el anuncio de la Generalitat de que en los próximo días se sacará un decreto ley que incluirá la obligatoriedad de hacer una reserva con entre seis y 12 horas de antelación para reservar un Uber o un Cabify.

Esto, que se considera un guiño al sector del taxi catalán, ha provocado el enfado de las empresas de vehículo de alquiler (modalidad que ampara a Cabify y Uber), que prevén pérdidas millonarias./La Voz de Galicia

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

LOS TAXISTAS PORTUGUESES CUMPLEN SU TERCER DÍA DE PROTESTAS CONTRA LAS VTC

Los taxistas portugueses cumplen hoy su tercer día de protestas en las ciudades de Lisboa, Oporto y Faro, donde se mantienen concentrados contra la ley que regula las plataformas de vehículos de alquiler con conductor (VTC).

Según los convocantes, la Federación Portuguesa del Taxi (FPT) y la Asociación Nacional de Transportistas Viarios en Automóviles Ligeros (ANTRAL), el número de participantes en las protestas de este viernes se elevó hasta cerca de 2.000 vehículos.

La principal concentración está en la Avenida da Liberdade y la plaza que se encuentra al final de esta gran arteria de Lisboa, Restauradores, donde los taxistas se mantienen parados desde hace tres días.

Las protestas avanzaron después de que las asociaciones del sector del taxi solicitasen a los diferentes grupos parlamentarios que iniciasen el proceso para suspender la ley que regula las VTC hasta que el Tribunal Constitucional se pronunciase, reivindicación a la que no accedieron.

Las quejas se centran, sobre todo, en que la futura normativa no limitará el número de VTC que pueden trabajar en una zona, al contrario de lo que ocurre con los taxis.

El Partido Comunista Portugués (PCP), que en su momento votó en contra de la norma, entregó hoy en el Parlamento un proyecto de ley para que la regulación sea revocada, acción que fue aplaudida por los representantes del taxi.

Las organizaciones convocantes ya anunciaron que las protestas se prolongarán hasta el lunes, cuando serán recibidos por el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y animaron a sus compañeros de gremio de otras zonas de Portugal a sumarse a sus reivindicaciones durante este fin de semana.

La ley sobre VTC, que entrará en vigor el 1 de noviembre, fue aprobada el pasado 12 de julio por el gubernamental Partido Socialista (PS), con el apoyo de la bancada conservadora del Partido Social Demócrata (PSD) y de los ambientalistas del PAN (Personas, Animales y Naturaleza).

Votaron en contra el Bloque de Izquierda y los comunistas, socios del Gobierno socialista, mientras que se abstuvo el partido más a la derecha del Parlamento luso, el CDS-PP.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

EL TAXISTA ACUSADO DE QUEMAR LOS CABIFY PIDE AYUDA ECONÓMICA A SUS COMPAÑEROS

La asociación Solidaridad del Taxi se plantea subir la cuota para afrontar los gastos del proceso judicial y compra un local fuera del aeropuerto.

El taxista acusado de quemar los nueve coches de Cabify en un hotel rural de Castilblanco de los Arroyos durante la Feria de Abril de 2017 ha solicitado ayuda económica a sus compañeros del sector para poder hacer frente a los gastos que acarreará su defensa.

Francisco B. H., taxista de Sevilla pero que es natural de Castilblanco y tiene casa en este pueblo, fue detenido a principios de juino  por la Guardia Civil, que le imputa un delito de daños y lo considera el principal sospechoso del incendio de los coches de Cabify que habían venido a reforzar el servicio de esta empresa durante la Feria de Abril.

Este taxista, que no lleva muchos años en el sector, pertenece a la asociación Solidaridad del Taxi, que tiene el monopolio sobre la parada del aeropuerto de San Pablo. Esta asociación celebró la pasada semana una asamblea en la que se planteó la posibilidad de subir las cuotas a los afiliados, que actualmente es de 100 euros al año, para así hacer frente a todas las costas del proceso judicial abierto contra varios taxistas asociados.

Aunque Francisco B. H., que está en libertad con cargos, es el único investigado por el incendio de los coches de Cabify, hay otra treintena de taxistas del aeropuerto imputados por otros delitos de daños, amenazas y coacciones ocurridas en la parada de la terminal.

Todos estos sabotajes e incidentes están siendo investigados en una misma macrocausa contra la mafia del taxi que mantiene abierta la juez de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores. A los taxistas de Solidaridad se les imputa también el delito de pertenencia a organización criminal, mientras que a algunos de ellos se les investiga por los daños causados en los aseos de la terminal.

