UNALT FORÇA LA PRÒRROGA DEL CONVENI COL.LECTIU PER A 2011 AMB UN INCREMENT SALARIAL QUE DUPLICA EL PROPOSAT PER CTE I QUE ELS SINDICATS EREN PARTIDARI

La CTE ha intentat, per tots els mitjans, procedir a la negociació d’un nou CONVENI COL.LECTIU NACIONAL DEL AUTO TAXI i que, fins ara no ha estat possible com a conseqüència de la negativa d’UNALT a tancar un acord així expressada en l’única reunió celebrada i en què el seu representant (el Sr José Luis Funes) va abandonar la reunió minuts després d’iniciada fent palès el seu interès en què s’apliqui la clàusula de pròrroga establerta en el conveni i la seva negativa rotunda a negociar un nou Conveni Col.lectiu per al 2011 i 2012 tot i que la resta d’Associacions i Sindicats es van mostrar partidaris d’arribar a un acord.
Per tot això volem que el sector del taxi tingui puntual coneixement de quina és l’actual situació en relació al Conveni col.lectiu.
1 º .- La CTE, tenia parlat i molt avançat un acord amb els sindicats que permetria un increment salarial per a l’any 2011 que rondaria el 2,5% i un increment similar per a 2012 així com la introducció de diferents clàusules noves per impedir el frau en els contractes a temps parcial, la competència deslleial i els comportaments abusius que es poguessin produir per part dels treballadors en la seva relació amb les empreses, només pendent de l’oportú acord entre tots els interlocutors (CTE, UNALT, UNIATRAMC, UGT i CC. OO)
2 º .- Que, la clàusula de pròrroga del conveni, a la qual s’aferra desesperadament UNALT, per evitar la negociació i possiblement la introducció per CTE i UNIATRAMC de mesures correctores de les múltiples abusos que diàriament es cometen en el nostre sector, preveu la obligació d’actualitzar, si ens acollim a aquesta clàusula, amb un increment del 2% més l’IPC a 31 de desembre de 2010, el que ens dóna un increment del 5% en els salaris i cotitzacions socials.
3 º .- Que, ens sembla absolutament inaudit que UNALT prefereixi un increment salarial del 5% a la posició moderada dels propis sindicats que advocaven per un increment de + – el 2,5%, sobretot en l’actual situació econòmica, però que entenem ha estat fruit de la decisió personal del Sr Funes entestat, des de fa temps, en satisfer a determinats interessos que evidentment no són els de la majoria dels que participem en la signatura d’aquest conveni.
4 º .- Que, fruit d’aquesta actitud incomprensible s’hagi parada la possibilitat d’actualitzar les cotitzacions a l’espera de quin serà el resultat final, el que ens portarà, sens dubte a que hauran de pagar-se els oportuns endarreriments de cotitzacions tant si s’arribés un acord com si es prorrogarà, amb l’única diferència que si finalment es consumés la pròrroga suposaria un increment salarial i de cotitzacions, per a les empreses, de més del doble del que podria haver signat i amb les conseqüències econòmiques i socials que es desprenen d’això.
5 .- La CTE adoptarà en dates pròximes totes les mesures legals a les que té accés com a signant de Conveni Col.lectiu Nacional per tractar d’evitar que es consumeix la pròrroga en condicions tan lesives per a tots però no hi ha cap garantia que això pugui ser, finalment, possible.
No se si plorar o petar de riure, la foto de dalt correspond a un dels cotxes de UNALT que porten temps patint agressions, dons no se per que serà ..?

SALUT I BON VIATGE.

Share