VOLVEMOS A PEDIR AL IMET LAS LICENCIAS CERO

Mas de una vez nos hemos encontrado en la situación de no poder trabajar con nuestro taxi debido a una avería, un accidente que ha afectado gravemente al vehículo… estando días, o semanas sin poder trabajar. Ante este problema la sección del taxi de la CNT, presentó una propuesta de creación de licencias “ceros”, el 17 de julio de 2013 ante el Instituto Metropolitano de Taxi. No obtuvimos ninguna respuesta del IMET a nuestra propuesta.

En esta ocasión nuevamente solicitamos al IMET la respuesta pendiente. Referida a la misma propuesta de creación de licencias cero.

La propuesta de la sección del taxi de la CNT, consistiría en la creación de licencias ceros (01,02,03,04,…).

Licencia “cero” no es otra cosa, que crear una alternativa, para aquel taxista que dado el caso de que tenga un problema grave con su vehículo, que le impida trabajar, el trabajador pueda disponer de un vehículo (que tendrá la licencia cero) para poder trabajar y hacer frente a las reparaciones y a los pagos que hubiera lugar, y tener oportunidad de generar ingresos para la subsistencia de la familia. La necesidad de utilización de estas licencias ceros deberá ser justificada por el taxista que la solicite con documentacion, y pruebas explicando su problema, con un pronostico técnico del tiempo necesario de resolución del problema. Estas licencias ceros estarán a cargo de la administración. Cuando el taxista utilicé estas licencias “ceros” el será el responsable del vehículo. Estas licencias ceros nunca podrán ponerse a la venta, ni serán objeto de especulación, contratación, explotación o arrendamiento.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

TARIFES DEL TAXI 2019; PROU DE RETALLAR ELS SOUS DELS TAXISTES

Davant la imposició de l’IMET de seguir amb les retallades sistemàtiques de cada any dels sous dels taxistes. Exigim a l`IMET l’aplicació integra de l’IPC de 3,4% a les tarifes, calculat pel propi IMET, i rebutgem la imposició d’aplicar solament un increment del 2,5% a les tarifes 2019.

Portem massa anys amb les tarifes a la baixa (perdent progressivament cada any poder adquisitiu).Mentres tant any rere any, l’assumim en un acte de responsabilitat com a transport públic que som.

Tradicionalment seguim patint el continu increment de costos que anem assumint estoicament, i sense percebre cap de les subvencions sistemàtiques que gaudeix el transport, també públic en el servei col·lectiu.

Increments de preu en: el combustible (aquest any un 15%), asegurances, manteniments, impostos/ taxes, cost de la vida i la salvatge canibalització del sector per part de les incontrolades plataformes disruptives (Cabify&Uber) que ens usurpa el nostre pa. Tot plegat ens afecta com una precarització del tipus anomenat actualment “UBERIZACIÓN” imposada des de l’administració pública.

És indignant el menysteniment que ens dona l´IMET, a l´aplicar solament el 2,5 %, quan han reconegut que l´IPC del sector és del 3,4% i que és legitim que exigim s´apliqui integrament. No és podria dir mes clar que van en contra nostra. No podriem rebre el tracte mes mesqui i denigrant abaixant-nos els sous dels taxistes.

SALUT I BON VIATGE

Share

XERRADA SOBRE LA VAGA DEL TAXI AL CRUÏLLA

Aquest proper dijous 25 d’octubre a les 20:00 hores, parlarem sobre la vaga del taxi i el problema amb les VTC i les plataformes Uber i Cabify, que intenten substituir el taxi com a transport públic. La xerrada serà al Cruïlla local situat entre els carrers Sardenya i Consell de cent.

SALUT I BON VIATGE

Share

LA PERVERSA ALLIBERAMENT DE CONTRACTACIO

La mitja de quantitat de clientela diària és quasi sempre la mateixa, tret de l’habitual estacionalitat d’estiu / hivern i dates puntuals. Aquest limitat volum de mercat dona ben just per a malviure 10500 llicències, amb aproximadament 3500 de les quals treballant a doble torn.

