Arxiu de la categoria: VTC (alquiler de vehículos con conductor)

PROPOSTES DE MESURES DE LA SECCIO DEL TAXI DE LA CNT PER SUPERAR LA CRISI DEL COVID-19

Aquesta catástrofe de la salut pública i de molt negatives conseqüencies econòmiques, pot ser tambè la oportunitat per a que els taxistes reaccionin fent de una vegada el front comú,sempre tan reivindicat per alguns. Pero mai assolit per tothom per causes com els conflictes d’interessos, mança de coneixements especifics, no haver optat per assessorament competent, mança de conciencia de classe, mança de solidaritat i la ineptitud de l’Administració Pública amb la seva habitual mança de voluntat i sense sensibilitat social ni general ,per tal de reorientar el sector.

Ara som davant una oportunitat única per tal de realitzar una reestruturació radical del sector i en la que l’Administració Pública no te mes remei que admetre-ho i col.laborar. No es pot oblidar que a mes hi ha pendent una nova llei catalana del taxi, que esta en periode d’ elaboració i que caldra que al sector li sigui admesa la participació.

CALEN DIVERSES MESURES :

a/.Mesures de xoc  i d’acompanyament en la remuntada :

1-facilitar EPI ‘s.

2-subvenció desinfeccio vehicles.

3-subvenció mampares.

4-accès a una retribució bàsica.

5-moratória de 2 anys en la obligació irracional i indiscriminada de canvi de vehicle als 10 anys.

6-moratòria de 2 anys del pagament de la ITV.

7-moratòria de 2 anys del pagament de l’impost de circulació.

8-moratòria de 2anys del pagament area blava.

9- moratòria de pagament de l’impost de matriculació.

10- moratòria d’un any del pagament quota autonòms.

11-moratória d’un any en el pagament de la S.Social.

12-Supressió durant 1 any de la càrrega d’impostos sobre combustibles i derivats petroli.

13-subvenció durant 1 any de l’assegurança del vehicle.

14-implantació de l’APP oficial pública del sector i la corresponent promoció.

15-reentrada operativa progressiva de la flota, iniciant el servei mitjançant la presència nomes del 50% de les llicencies alternativament parells i senars cada setmana. Implantació de sistema de control de la jornada de 8 hores per conductor.

16-nou conveni col·lectiu de treball d’empreses d’autotaxi i de lloguer de vehicles amb conductor de la província de Barcelona (l’actual conveni col·lectiu d’empreses de taxis i VTC de Barcelona porta caducat tres anys).

17-Evitar el cost pel canvi periòdic de tarifes.

 

b/.A curt termini reestructuració del sector, determinant terminis i calendari d’execucions:

1-replantejament del grau de reconversió en funció de l’excès d’ oferta que pateix el sector.

2- establir actuacions per part de l’Administració Pública per tal de garantir el rigoros compliment de la jornada de 8 hores/conductor i drets laborals sistemàticament arrabassats freqüentment en el cas d’assalariats.

3-campanyes de promoció del taxi,l’APP i serveis.

4-que l’IMT compleixi la llei estatal de la Seguretat Social, en quan al dret del taxista a optar per la JUBILACIÓ ACTIVA. La qual si compleixen tota la resta d’Administracions Locals de l’estat.

5-opció a la jubilació voluntària als 55 anys, per a conductors professionals del taxi ( equiparació amb altres sectors de risc ).

6-erradicar el greuge comparatiu que sofreixen els taxis de 4 places, per causa de la competència deslleial per part dels taxis de 6 places

7-accions eficaces de control de l’intrusisme.

8-accions eficaces de control de VTC ‘es.

9-establir indemnitzacions a pagar per part del passatger, en casos d’ús incivic ó deperfectes produids per indisposició orgànica ó altres causes atribuibles al passatger.

10-llibertat d’elecció del model de vehicle, sempre i quan compleixi els requisits d’homologació del taxi.

11- alliberament del fons d’1200000 € procedent de dipòsits de taxistes ( que segueixen captius a l’IMT) ,per a que puguin ser destinats al suport i auxili del sector en aquestes circumstancies de tanta gravetat i necessitat.

12-promocionar la afiliacio a cooperatives de treballadors, mitjançant campanyes didàctiques que enfatitzin els beneficis laborals-socials i d´empoderament de clase.

