Arxiu de la categoria: asalariados

EXPLOTACIÓ LABORAL I ATUR EN UN MON DE ROBOTS I INTEL.LIGÈNCIA ARTIFICIAL.

El que ens venien pronosticant, i no s’acabava de produir, la extensió de la robotització i de la intel·ligència artificial en l’àmbit laboral comença ja a ser un fet. El sector que més s’havia robotitzat va ser el de l’automòbil, la intensitat de robotització (nombre de robots per cada 10.000 treballadors) és entre 4 i 5 vegades més alta que en el conjunt industrial (1.196 contra 281). La robotització s’estén a d’altres sectors, així que el procés de destrucció de llocs de treball que ha patit el sector de l’automòbil, amb milers d’acomiadaments a tot el mon, s’estendrà a d’altres sectors així com les condicions de treball que generen també, la expulsió dels treballadors menys qualificats cap a feines més marginals i precàries (més dades a https://ifr.org/ ) . Mentre el software d’intel·ligència artificial augmenta el control sobre els treballadors i empitjora el seu medi social, aïllant-lo i lligant-lo més curt, com està passant amb algunes aplicacions del teletreball. La robotització i la Intel·ligència artificial s’aplica d’una manera molt especial a tasques “poc considerades”, tenen un risc d’automatització superior al 50% la preparació de menjar, la construcció, la neteja, la conducció de vehicles, l’agricultura, la confecció i els serveis personal, mentre que els alts comanaments i els polítics estan per sota del 30%.

La demagògia del capitalisme pretén que aquest desplaçament vers els marges i l’atur és “una oportunitat” per fer el “que tu vulguis” i per “formar-te” (o millor dit deformar-te) en un miratge de meritocràcia dels self-made-mens, mentre que l’esquerra de l’estat i el capital afegeix una renda bàsica que ens permetrà “cultivar-nos” (al respecte pot ser interessant, a partir del minut 20, mirar les opinions que una colla d’idiotes donen al vídeo de https://www.enriquedans.com/2021/04/el-futuro-del-trabajo-un-documental-interesante.html ) .

El procés és molt complex i la informació no està disponible en sa major part, així que ens centrarem en alguns cassos que pensem que poden ser prou significatius i dels que (creiem) que disposem de prou informació com per fer-nos una idea. Aquest cassos son Foxconn (https://www.foxconn.com/en-us/ ) en el cas de la robotització i Amazon (te 36 filials cada una amb el seu web) en el de la intel·ligència artificial, amb algunes altres dades sobre els repartidors i els de la banca.

FOXCONN el monstre de l’electrònica. Foxconn, en realitat “Hon Hai Precision Industry Co Ltd” és una companyia de matriu taiwanesa que fabrica la major part d’aparells electrònics del mon, de fet ven més que la suma dels seus 10 principals competidors. El seu principal client és Apple, però treballa també per Alphabet (Google), Amazon, BlackBerry, Cisco, Dell, Fujitsu, GE, HP, IBM, Intel, LG, Microsoft, Nintendo, Panasonic, Philips, Samsung, Sony, Toshiba, Lenovo, Huawei, ZTE y Xiaomi…

Les condicions de treball a Foxconn eren, i son, horroroses, jornades de 12 hores, de dos a 4 dies lliures al més… A les seves factories van haver diversos suïcidis de treballadors que no van poder resistir les condicions laborals, això va generar protestes a occident i Apple sensible a la imatge que d’ells tenen els seus clients, va “pressionar” Foxconn per fer canvis. La “humanització” de Foxconn era una rentada de cara per Apple, de fet eren ells qui fixava (i continua fixant) les condicions de treball amb les seves exigències de preus i de terminis, on els competidors de Foxconn estan disposat a acceptar el que faci falta .

Una de les “solucions” proposades va ser la robotització, cap el 2010 els executius de la empresa parlaven de “substituir” un milió dels seus 1,2 milions d’empleats, s’especulava amb que això seria realitat el 2015, però les coses no van tan ràpides, a part de problemes tècnics, com és la precisió de les tasques dels “foxbots”, que han de estar sobre els 0,02 mil·límetres. De fet ja han implementat 100.000 robots i una de les factories de “Foxcomm City” a Shenzhen és ja una “fàbrica fosca” (no cal il·luminar-la ja que no hi ha humans) però es dedica a fabricar carcasses… la microelectrònica necessita si més no la col·laboració d’humans (“treballadors híbrids” en diuen els explotadors).

Actualment Foxconn te 873.000 treballadors, si hem de creure la xifra inicial de 1.200.000, s’haurien perdut per el camí de la robotització (i potser de la subcontractació deslocalitzada) 327.000 persones. Quina és ara la situació dels acomiadats i dels que conserven els seus llocs de treball?, de cap manera és la utopia d’un mon de persones dedicades a les seves aficions o formant-se, no estem davant de l’abolició del treball. La misèria del treball a les cadenes d’assemblatge es manté i s’eixampla i s‘uneix a la misèria de la desocupació que, a Xina, pot fer que t’expulsin de la ciutat i et tornin al teu poble d’origen.