Davant aquesta realitat no és viable implantar la lliure contratacio, ja que per ella mateixa no generaria major volum de negoci, significaria el incrementar la ja existent canibalitzacio del sector. Lo qual vol dir que si acceptem fer la estimacio de mercat amb la facturacio diària de1600000 € / dia a la qual s’opta la totalitat de les 10500 llicencies i mes 3500 de les quals a doble Torn. Podem deduir que amb la lliure contratacio què succeira serà la caiguda de la facturacio individual de cadascun dels conductors en ser mes individus a explotar el total de la facturacio del mercat que és la que és, no dona per més i no n ‘ hi ha d’altre.

Un Efecte pervers és la creenca generalitzada que treballant tots mes hores és factura mes. Aixo és totalment falc a partir de la realitat que el mercat diari és limitat i no augmenta, per mes hores i taxis de presencia al carrer. Per Tant és una gran estupidesa la cultura imperant que s´han de dedicar 12hores o mes per al fet que sigui rendible. Quan resulta que si tots hi dediquessim les 8 hores reglamentàries, la facturacio seria la mateixa, per que el mercat és limitat i no augmenta per que s’hi dediquin mes hores. El cert es que m’obliguen a treballar mes hores els que treballen mes de 8 hores, per que em roben els clients que tindria accés dins de les 8 hores.En conseqüencia em veig obligat a treballar-ne mes hores fins aconseguir recuperar aquests clients als quals tinc dret i havia perdut per la intromissio estupida dels irracionals “agonies”. Quan La problemàtica de supervivència dels quals és la que jo també puc sofrir.

SALUT I BON VIATGE

Share

2018 L´ODISSEA DEL TAXI AL PLANETA

El taxi és Troba patint les conseqüencies d’un “tsunami” on l’Epicentre de la sacsejada que el va originar va estar el govern PSOE l’any 2009 amb el canvi de la Llei, fent-a mida dels neo-especuladors i  “l ‘ orgia” d’autoritzacions concedides als que s’els va proporcionar informació privilegiada.

La següent legislatura regentada per PP, va Fer que l’empastifada seguís augmentant.
Ara amb el retorn sobtat del PSOE al poder, s’ha trobat amb seva pròpia patata calenta que va Cuinar “Posant-la al forn de la especulació” fa nou anys i que ara està tant calenta, que tothom podrà sortir-ne sucarrat.!

Tal com és van desenvolupant a els esdeveniments qui en té mes a perdre i ja n’esta perdent més és el taxi, per que hi ha una facturació no fa altra cosa que anar caient, al ritme de l’increment de l’entrada de noves VTC a servei .
Avui estem enxampats amb el RDL ( reial decret llei) que ens ha clavat el servidor público jose luis ÁVALOS fent de Ministre de Foment, incomplint dates i compromisos que va prometre a canvi d’una treva de la vaga indefinida general del Taxi del passat juliol.

El panorama de la situaciò en què quedem els taxistes és desolador:
-caiguda progressiva de la Facturació conforme van entrant VTC a Servei (Ja n’han Arribat 1600).
-2000 VTC mes, pendents d’arribar abans de final d’any, fins completar els 4000 VTC al nostre mercat.
– Durant 4 anys podran seguir menjant del mercat del taxi.
– El taxi no rebra cap Indemnització per la perdua de facturació causada per la Invasió de les 4000 VTC suplantant a taxi. És més, els VTC que al·leguin no haver amortitzat l’Inversió en els 4 anys, podran seguir espoliant-nos durant 2 anyets més. !!
– el servidor public que fa de Ministre de Foment va avisar primers de setembre (abans de promulgar el RDL) que encara restaven per a incorporar-se al sector 9000 VTC. Les quals tampoc les voldra expropiar tal com li permet l’article 14 de la LOTT. Tot i que Solament implicaria indemnitzar-les per valor de la taxa de 36 € ja que no hi hauria lloc a al-legar perjudici economic per que no hauríen Iniciat encara cap activitat econòmica.