13-Barcelona només disposa de 91 taxis adaptats per a cobrir el servei de més de 130.000 discapacitats. En canvi, la normativa vigent indica que a la capital catalana hauria d’haver en servei un mínim de 525 vehicles adaptats, el que representaria un 5% del total.

SALUT I BON VIATGE

LOS CONDUCTORES DE LA EMPRESA DE VTC AURO TRABAJAN 12 HORAS AL DÍA 6 DÍAS A LA SEMANA

La empresa de vehículos de alquiler con conductor Auro, con sede en Viladecans, y que ofrece sus servicios a través de la plataforma Cabify, tiene a sus conductores trabajando 12 horas al día, y con un solo día de fiesta a la semana, a demás los conductores deben llevarse el vehículo y pagar un parking de su bolsillo, con una nomina de 1150 euros. Estas son las condiciones de trabajo que la empresa de trabajo temporal “Jobandtalent” ofrece en las entrevistas de trabajo, para contratar los conductores para la empresa de VTC Auro.

El sistema de explotación de la empresa VTC Auro es la misma, que el resto de empresas VTC o empresas de taxis, al trabajador se le exige una recaudación diaria que no puede hacer en 8 horas, ni en 9, ni 10 horas.

El nuevo sistema de pegatinas para controlar el descanso de los vehículos VTC, aprobado recientemente por el AMB, nos parece ridículo y insuficiente, mientras no se controle las jornadas de trabajo de los conductores VTC, que deben ser de 8 horas y no de 12 horas como esta sucediendo. Esta nueva regulación de los descansos de los vehículos VTC, que es el mismo sistema que las licencias de taxis, no resuelve el verdadero problema de las VTC y del Taxi, que es el exceso de horas, y las condiciones de trabajo de los conductores.

SALUT Y BUEN VIAJE

LA EMPRESA DE VTC FUMACES OPERADORA DE CABIFY DESPIDE A 8 CONDUCTORES POR NO HACER 180 EUROS AL DÍA

La empresa de vehículos de alquiler con conductor Fumaces sl, situada en la carretera de Sant Roc 7 de Hospitalet, a despedido a 8 conductores de manera fulminante, sin ningún tipo de preaviso. El motivo del despido es que no han conseguido hacer los 180 euros diarios, que exige la empresa a todos sus conductores. Una recaudación de 180 euros diarios, que es muy difícil que los conductores lo puedan hacer en 8 horas.

Fumaces sl opera con dos aplicaciones, con la famosa Cabify y con una otra App llamada Espartan. A los conductores se les exige estar un mínimo de 11 horas con el coche, y siempre dando vueltas. El vehículo  que esta conectado con la central de la empresa en todo momento, recibe información de zonas rojas de alta demanda de servicios. En el momento de entrada de un servicio, el conductor debe rellenar inmediatamente la hoja de ruta dentro del vehículo, indicando todos los datos del servicio. No hay ningún tipo de control sobre la jornada de trabajo de los conductores, pudiendo estar trabajando 12 horas cada día sin ningún problema ni control.

Nos volvemos a encontrar con el mismo sistema de explotación de conductores VTC, muy parecido a la explotación que sufren los taxistas asalariados de flotas y empresas, donde se les exige recaudaciones que no pueden hacer e 8 horas, teniendo que hacer mas horas de trabajo, sin ninguna justificación ni control para llegar a la recaudación que les marca la empresa. Con nominas de 1200 euros al mes y sin cobrar ninguna hora extra, ni nocturnidad, ni días festivos, estos conductores también deben limpiar el vehículo y poner la ropa de trabajo.

SALUT Y BUEN VIAJE

CURSO DE DENUNCIAS A EMPRESAS DE TAXIS Y VTC EN INSPECCIÓN DE TRABAJO

Curso de denuncias a empresas de taxis y VTC en inspección de trabajo, el martes 24 de septiembre a las 19:00 horas en CNT Barcelona. Curso gratuito dirigido para todos los trabajadores del taxi y VTC, autónomos y asalariados, afiliados y no afiliados a la CNT.

Cada día vemos como las empresas de taxis y de VTC comenten todo tipo de irregularidades, como los abusos a los conductores de taxi y VTC quedan con total impunidad, como  las jornadas de 12 horas están a la orden del día. Desde CNT organizamos un curso sencillo, de como aportar pruebas y denunciar ante inspección de trabajo a las empresas de taxis y de VTC.

