LA SECCIÓ DEL TAXI DE CNT SOL.LICITA A L´IMET L´AMPLIACIÓ DE LA PARADA DE TAXIS DEL PORT OLÍMPIC: GUERRA AL INTRUSISME

Sr. Eduard Ràmia i Gallen
Gerent
Institut Metropolità del Taxi
C/ 62, núm. 18
Edif. B  Zona Franca 088040
Barcelona

Senyor:
Des de la Secció del Taxi de CNT-AIT de Barcelona, ens adrecem a vostè, donat l’alarmant problemàtica en relació al transport il.legal de viatgers que s’esdevé dintre de l’àrea d’influència del Port Olímpic. Exactament, vehicles particulars no identificats fan servir les places d’aparcament contigües a les dues parades de taxi del carrer de la Marina i també en les inmediacions de la parada de taxi del Passeig Marítim de la Barceloneta, per captar clients i traslladar aquests a altres destinacions de la ciutat.

Sobre aquesta situació i les irregularitats de l’empresa ALEMAN EVENTOS que opera captant clients en tota la zona del Port Olímpic, ja hem possat al corrent al senyor Alcalde Xavier Trias. Li adjuntem còpia de la carta i les peticions que traslladem a l’àrea de Mobillitat, on demanem principalment: restringir a vehicles autoritzats l’accés al tram inferior del carrer de la Marina i carrer Ramon Trias Fargas des de l’Avinguda Litoral direcció mar, així com l’ampliació de la parada de taxi del Port Olímpic, costat Besòs, existent en aquest tram. Pensem que són accions a emprendre rapidament mentre no es permeti el decomís d’aquests vehicles que operen impunement. Tal vegada un canvi normatiu en materia de transport de viatgers sigui la solució definitiva.
Es motivat pel plantejament fet a l’Ajuntament de Barcelona que li traslladem també a vostè la següent petició, per tant,

DEMANEM:
1) L’ampliació de la parada de taxi del Port Olímpic, situada al costat Besòs del carrer de la Marina, de manera que s’avanci la capçalera i primer taxi en espera fins l’Avinguda del litoral. D’altra banda volem que es perllongui la cua de la mateixa parada fent la volta per l’inici del carrer fins la porta principal del Casino de Barcelona (costat Llobregat del carrer de la Marina) on es sitúa l’accés de l’Hotel Arts. La línea de taxis en espera, ocuparia les places de carrega i descarrega, senyalitzades aquestes fora del seu horari només per a taxis. Per que sigui posible es traslladaria la resta de l’estacionament actual (motos, autocars …)
Tanmateix pensem que es pot estudiar l’obertura de l’espigó del Moll de Marina, per encabir un nombre superior de taxis, aumentant la capacitat de la parada, necessari en moments de poca demanda. 

2) L’ampliació de la parada de taxi situada al final del Pg. Marítim de la Barceloneta, perllongant la cua de la parada pel carrer Ramón Trias Fargas fins l’Avinguda del Litoral.
La capçalera de la parada de taxi s’ubicaria començant a l’alçada actual del Passeig Marítim de la Barceloneta, tot just abans del carrer Trelawny, però al costat esquerre en sentit de la circulació, cantó mar del Pg. Marítim de la Barceloneta. La cua de taxis es perllongaria pel carrer Ramon Trias Fargas (costat Besòs) per no entorpir la marxa de l’autobús que te parada a la dreta del mateix carrer. Aquests canvis afavoreixen la seguritat viària ja que d’aquesta manera el gran nombre  d’usuaris de taxi no ha de creuar el carrer, i és compatible traslladant l’aparcament de zona blava i l’aparcament de motos actual.
Creiem que amb aquestes dues actuacions es pot arribar a disuadir que s’utilitzi l’actual zona d’estacionament contigua a les parades de taxi existents per desenvolupar activitats com el transport il.legal i la captació al carrer de clients potencials del servei de taxi. Estem alerta.
Esperem poder tenir l’ocasió de trobar-nos quan es tracti en reunió el tema de l’intrusisme del Port Olímpic, el qual pensem mereix l’atenció i el treball conjunt amb l’àrea de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, per anar corregint les deficiències.

Atentament, rebi una salutació fraternal.

SALUT I BON VIATGE.