Si finalment el RDL és confirmat al parlament espanyol, podrem dir que el taxi estarà amenaçat de mort abans del proper estiu, per que no podrà superar la caiguda de facturació degut a robatori de mercat per part de les NEO-VTC, amb que ens haura obsequiat i enganyat el “mal servidor public” jose luis ÁVALOS beneït per alguna associació populista de taxistes.
Nomes resta la reacció dels taxistes amb capacitat per raonar i decidir si volen plantar cara a aquesta amenaça de  sentència de mort del Taxi.!
Salut lluita i esperança. !!

SALUT I BON VIATGE

Share

TASAS JUDICIALES DE LA DEMANDA PRESENTADA CONTRA CABIFY POR COMPETENCIA DESLEAL CONTRA EL TAXI

Presentamos los recibos de las tasas judiciales, de la demanda por competencia desleal contra el taxi presentada en el juzgado mercantil 12 de Madrid, contra las empresas VTC YIRMI UC FIESTA OMNIBUS S.L., MAXIMOBILITY SPAIN S.L. (CABIFY), MAXIMOBILITY TRANSPORTE DE S.L. Empresas que operan con Cabify en Barcelona y tienen la sede en Madrid.

Nuestro compromiso y transparencia con los afiliados y afiliadas a la CNT, y con las personas que nos han ayudado y que desinteresadamente y por el bien del sector del taxi, han puesto dinero en la caja de resistencia contra Cabify.

DEMANDA CONTRA CABIFY POR COMPETENCIA DESLEAL CONTRA EL TAXI

 

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

MYTAXI IMPUGNA LA SENTENCIA DEL RECURSO PRESENTADO POR LA CNT

Mytaxi ha impugnado la sentencia del recurso presentado por la CNT, porque consideran que no estamos legitimados para actuar legalmente, e interponer acción mercantil contra ellos, lo que demuestra su nerviosismo, y malestar al recurrir la sentencia y volver a llevarlos a juicio.

Hemos presentado este escrito de oposición a la impugnación de Mytaxi:

Procedimiento 198/2017 D3.

AL JUZGADO DE LO MERCANTIL 3 DE BARCELONA

PARA ANTE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

  1. MARCEL MIQUEL FAGEDA, Procuradora del SINDICATO DE OFICIOS VARIOS FEDERACIÓN DE BARCELONA, según tengo acreditado en los autos de juicio ordinario señalados con el número 198/2018, seguidos contra MYTAXI IBERIA S.L. ante el Juzgado comparezco y DIGO:

Que habiéndose impugnado la parte contraria parcialmente la sentencia según recurso de impugnación de la sentencia en lo que resulta desfavorable, presentado en fecha de 10 de septiembre 2018, contra ello esta parte presenta escrito de oposición:

PRIMERO.- La sentencia es plenamente ajustada a derecho en tanto en cuanto esta parte tiene plena capacidad de actuación aportado la documentación requerida y justificativa por el magistrado en cuanto a la representación de afiliados afectados por el conflicto, lo que le faculta para representarlos colectivamente, al tener este colectivo un interés real y vínculo real demostrado con la causa enjuiciada.

El propio nombre del sindicato da el perfil que es un sindicato no sectorial sino abierto a todas las profesiones, con cabida para todo tipo de personas y gremios profesionales que quieran afiliarse, y por ello profesionales del taxi tienen cabida en él. Si el título propio del sindicato no era suficiente, se acreditó la afiliación de taxistas con licencia. La negación de la capacidad del Sindicato de oficios varios de tal derecho supondría una denegación del derecho fundamental de representación de los sindicatos y asociaciones profesionales para luchar y defender los intereses de sus afiliados en procedimientos judiciales, con posible vulneración del art 24 CE y 28 CE al impedir o vetar la defensa de los intereses de sus afiliados, lo que provocaría indefensión y con ello nulidad por vulneración de un derecho fundamental.

