Arxiu de la categoria: Taxi adaptado

DIVENDRES 11 D’OCTUBRE MANIFESTACIÓ PER LA FALTA DE TAXIS ADAPTATS A BARCELONA

Divendres que ve 11 d’octubre sortim al carrer, per a denunciar la situació de falta de taxis adaptats en què es troben mes de 130000 discapacitats, de l’àrea metropolitana de Barcelona. A les 12.00 hores en plaça universitat.

La Fundació Disgrup a presentat una denúncia contra l’ajuntament de Barcelona, per vulneració de drets i tracte desigual a persones amb discapacitat.

La situació del col·lectiu de persones discapacitades, per a agafar un taxi adaptat és gairebé una utopia, ja que en tot l’àrea metropolitana de Barcelona només existeixen 91 taxis adoptats, per a atendre a mes de 130000 discapacitats, només a Barcelona, quan segons la normativa hauria d’haver-hi almenys el 5% de la flota de taxis adaptats, és a dir 525 taxis adaptats. Gairebé tots els taxis adaptats de l’àrea metropolitana de Barcelona, estan en l’emissora Taxi Amic,

La Fundació Disgrup, el col·lectiu d’ajuda a persones amb discapacitat, reclama mes taxis adaptats a Barcelona, i han presentat una denúncia contra l’ajuntament de Barcelona ( que és qui té totes les competències sobre el transport públic) per presumpta discriminació, vulneració de drets o tracte desigual a persones amb discapacitat i/o les seves famílies per la falta d’accessibilitat dels serveis de transport públics i el seu entorn de la ciutat de Barcelona, i que concretament es perpetren en els següents serveis de transport de la ciutat de Barcelona:

En el Metro, entre altres: Plaza España – línies 1 i 3 – Plaza de Sants – línies 1 i 5 – i plaça Urquinaona – línia 2 -.

En autobusos, arran dels problemes en les plataformes d’accés dels mateixos per a persones amb mobilitat reduïda.

En el servei de Taxi, ja que no s’està respectant el percentatge mínim de llicències adaptades per a persones amb discapacitat.

La fundació Disgrup denúncia l’incompliment sistemàtic de la normativa estatal en matèria d’accessibilitat, ja que el servei de transports de la ciutat de Barcelona no reuneix les mesures necessàries d’accessibilitat exigides, suposant tot això una greu discriminació per al col·lectiu de discapacitats, atès que no poden desplaçar-se en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania. Aquesta denúncia també s’a lloc en coneixement de l’oficina del defensor del poble, la Síndic de Greuges de Barcelona i de Catalunya, el institut Municipal de Persones amb Discapacitat, el European Disability Fòrum, i del Departament de treball, afers socials i families de la Generalitat de Catalunya. Des de la fundació Disgrup estan disposats a arribar al Tribunal Europeu de Drets Humans, si fos necessari.

Des de la secció del taxi de la CNT, volem solidaritzar-nos amb el col·lectiu de discapacitats de Barcelona, i denunciar la greu discriminació que sofreixen els discapacitats al no aplicar-se la normativa i no tenir suficients taxis adaptats. Animem a tot el sector del taxi de Barcelona a solidaritzar-se amb els discapacitats i a intentar buscar una solució al problema.

SALUT I BON VIATGE

REUNIÓ AMB LA FUNDACIÓ DE DISCAPACITATS DISGRUP AQUEST DIVENDRES 12 DE JULIOL.

Aquest proper divendres 12 de juliol convidem a totes les associacions del taxi, i a tots els taxistes a una reunió amb la Fundació de discapacitats Disgrup, que an denunciat a l’ajuntament de Barcelona per discriminació. La reunió tindrà lloc a la seu de la fundació Inceptum, al carrer Rector Triado 32 baixos, a les 13 hores. Parlarem sobre el problema de la manca de taxis adaptats a Barcelona, només hi ha 91 taxis adaptats per atendre a mes de 130000 discapacitats.

Actualment, Barcelona només disposa de 91 taxis adaptats per a cobrir el servei de més de 130.000 discapacitats. En canvi, la normativa vigent indica que a la capital catalana hauria d’haver en servei un mínim de 525 vehicles adaptats, el que representaria un 5% del total.

L’emissora Taxi Amic, és la que compta amb la malloria dels 91 taxis adaptats, ja que l’empresa està especialitzada en aquest tipus de transport

METRO I AUTOBÚS

A més del taxi, les dificultats d’accessibilitat en el transport de Barcelona afecten el servei de metro i d’autobús.

La xarxa de metro de la capital catalana disposa, actualment, de 15 estacions no adaptades, algunes d’especial rellevància pel seu volum de passatgers i les connexions que faciliten amb altres transports. A la L1, les estacions de de plaça de Sants, Espanya, Urquinaona i Clot no disposen de l’adaptació necessària per a passatgers amb mobilitat reduïda. A la L3, les parades afectades són Espanya i Vallcarca. Quant a la L4, Maragall, Verdaguer, Urquinaona, Ciutadella-Vila Olímpica i Jaume I es veuen afectades per aquesta situació. Pel que fa a la L5, les parades de Virrei Amat, Maragall, Verdaguer i Plaça de Sants continuen pendents d’adaptació.