Els “treballadors híbrids” (“col·laboració” home/màquina) és ma d’obra barata i flexible, pot canviar de tasca i de torn i, finalment es pot acomiadar… aquesta “hibridació” posa al treballador per sota la màquina, la màquina marca el ritme. Les revoltes que van esclatar el 2012 i el 2014, en que es va aturar la producció en moments claus de lliurament d’encàrrecs, sembla que es van esmorteir, encara que el bloqueig informatiu fa que no arribin totes les notícies, hores d’ara després de l’aturada per el COVID, el govern i la empresa volen reactivar la producció i es pressiona per treballar més ràpid. https://www.youtube.com/watch?v=V3YFGixp9Jw&t=388s

AMAZON la fabrica de bitllets de l’home més ric del mon. Amazon és un altra model, realment no massa diferent de FOXCONN, aquí els robots també marquen el ritme dels empaquetadors.(https://www.youtube.com/watch?v=wgBi1XDzI30 ), però en aquest cas ens interessa més l’ús que vol fer de la intel·ligència artificial (AI). Amazon està desenvolupat un algoritme per organitzar el treball, per fer rotar tasques, torns… segons diuen per evitar moviments repetitius i protegir la salut dels treballadors (com si treballar a Amazon no fos tòxic per se). Amazon ha construït tota una xarxa de recol·lecció de dades a través dels seus dispositius, sobretot Alexa, però també Echo i els seus serveis al núvol AWS, dades que posteriorment es monetarizen vol confiar tota la atenció al client a una IA que vagi més enllà de l’arbre de decisions que acaba en un humà. Amazon investiga en reconeixement de la veu, traduccions, cerques, de visió per computador… de fet el pressupost per I+D d’Amazon és més gran que tots els fons d’investigació de l’Estat Espanyol (públics i privats). Tota aquesta recerca afecta als seus treballadors i als treballadors d’altres empreses a través de la venda de solucions IA per el control. Aquest és el cas de AWS Panorama Appliance y AWS Panorama SDK (AWS és el servei d’Amazon per el núvol), la primera és el hardware i la segona el softhware que permeten convertir una càmera de videovigilància en una càmera intel·ligent que permet detectar grups de persones, la distància entre ells, si porten mascareta o casc, trencament de les normes de seguretat o…. perquè no reunions ràpides i trobades entre els treballadors. Amazon persegueix els grups de treballadors que tracten d’organitzar-se i els vigila a través dels algoritmes i, on no arriben, mitjançant empreses de seguretat (Pinketon). Casi totes les àrees d’estudi d’Amazon no sols tenen aplicació comercial per vendes i organització pròpia, també tenen una funció de control que combinada amb la robòtica fa més inhòspit l’ambient carcerari de les modernes fàbriques.

La IA seleccionadora de personal.

Ja fa temps que es parla del biaix (de gènere, de raça…) que tenen algunes IA a l’hora de treballar en la selecció de personal. Les empreses han vist una oportunitat de blanquejar el seu negoci i s’esforcen, si mes no en publicitat, per eliminar els biaixos i ara mateix diuen que les IA son més imparcials que els humans. Potser si o potser no… En el supòsit, improbable, de que això sigui significativament cert hi han altres aplicacions potencialment perilloses per els treballadors. Per exemple el desenvolupament de models d’aprenentatge automàtic per predir la probabilitat de que un treballador “aixequi el vol” o sia que canviï de treball. També s’analitza la personalitat per predir aquells que és més provable que demanin augment de sou, o els que tenen més probabilitats de ser organitzadors associatius.

El parany del teletreball i les IA.

El teletreball ha generat molt de soroll, generalment favorable, ens diuen que el teletreball és el futur post-COVID, ningú sembla tenir en conte el seu caràcter classista, el 61% dels teletreballadors tenen estudis universitaris, i el 28% batxillerat, ni la sobreexplotació que suposa amb un augment de la disponibilitat, de les hores extres… Però hi ha una altra qüestió, el control del treballador. Moltes empreses obliguen als treballadors a instal·lar software de seguiment o a treballar a través d’escriptoris virtuals. Aquestes aplicacions de la IA registren l’ús del teclat, graven la pantalla, el moviment del ratolí i fins i tot prenen imatges amb la càmera per comprovar que el treballador està davant de l’ordinador, també poden analitzar les interaccions entre treballadors per descobrir els “més col·laboradors”. Finalment un cop es tenen suficients dades del treballador és pot quantificar la productivitat independentment de les tasques.

Quan l’IA planifica el treball i l’avalua.

Un dels usos més generalitzats dels algoritmes és la planificació de rutes en el transport i el repartiment i l’avaluació d’aquestes. UPS, Delivero, Glovo… etc son bàsicament capital algorítmic, no tenen vehicles, pocs locals i pocs treballadors directes.

Els algoritmes de les plataformes trien al repartidor que minimitzi els costos i augmenti els beneficis, es fa el repartiment de les hores en que poden treballar (les millors les nits de cap de semana), premia a aquells que obtenen més puntuació i fan més serveis i per contra penalitza als qui rebutgen serveis. Tenir un algoritme com a cap pot ser una cosa terrible, com el cas dels repartidors australians que van ser sancionats per el sistema perquè no seguien la ruta més curta, era a l’estiu, els repartidors seguien la ruta amb més ombra… a l’estiu austral la temperatura pot superar (per bastant) els 40 graus. S’ha detectat que els pilots cada cop tendeixen més a fer el que diu l’algoritme dels sistema de vol, cedeix la seva autonomia a la màquina en una mena d’embrutiment digital. El sector del transport de mercaderies tipus repartiment és un sector dur i por ser la pista de proves per la implantació de sistemes semblants a d’altres sectors.

