PROPOSTES DE LA SECCIÓ DEL TAXI DE LA CNT

Projecte de l’avenir del taxi. Patim una gran CATASTROFE TOTAL ,que està caient al damunt dels taxistes i d’altres sectors. Cal reaccionar assenyadament i pragmàticament per part de totes les parts :

1-Condonació del pagament de les quotes d’autonoms,seguretat social.Mantenint intactes els drets per a la jubilació,atur,sanitat,etc. Fins a reeixir de la crisi.

2-Plà de recuperació del sector :

2.1-Fer efectiva la RECONVERSIÓ que porta decades congelada. Ara pot ser el moment critic i ja no es pot admetre excusa per a no ser aplicada.

2.2-Ara es l’hora de racionalitzar la oferta per a satisfer el volum real de demanda i aconseguir uns ingressos i vida dignes.

2.3- Ara mes que mai molts taxistes estan conscienciats de que la demanda existent ni la prevista a llarg termini no proporcionen suficient facturació per a que el sector sobredimensionat actual pugui viure dignament.Per tant es d’esperar que hi haurà receptivitat per a assolir canvis radicals.

3-Retirada de llicències a canvi d’un justipreu adequat/realista.

4-Implantació de la assignació dels recursors adients per a reactivar el sector :

4.1-Ajuts econòmics directes i indirectes.

4.2-Canvis i innovacions en la legislació,reglaments,protocols per a que el taxista no tingui entrebancs i se li faciliti la activitat en tots els aspectes en benefici del servei.

5-Implantació de la APP oficial pública.

6-Aplicació del compliment de l’ 1/30 dels VTC.

7-Controls efectius sobre els VTC pel compliment de la llei.

8-Abolició del decret ÁVALOS.

9-Controls efectius sobre el compliment de la legislació laboral dels assalariats.

10-Establir la jornada de 8 hores,distribuides segons necessitas del servei percebudes pel taxista i per l’arribada de informacions emeses per diversos emissors inclosa la administració pública.

11-Dedicació exclusiva del titular de la llicència del taxi i familiars.

12-Abolició del mercat secundari compra/venda de llicències que hipoteca de per vida al taxista i que injustament enriqueix als bancs i que indigna i perversament l’ IMT s’en aprofita del taxista cobrant-li taxes derivades d’haver autoritzat aquest mercat secundari,el qual assenyadament no era vigent ni tenia lloc ni raó antigament.

13-Promoció del taxi formant part de les campanyes a favor del transport públic en tots els àmbits.

14-Participació directa dels taxistes en les decisions de la gestió del taxi de barcelona.

SALUT I BON VIATGE