TAXISTES I PACIENTS, NECESITEM UN TELÉFON A LA PARADA DE TAXI DE L´HOSPITAL VALL HEBRON

Els pacients  de les Urgències de Maternitat, General i Traumatología, necesiten un teléfon perque puguin trucar a la parada i així els taxistes podrán anar a buscar-los, en lloc de tenir els pacients que venir a peu a la parada a buscar el taxi.

Els taxistes de la parada del Vall d´Hebrón volem millorar el nostre treball, pujant la demanda de la parada i reduint el temps d´espera.

Volem ser la parada de Taxi del hospital en el seu conjunt i no només de la porta principal.

SALUT I BON VIATGE