Cualquier persona que tenga, conocimiento de irregularidades, abusos o infracciones por parte de una empresa de taxi o VTC, puede y debe denunciar ante inspección de trabajo, cualquier persona puede presentar denuncia ante inspección de trabajo. No hace falta ser trabajador de dicha empresa para presentar una denuncia.

ORGANIZATE Y LUCHA.

SALUT Y BUEN VIAJE

CNT RETIRA LA DEMANDA CONTRA CABIFY POR LOS NUEVOS CAMBIOS NORMATIVOS QUE REGULAN A LAS VTC FRENTE AL TAXI

Esta mañana a tenido lugar en el juzgado mercantil 12 de Madrid, la vista previa del juicio contra las empresas VTC ( vehículos de alquiler con conductor ) demandadas Maximobility Transporte de Viajeros s.l, y Maximobility Spain s.l (cabify) por la demanda por competencia desleal contra el taxi, presentado por CNT Barcelona. Por decisión de la sección del taxi de la CNT y por la recomendación de nuestro abogado, hemos desistido de seguir con la demanda.

Hemos desistido después de que el juez sugiriera tal medida antes de celebrar la vista oral.  Las empresas demandadas se oponían a que hubiera satisfacción extra procesal, tal y como dijeron en sus escritos. Los abogados de las empresas VTC – Cabify (muy numerosos) han insistido constantemente en seguir adelante con la demanda he ir a juicio.
El cambio de normativa, nacional, autonómica y municipal hace que los términos en los que fue planteado el procedimiento ya no estén vigentes. No solo hay un cambio normativo, sino que la nueva legislación dota de mecanismos de control a la administración que antes no disponía. Que haya una nueva legislación y nuevos mecanismos de control, eso no quiere decir que no puedan haber conflictos, que los habrán; pero esos conflictos serán diferentes a los planteados en la demanda que a nuestro entender ha quedado obsoleta por los cambios normativos acaecidos. En definitiva,  las reglas del juego han cambiado, y con ello, la relación entre los diferentes actores: administración, Cabify y taxistas.

La demanda por competencia desleal contra el taxi presentado por la CNT de Barcelona, fue presentada en los juzgados de Madrid en julio de 2018, antes de las huelgas del taxi y de los cambios normativos hacia las VTC.

Seguiremos alerta y preparados ante los ataques de Cabify contra el taxi y contra los trabajadores.

SALUT Y BUEN VIAJE

DENÚNCIA CONTRA EL CONVENI DEL TAXI I VTC DE BARCELONA QUE PORTA CADUCAT DOS ANYS I MIG EN EL SINDIC DE GREUGES

Hem presentat una denúncia en el Sindic de Greuges, contra el conveni col·lectiu d’empreses d’autotaxis i de vehicles de lloguer amb conductor VTC de la província de Barcelona. Aquest conveni porta caducat dos anys i mig, i vulnera drets fonamentals dels treballadors del taxi i conductors VTC de Barcelona. Des de CNT denunciem la desídia , el desinterès i la falta de respecte cap als treballadors del taxi i VTC de Barcelona, tant de l’institut metropolità del taxi IMET , com dels sindicats i associacions empresarials del taxi que van signar l’infame conveni.

Posem en coneixement del Sindic de Greuges, la situació d’indefensió i perjudici en la qual es troben els treballadors assalariats del taxi i els assalariats de vehicles de lloguer amb conductor VTC, de l’àrea metropolitana de Barcelona. El conveni d’empreses d’autotaxis i de vehicles de lloguer amb conductor de la província de Barcelona, porta caducat dos anys i mig. Aquest conveni vulnera drets fonamentals de l’estatut dels treballadors.

EL TAXI DE BARCELONA TÉ LES PITJORS CONDICIONS LABORALS DE TOT EL SECTOR DEL TAXI.