El hecho de haberse reservado el derecho de indemnización es un hecho que puede prejuzgar si existe o no ese derecho, tan solo quiere decir que paraliza cualquier tipo de prescripción sobre el hipotético derecho, si existiere.

SEGUNDO.- El propio escrito de impugnación presentado de contrario no lleva mención o referencia al precepto legal que le legitima para formular tal impugnación.

Por todo ello,

SOLICITO

Que sea admitido el recurso de apelación en tiempo y plazo, y se estimen las pretensiones según lo alegado, dictando sentencia estimatoria a las pretensiones formuladas por esta parte.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

COSTOS DEL PROCURADOR DEL RECURS DE APEL·LACIÓ AL TRIBUNAL SUPREM CONTRA LA SENTÈNCIA DE MYTAXI

Presentem els costos del procurador, del recurs d’apelació al Tribunal Suprem, de la sentència del jutjat mercantil número 3 de Barcelona, per la demanda contra Mytaxi per competència deslleial contra el taxi.

El nostre compromís i transparència amb els afiliats i afiliades a la CNT, i amb les persones que desinteressadament i pel bé del sector del taxi, van posar diners per a la demanda contra Mytaxi.

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA POR COMPETENCIA DESLEAL CONTRA MYTAXI EN EL TRIBUNAL SUPREMO

SALUT I BON VIATGE

Share

EL SÍNDIC DE GREUGES SUGGEREIX AL IMET ADAPTAR LA JUBILACIÓ ACTIVA PER AL TAXITA AUTÒNOM AL REGLAMET TAXI DAVANT LES RECLAMACIONS PRESENTADES PER LA CNT

En una carta enviada a l’institut metropolità del taxi,el Síndic de Greuges, suggereix al IMET, que estudiés la possibilitat d´adaptar el regim jurídic que regula el reglament del taxi, a la nova modalitat de jubilació i envelliment actiu, permetent així de continuar als professionals amb la llicència de taxi, fins que es percebi íntegrament la pensió de jubilació, en quin cas, si que seria adequat i correcte establir-ho com a causa de transmissió obligatòria de la llicència.

Davant les reclamacions presentades al IMET, per la jubilació ativa per al taxista autònom, i la negació de l’IMET a adequar l’article 22 del Reglament del Taxi a la situaciò legal Vigent, de la SEGURETAT SOCIAL, que përmet la Jubilació activa. Ens dirigim al Síndic de Greuges, per presentar un queixa contra l’Institut Metropolità del Taxi.

Ara el Síndic de Greuges ens dóna la raó, i suggereix al IMET  modificar el règim jurídic que regula el reglament del taxi, per adaptar-lo a la nova modalitat de jubilació i envelliment actiu, permetent així la jubilacion activa per al taxista autònom.

https://taxi.cnt.cat/seccio/article/category/jubilacion

SALUT I BON VIATGE

Share

PROTESTA EN UGT CATALUÑA CONTRA EL PACTO DE UGT CON LA PATRONAL DE VTC UNAUTO CABIFY UBER

Esta tarde 27 de septiembre nos hemos presentado en la sede de UGT Cataluña, situada en la rambal del Raval, para protestar por el pacto de la UGT con la patronal de VTC Unauto-Cabify-Uber. En la puerta de UGT Cataluña, nos esperaban los mossos de esquadra, que en ningún momento nos han dejado entrar para hablar con algún responsable de UGT, que se puede esperar de un sindicato que necesita de la policía para defenderse de los trabajadores. Así que hemos leído el siguiente manifiesto:

Nos concentramos delante de la Unión General de Trabajadores de Cataluña, para manifestar nuestra indignación ante el acuerdo firmado por la UGT, la patronal UNAUTO de VTC y la plataformas Cabify & Uber. Una maniobra política de la Patronal de las VTC, para intentar desviar la atención ante las numerosas denuncias presentadas por conductores de VTC. Denuncias por jornadas de 12 horas, por cesión ilegal de trabajadores, por despidos improcedentes, por incumplimientos de contrato, por represalias, por sanciones improcedentes, por trabajar en días festivos, por represión sindical, y así podríamos seguir contando los numerosos atropellos, irregularidades e injusticias hacia los trabajadores de VTC. Y ahora la UGT se sienta a negociar con Cabify y con la patronal Unauto, para según ustedes mejorar las condiciones laborales de los conductores VTC.

