LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS AL GREMI DEL TAXI

Choque-entre-dos-taxis.1El treball de taxista té una sèrie de peculiaritats especials que, unides a la seva pròpia activitat laboral, generen patologies i malalties professionals diverses. Els riscos principals als quals poden estar sotmesos aquests treballadors són molt variats, entre ells es destaquen els següents:

 –Trastorns musculoesquelètics derivats d’una postura sedentària i perllongada al llarg de la seva jornada laboral en un espai reduït, moviments repetitius durant la conducció de mans i braços, etc. 

Riscos psicosocials, estrès i violència.

Vibracions del propi vehicle.

  –Manipulació manual de càrregues, en aixecar i col·locar l’equipatge dels clients, o ajudar a  persones discapacitades.

Estrès tèrmic derivat de les condicions ambientals, produïdes per exemple, en pujar i baixar passatgers del vehicle.

Accidents de trànsit.

Atracaments, derivats en moltes ocasions per la situació de treballar durant la nit.

Sens dubte, el condicionant més important de la seva activitat, es troba lligat al seu equip de treball, el vehicle. Per això, la seguretat viària cobra especial importància en aquest tipus de treballadors, ja que poden patir accidents de trànsit a la jornada laboral, per ser conductors professionals. D’aquesta manera, s’han de tenir en compte variables determinants que influeixen en la conducció com són la humana, el propi vehicle i l’estat de la via de circulació. A més, la càrrega de treball té una influència directa en aquests treballadors, així com en la generació d’accidents de trànsit, a causa del augment de certs factors com pot ser l’estrès i l’aparició de fatiga, que pot comportar a l’agressivitat al volant i els excessos de velocitat. En general, la fatiga es pot derivar de llargues jornades de treball amb períodes de descans inadequats. Per la seva banda, els estressors més habituals en aquests llocs de treball, i que poden tenir repercussions en la salut, serien els característics del propi lloc, monotonia i tasques repetitives, volum i ritme del treball, horaris, relacions entre la vida laboral i familiar , etc. La implantació de mesures preventives adequades, i la formació i conscienciació d’aquest col·lectiu, porten amb si la minimització d’aquests riscos, el que es tradueix en una millora en la seguretat i salut laboral, augmentant la seva satisfacció laboral.

SALUT I BON VIATGE