PACTO HISTORICO ENTRE LAS ASOCIACIONES DEL TAXI AL MARGEN DEL IMET, CON MEDIDAS DE REGULACION DEL TAXI INSUFICIENTES

Ante la negativa del IMET por regular el taxi para el mes de agosto, ante la falta de trabajo, las asociaciones del taxi por fin han reaccionado y han decidido actuar al margen de la administración.

Desde CNT felicitamos a las asociaciones del taxi por llegar a un acuerdo de regulación del taxi sin depender del IMET (Instituto metropolitano del Taxi). Siempre hemos invitado a las asociaciones del taxi, a tomar acuerdos al margen del IMET, para gestionar el servicio de taxi, y a romper con el engaño de las elecciones sindicales y la mesa técnica del taxi.

Consideramos que la medida adoptada por el acuerdo de asociaciones y emisoras del taxi (que es la misma medida vigente del IMET hasta ahora, un día mas de fiesta para todas las licencias) , son insuficientes ante la grave situación de falta de trabajo, creemos que se debería haber reducido aun mas el número de licencias trabajando diariamente. Es una estupidez dedicar mas horas de trabajo para el taxi, que no son rentables.

Lamentamos que este acuerdo sea tomado sin contar con todas las asociaciones de trabajadores y sindicatos del taxi, y sin convocar asambleas de trabajadores del taxi. También  lamentamos que se tomen acuerdos con empresas como Taxi Line, donde se despide a las Teleoperadas por sindicarse y defender sus derechos.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

ADIF TORNA A DEIXAR SENSE LAVABOS ALS TAXISTES DE L’ESTACIÓ DE SANTS

Des de fa unes setmanes, ens trobem tancat l’accés als lavabos de les andanes 11 i 12, que habitualment el personal alla present de l’estació ens permet accedir, prèvia presentació del carnet de taxista o llicència. Fa anys que el sector del taxi davant el cobrament de l’ús dels lavabos públics, sol·licito a l’estació el poder utilitzar el servei de wc gratuïtament, ja que les esperes de passatge són prolongades.

Tant amb l’Estació de Sants com amb l’institut metropolità del taxi, arribem a l’acord de l’ús d’uns lavabos proposats per la pròpia estació. Durant aquests anys en les ocasions que no hi ha hagut personal, diàriament a partir de les 22 hores, han deixat la porta oberta del recinte d’accés de les andanes 11 i 12 perquè els taxistes poguéssim accedir al lavabo. Sol·licitem en nom de tots els taxistes de les parades de taxi de l’estació resoldre urgentment aquest problema, davant els inconvenients i prejudici que ens esta causant. Sol·licitem que dins de l’horari d’obertura de l’estació, i del servei que el taxi presta, puguem continuar fent ús del lavabo gratuït com fins ara disposem.

Mariano Gutiérrez taxista de Barcelona.

SALUT I BON VIATGE.

Share

PRORROGA DE PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA AUTÓNOMOS HASTA SEPTIEMBRE

El pasado Jueves, el Ministerio de Seguridad Social  aprobó prorrogar la prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores por cuenta propia más allá del 30 de junio. Las prestaciones, que benefician a cerca de 1,5 millones de autónomos, se prolongarán así durante julio, agosto y septiembre, el tercer trimestre del año.

Los trabajadores autónomos que soliciten dicha prorroga para seguir cobrando la prestación extraordinaria, tendrán que demostrar que la facturación del tercer trimestre del 2020, se ha reducido un 75 % en relación con la del 2019. Recomendamos anotar la facturación diaria, en el caso de que nos la pidan. Para los trabajadores autónomos del taxi es recomendable guardar el ticket diario de la recaudación del taxímetro. En caso de incumplir el requisito de facturación se comunica a la mutua, dejando de pagar la prestación sin que haya sanción.

los autónomos que no puedan acreditar tal reducción de la facturación pero sí se hayan visto afectados por los efectos de la crisis económica y sanitaria podrán acogerse a una bonificación de la cuota de actividad por cuenta propia. Esta será del 100% para el mes de julio, del 50% para agosto y del 25% para septiembre.

