VARIABLES DE LA NO RENDIBILITAT ECONÒMICA DE L’ACTIVITAT DEL TRANSPORT AUTOTAXI A L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA I CAUSES DE LA PRECARIETAT LABORAL

En relació a la rendibilitat de l’activitat econòmica , la legislació és explícita en la determinació del contingent de llicències ( variable 1) i no s’assumeix el rescat d’aquestes per l’Administració i no s’assumirà donada la conjuntura econòmica i el caràcter patrimonial de preus desregulats de les llicències malgrat el domini administratiu , sent el preu variable de les llicències la causa fonamental de l’augment dels costos d’explotació de l’activitat. Després ens trobem el règim d’explotació de les llicències ( variable 2) que determina la Llei del taxi autonòmica de 2003 i el Reglament Metropolità del Taxi , sobre aquest aspecte cal que s’aclareixin qüestions importants en relació a la contractació de treballadors assalariats , donat que no existeix una uniformitat , a més hi ha una reglamentació mitjançant la qual està contingentat el doble torn de caràcter no retroactiu en contradicció amb la llei del taxi . Hi ha un contenciós contra aquesta disposició reglamentària , que sembla ser encara no hi ha decisió judicial . Dins del sistema d’explotació afegiríem la sobreexplotació de les llicències en desigualtat que és realment greu com a conseqüència de l’actual reglamentació ( variable 3) , on no es contemplen aspectes importants com la legislació laboral en relació a les hores extres , o un altre aspectes com el frau a la seguretat social i el frau fiscal , aquest últim principalment en relació a la gestió il · legal de llicències . És remarcable afegir el factor de la demanda ( variable 4) i que no cal oblidar donat la pèrdua del poder adquisitiu en relació, no sent causa estructural es pot considerar la variable principal .No hem d’oblidar , en competitivitat amb altres transports , la promoció del sector ( variable 5) que està directament relacionat amb la qualitat del servei així amb la competència deslleial i l’intrusisme , donat la regulació del servei de taxi i per tant les tarifes establertes que són públiques , on l’Administració té una responsabilitat directa també .

Leo García.

SALUT I BON VIATGE.