Els treballadors i treballadores del Taxi i de VTC, suporten jornades de 12, 13, 14… hores diàries sense cap compensació per treballar en dies festius, sense cap compensació per nocturnitat, ni s’estableix en aquest conveni cap regulació sobre les hores extres, amb les pagues d’estiu i nadal retallades a 350 e i amb un període de prova d’un any. Amb aquest conveni caducat del taxi i de VTC de la província de Barcelona, el taxi de Barcelona té el rècord en les pitjors condicions laborals respecte a la resta d’empreses de taxis d’altres comunitats autònomes que funcionen amb el conveni col·lectiu nacional. No entenem perquè es continua aplicant el conveni caducat del taxi de la província de Barcelona i no s’aplica el conveni col·lectiu del taxi nacional.

SALUT I BON VIATGE

REUNIÓ SATISFACTÒRIA Al SINDIC DE GREUGES SOBRE LA JUBILACIÓ ACTIVA DEL TAXISTA AUTÒNOM

Com ja havíem anunciat, aquest matí hem tingut una reunió molt satisfactòria en el Sindic de Greuges sobre el problema de la jubilació activa del taxista autònom. A la reunió han assistit els sindicats i associacions del taxi; Taxi Companys, STAC i la secció del taxi de la CNT. La reunió ha estat molt positiva, tractant la problemàtica de la negació de l’institut metropolità del taxi IMET d’adequar el reglament del taxi de l’àrea metropolitana a la nova modalitat de jubilació de la seguretat social, i  dels passos a seguir davant el problema.

Recordem que desde CNT vam presentar al IMET, unes reclamacions d’un company taxista interessat en la jubilació activa. Una jubilació activa que l´IMET nega obligant-ho a vendre la llicència i a posar-se a treballar com a assalariat. Amb la negativa rotunda de l’IMET a adequar l’article 22 del Reglament del Taxi a la situaciò legal vigent, de la seguretat social, que përmet la Jubilació activa, ens vam dirigir al Síndic de Greuges, per presentar un queixa contra l’Institut Metropolità del Taxi. El Sindic de Greuges respon a la reclamació de la CNT, reconeixent la jubilació activa per al taxista autònom, instant al IMET a canviar el regiment jurídic del reglament del taxi, per adaptar-ho a la nova modalitat de pension de jubilació de la seguretat social.

El Sindic de Greuges ens ha preguntat per altres problemes del taxi, interessant-se pel conveni col·lectiu d’empreses de taxis i vehicles de lloguer amb conductor VTC, de la província de Barcelona que porta caducat dos anys i mig. Hem parlat d’aquest conveni caducat, que vulnera drets fonamentals de l’estatut dels treballadors, i de la despreocupació i desídia dels sindicats i associacions d’empresaris signants del conveni.

Un altre dels problemes tractats a estat la nova normativa que obliga a un vehicle amb 10 anys a donar-se de baixa com a taxi. Una normativa injusta que discrimina als vehicles amb un conductor, enfront els vehicles amb dos conductors.

Volem agrair al Sindic de Greuges de Catalunya l’interès i la preocupació cap als problemes dels taxistes de l’àrea metropolitana de Barcelona.

SALUT I BON VIATGE

UNA JUEZA OBLIGA A UNA EMPRESA QUE OPERA CON CABIFY A READMITIR A UN CHÓFER DESPEDIDO JUNTO A OTROS 12 POR EXIGIR CONDICIONES DIGNAS

Una decena de empleados han denunciado a Costa Fleming y otras operadoras de Cabify y tienen juicios pendientes en Valencia por ser despedidos tras denunciar ante la Inspección de Trabajo

El conductor de VTC readmitido percibe 1.113,31 euros brutos mensuales (890 euros de salario base y 222,66 euros de pagas extras prorrateadas) por 40 horas, pero realizaba 60 durante seis días a la semana

Uber saldrá de Valencia por la nueva legislación autonómica y sus chóferes se están yendo a sociedades que trabajan con Cabify

El juzgado de lo Social número 12 de Valencia ha condenado a la empresa Costa Fleming Sociedad Cooperativa de Madrid -empresa que usa los servicios de Cabify- a readmitir a un chófer al que despidió por reclamar una condiciones laborales “dignas y acordes a la legislación vigente”. La multinacional Cabify también estaba codemandada en esta causa por una posible insolvencia de la primera, pero no ha sido condenada al no haber relación directa con el conductor.

El conductor de Costa Fleming y Cabify y otros 12 compañeros tenían contratos de 40 horas semanales por los que percibían al mes 1.113,31 euros brutos (890 euros de salario base y 222,66 euros de pagas extras prorrateadas). Los trabajadores, visto que semanalmente realizaban más de 60 horas y trabajaban seis días seguidos, algunos de noche, acudieron a la empresa a presentar “una queja por las condiciones laborales abusivas”.