Ante cualquier duda o pregunta, pueden contactar con nosotros : seccio.taxi@barcelona.cnt.es

SALUT  Y  BUEN VIAJE

Share

RESPONSABILITATS DEL SECTOR DEL TAXI

Aquesta crisi esta estimulant a moltes persones a reflexionar. Un dels temes que fa recapacitar a molts es la irracionalitat de les jornades de mes de 8 hores i l’alt risc d’accident, patint les conseqüencies els passatgers, el taxista i els vianants.

RESPONSABILITATS:

Taxista, IMT, Generalitat de Catalunya, Associacions del taxi i Sindicats, Usuaris exigint seguretat,com en els demès transports publics.

“EL COL.LECTIU DE TREBALLADORS ASSALARIATS” S’esta cometent el delicte d’incompliment de la llei de l’estatut dels treballadors. Implicitament la normativa de prevencio de riscos laborals.

RESPONSABILITATS: Empreses, Treballador, IMT, Inspeccio del Dep.Treball de la Generalitat Catalunya, Associacions del taxi i Sindicats, Usuaris exigint seguretat,com en els demès transports publics.

La crisi COVID-19, ens proporciona una nova oportunitat, per a eradicar la estupidesa del taxi en dedicar-se a jornades de mes de 8 hores de treball, son nefastes les conseqüencies :

– Risc d’accident greu.

– La no concil.liacio laboral/familiar.

– Major risc a ser infectat.

– Afectacions a la salut del taxista (estres, infarts, ictus, angoixa,  insomni, depressio, colesterol diabetes, afectacions esqueleto-musculars.)

– La facturacio no varia,ja que les carreres totals de la jornada no augmenten encara que s’hi dediquin mes hores.

SALUT I BON VIATGE

Share

ALS ASSALARIATS DEL TAXI, MISSATGE URGENT !

En aquests moments de tràgedia laboral per la crisi de la Covid-19, es prioritaria la solidaritat en la defensa dels drets laborals. Els processos desgraciadament poden ser llargs , pertant valdra la pena aplicar el sentit pràctic. Una de les primeres accions per aconseguir liquiditat econòmica, consisteix en reclamar els impagaments de les hores extres ( hores treballades per sobre de les 8 hores reglamentaries) cosa que ja han aconseguit cobrar varis col.legues.

JOBROCO SL PAGA 8700 EUROS DE HORAS EXTRAS ATRASADAS A TAXISTA DE LA SECCIÓN SINDICAL DE CNT

Per demanar el pagament de les hores extres a les empresas, cal reunir còpia de la maxima quantitat de tickets de la facturació diaria de cada jornada, on queda registrada la duració de la jornada i de la facturació

La CNT te les seves portes obertes per atendre a tots els treballadors per a oferir-lis la assesoria “GRATUITAMENT” i realitzar tots els tràmits necessaris per a la reclamacio de l’impagament d’hores extres. Vos podeu adreÇar a la CNT personalment, telefònicament i per e-mail.

L’única arma contra el virus d’explotació en el taxi de Barcelona, és l’organització i la lluita pels drets laborals de tots els treballadors i treballadores del taxi.

SALUT I BON VIATGE

Share

CRITICA A L’INFORME TECNIC DE L’INSTITUT METROPOLITÀ DEL TAXI

L’institut metropolità del taxi ha emès un informe sobre la facturacio del taxi de l’AMB, en l’estat d’alarma Covid-19. La manera com l’IMT manipula les dades en aquest informe ,constitueix una ofensa a la intel.ligència.

L´IMTcertifica una facturació de 3645 € mes es el resultat de la activitat del taxista treballant 168 hores mes ? 21,7€ hora. Quan la realitat es que les dades de facturacio que li han facil.litat les empreses mediadores del servei del taxi “floteros” son el resultat de la activitat d’un assalariat, realitzada en jornades de 12 hores , les quals donen un comput mensual de 258 hores. El resultat del càlcul adient es ben diferent, vegem  3645 € mensuals ? 258 hores mensuals = 14,1€ hora.

