EL CONSELL METROPOLITÀ DE L´AMB APROVA EL TERCER DIA DE DESCANS BISETMANAL PER A TOTES LES LLICÈNCIES DE TAXI

Com a conseqüència de la presentació de 1460 al · legacions al sistema de torns aprovat inicialment pel Consell Metropolità de l’AMB del 6 de Març després de la Consulta al sector celebrada el febrer passat, ia causa del període d’anàlisi i d’avaluació sol · licitat pel IMET en la primera reunió que va tenir amb les organitzacions representatives sorgides de les eleccions del passat mes de maig, tot i això i com a conseqüència de la conjuntura econòmica del país repercuteix de manera negativa en la recaptació diària dels taxistes, tant STAC com UTAM van sol · licitar la aplicació de dues de festa més al mes fins que al mes d’octubre s’apliquin els torns.

I per tant, s’ha acordat, a petició de les organitzacions del taxi sota signants, autoritzar a partir del 2 de juliol, i fins el 31 d’octubre –data en que haurà d’estar en vigor l’aplicació dels Torns de treball–  la mesura que obliga a tots els titulars de llicència a realitzar dos dies més de festa al mes (una cada quinze dies). Aquesta mesura s’aplicarà d’acord amb la normativa que s’especifica tot seguit.

Els vehicles taxi aplicats a les llicències gaudiran de dos dies de descans setmanal. El primer, que tindrà caràcter obligatori, estarà comprès entre dilluns i divendres, el segon es realitzarà entre dissabte i diumenge.Excepcionalment i transitòriament des del 2 de juliol de 2012 i fins el 31 d’octubre de 2012, s’estableix l’obligatorietat d’un tercer dia de descans de freqüència bisetmanal, a distribuir de dilluns a divendres.

Els dies de la setmana senars descansaran les llicències senars.

Els dies de la setmana parells descansaran les llicències parells.

SALUT I BON VIATGE.