L’acord dels riders i el conveni de la banca.

A mitjans d’abril s’hauria d’haver publicat la “llei rider”, la que laboralitza als falsos autònoms de les plataformes de repartiment i el 30/3/21 es va publicar el nou conveni col·lectiu de la banca, els dos acords (el primer entre Govern, CCOO, UGT, CEOE i CEPYME, el segon entre CCOO, UGT, el sindicat independent FINE i la patronal AEB) tenen una cosa en comú, introdueix clàusules sobre la Intel·ligència artificial (https://www.boe.es/eli/es/res/2021/03/17/(1) ). Això si, en un sector que està reestructurant la força laboral (amb milers d’acomiadats) i on la IA per la gestió dels “RRHH” ja ve de fa temps, la clàusula referent a la IA és molt pobre i de fet sembla posada per donar més poder als RLT (representantes legales de los trabajadores), el text és:

Derecho ante la inteligencia artificial. Las nuevas herramientas basadas en algoritmos pueden aportar valor hacia una gestión más eficiente de las Empresas, ofreciendo mejoras en sus sistemas de gestión. Sin embargo, el desarrollo creciente de la aportación de la tecnología requiere de una implantación cuidadosa cuando se aplica en el ámbito de las personas. Por ello, las personas trabajadoras tienen derecho a no ser objeto de decisiones basadas única y exclusivamente en variables automatizadas, salvo en aquellos supuestos previstos por la Ley, así como derecho a la no discriminación en relación con las decisiones y procesos, cuando ambos estén basados únicamente en algoritmos, pudiendo solicitar, en estos supuestos, el concurso e intervención de las personas designadas a tal efecto por la Empresa, en caso de discrepancia. Las Empresas informarán a la RLT sobre el uso de la analítica de datos o los sistemas de inteligencia artificial cuando los procesos de toma de decisiones en materia de recursos humanos y relaciones laborales se basen, exclusivamente en modelos digitales sin intervención humana. Dicha información, como mínimo, abarcará los datos que nutren los algoritmos, la lógica de funcionamiento y la evaluación de los resultados.”

Essent el dret a la intimitat un dret individual, no s’entén com es mediatitza tan el tema a través dels “RLT”.

Al parlament europeu s’està preparant una reglamentació sobre la IA, de fet ja han publicat el 2020 un llibre blanc (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0065&from=ES) també ja hi ha un informe publicat el gener d’aquest any (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0001_ES.pdf ), de tota manera sembla que el que més els interessa és la responsabilitat civil i en la propietat intel·lectual que per els altres temes.

Resumim i acabem.

Els efectes de la digitalització del treball son diversos i, en sa majoria funestos. El primer efecte és un control extrem més enllà del primitiu control de l’ull de l’encarregat o el rellotge de fitxar, es tracta ja d’un control “en temps real”, no ja d’hora en hora o de minut a minut, ara es tracta de control milisegon a milisegon… això fa que el patró (encara que ara sembli un terme obsolet, tots tenim un patró, encara que sigui l’algoritme d’una corporació) sàpiga que fem en tot moment durant la jornada laboral. El resultat del control, i segon efecte, és una “optimització del temps” per part de la empresa, els ritmes de treball s’acceleren i els terminis s’escurcen. Per exemple el nombre de lliuraments de mercaderies d’un treballador de UPS, la longitud de l’itinerari d’un treballador de neteja viària, el nombre d’expedients en una setmana l’oficinista…

El tercer efecte és un augment de la precarització del treball. Per una part l’efecte del control genera acomiadaments, i per l’altra el control extrem permet monitoritzar i tutelar el treball de manera que en cada moment el treballador fa el que “ha de fer”… el que desitja la empresa.

El quart efecte, efecte global, és que la dominació extrema a la que ens porta la digitalització de les nostres vides ataca la nostra identitat individual i te efectes sobre la nostra llibertat, la qualitat de la vida i la salut, enfontsant-nos en la misèria, la humiliació i la dominació. Ens porta a una negació de nosaltres mateixos i una afirmació dels nostres dominadors. En aquest marc de precarització, de deslocalització, d’aïllament, de mediació de les burocràcies sindicals, s’obre una possibilitat d’endegar noves lluites des de una perspectiva d’acció directa i d’autonomia superant vells costums i tradicions a partir de solidaritats horitzontals més enllà del marc de les empreses i de les legalitats dels estats i del capital.

CONTRA LA MÀQUINA DE LA DISORT!! CONTRA TOT EL QUE ENS FA ESCLAUS!!

Negre i verd: https://negreverd.blogspot.com/2021/04/explotacio-laboral-i-atur-en-un-mon-de.html

SALUT I BON VIATGE

Share

LOS TAXISTAS ASALARIADOS DE MÁLAGA PROTESTAN POR SU SITUACIÓN DE INDEFENSIÓN

Los asalariados se movilizarán el lunes, 12 de agosto, con “la primera marcha de tortuga”

Los taxistas asalariados de la capital se están organizando y han llegado a varios acuerdos en la asamblea celebrada el pasado día 1 de agosto en Vialia, la estación ferroviaria de María Zambrano, todo ello ante la situación que, según el sindicato CGT, sufre el colectivo, que definen como de «total indefensión».

