DEMANDA D’EXTINCIÓ DE CONTRACTE PER CAUSES OBJECTIVES QUAN L’EMPRESA NO HA ABONAT LA INDEMNITZACIÓ DE 20 DIES PER ANY TREBALLAT

Quan l’empresari vol fer una acomiadament objectiu (les causes al·legades són les que es detallen a l’article 52 de l’Estatut dels Treballadors) ha de complir els següents requisits: 1) Ho ha de comunicar per escrit i al·legar les causes detallades de l’acomiadament. 2) Ha de posar a la disposició del treballador l’import exacte de la…

Leer más

DEMANDA DE RESOLUCIÓ DE CONTRACTE PER INCOMPLIMENT DE L’EMPRESARI

 En cas d’incompliment de l’empresari, el treballador té dret a demanar la rescissió del seu contracte cobrant una indemnització igual que la de l’acomiadament improcedent (art. 50 de l’Estatut dels Treballadors). El següent formulari està pensat per a casos en els que l’empresari porta un seguit de mesos sense pagar la nòmina al treballador.  …

Leer más