LEY DEL TAXI 2003, EL ORIGEN DEL MAL 1

Para entender la actual situación tan complicada en la que se encuentra el taxi de Barcelona debemos retroceder al 4 de julio de 2003 donde el parlamento catalán aprueba la ley del taxi. A continuación analizamos esta nefasta ley del taxi de Barcelona y sus órganos administrativos de el libro “La Regulación en el Taxi”…

Leer más

UN GRUP DE TAXISTES S´UNEIXEN PER DENUNCIAR LES COMISSIONS IL.LEGALS

Els taxistes estan en peu de guerra contra les comissions. Diuen que no s’estan respectant les parades properes als hotels i que alguns porters d’aquests establiments cobren de forma il·legal uns set euros per trajecte per adjudicar viatges a taxis determinats, sobretot si són viatges a l’aeroport. Per frenar això, un grup de taxistes han…

Leer más

DEMANDA D’IMPUGNACIÓ DE SANCIÓ

Els incompliments dels treballadors que poden ser sancionats no estan tipificats a l’Estatut dels Treballadors, a excepció de l’acomiadament disciplinari (adjuntem un formulari per aquests casos), de manera que ho haurem de buscar al Conveni Col·lectiu d’aplicació. Les sancions es distingeixen entre lleus, greus, i molt greus. Per a que et puguin sancionar, l’empresari haurà…

Leer más

EL GRUPO DE TAXISTAS “ELITE” SE ENFRENTA A TAXISTAS COMISIONISTAS EN LA PARADA DE TAXIS DE EL “FORUM”

 Grupos de taxistas del grupo “Elite” evitan que encochen taxis comisionistas de “City taxi”  llamados por los hoteles.Hace varios días que el grupo de taxistas “Elite” esta librando una dura batalla contra las comisiones en la parada de taxis del Fórum, enfrentándose a taxistas de la emisora comisionista “City Taxi” evitando que encochen, informando a…

Leer más

DEMANDA D’EXTINCIÓ DE CONTRACTE PER CAUSES OBJECTIVES QUAN L’EMPRESA NO HA ABONAT LA INDEMNITZACIÓ DE 20 DIES PER ANY TREBALLAT

Quan l’empresari vol fer una acomiadament objectiu (les causes al·legades són les que es detallen a l’article 52 de l’Estatut dels Treballadors) ha de complir els següents requisits: 1) Ho ha de comunicar per escrit i al·legar les causes detallades de l’acomiadament. 2) Ha de posar a la disposició del treballador l’import exacte de la…

Leer más