31 DE DESEMBRE DE 2013, DATA LÍMIT PER DEMANAR LA SUBVENCIÓ PER A LA INSTAL.LACIÓ DEL SISTEMA DE LOCALITZACIÓ 112

BARCELONA.-IMT.-Fa nou anys que l’IMET fa efectiva la subvenció per a la instal·lació del sistema de seguretat GPS-GPRS que permet la connexió amb el Centre d’Emergència 112 de la Generalitat de Catalunya. En aquests nou anys l’IMET ha destinat per a aquest concepte més d’un milió d’euros. Els taxistes es van beneficiar d’aquesta subvenció des de gener de 2004 quan el BOPB publicava les bases de la convocatòria pública de sol·licituds per a beneficiarse’n. D’aquesta manera es donava també compliment a l’obligatorietat establerta en el Reglament Metropolità del Taxi per la qual els vehicles nous i de segona mà aplicats a una llicència de taxi havien de tenir, a partir de l’1 de gener de 2008, un sistema de localització instal·lat. Atès que l’IMET no pot garantir el pagament d’aquesta subvenció mes enllà del 31 de desembre de 2013, la data límit per demanar-la finalitzarà a finals d’aquest any.

SALUT I BON VIATGE.