Así, entre otras medidas consensuadas en la mencionada reunión, los asalariados del taxi han anunciado la realización de lo que denominan como «la primera marcha de tortuga», que tendrá lugar el lunes, 12 de agosto, y que discurrirá desde la plaza de la Marina a las 10.30 horas, para partir treinta minutos después hasta llegar a la plaza de la Constitución. Esta concentración, explicó el sindicato CGT en un comunicado remitido a este periódico, ha sido legalizada por el colectivo, por lo que ya cuenta con todos los parabienes normativos.

«Se trata de la primera acción reivindicativa del sector reclamando el reconocimiento del Ayuntamiento de Málaga del derecho a una bolsa de asalariado, del derecho al descanso semanal de estos profesionales y por los desequilibrios que se están generando entre el sector del taxi y el de las VTC», subraya la central sindical. «Además de esta movilización inicial, desde CGT nos vamos a dirigir por escrito al Instituto Municipal del Taxi a la patronal del sector en nuestra ciudad, solicitándole sendas reuniones de presentación de la conflictividad y proponiendo soluciones inmediatas para el colectivo de asalariados del taxi», explican

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

ASALARIADOS DEL TAXI CALIFICAN DE “GRAN OBRA DE TEATRO” LA REUNIÓN ENTRE EL GOVERN Y LAS PATRONALES

@Vicent Torres / Asalariados del taxi han denunciado que la reunión que mantuvo el Govern con los representantes de los taxistas y de los empresarios en Eivissa ha sido una “gran obra de teatro” para que los propietarios puedan seguir “explotando a sus trabajadores con la connivencia institucional”.

El encuentro entre la directora general Trabajo, Economía Social y Salud Laboral del Govern balear, Isabel Castro, con los representantes de los ayuntamientos, las asociaciones titulares del taxi, las agrupaciones de los taxistas asalariados y los empresarios tuvo lugar el pasado martes en la sede del Consell de Eivissa.

El origen fue la queja de un asalariado que denunció que eran obligados a trabajar en turnos de 12 horas sin descanso y, además, cobrando la gran mayoría de su sueldo en dinero negro, algo que se traduce en un fraude millonario a la seguridad social y a Hacienda.

“Se abrazaron, se dieron palmadas en la espalda y concluyeron que todo está bien, perfecto y bonito. La gente tiene que tener claro que cuando un empresario, un político y un representante de los trabajadores se abrazan acaba en robo, fraude y esclavitud para el obrero. Todo está hecho para perpetuar un sistema tirano”, denunció ayer un asalariado con más de una década de experiencia.

En este sentido, los denunciantes, que prefieren mantenerse en el anonimato por temor a ser despedidos, aclararon que Isabel Castro “no se dignó a comprobar si existía fraude” antes de la reunión. Algo que, aseveran, es tan sencillo como mirar el registro del GPS que demuestra las horas que pasa dentro del taxi cada trabajador.

“[Alejandro] Cardell quiere que el lobo cuide de las ovejas. Dicen que el trabajador es libre de descansar. Claro, lo es, pero si libra o trabaja menos horas de las esperadas acaba en la calle. Los días libres conllevan despidos. Así es como trabaja la empresa privada”, añaden los denunciantes.

Además, las mismas fuentes indican que los representantes de los asalariados únicamente persiguen que se salvaguarden “sus propios intereses”, que desembocan en conseguir licencias fijas a medio plazo “a la mitad del precio de mercado”.

“Es un juego que están permitiendo los ayuntamientos. Es una auténtica confabulación con las administraciones públicas para trabajar en una licencia fija, tener su estacional con trabajadores a 12 horas durante cuatro meses y, si se portan bien, conseguir el premio de una licencia a b buen precio”, concluyen.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

EL TAXISTA QUE DENUNCIÓ A LOS FLOTEROS EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA TEME POR SU VIDA

Expedito Suárez asegura que la protección policial a la que tiene derecho no le ha supuesto “absolutamente nada” y no puede protegerle de las amenazas y el acoso al que se ve expuesto en el gremio

El recorrido del caso en el Juzgado de Instrucción número 8 de la ciudad capitalina se empantanó con la entrada del juez Salvador Alba en sustitución de Victoria Rosell

Expedito Suárez fue declarado testigo protegido por la Justicia después de que un vehículo embistiera su taxi cuando se encontraba trabajando. El conductor estaba implicado en la investigación que surgió a raíz de la denuncia que interpuso en 2013, que destapó tres décadas de prácticas mafiosas en el sector del taxi de Las Palmas de Gran Canaria.

Suárez recuerda que decidió denunciar el caso de los administradores de licencias, comúnmente denominados floteros, después de que la fiscal Evangelina Ríos le dijera que tenía la obligación de advertir al Ministerio Público si se estaba cometiendo un delito. Cuatro años después, teme por su vida.

Asegura que la protección policial a la que tiene derecho no le ha supuesto “absolutamente nada” y no puede protegerle de las amenazas y el acoso a los que se ve sometido en el gremio, puesto que la única respuesta que recibe cuando alerta de lo que le sucede es: “Vete y denuncia al juzgado”. Las pruebas que recaba, afirma, resultan insuficientes para formalizar una denuncia, aunque la cámara del teléfono móvil le sirve de escudo para evitar que ciertos comportamientos afloren. “Yo lo grabo todo, porque me tengo que cubrir las espaldas”, apostilla.