Aquest resultat de 14,1€/hora si que es versemblant amb la realitat del que rendeix de mitjana una hora de dedicacio del taxista al servei del taxi a Barcelona. Per tant , la facturacio mitjana d’un taxista treballant en jornades d 8 hores (40 hores setmanals que donen un comput de 168 hores mensuals, segons conveni) seria de 168 hores mensuals per 14,1€ hora =2368,8€ mensuals

Llavors queda denunciat que el taxista no obte un rendiment de 21,7€ per hora treballada hans al contrari,ja que el rendiment mitjà real es de 14,1€ per hora treballada.

Tristament els floteros practiquen la il.legal explotacio dels assalariats, obligant-los a treballar jornades de 12 hores , es ben evident i tolerada per la Administracio Publica. Es indignant que l’IMT, realitzi aquesta mena de joc interessat d’engany i confusio.

SALUT I BON VIATGE

Share

ENFONSAMENT DEL TAXI i POCS SUPERVIVENTS

L’arribada del corona virus ha iniciat un tsunami,que ha anat arrossegant tots els sectors dels que s’alimentava el taxi:
-El turisme (caiguda del 95%) anul.lació de nombrossos congressos, MWC, fires, macro-festivals de música i culturals, macro-concerts, verbenes, festes populars, espectacles massius, curses GPmotos, formula 1, campionats de fútbol i d’ altres esports.
-Perdua de clientela per l’ index d’ atur superior al 21% i per caiguda del poder adquisitiu.
-Devalla l’interès per la mobilitat urbana i de viatges.
-Costos d’explotació del taxi sense abaratiment.
-Sense perspectiva de moratories de carregues fiscals.

EL TAXI RESTARA CONDEMNAT A LA PRECARIETAT MENTRE  NO ES  POSI EN MARXA L’EQUIVALENT A UN AUTÈNTIC “PLA MARSHALL” PER AL TAXI.

CONCLUSIONS.
La innexistència de mesures d’ajut suficients durant almenys 2 anys,comportara riscs molt alts d’acomiadaments massius. Nombrosos ja s’han executat i d’altres resten ralentitzats pels ERTO. Els taxistes assalariats son mes de 3000 i en alt risc d’acomiadament. Son conductors del 20% dels taxis.
També es molt alt el risc de ruina severa, per a la majoria dels autonóms titulars de les 10500 llicèncie. Tots plegats conformen un col.lectiu de 13500 persones, afectades per un alt risc de caure en la indigencia.
Per a prevenir la indigència, vist el maldestres que son els governants ,nomès resta la esperança  de la concessió de la hipotètica “RENDA UNIVERSAL BÀSICA”

Del propi sector comencen a sorgir propostes per a lluitar per a assolir la remontada. El sindicat de classe CNT ha estat pioner en editar un conjunt de mesures de xoc i un altre a curt tèrmini.Pero manca el principal :

PROPOSTES DE MESURES DE LA SECCIO DEL TAXI DE LA CNT PER SUPERAR LA CRISI DEL COVID-19

CALDRA MOLTA VOLUNTAT ,SENTIT DE LA RESPONSABILITAT i SER COMPETENS PER PART DE TOTA LA SOCIETAT.

SALUT I BON VIATGE

Share

ELS TAXISTES NECESSITEN UN PLA DE XOC REAL

El pla de xoc per al taxi s’avançat en la receptivitat de la AMB, pero sense concretar seriosament les accions, operativa, terminis ni pressupostos. Ho han deixat tot mig embastat i penjat a l’aire. Practicament tots els temes son problemes antics . A aquestes alçades de la crisi , hauria d’estar tot estructurat i ja donar la ordre d’entrar en vigor.

Pensem que les “promeses” en realitat corresponen a les reiterades reivindicacions dels taxistes i que mai han estat ateses. Sembla que ara volen que un cop mes, esperem amb esperança de que no tornaran a faltar al compliment. Considerem que les mesures exposades no constitueixen el pla de xoc a la crisi del COVID19, que els taxistes haurien ja d’estar dispossant des de fa un mes.