Al no encontrar respuesta en la empresa, este chófer y otra docena acudieron a la Inspección de Trabajo de Valencia para denunciar la situación. Los conductores, denuncian además que desde agosto de 2018, cuando entraron 35 conductores, solo quedan cuatro, algo que achacaron a las condiciones laborales. Tras esta acción, el conductor fue despedido por teléfono el pasado 11 de febrero de 2019 sin firmar ninguna documentación y la empresa alegó que no había superado el periodo de prueba. 

La jueza concluye, en una sentencia fechada el pasado 23 de mayo y ganada por el despacho valenciano Legem Abogados, que el despido por periodo de prueba no se podía contemplar porque el conductor ya tenía experiencia como chófer en la empresa, uno de los motivos por los que no se puede aplicar este condicionante.

Por su parte, la jueza considera nulo el despido según la documentación aportada porque “supuso una represalia directa por haber ejercido el actor junto a sus compañeros el derecho a reclamar unas condiciones laborales dignas, respetuosas y acordes a la legislación vigente, considerando que la decisión empresarial es consecuencia de haber reclamado en la Inspección de Trabajo”.

Y prosigue: “A la vista de la prueba practicada consideramos que la extinción del contrato por no superación del período de prueba en fecha 11 de febrero de 2019 se realiza como consecuencia de la comunicación interna a la empresa del malestar que estaban sufriendo los trabajadores y como consecuencia de la iniciativa de acudir a la Inspección de Trabajo, puesto que 13 trabajadores que ratificaron la denuncia”.

Por ello, añade la magistrada, “entendemos que la petición de nulidad del despido debe prosperar, al suponer una represalia directa por haber ejercido el actor junto a sus compañeros el derecho a reclamar unas condiciones laborales dignas, respetuosas y acordes a la legislación vigente”, explica la sentencia.

Esta semana otro juzgado de lo Social juzgará otro despido de Costa Fleming, lo que puede convertir la semana en una verdadero quebradero de cabeza para Cabify. Máxime cuando desde el pasado 1 de junio Uber ha dejado de operar en Valencia y está asumiendo todos los conductores con licencia VTC de su competidora.

SALUT Y BUEN VIAJE

TODAS LAS EMPRESAS DE TAXIS Y VTC DEBEN CUMPLIR CON EL REGISTRO HORARIO DE TODOS LOS TRABAJADORES

El pasado 12 de mayo, entraba en vigor el registro horario laboral. Todas las empresas deben de garantizar el registro horario de sus trabajadores y trabajadoras. Con esta medida se intenta acabar con los turnos abusivos y los fraudes. Cada  semana se están haciendo más de tres millones de horas, que no se cobran, ni se cotizan por ellas y que se defraudan a la Seguridad Social. el 53,7% de las horas extraordinarias trabajadas en España no se registran.

el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a ratificado que las empresas españolas, han de tener registro diario de jornada. La justicia europea resolvió que, para cumplir con la normativa comunitaria, España –al igual que el resto de estados miembros– debe imponer a las empresas que lleven un registro diario de la jornada de cada trabajador. El TJUE señala textualmente “los estados miembros deben imponer a los empresarios la obligación de implantar un sistema objetivo, fiable y accesible que permita computar la jornada laboral diaria realizada por el trabajador”

Este registro horario también es obligatorio para todas las empresas de Taxis y de VTC (algunos se piensan que al taxi no le afecta) donde las jornadas que se les impone a los trabajadores son de 12 horas. Las sanciones por el incumplimiento del registro horario son de mas de 6000 euros. Sabemos perfectamente que la gran mayoría de empresas de Taxis y de VTC, no van a cumplir con el registro horario, haciendo documentos manipulados que digan que los trabajadores realizan 8 horas. Muchos trabajadores del Taxi y VTC aceptaran las hojas manipuladas por las empresas, por miedo a perder el trabajo, con lo cual las empresas estarán cometiendo dos delitos; falsificación y coacción. Los trabajadores que se sientan intimidados a la hora de firmar o aceptar esas hojas manipuladas por la empresa, les recomendamos que graben las intimidaciones y coacciones, ya que las grabaciones ocultas son validas como medio de prueba en un juicio laboral y penal.

