ALS ASSALARIATS DEL TAXI, MISSATGE URGENT !

En aquests moments de tràgedia laboral per la crisi de la Covid-19, es prioritaria la solidaritat en la defensa dels drets laborals. Els processos desgraciadament poden ser llargs , pertant valdra la pena aplicar el sentit pràctic. Una de les primeres accions per aconseguir liquiditat econòmica, consisteix en reclamar els impagaments de les hores extres ( hores treballades per sobre de les 8 hores reglamentaries) cosa que ja han aconseguit cobrar varis col.legues.

https://taxi.cnt.cat/seccio/article/8631

Per demanar el pagament de les hores extres a les empresas, cal reunir còpia de la maxima quantitat de tickets de la facturació diaria de cada jornada, on queda registrada la duració de la jornada i de la facturació

La CNT te les seves portes obertes per atendre a tots els treballadors per a oferir-lis la assesoria “GRATUITAMENT” i realitzar tots els tràmits necessaris per a la reclamacio de l’impagament d’hores extres. Vos podeu adreÇar a la CNT personalment, telefònicament i per e-mail.

L’única arma contra el virus d’explotació en el taxi de Barcelona, és l’organització i la lluita pels drets laborals de tots els treballadors i treballadores del taxi.

SALUT I BON VIATGE