No ha sido el único al que han amenazado de muerte, señala que otros testigos del caso que se han conocido a medida que han pasado los años, han sufrido presiones similares que llegan a afectar a sus respectivas familias. “Mamón, chivato, hijo de puta, como te coja te voy a matar, te voy a reventar la cabeza”, son algunas de las frases que, asevera, han recibido.

Esto ha supuesto un reguero de conflictos judiciales cruzados que, en algún caso ha terminado con una condena por un delito leve de amenazas; mientras que otros han sido archivados. El propio Expedito perdió un juicio por un mensaje publicado a través de una aplicación móvil.

   El taxi de Expedito Suárez tras haber sido embestido.

“Yo ya he hecho constar quién sería el responsable si me pasara algo”, apostilla Suárez, quien prefiere no hacer públicos los nombres ante el temor de represalias. En marzo del presente año hizo constar estos hechos ante el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, que investiga el caso de los floteros, al que entregó audios, grabaciones e imágenes vejatorias suyas que circulan por Internet.

A pesar de todo, Suárez asegura que volvería a denunciar el caso ante la Justicia: “Te lo juro, me tienen que matar, y éste me va a matar, pero yo no me echo para atrás, porque yo vi a mi madre llorando porque no me entendía. Ahora lo ha entendido, pero el sufrimiento que ha pasado mi familia lo van a pagar. Ellos se han aprovechado de nuestros padres para hacer su negocio, por la ignorancia de gente analfabeta o con pocos estudios que se fiaban más de lo que les decían en la oficina que de sus propios hijos”.

Un caso empantanado desde 2015

Pese a que la figura del flotero es ilegal, porque la ley prohíbe el arrendamiento y la cesión de licencias, ésta proliferó en Las Palmas de Gran Canaria, donde una sola persona llegó a controlar más de 60 licencias con las que pudo ganar una media de 6.500 euros al día.

La primera en denunciar estos hechos ante la Justicia fue la presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi, María Eugenia García Rocha, en un caso que fue archivado en Instrucción y que orden ó reabrir la Audiencia Provincial. La posterior denuncia de Expedito Suárez derivó en una investigación policial que precintó las dos cooperativas de taxistas de la ciudad capitalina y se saldó con siete detenciones.

A los acusados, que quedaron en libertad con cargos, se les atribuyeron delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social, los derechos de los trabajadores, falsedad documental y blanqueo de capitales.

El recorrido del caso en el Juzgado de Instrucción número 8 de la ciudad capitalina seguía su curso a finales de 2014 pese a los intentos de los acusados de frenar la investigación, que contaba con más de 32 cajas llenas de documentación. Sin embargo, se empantanó con la entrada del juez Salvador Alba en sustitución de Victoria Rosell, quien se acogió a una excedencia para poder presentarse a las elecciones de 2015 como candidata de Podemos al Congreso de los Diputados por Las Palmas.

Alba, con Evangelina Ríos como fiscal, se centró casi exclusivamente en el caso que se ha destapado como un intento de perjudicar la carrera política y profesional de Rosell. Esto ha supuesto al magistrado  que tenga pendiente una sanción disciplinaria por el Consejo General del Poder Judicial y una penal por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, donde está siendo investigado por seis delitos.

La fiscal Evangelina Ríos, por su parte, es la que llevó a cabo una investigación contra la misma jueza Rosell que ha sido anulada recientemente por el Tribunal Supremo por haber vulnerado derechos fundamentales de la magistrada.

Mientras tanto, las sanciones han venido de la mano de la Agencia Tributaria, quien impuso multas a 75 titulares de licencias por haber incumplido sus obligaciones tributarias tanto en lo referente a las retenciones del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), como en el abono del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).

Además, la Tesorería General de la Seguridad Social instó a los propietarios, muchos de ellos viudas y jubilados, a darse de alta en el régimen de autónomos en caso de que estuvieran explotando las licencias.

También se ha pronunciado el Juzgado de lo Social número 9 de Las Palmas de Gran Canaria, que condenó a once dueños de permisos a abonar 6.251 euros cada uno por cesión ilegal de trabajadores. Este caso, que ha sido recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), es semejante al que llevó a cabo el Juzgado de lo Social 8, contra sesenta titulares a raíz de la demanda interpuesta por la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas.

Sesenta taxistas de Las Palmas responden ante el juez por cesión de trabajadores a un ‘flotero’

Durante este tiempo, Expedito Suárez ha renunciado a ser miembro de la Cooperativa de Taxis Las Palmas y ha abandonado la presidencia de la Asociación de Titulares de Licencias de Auto Taxi de Canarias (Atlatc). En la actualidad, representa al colectivo de nueva creación Taxistas Independientes de San Telmo (Taxitel).

“Hasta los floteros están en contra de los floteros”

Suárez afirma que una vez estalló el caso, los floteros pasaron de mostrar su actividad abiertamente en el gremio con “chulería”, a “esconderse más”. Sin embargo, lamenta que la actividad sigue teniendo lugar en las calles de la capital grancanaria, por lo que algunos asalariados podrían seguir teniendo que pagar entre 45 y 60 euros diarios para poder mantener su puesto de trabajo.

