26 D’OCTUBRE; PROPERA ASSEMBLEA DE TREBALLADORS DEL TAXI

 Propera assemblea de treballadors del taxi per al dimarts 26 d’octubre en CNT Barcelona.

Recordem que CNT és un sindicat de classe només per a treballadors, ja siguin autònoms (sense treballadors assalariats al seu càrrec) o assalariats. Qualsevol treballador o treballadora pot estar afiliat/a a el sindicat, sense importar les seves idees polítiques o creences religioses. N’hi ha prou que es comprometi a acceptar el nostre pacte associatiu, i a respectar les decisions que es prenguin en assemblea.

CNT és una organització independent que uneix a treballadors/as sense matisos. Per a preservar aquesta independència, els membres de partits polítics o d’organitzacions religioses no poden emprar el sindicat com a fòrum de propaganda ni ostentar càrrecs.

En canvi, no caben en CNT aquelles persones que no poden considerar-se treballadors/as, com són l@s empresari@s, rendistes, grans propietari@s, ejecutiv@s i alt@s directiv@s, càrrecs polítics de l’administració, etc. Policies i cossos repressius en general, tampoc poden ser afiliad@s a la CNT.

Finalment, per coherència, tampoc admetem la doble militància de treballadors/as afiliad@s a altres centrals sindicals.

SALUT I BON VIATGE