La imposibilidad de demostrar ante un juez las horas extraordinarias trabajadas y no cobradas ni compensadas con tiempo de descanso había frustrado hasta ahora muchas de las reclamaciones de los trabajadores ante los tribunales laborales. Sin embargo, el nuevo registro horario que obliga a todas las empresas a anotar diariamente las jornadas de sus empleados y conservar estos datos durante cuatro años podría dar un vuelco a esta situación. A partir de ahora, el trabajador va a poder probar con más facilidad que no cobra las horas extra y exigírselas a la empresa. El trabajador puede reclamar judicialmente las horas extra impagadas, siempre teniendo en cuenta que el plazo para reclamar es de un año, es decir, en mayo de 2019 se pueden exigir las horas extra realizadas desde mayo de 2018. Todo lo anterior habrá prescrito. Además, también se puede denunciar a la empresa ante la Inspección de Trabajo para exigirle las cotizaciones correspondientes a esas horas, hasta un máximo de cuatro años, pues más allá las cuotas también habrán prescrito.

Recuerda que la empresa debe garantizar el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin prejuicio de la flexibilidad horaria que se establece.

Los registros estarán a disposición de la plantilla y del sindicato

La empresa conservará los registros durante 4 años y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la inspección de trabajo y seguridad social.

El exceso de horas será castigado con falta grave para la empresa.

El requisito de la jornada deberá cumplir los requisitos de la Ley de Protección de Datos.

Si esto se incumple, te obligan a fichar y continuar trabajando o te hacen firmar o aceptar hojas manipulas, o si tienes cualquier duda, contacta con la CNT.

SALUT Y BUEN VIAJE.

DEDICACIÓ EXCLUSIVA I RECUPERACIÓ DE LLICENCIES; EXIGIM UNA LLEI CATALANA DEL TAXI I VTC JUSTA I IGUAL PER A TOTS I TOTES

PROPOSTES DE LA CNT PER A LA ELABORACIÓ DE L’ANUNCIADA NOVA LLEI CATALANA DEL TAXI / VTC: RECUPERACIÓ DE LLICÈNCIES I DEDICACIÓ EXCLUSIVA I ALTRES.

Recentment, la Generalitat de Catalunya ha manifestat la possibilitat de modificació del sistema actual de concessió de llicències de Taxi / VTC, regulant la seva transmissió, per tal d´evitar la seva acumulació i especulació, i altres mesures.

La llei catalana del taxi de 2003, ha estat una llei que ha comportat una mala gestió de les llicències de taxi / vtc. Aproximadament hi ha uns 15.000 taxis existents a Catalunya. Uns 10.500 es troben en l’àrea metropolitana barcelonina, enfront de 1.376 llicències VTC. Si es complís la ràtio 1/30, només podria haver-hi 350 llicències de VTC en l’àrea metropolitana de Barcelona. És a dir, hi ha quatre vegades més llicències de les que en principi permet la llei.

S’ha permes la formació d’un mercat secundari de compra, venda i especulació d’aquestes llicències de Taxi i de VTC, arribant a preus desorbitats. Volem destacar el model d’atorgament de llicències de taxis de ciutats com Londres, on després de superar l’examen per a taxista, s’atorga el dret a opció de titularitat de llicencia en funció de la disponibilitat de les mateixes i sense cost econòmic. A Catalunya s’ha permès l’especulació de llicències, arribant-se a pagar fins a 180 000 euros per la transmissió d’una llicència que en el seu inici va tenir un cost simbòlic derivat del mer tràmit administratiu. Moltes són les famílies que s’han hagut d’hipotecar i endeutar per a poder adquirir una llicència de taxi, que no valien gairebé res en els anys 80. El mateix ha ocorregut recentment amb les llicències VTC, per l’irrupció de plataformes com Uber i Cabify, arribant a preus de 70 000 euros per una llicència VTC, que a penes habia costat 36 euros, corresponents al pagament de taxes a l’administració.

