L’arribada del corona virus ha iniciat un tsunami,que ha anat arrossegant tots els sectors dels que s’alimentava el taxi:
-El turisme (caiguda del 95%) anul.lació de nombrossos congressos, MWC, fires, macro-festivals de música i culturals, macro-concerts, verbenes, festes populars, espectacles massius, curses GPmotos, formula 1, campionats de fútbol i d’ altres esports.
-Perdua de clientela per l’ index d’ atur superior al 21% i per caiguda del poder adquisitiu.
-Devalla l’interès per la mobilitat urbana i de viatges.
-Costos d’explotació del taxi sense abaratiment.
-Sense perspectiva de moratories de carregues fiscals.

EL TAXI RESTARA CONDEMNAT A LA PRECARIETAT MENTRE  NO ES  POSI EN MARXA L’EQUIVALENT A UN AUTÈNTIC “PLA MARSHALL” PER AL TAXI.

CONCLUSIONS.
La innexistència de mesures d’ajut suficients durant almenys 2 anys,comportara riscs molt alts d’acomiadaments massius. Nombrosos ja s’han executat i d’altres resten ralentitzats pels ERTO. Els taxistes assalariats son mes de 3000 i en alt risc d’acomiadament. Son conductors del 20% dels taxis.
També es molt alt el risc de ruina severa, per a la majoria dels autonóms titulars de les 10500 llicèncie. Tots plegats conformen un col.lectiu de 13500 persones, afectades per un alt risc de caure en la indigencia.
Per a prevenir la indigència, vist el maldestres que son els governants ,nomès resta la esperança  de la concessió de la hipotètica “RENDA UNIVERSAL BÀSICA”

Del propi sector comencen a sorgir propostes per a lluitar per a assolir la remontada. El sindicat de classe CNT ha estat pioner en editar un conjunt de mesures de xoc i un altre a curt tèrmini.Pero manca el principal :

https://taxi.cnt.cat/seccio/article/8754

CALDRA MOLTA VOLUNTAT ,SENTIT DE LA RESPONSABILITAT i SER COMPETENS PER PART DE TOTA LA SOCIETAT.

SALUT I BON VIATGE

Por Seccio Ram

Estimados compañer@s:No somos ajenos a los problemas del taxi, desde hace unos años varios compañeros taxistas de manera desinteresada y voluntaria, al margen de cualquier organización del taxi existente hemos estado implicándonos en todas las reivindicaciones y movilizaciones en favor del trabajo del taxista autónomo , al tiempo hemos denunciado la explotación a la que está sometid@ el/la trabajador/a asalariado/a por parte de las empresas jurídicas y físicas del taxi. También hemos denunciado la connivencia de algunos grupos de presión con la administración dado sus intereses partidistas privados y económicamente lucrativos. Siempre desde nuestro espíritu libertario y de autogestión hemos querido la implicación de l@s compañer@s desde la participación activa a través de asambleas abiertas. Al querer encontrar de manera conjunta soluciones en la resolución de conflictos en los que nosotr@s éramos los afectados, no hemos querido delegar dejándolo en manos ajenas de representantes sindicales, y al contrario a través de la acción directa sin intermediarios hemos tratado con la administración los diferentes temas (Parada de taxi en la Estación de Barcelona-Sants, contingentación de las licencias a doble turno, convocatoria vinculante para que el taxista decida medidas reguladoras temporales, reglamento de emisoras, recurso de multas a la Guardia Urbana, etc….) La CNT-AIT siempre estuvo presente en el taxi