CONSTITUÏDA LA SECCIÓ SINDICAL DE LA CNT A L’EMPRESA DE TAXIS RICARDO MARTÍNEZ MONDEJAR

Ha quedat constituïda la secció sindical de la CNT, a l’empresa de taxis Ricardo Martínez Mondejar, i escollida la delegada sindical segons el que disposa la llei orgànica 11/1985 de llibertat sindical.

Constitució de secció sindical a l’empresa de taxis Ricardo Martínez Mondejar, com a eina de defensa i de lluita, dels treballadors d’aquesta empresa de taxis.

Són les seccions sindicals l’alternativa més fiable i mes segura, per als treballadors  i treballadores del taxi, davant la falta de drets i llibertats sindicals, davant els abusos a les flotes i empreses de taxis.

Són les seccions sindicals la forma més transparent i eficaç de combatre les cúpules sindicals i els comitès d’empresa corruptes controlats pels floteros i empresaris del taxi.

taxista, organitza’t i lluita

Que és, i com funciona una secció sindical de la CNT?

SecciónesSindicales

SALUT I BON VIATGE