Una situación que ha puesto en conocimiento de distintas administraciones públicas, como el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de un escrito presentado el pasado mes de enero.

El denunciante valora el rechazo que ha generado la actividad de los administradores de licencias en el sector, pero ironiza que en la actualidad “hasta los floteros están en contra de los floteros”, siempre que les suponga un beneficio, como el rechazo a la implantación de un régimen de libranzas en la capital. Desde Taxitel solicitará al Consistorio, además, la regulación horaria, para que cada taxi trabaje un máximo de 16 horas diarias./eldiario.es

SALUT Y BUENVIAJE

Share

TAXISTAS AUTÓNOMOS PIDEN A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO QUE CONTROLE LA JORNADA DE SUS COMPAÑEROS ASALARIADOS

Valladolid8-295x200

En la denuncia, afirman que se duplican las horas permitidas en el Convenio del Autotaxi

 VALLADOLID : Hartos de que no se haya actuado por parte de la Administración municipal, después de más de dos años, los taxistas autónomos de Valladolid han presentado una denuncia ante la Inspeccción Provincial de Trabajo y Seguridad Social, en la que critican la falta de cumplimiento de la jornada por parte de algunos de sus compañeros asalariados, que están empleados por empresarios que son titulares de licencia.

La denuncia en la Inspección la han presentado Mercedes Castrillo, presidenta de la Asociación Vallisoletana de Taxistas Autónomos Reunificados (Avatar), y Pedro García Illera, presidente de la Unión de Autónomos del Transporte y Comercio (Uniatramc). En la misma se solicita la intervención de los inspectores de Trabajo para que exijan a los empresarios, que tengan trabajadores por cuenta ajena contratados, que lleven un control de la jornada diaria que realizan.

El objetivo de la denuncia es controlar las horas que realizan estos empleados y, si se exceden de la jornada diaria fijada en el Convenio del Autotaxi, que se paguen las mismas como extraordinarias o se compensen en descanso, conforme a lo que marca el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores. Los taxistas autónomos sostienen que los excesos no controlados del servicio en la calle perjudican al resto del gremio.

Parada de taxi en el Hospital Río Hortega.
Parada de taxi en el Hospital Río Hortega. / G. VILLAMIL

Según Avatar y Uniatramc, en marzo del 2014 la Dirección General de Empleo registró el convenio colectivo del sector del autotaxi, en donde se establece 1.790 horas anuales y otras 40 extraordinarias. Sin embargo, las dos organizaciones coinciden en que dada «la complejidad del sector del taxi no se registra diariamente la jornada del trabajador, ni tampoco se informa mensualmente a los representantes del mismo», tal y como dispone un Real Decreto del año 1995.

Horas que no cotizan

Los autónomos reclaman a la Inspección de Trabajo que realice actuaciones para exigir que los autotaxis de Valladolid lleven en el interior del vehículo el registro de la jornada diaria. Ello permitiría conocer si se cumple la misma, o se realizan excesos que, por otra parte, no cotizan a la Seguridad Social.

Simultáneamente a esta denuncia ante la Inspección, la asociación de autónomos ha presentado otro escrito dirigido al concejal de Seguridad y Movilidad, Luis Vélez, en el que reclaman también la intervención municipal para «que establezca con urgencia un sistema de registro de la jornada diaria efectiva».

Proponen para ello, la creación de un cuaderno o libro con hojas numeradas y el sello del Ayuntamiento, «para que diariamente y cuando comience el turno del trabajador asalariado conste en el mismo su jornada laboral y horas extraordinarias realizadas en computo mensual».

Avatar señala que esta reivindicación del sector data del año 2013, al tiempo que recuerdan a Vélez que el artículo 25 de la Ordenanza Municipal del Servicio de Autotaxi «permite vigilar estrechamente la permanencia de los coches autorizados en la parada durante el día»./El Norte de Castilla.

SALUT Y BUEN VIAJE.

Share

TRABAJO INSPECCIONA LA JORNADA LABORAL DEL TAXI

taxi-las-palmas-de-gran-canaria

La Inspección de Trabajo ha anunciado el inicio de “actuaciones inspectoras” para evitar abusos en la prolongación de la jornada laboral de los trabajadores. La orden general ha generado inquietud en el taxi, que considera que limitar el trabajo a nueve horas no cubre los costes y pone en peligro a unos 800 asalariados.

El jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas, Andrés Fernández Temprano, ha remitido a las asociaciones y cooperativas de taxis una nota en la que informa del inicio de controles del horario laboral de los asalariados. Así las cosas, los titulares de las licencias deberán expedir un documento con el horario desarrollado por cada trabajador del servicio. Para ello, se exigirá “el registro de jornada, que deberá ser diario e incluir el horario concreto de entrada y salida respecto de cada trabajador”. Y se aclara que este registro “deberá estar en el centro de trabajo y debe garantizar la fiabilidad y la invariabilidad de los datos”.

Fuentes del sector del taxi señalan que hay asalariados que pueden llegar a trabajar doce horas diarias con recaudaciones mensuales de entre 1.400 euros o 1.500 euros, pese a que sólo tienen en nómina 900 euros.
Esta fuente de incertidumbre en materia de cotizaciones es uno de los aspectos que ha llamado la atención de la Seguridad Social. En su nota, que no es exclusiva para el mundo del taxi, se refiere a ello cuando asegura que “la creación de empleo y la consiguiente disminución del desempleo se compadecen mal con la realización por los trabajadores ocupados de horas extraordinarias de manera irregular, como sucede cuando estas horas no se declaran o cuando se hacen por encima de los límites permitidos”.