Estos destrozos coincidieron en el tiempo con el litigio que emprendió AENA contra Solidaridad del Taxi por el incumplimiento de las condiciones del contrato de alquiler del local que funciona como sede de la asociación en el aeropuerto de San Pablo. AENA ha solicitado a la Justicia que desaloje a los taxistas, después de que comprobaran que éstos tenían abiertos un bar que vendía productos a terceros, algo que incumple las condiciones del alquiler.

Solidaridad ha adquirido una casa próxima al aeropuerto, en la carretera que enlaza con las instalaciones de Airbus, para trasladar su sede a este inmueble en las próximas semanas y habilitar allí una cafetería y unas oficinas, como tenían hasta ahora en el almacén de segunda categoría que utilizaban como sede.

El foco sobre Cabrera

La asociación Sevilla semueve ha pedido al Ayuntamiento y, en concreto, al delegado de Movilidad y Seguridad, Juan Carlos Cabrera, que “tome cartas respecto a la situación de hostilidad y mala praxis que provoca cierto sector del taxi en el aeropuerto de Sevilla, puerta turística de la ciudad y que tan mala imagen deja en ocasiones debido a la actividad sin control que allí desempeñan muchos de los taxistas de la capital hispalense”.

En un comunicado, la asociación lamenta que “con cada nueva información” que se publica sobre la mafia del taxi, “la gestión del Ayuntamiento de Sevilla resulta cada vez más bochornosa y, en particular, la de la Delegación de Movilidad, cuyo responsable, como director que fue del Instituto del Taxi, conoce el caso mejor que nadie. Pocos serán los sevillanos que no se avergüencen al leer sobre la trama que desarrollan el grupo de taxistas que ha establecido un monopolio en el aeropuerto a base de coacciones y amenazas, según vienen narrando los medios a través de fuentes policiales”, señalan desde la asociación.

Para Sevilla semueve, el delegado Juan Carlos Cabrera “se mantiene impasible, mirando para otro lado en un caso que da para varios guiones de cine. No sólo no se corta a la hora de echar balones fuera y eludir su responsabilidad de solucionar los problemas de la ciudad, sino que parece darse por satisfecho afirmando que no se pueden tomar medidas hasta haber una sentencia firme”./Diario de Sevilla

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

LA TAXISTA DE IRAK

Kifah Umm es la primera mujer que se gana la vida en Bagdad al volante de su coche.

Kifah Umm Ali es una iraquí poco convencional; no está casada, vive sola y conduce un taxi, lo que la convierte en la primera que se gana la vida como profesional del volante en un país donde las mujeres no tienen, ni de lejos, los mismos derechos que los hombres. Así que esta taxista que cada mañana recorre las calles de Bagdad es vista como un símbolo de libertad y emancipación; un ejemplo de cómo reclamar derechos y romper con la tradición del islam más sectario de someter a la mujer. Y, desde luego, observarla a los mandos de su vehículo recogiendo clientes hombres es una formidable noticia que ayuda a derribar prejuicios.

Kifah, eso sí, cumple a rajatabla los códigos de su religión en cuanto al atuendo público. Cuando conduce lo hace ataviada con el tradicional chador. En la intimidad de su modesto apartamento de Bagdad se permite algún toque más alegre. En un reportaje de la cadena Euronews, aparece cocinando unas patatas en un diminuto hornillo vestida con tonos azules claros.

A sus 50 años, cuenta a los periodistas que quería una vida diferente de las mujeres de su edad, metidas en casa y volcadas en el cuidado de su marido e hijos. «Aprendí a conducir hace tres años y tenía un automóvil. Estaba buscando trabajo, así que me convertí en taxista porque no era necesario ningún diploma, únicamente estar en posesión del carné», confiesa.

 

El interior de su taxi tiene un toque ‘kitsch’ con el asiento, el volante, el retrovisor y la palanca de cambios forrada con algo parecido a piel sintética de leopardo. Más alla de los gustos, el coche le ha dado su anhelada independencia, sin necesidad de vivir a la sombra de un hombre. Lo que más desea ahora es que su caso no sea el único y otras compatriotas se decidan a quebrar esas normas sociales no escritas, que resultan las más complicadas de derribar porque nadie las cuestiona. Kifah sí lo ha hecho. Sus ingresos le permiten ser autosuficiente. Y, aunque su vida es sobria, es más libre que la mayoría de las iraquíes

SALUT Y BUEN VIAJE

Share