Com a conseqüència de la presentació de 1460 al · legacions al sistema de torns aprovat inicialment pel Consell Metropolità de l’AMB del 6 de Març després de la Consulta al sector celebrada el febrer passat, ia causa del període d’anàlisi i d’avaluació sol · licitat pel IMET en la primera reunió que va tenir amb les organitzacions representatives sorgides de les eleccions del passat mes de maig, tot i això i com a conseqüència de la conjuntura econòmica del país repercuteix de manera negativa en la recaptació diària dels taxistes, tant STAC com UTAM van sol · licitar la aplicació de dues de festa més al mes fins que al mes d’octubre s’apliquin els torns.

I per tant, s’ha acordat, a petició de les organitzacions del taxi sota signants, autoritzar a partir del 2 de juliol, i fins el 31 d’octubre –data en que haurà d’estar en vigor l’aplicació dels Torns de treball–  la mesura que obliga a tots els titulars de llicència a realitzar dos dies més de festa al mes (una cada quinze dies). Aquesta mesura s’aplicarà d’acord amb la normativa que s’especifica tot seguit.

Els vehicles taxi aplicats a les llicències gaudiran de dos dies de descans setmanal. El primer, que tindrà caràcter obligatori, estarà comprès entre dilluns i divendres, el segon es realitzarà entre dissabte i diumenge.Excepcionalment i transitòriament des del 2 de juliol de 2012 i fins el 31 d’octubre de 2012, s’estableix l’obligatorietat d’un tercer dia de descans de freqüència bisetmanal, a distribuir de dilluns a divendres.

Els dies de la setmana senars descansaran les llicències senars.

Els dies de la setmana parells descansaran les llicències parells.

SALUT I BON VIATGE.

Por Seccio Ram

Estimados compañer@s:No somos ajenos a los problemas del taxi, desde hace unos años varios compañeros taxistas de manera desinteresada y voluntaria, al margen de cualquier organización del taxi existente hemos estado implicándonos en todas las reivindicaciones y movilizaciones en favor del trabajo del taxista autónomo , al tiempo hemos denunciado la explotación a la que está sometid@ el/la trabajador/a asalariado/a por parte de las empresas jurídicas y físicas del taxi. También hemos denunciado la connivencia de algunos grupos de presión con la administración dado sus intereses partidistas privados y económicamente lucrativos. Siempre desde nuestro espíritu libertario y de autogestión hemos querido la implicación de l@s compañer@s desde la participación activa a través de asambleas abiertas. Al querer encontrar de manera conjunta soluciones en la resolución de conflictos en los que nosotr@s éramos los afectados, no hemos querido delegar dejándolo en manos ajenas de representantes sindicales, y al contrario a través de la acción directa sin intermediarios hemos tratado con la administración los diferentes temas (Parada de taxi en la Estación de Barcelona-Sants, contingentación de las licencias a doble turno, convocatoria vinculante para que el taxista decida medidas reguladoras temporales, reglamento de emisoras, recurso de multas a la Guardia Urbana, etc….) La CNT-AIT siempre estuvo presente en el taxi