Per a poder seguir proporcionant un servei de taxi que sigui rendible i sostenible fins que la economia es normalitzi, a dia d’avui (12 de maig del 2020) el mercat existent proporciona una facturació, que ni treballant solament el 20% de la flota no arriba a cobrir ni el nivell minim per a la subsistència. Les expectatives que s’albiren a 2 anys vista no son gens esperançadores:

-caiguga total del turisme internacional i nacional. (Inclos AIRBNB ha tancat la oficina de Barcelona amb mes de 1000 treballadors)-

-anul.lació de: nombrosos congressos ,MWC, fires, macro-festivals de musica i cultura general ,macro-concerts, festes majors, populars, verbenes, espectacles, curses GP motos i formula 1,campionats de futbol i d’altres esports en general.

-perdua de clientela per l’augment de l’atur al 21%.

-perdua clientela per caiguda del poder adquisitiu.

-descens de l’interés a la mobilitat urbana i de viatges de la ciutadania.

-els costos d’explotació del taxi no tenen perspectiva d’abaratiment.

-no hi ha perspectiva de moratòries de les càrregues fiscals.

EN RESUM NO HI HA L’EQUIVALENT A UN AUTÈNTIC “PLA MARSHALL PER AL TAXI”

CONCLUSIÓNS:

A no ser que immediatament es reaccioni des de tots els estaments ,el sector del taxi que en els darrers anys ja arrossegava una progressiva precarietat i a jornades inhumanes de mes de 12 hores. Ara corre el risc de caure en una davallada catastròfica que comportaria ruina i acomiadaments massius, condemnant a molts taxistes i sobretot als assalariats, a la indigència ja que a mès no hi ha agut voluntat de fomentar la cultura solidaria constituint cooperatives de treball. Tampoc de moment l’estat planteja oferir la RENDA BÀSICA UNIVERSAL.

Les nostres propostes de la secció del taxi de la CNT, aborden el problema real del taxi de Barcelona, l’excés d’hores al volant, que històricament ha estat el gran problema del taxi, proposant davant aquesta dramàtica situació, ara mes que mai la jornada de 8 hores per a tots els taxistes.

PROPOSTES DE MESURES DE LA SECCIO DEL TAXI DE LA CNT PER SUPERAR LA CRISI DEL COVID-19

 

AMB ESPERIT CRITIC,CORATGE I INTEL.LIGÈNCIA HI HA ESPERANÇA !

 

SALUT I BON VIATGE

Share

TODOTAXI DESPIDE A VARIOS TRABAJADORES SIN PAGARLES LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE

Siguen llegándonos quejas de los trabajadores de Todotaxi, en calle Llul 95 de Barcelona. Ante la crisis del covid-19 y el estado de alarma, la empresa Todotaxi que gestiona varias licencias de taxi de particulares, a preferido despedir a varios trabajadores antes de aplicarles un Erte. El despido a sido fulminante aplicando el famoso articulo del convenio caducado del taxi de la provincia de Barcelona, que dice “no haber superado el periodo de prueba”. Estos trabajadores despedidos no han recibido la indemnización por despido correspondiente, ni horas extras, ni vacaciones, ni tampoco han recibido las nominas. Se han desentendido por completo de estos trabajadores, que no tienen ninguna contestación ni respuesta, por parte de los titulares de licencia para los que trabajaban. Seguiremos denunciando a Todotaxi las veces que sean necesarias, y animamos a los trabajadores y trabajadoras de Todotaxi a que se organice y defiendan sus derechos ante estos explotadores de taxistas de Todotaxi.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

PROPOSTES DE MESURES DE LA SECCIO DEL TAXI DE LA CNT PER SUPERAR LA CRISI DEL COVID-19

Aquesta catástrofe de la salut pública i de molt negatives conseqüencies econòmiques, pot ser tambè la oportunitat per a que els taxistes reaccionin fent de una vegada el front comú,sempre tan reivindicat per alguns. Pero mai assolit per tothom per causes com els conflictes d’interessos, mança de coneixements especifics, no haver optat per assessorament competent, mança de conciencia de classe, mança de solidaritat i la ineptitud de l’Administració Pública amb la seva habitual mança de voluntat i sense sensibilitat social ni general ,per tal de reorientar el sector.

