Arxiu de la categoria: sant marti

CONSELL DE CENT


El carrer consell de cent, és un dels carrers més importants de Barcelona, situat el eixample comença al carrer Creu Coberta de hostafrancs, i acaba a l’avinguda meridiana.

Aquest carrer conté 634 números, aquest carrer no és un carrer ràpid per circular amb cotxe, només té dos carrils i un munt de semàfors un a cada intersecció (no els he comptat), no te carril de bus-taxi, i en alguns trams hi ha carril bici

No és un carrer recomanable per anar en taxi, és un carrer bastant lent pel que fa a circulació, a mi em avorreix bastant, però perquè aquest carrer es diu consell de cent i que significa.

El Consejo de Ciento (Consell de Cent en catalán) era una institución medieval de gobierno de la ciudad de Barcelona (entonces ciudad de la Corona de Aragón), de origen jaqués,[1] establecida en el siglo XIII que perduró hasta el siglo XVIII. Su nombre tiene el origen en el número de sus miembros, que eran cien.

Jaime I el Conquistador creó el año 1249 la estructura fundamental del gobierno municipal de Barcelona: un consejo de 4 miembros, auxiliados por 8 consejeros y una asamblea de probi homines -prohombres- todos ellos miembros de la mano mayor (lo mà major). Después de diversas modificaciones, el año 1265 la organización municipal quedó definitivamente estructurada: la autoridad municipal recayó sobre 3 consejeros elegidos por un Consejo de cien personalidades.

La importancia del Consejo de Ciento se muestra en muchos ejemplos, como que en el año 1464 proclamó rey de Aragón a Pedro el Condestable de Portugal. Otro ejemplo es la negativa del Consejo de Ciento de aceptar la concesión hecha por el rey de un estudio general, Martín el Humano, el 10 de enero de 1401, otorgó el privilegio real de la fundación del Estudio General de Medicina en Barcelona, con las mismas prerrogativas que el de Montpellier; que finalmente dio origen a la Universidad de Barcelona, el año 1450.

El Consejo de Ciento y la Generalitat fueron abolidos por el Mariscal Duque de Berwick, el 15 de septiembre de 1714.[2

Share