El Estatuto de los Trabajadores fija que “la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo”. En cuanto a su cómputo diario, aclara que el límite máximo es de nueve horas, salvo que se acuerde entre el empresario y el trabajador y siempre con la condición de que entre jornada y jornada medie un tiempo de descanso mínimo de doce horas.

El incumplimiento de llevar el registro de comienzo y fin de la jornada laboral se castiga con hasta 646 euros, mientras que el hecho de que no se respete la jornada laboral se considera una falta grave que se sanciona con penas que van desde los 626 euros hasta los 6.250 euros.

La Asociación de Asalariados Unidos del Taxi, que preside Cristo García, aseguró ayer que la orden de la Inspección de Trabajo pone en riesgo la continuidad de unos 800 asalariados del taxi porque no podrán cubrir los gastos si se reduce la jornada laboral./Canarias7:G.H.M./ J.D. /

SALUT Y BUEN VIAJE.

Share

GRANADA LA PRECARIEDAD DEL TAXISTA: JORNADAS DE DOCE HORAS SIN SEGURO NI VACACIONES

taxis

Denuncian irregularidades dentro del sector La gremial defiende que todo está controlado y remarca el esfuerzo para la mejora del servicio

Jornadas laborales de entre 12 y 14 horas, venta de licencias ilegales y conflictos con las ordenanzas que regulan el sector en el Área Metropolitana. Un taxista ha denunciado multitud de irregularidades que, según explica, vienen desarrollando en los últimos años. Una protesta que ya ha obtenido la respuesta de la Gremial del Taxi: “No hay conocimiento de dichas irregularidades y por su puesto están abiertos a escuchar a cualquier trabajador”. Así lo afirmó ayer el presidente de la Gremial del Taxi, Juan Túnez, que se mostró desconcertado con las protestas.

La protesta recoge el conflicto que tienen los asalariados con los patronos. Las largas horas de trabajo que realizan con el cansancio que ello conlleva es una de las quejas de este taxista que prefiere no dar su nombre por miedo a represalias. En su denuncia, también critica el hecho de que el propio trabajador se pague a sí mismo la seguridad social al terminar la jornada laboral con un dinero “que deja en el cenicero del vehículo o sobre en mano”.

Por otra parte, en caso de accidente, si el conductor es culpable éste se hará cargo del coste de la reparación. Sobre las vacaciones, destaca que en muchos casos no se cobran, sin embargo, “se firma el papel donde se garantiza haber cobrado ese dinero. “Si quieres seguir trabajando eso es lo que hay”, remarca. También expone la venta de licencias o la especulación que se realiza en algunas transmisiones: “Se venden entre 150.000 y 160.000 dependiendo si es con o sin vehículo y su estado; en algunas operaciones intervienen intermediarios. Concretamente hay dos o tres en el sector, eso sí, no declarando la totalidad de la venta”, afirma.

El alto precio provoca que “haya personas que se junten para comprar una licencia”. Uno “figura de titular y el otro de asalariado bajo la firma de un contrato privado entre ambos”; un acto prohibido en la normativa que regula el sector, el reglamento andaluz del taxi y la Ordenanza Municipal. “De igual manera hay algún pudiente que tiene hasta tres y cuatro medias licencias usando este método”, critica.

Por último, critica el servicio prestado al ciudadano en especial en los municipios del Cinturón. Está regulado que los taxistas no puedan recoger a usuarios en los municipios aunque sí llevarlos. “Si cada taxista no recoge fuera de su municipio, cada uno es dueño de su cortijo”, detalla este taxista que considera que quien paga el pato es el ciudadano y que lamenta la disolución el Instituto Metropolitano del Taxi creado, precisamente, para buscarle una solución a este conflicto.

“Así seguimos dando la misma imagen que hace treinta años, desunión, cada uno hace la guerra a su conveniencia y el ciudadano que pide un taxi a las cuatro de la madrugada en un municipio no muy lejano a la ciudad se puede encontrar sin servicio”.

 No obstante, hay que tener en cuenta que esta forma de trabajar esta marcada por la legislación. Además, según explica Juan Túnez a lo largo de este año municipios como Armilla, Ogíjares y Churriana se han adherido a la capital para funcionar con los equipos y la central. Ello conlleva un gran avance, pues el usuario que llama de noche a uno de estos municipios conecta con la teleoperadora de la central que le busca un taxi de su municipio. Un convenio al que está previsto que se adhieran otros municipios como Vegas del Genil. Con estos dispositivos, de última tecnología también podrán trabajar con la novedosa aplicación Pide taxi, creada a nivel nacional que ofrece la posibilidad de contratar un servicio desde el teléfono móvil. Avances que, poco a poco, están revolucionando el sector gracias a la tecnología.

SALUT Y BUEN VIAJE.