Ara som davant una oportunitat única per tal de realitzar una reestruturació radical del sector i en la que l’Administració Pública no te mes remei que admetre-ho i col.laborar. No es pot oblidar que a mes hi ha pendent una nova llei catalana del taxi, que esta en periode d’ elaboració i que caldra que al sector li sigui admesa la participació.

CALEN DIVERSES MESURES :

a/.Mesures de xoc  i d’acompanyament en la remuntada :

1-facilitar EPI ‘s.

2-subvenció desinfeccio vehicles.

3-subvenció mampares.

4-accès a una retribució bàsica.

5-moratória de 2 anys en la obligació irracional i indiscriminada de canvi de vehicle als 10 anys.

6-moratòria de 2 anys del pagament de la ITV.

7-moratòria de 2 anys del pagament de l’impost de circulació.

8-moratòria de 2anys del pagament area blava.

9- moratòria de pagament de l’impost de matriculació.

10- moratòria d’un any del pagament quota autonòms.

11-moratória d’un any en el pagament de la S.Social.

12-Supressió durant 1 any de la càrrega d’impostos sobre combustibles i derivats petroli.

13-subvenció durant 1 any de l’assegurança del vehicle.

14-implantació de l’APP oficial pública del sector i la corresponent promoció.

15-reentrada operativa progressiva de la flota, iniciant el servei mitjançant la presència nomes del 50% de les llicencies alternativament parells i senars cada setmana. Implantació de sistema de control de la jornada de 8 hores per conductor.

16-nou conveni col·lectiu de treball d’empreses d’autotaxi i de lloguer de vehicles amb conductor de la província de Barcelona (l’actual conveni col·lectiu d’empreses de taxis i VTC de Barcelona porta caducat tres anys).

17-Evitar el cost pel canvi periòdic de tarifes.

 

b/.A curt termini reestructuració del sector, determinant terminis i calendari d’execucions:

1-replantejament del grau de reconversió en funció de l’excès d’ oferta que pateix el sector.

2- establir actuacions per part de l’Administració Pública per tal de garantir el rigoros compliment de la jornada de 8 hores/conductor i drets laborals sistemàticament arrabassats freqüentment en el cas d’assalariats.

3-campanyes de promoció del taxi,l’APP i serveis.

4-que l’IMT compleixi la llei estatal de la Seguretat Social, en quan al dret del taxista a optar per la JUBILACIÓ ACTIVA. La qual si compleixen tota la resta d’Administracions Locals de l’estat.

5-opció a la jubilació voluntària als 55 anys, per a conductors professionals del taxi ( equiparació amb altres sectors de risc ).

6-erradicar el greuge comparatiu que sofreixen els taxis de 4 places, per causa de la competència deslleial per part dels taxis de 6 places

7-accions eficaces de control de l’intrusisme.

8-accions eficaces de control de VTC ‘es.

9-establir indemnitzacions a pagar per part del passatger, en casos d’ús incivic ó deperfectes produids per indisposició orgànica ó altres causes atribuibles al passatger.

10-llibertat d’elecció del model de vehicle, sempre i quan compleixi els requisits d’homologació del taxi.

11- alliberament del fons d’1200000 € procedent de dipòsits de taxistes ( que segueixen captius a l’IMT) ,per a que puguin ser destinats al suport i auxili del sector en aquestes circumstancies de tanta gravetat i necessitat.

12-promocionar la afiliacio a cooperatives de treballadors, mitjançant campanyes didàctiques que enfatitzin els beneficis laborals-socials i d´empoderament de clase.

13-Barcelona només disposa de 91 taxis adaptats per a cobrir el servei de més de 130.000 discapacitats. En canvi, la normativa vigent indica que a la capital catalana hauria d’haver en servei un mínim de 525 vehicles adaptats, el que representaria un 5% del total.

SALUT I BON VIATGE

Share