RECOLLIDA DE SIGNATURES CONTRA ELS TORNS DISCRIMINATORIS I IMPOSITIUS DE L´IMET

A L’ATENCIÓ DEL SENYOR EDUARD FREIXEDES, PRESIDENT DE L’IMT.

Els sotasignats compareixen i com millor dret i manera correspongui, diuen:

Que després de l’acord pres en el ple del passat marges 2 octubre 2012, pel que fa a la implantació d’uns torns al servei del taxi,

MANIFESTEM el nostre total rebuig a aquests torns per no ser els torns que es van votar democràticament en el referèndum i per crear dos tpos de llicències, la A i la B, amb més drets una que una altra, en assignar unes franges horàries discriminatòries per als autònoms, afavorint al que vostès anomenen el “doble torn”.

El rebutgem per ser uns torns antieconòmics que, d’implantar, suposaran la ruïna del 85% del sector i perquè exigeixen enormes sacrificis sense cap benefici.

SOL · LICITEM l’aplicació de mesures immediates no costoses per al taxista, provisionals i reversibles, destinades a pal · liar la crisi en benefici de tot el sector i no d’una minoria.

SALUT I BON VIATGE.