En base a qué dignidad no denuncian a estos negreros y pactan con la patronal a espaldas de los trabajadores?

A Qué es debido que cuando tendrian que haber denunciado a Cabify, ahora empiecen a pactar con Cabify?

Señores de UGT, cuanto les han pagado por este pacto mediático con Cabify?

Queremos recordar a la UGT de Cataluña, que los responsables de la precariedad y explotación que sufren día a día los conductores VTC y los taxistas asalariados de Barcelona, son ustedes. Y ustedes fueron los que firmaron junto a CCOO, el convenio colectivo de trabajo de empresas de auto-taxis y de alquiler de vehículos con conductor de la provincia de Barcelona, Convenio que lleva caducado 10 meses.

Señores de la UGT, el artículo 15 del Convenio colectivo nacional, establece una duración del período de prueba para los conductores de cuatro meses máximo, y en cambio por qué el mismo artículo 15 del convenio colectivo de Barcelona establece un periodo de prueba de 12 meses. Como es posible que un taxista de Barcelona tenga un periodo de prueba de un año?.

Porque el artículo 18 del convenio de Barcelona, establece 2 pagas extraordinarias de verano y navidad de 350 euros cada una. Porque a los trabajadores y trabajadoras del taxi y de VTC de Barcelona se les recorta la paga de verano y navidad a 350 e? cuando como mínimo tendrían que cobrar el 100 por 100 del salario base como en el convenio colectivo Nacional.

Señores de la UGT, Porque los taxistas de Barcelona no tienen Plus nocturno ni Plus festivo?

Porque a los trabajadores y trabajadoras del taxi de Barcelona también se les recortan las vacaciones a 700 e?, cuando resulta considerablemente inferior, he infringe el mínimo de derecho necesario que estaría constituido por el salario base percibido por el trabajador y otros complementos.

Porque no se regulan las horas extras en el convenio del taxi y de VTC de Barcelona? Cuando el artículo 22 del convenio nacional dice que las horas extras no podrán ser superiores a 40 horas anuales, y las horas extraordinarias, salvo pacto en contrario, se compensarán por descansos de modo que cada hora trabajada, equivaldrá a dos de descanso.

Porque el artículo 37. 11º del Convenio Colectivo de Barcelona declara que es falta muy grave “No alcanzar la recaudación que sirva para determinar la base cotización prevista en el artículo 17 durante tres meses consecutivos o seis alternos, se considera falta muy grave, sancionable con despido”, cuando esta falta muy grave no figura en el artículo 41 del régimen disciplinario del convenio nacional.

¿Señores de la UGT y CCOO, porque firmaron un convenio del taxi y de las VTC de Barcelona, que está por debajo del estatuto de los trabajadores?

Son ustedes responsables de la penosa situación que sufren día a día los trabajadores y trabajadoras del taxi, y los conductores VTC de Barcelona. Ustedes señores de UGT junto a CCOO son los responsables de la mala calidad de servicio del taxi, como transporte público de Barcelona, perjudicando a todos los taxistas de Barcelona. Señores de UGT den ustedes la cara, tienen la obligación moral de responder ante todos los taxistas y conductores VTC de Barcelona.

Basta de engaños, Basta de sindicatos vendidos a la patronal, que firman pactos a espaldas de los trabajadores y trabajadoras!!!

SALUT Y BUEN VIAJE

Share