Share

UN TAXISTA DE MÁLAGA SE ENFRENTA A UNA MULTA DE HASTA 2700 EUROS POR TENER A UN ASALARIADO CONTRATADO

2012-08-05_IMG_2012-08-05_13_46_45_taxi

Un taxista de Málaga podría enfrentarse a una sanción de hasta 2.700 euros por tener contratado a un asalariado de forma legal pero no contar con el visto bueno del Instituto Municipal del Taxi, dependiente del ayuntamiento. La Policía Local inmovilizó hace unos días su vehículo, con el trabajador en pleno servicio. Es la denuncia de Sergio Prados que explica que cuenta con partes médicos que indican que no puede trabajar más horas de la cuenta. Alerta que su caso no es único. Según el portavoz de los taxistas asalariados en Málaga, Arturo Kindelán, se han producido hasta tres casos en la última semana. Alerta que tras la modificación de las ordenanzas municipales, y conforme los contratos de asalariados terminen, no podrán renovarlos.

Antonio vio por sorpresa cómo los agentes le daban el alto al intentar recoger a un cliente. Pese a contar con un contrato en vigor, entonces, no entiende por qué el Ayuntamiento no permite a Sergio contratarle. Tras haber trabajado como asalariado en los últimos años, con el panorama actual no ve ninguna esperanza.

El portavoz de los asalariados en Málaga lleva semanas denunciando que las nuevas ordenanzas del taxi en la capital abocan al desempleo a los 400 asalariados que existen en la actualidad. Lamenta que el Ayuntamiento no persiga, en cambio, a los vehículos piratas y adelanta a ONDALUZ TELEVISIÓN que, tras las municipales denunciará esta situación. Considera que el Instituto está actuando con arbitrariedad a la hora de permitir o denegar los permisos.

SALUT Y BUEN VIAJE.

Share

LOS ASALARIADOS DEL TAXI PROTESTAN POR LA REGULACIÓN HORARIA

taxistas--575x323

Medio centenar de personas piden la intermediación del alcalde para que haya una nueva votación

 • Medio centenar de asalariados y autónomos del taxi protestan ante las puertas del consistorio, en esta jornada de pleno municipal, para mostrar su desacuerdo con la nueva regulación horaria de 15 horas. Los concentrados pretenden subir a la sesión y entregarles un escrito al alcalde Málaga, Francisco de la Torre, para pedirle que intermedie y vuelva a realizarse una votación , que tachan de “irregular y con defectos de forma”.
 • Taxistas, a las puertas del Ayuntamiento.
   El autónomo Manuel López, que hacía de portavoz del colectivo, explicó que la citada votación a la que solo asistieron 834 trabajadores de los 1.435 que tenía el derecho a votar no fue previamente publicitada, por lo que muchos autónomos desconocían la cita y también denuncia que los puntos que se votaban no estaban bien definidos. En esta votación ganó por 389 puntos los que pedían una regulación de 15 horas, algo por lo que este colectivo está totalmente en desacuerdo.
 • “No quieren que haya asalariados, pero sin embargo si hacen exámenes de carné municipal”, ha manifestado el asalariado José Martín criticando la posición del Ayuntamiento sobre el conflicto. Por su parte, otro de los concentrados explicó: “La regulación lo único que nos ofrecen es la contratación de asalariados y la libertad horaria”.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

LOS ASALARIADOS DEL TAXI SE MOVILIZARÁN CONTRA LOS DESPIDOS

USO-Taxi-manifestaciones-Murcia-regulacion-horarios_TINIMA20130130_0471_5

ATM denuncia que los nuevos horarios dejan paradas desabastecidas; el resto de colectivos califica la normativa de «éxito rotundo»

 • Apenas ha pasado un mes desde la puesta en marcha del nuevo Calendario de Descansos Obligatorios del sector del taxi, aprobado por el Ayuntamiento, pero las valoraciones de los profesionales son diametralmente opuestas. Lo que para unos es un gran éxito, para otros es un auténtico desastre. El portavoz de la Asociación de Taxistas de Murcia (ATM), Javier Bastida, afirmó ayer que «cinco trabajadores ya han sido despedidos a causa de esta regulación». «No hay trabajo», por lo que no se puede mantener a los asalariados, y defendió que los turnos de trabajo y de descanso «los elegimos nosotros como autónomos y no tienen que ser una imposición». Según ATM, estos horarios «arbitrarios» han provocado que las paradas de taxis del centro estén desabastecidas y que el servicio en pedanías se haga «prácticamente imposible».La ATM es uno de los diez componentes de la Mesa Profesional del Taxi, constituida en el Consistorio para regular el funcionamiento del sector. Los otros nueve, sin embargo, coinciden al calificar esta medida de «éxito rotundo», pues se consigue «una retribución y distribución del trabajo más equitativa». Para el resto de asociaciones, la nueva regulación horaria consigue además «ajustar la oferta a la demanda y ofrecer así un servicio de calidad al usuario».

  Entre los colectivos favorables al calendario está Radio-Taxi Murcia, que cuenta con un mayor número de miembros (alrededor de 250).

  Esta regulación establece tres turnos de trabajo: mañana, de 5 a 15 horas, en el que trabaja el 60% de los taxis; tarde, de 15 a 1 horas, con el 40% de los taxis; noche, de 1 a 5 horas, con todos los taxis. Y fija los días de descanso de cada coche.

  ATM teme que la situación empeore con la proposición de Ley que tramita el PP en la Asamblea Regional y estudian futuras movilizaciones.

SALUT Y BUEN VIAJE.

Share