FULLS INFORMATIUS ALS USUARIS DEL TAXI DE BARCELONA

 Amb aquests fulls informatius (de diversos idiomes), el que pretenem és informar els usuaris del perill que corren en agafar un taxi de radioemissora. Qualsevol persona que vulgui obtenir aquests fulls informatius del taxi de Barcelona, pot passar pel sindicat de CNT Barcelona on se li proporcionaran gratuïtament.

IMPORTANT:

Si avises un taxi de radioemissora a través de l´hotel, pot tenir un cost un 30% superior que si l´agafesis al carrer.

És probable que el taxista d´aquesta radioemissora estigui obligat a pagar una comissió a l´hotel, la qual cosa és il.legal.

Habitualment, aquest mateix taxista després cobra un suplement il.legal al turista equivalent al preu d´aquesta comissió.

Aquest suplement il.legal normalment es carrega al cost de recullida fins a l´hotel i en suplements que no es corresponen a cap servei, o bé exigint una quantitat superior del que mostra el taxímetre.

El cost màxim de recollida i els suplements apareixen, tanmateix, a les tarifes obligatòries que portem a la finestra o bé a www.taxibarcelona.cat

Si necessites un taxi disposes de parades especifiques d´aquest servei a la ciutat. Si no hi ha cap a prop del teu hotel, pots aturar un taxi en situació de <<lliure>>.

Bon viatge i no t´oblidis de demanar el rebut imprès obligatori (tiquet d´impressora).

Preu aproximat des del centre de Barcelona (Plaça Catalunya) a l´aeroport, i a la inversa:
Tarifa 1: 25 eu. Aprox.
Tarifa 2: 27 eu. Aprox.
Tarifa 3: 30 eu. Aprox.

SALUT I BON VIATGE.