En relació a la rendibilitat de l’activitat econòmica , la legislació és explícita en la determinació del contingent de llicències ( variable 1) i no s’assumeix el rescat d’aquestes per l’Administració i no s’assumirà donada la conjuntura econòmica i el caràcter patrimonial de preus desregulats de les llicències malgrat el domini administratiu , sent el preu variable de les llicències la causa fonamental de l’augment dels costos d’explotació de l’activitat. Després ens trobem el règim d’explotació de les llicències ( variable 2) que determina la Llei del taxi autonòmica de 2003 i el Reglament Metropolità del Taxi , sobre aquest aspecte cal que s’aclareixin qüestions importants en relació a la contractació de treballadors assalariats , donat que no existeix una uniformitat , a més hi ha una reglamentació mitjançant la qual està contingentat el doble torn de caràcter no retroactiu en contradicció amb la llei del taxi . Hi ha un contenciós contra aquesta disposició reglamentària , que sembla ser encara no hi ha decisió judicial . Dins del sistema d’explotació afegiríem la sobreexplotació de les llicències en desigualtat que és realment greu com a conseqüència de l’actual reglamentació ( variable 3) , on no es contemplen aspectes importants com la legislació laboral en relació a les hores extres , o un altre aspectes com el frau a la seguretat social i el frau fiscal , aquest últim principalment en relació a la gestió il · legal de llicències . És remarcable afegir el factor de la demanda ( variable 4) i que no cal oblidar donat la pèrdua del poder adquisitiu en relació, no sent causa estructural es pot considerar la variable principal .No hem d’oblidar , en competitivitat amb altres transports , la promoció del sector ( variable 5) que està directament relacionat amb la qualitat del servei així amb la competència deslleial i l’intrusisme , donat la regulació del servei de taxi i per tant les tarifes establertes que són públiques , on l’Administració té una responsabilitat directa també .

Leo García.

SALUT I BON VIATGE.
 

Por Seccio Ram

Estimados compañer@s:No somos ajenos a los problemas del taxi, desde hace unos años varios compañeros taxistas de manera desinteresada y voluntaria, al margen de cualquier organización del taxi existente hemos estado implicándonos en todas las reivindicaciones y movilizaciones en favor del trabajo del taxista autónomo , al tiempo hemos denunciado la explotación a la que está sometid@ el/la trabajador/a asalariado/a por parte de las empresas jurídicas y físicas del taxi. También hemos denunciado la connivencia de algunos grupos de presión con la administración dado sus intereses partidistas privados y económicamente lucrativos. Siempre desde nuestro espíritu libertario y de autogestión hemos querido la implicación de l@s compañer@s desde la participación activa a través de asambleas abiertas. Al querer encontrar de manera conjunta soluciones en la resolución de conflictos en los que nosotr@s éramos los afectados, no hemos querido delegar dejándolo en manos ajenas de representantes sindicales, y al contrario a través de la acción directa sin intermediarios hemos tratado con la administración los diferentes temas (Parada de taxi en la Estación de Barcelona-Sants, contingentación de las licencias a doble turno, convocatoria vinculante para que el taxista decida medidas reguladoras temporales, reglamento de emisoras, recurso de multas a la Guardia Urbana, etc….) La CNT-AIT siempre estuvo presente en el taxi