L’ESTAT ESPANYOL CASTIGA AL TAXI

Escandalosa demagògia a favor de les VTCen els articles de el Mundo i el Periodico  carregada de falsedats i enganys:- Quan diu que poden abaixar un 50% el preu. Saben que es impossible si es treballa dins la legalitat.

La L’evidenciata en el taxi de tarifes minses/tercermundistes/congelades, les quals estan en el llindar ď entrar en per dues ,per poc que s’abaixin més !.Està clar que apliquen una estratègia que manipula els usuaris, mitjans de comunicacio, professionals, etc. Perquè els ajudi a apoderar-se del mercat del taxi. Per a tot seguit imposar els seus preus extorsionadors, mitjançant tarifes dinàmiques ( variables en funció de la demanda horària, climatologia, conjuntura,circumstàncies sobrevingudes, etc.

Ja hi ha precedents en ciutats ď arreu del món. Aquí els hi és faci’l perquè tenen concedida llibertat de preus i actuació en l’àmbit de tot el territori nacional tots els dies de l’any. En l’anunci que generaran 43 000 llocs de treball , no diuen que corresponen al mateix nombre de llocs de treball del taxi que prèviament destruiran. Senyors VTC , que no hi ha miracles, les matemàtiques no fallen!.

Respecte al preu de les autoritzacions VTC, del cost inicial de solament 47,50 €/ en taxes/ autorització, han passat especulativament a multiplicar per mil ( 47,50 € × 1000 = 47 500€) en el mercat secundari generat. Així s’explica el gran *pelotazo* perversament premeditat, promulgant la llei OMNIBUS a mida, per a després ď un parell ďanys fer un *dribbling* legislatiu pseudo- normalitzador.

Ara de la mateixa manera que en el seu dia varen derogar lleis per a promulgar-ne tot seguit de noves. El govern causant ď aquest *poti & poti* te la responsabilitat i obligació ďesmenar-ho ,derogant lleis i acte seguit promulgant-ne de noves i assenyades , amb efectes retroactius. Per part nostra tenim el dret ď exigir-ho.–També és una imperfecció no concedir les autoritzacions per sorteig. Tampoc s’entén que si una VTC no entra en servei dins ďun termini estipulat o bé cessa en l’activitat , no tingui l’obligació de revertir en l’estat , el qual n’ és el genuí propietari. Ja n’hi ha prou de fer el ridícul com un país de *pandereta* . S’ha de deixar de jugar amb la vida i dignitat dels ciutadans!!

SALUT I BON VIATGE.