La llei catalana del taxi de 2003 liquida la dedicació exclusiva del titular de la llicència, al permetre la contractació de treballadors assalariats i la creació d’empreses i flotes. La legislació catalana admet que l’atorgament dels títols habilitants sigui possible no només a persones físiques, sinó també jurídiques, en forma de societat mercantil, societat laboral o cooperativa de treball associat. A més, amb la finalitat d’assegurar la viabilitat d’aquest règim dual en la titularitat de les llicències, no només es permet ser titular de mes d’una llicència a persones jurídiques i físiques sinó que permet arribar a ser-ne titular de fins a cinquanta. Es tracta d’una xifra relativament elevada que permet la creació de “flotes” i la generació, sens dubte, d’un bon nombre de treballadors assalariats, la cual cosa ha degenerat en l’explotació d’aquests treballadors i en treball precari per al taxista. Ha de destacar-se que la regulació catalana no opta pel model “una llicència, un vehicle, un conductor” que, de manera tan inequívoca i rotunda, segueix, per exemple, la normativa basca. La llei catalana del taxi vtc, ha permès la creació de titulars propietaris d’un gran nombre de llicències que no es dediquen a exercir l’activitat de taxista, i que exploten les llicències a través de treballadors assalariats, regulats per un conveni col·lectiu que no compleix ningú en molts aspectes, com es el cas de la jornada laboral de 8 hores. El taxista assalariat normalmet és veu obligat a treballar 12 hores i aconseguir una elevada facturació minima. Davant aquesta explotació humana es veu obligat a practicar mala praxis, abandonant el rigor i la professionalitat que atorga la plena dedicació exclusiva del titular de la llicència de taxi.

En el cas de l’irrupció en quantitat exagerada de llicències VTC, que s’ha produit amb l’arribada de les plataformes Uber i Cabify, s’ha format un monopoli de llicències VTC controlades basicamente per tres empreses a Barcelona: Vector es titular de 618 llicéncias, Moove Cars amb 440 llicéncies i Auro amb 318 llicéncies. Aquest control exercit per aquestes empreses VTC, ha donat lloc a la precarització i explotació dels conductors VTC, en la seva majoria contractats a través d’empreses de treball temporal, on cada vehicle VTC és explotat per dos conductors en torns de 12 hores.

Per a aconseguir un model de transport de Taxi i VTC, just, social i igual per a tots i totes, des de la secció del taxi de la CNT proposem:

  1. La recuperació de llicències per part de l’Administració Pública: La recuperació de les llicències de taxi i de vtc, consistiria en retornar al titular el cost d’aquisicio que va pagar en el seu dia en valor de moneda constant per la llicència taxi / vtc. Una vegada recuperades aquestes llicències de taxi / vtc, caldria no tornar mai més a permetre cap mercat secundari de compra venda i especulació de llicències taxi / vtc. Caldria l’atorgament de la llicència, a cost de simple taxa per a exercir l’ activitat de taxi / vtc. En el cas de cessar el titular de la llicència en l’activitat, aquesta haurà de revertir a l’entitat competent. Condició extensiva en el cas de jubilació definitiva, exceptuant la modalitat de jubilació activa, legitimada per la llei promulgada per la Seguretat Social (octubre 2017).Estem clarament a favor de l’atorgament de llicències de taxi com a la ciutat de Londres, on a la titularitat de la llicencia s’hi acdedeix sense cost.
  2. Dedicació exclusiva: Recuperació de la dedicació exclusiva del titular de la llicència de taxi / vtc, per a exercir l’activitat pel propi titular o amb la colaboracio de familiars fins a segon grau. D’aquesta forma evitem el problema de l’explotació i precarietat de taxistes conductors assalariats, l’incompliment de la normativa laboral, l’arrendament de llicències, i una mala qualitat del servei, assegurant una professionalitat i dedicació dels conductors, per millorar la prestació del servei, aixi com per a evitar l’especulació i la cessió il·legal de la explotació de taxis / vtc. L’actual autoritzacio d’adjudicació fins a 50 llicències per a un sol titular, no es justifica socialment, per faltar a la justa distribucio del treball ni facilitar un transport amb igualtat per a tots i totes.
  3. Implantació de l´app pública oficial, amb caràcter de urgència, com a mesura imprescindible per a oferir un servei racionalitzat i de qualitat.

Davant la anunciada modificació de la llei catalana del taxi / vtc, des de la secció del taxi de la CNT, exigim un transport públic de taxi / vtc socialment just i amb igualtat d’oportunitats per a tots i totes.

SALUT I BON VIATGE