Malgrat que la xarxa de bus, segons TMB, és “100% accessible”, els problemes en les plataformes d’accés d’alguns vehicles representen un impediment per a les persones amb mobilitat reduïda.

DENÚNCIA A L’AJUNTAMENT

La Fundació Disgrup, una associació d’ajuda a les persones que pateixen una discapacitat intel·lectual, motriu, visual o auditiva creada el 2010 per Guillermo Egido, va denunciar a l’Ajuntament, que disposa de les competències sobre el transport públic, per “presumpta discriminació, vulneració de drets o tracte desigual a persones amb discapacitat i / o les seves famílies per la manca d’accessibilitat dels serveis de transport públic i el seu entorn de la ciutat de Barcelona “.

A més, en la denúncia s’explica que la manca d’accessibilitat impedeix a les persones amb discapacitat que “puguin gaudir plenament de tots els drets humans”.


COMISSIÓ EUROPEA

Després vèncer el termini establert de 90 dies per contestar la denúncia sense obtenir resposta per part del consistori, Disgrup va fer un pas més enllà. Egido, fundador i president de l’associació, va posar en coneixement de la Comissió Europea el passat 5 de juny el incompliment de la llei per part de l’Ajuntament.

En el seu escrit, ha sol·licitat que “la Comissió Europa posi fi a aquesta injustícia ja que a Barcelona hi ha més de 132 mil persones que pateixen una discapacitat i l’Ajuntament de Barcelona està ometent aquesta situació”.

La denúncia al consistori, a més, s’ha posat en coneixement de la Síndica, l’European Disability Fòrum i el Departament de Treball i Afers Socials de la Generalitat per part de Disgrup. Si amb tot això no s’obté resultats, el president de l’associació està disposat a arribar al Tribunal Europeu de Drets Humans.

CAS REAL

El mateix Egido, que té una discapacitat del 88%, ha patit els problemes d’accessibilitat en primera persona. Bon exemple d’això va ser la doble problemàtica amb taxi i autobús per la qual va haver de passar una nit.

Després d’anar de festa una nit, el president de Disgrup “volia tornar a les 2 del matí i no hi havia taxis”, de manera que li van proposar acostar-se a la parada d’autobús de València-Villarroel. Un cop allà, en arribar el NitBus, “no podia pujar perquè la rampa estava feta malbé”, assegura.

Si bé és cert que en algunes parades de metro s’estan duent a terme obres de reforma per convertir-les en accessibles, encara queda molta feina per fer al suburbà. Però, el cas més alarmant, segueix sent el del taxi, que està extremadament lluny de complir amb el mínim legal.

SALUT I BON VIATGE

BARCELONA SOLO CUENTA CON 91 TAXIS ADAPTADOS PARA ATENDER A MAS DE 130000 DISCAPACITADOS

La Fundación Disgrup a presentado una denuncia contra el ayuntamiento de Barcelona, por vulneración de derechos y trato desigual a personas con discapacidad.

La situación del colectivo de personas discapacitadas, para coger un taxi adaptado es casi una utopía, ya que en todo el área metropolitana de Barcelona solo existen 91 taxis adoptados, para atender a mas de 130000 discapacitados, solo en Barcelona,  cuando según la normativa debería haber al menos el 5% de la flota de taxis adaptados, o sea 525 taxis adaptados. Casi todos los taxis adaptados del área metropolitana de Barcelona, están en la emisora Taxi Amic,

La Fundación Disgrup, el colectivo de ayuda a personas con  discapacidad, reclama mas taxis adaptados en Barcelona, y han presentado una denuncia contra el ayuntamiento de Barcelona ( que es quien tiene todas las competencias sobre el transporte público) por presunta discriminación, vulneración de derechos o trato desigual a personas con discapacidad y/o sus familias por la falta de accesibilidad de los servicios de transporte públicos y su entorno de la ciudad de Barcelona, y  que concretamente se perpetran en los siguientes servicios de transporte de la ciudad de Barcelona:

  1. En el Metro, entre otras:  Plaza España – líneas 1 y 3 – Plaza de Sants – líneas 1 y 5 – y plaza Urquinaona – línea 2 -.
  2.  En autobuses, a raíz de los problemas en las plataformas de acceso de los mismos para personas con movilidad reducida.
  3. En el servicio de Taxi, ya que no se está respetando el porcentaje mínimo de licencias adaptadas para personas con discapacidad.

La fundación Disgrup denuncia el incumplimiento sistemático de la normativa estatal en materia de accesibilidad, ya que el servicio de transportes de la ciudad de Barcelona no reúne las medidas necesarias de accesibilidad exigidas, suponiendo todo ello una grave discriminación para el colectivo de discapacitados, dado que no pueden desplazarse en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía. Esta denuncia también se a puesto en conocimiento de la oficina del defensor del pueblo, la Síndic de Greuges de Barcelona y de Catalunya, el institut Municipal de Personas amb Discapacitat, el European Disability Fórum, y del Departament de treball, afers socials i families de la Generalitat de Catalunya. Desde la fundación Disgrup están dispuestos a llegar al Tribunal  Europeo de Derechos Humanos, si fuera necesario.

Desde la sección del taxi de la CNT, queremos solidarizarnos con el colectivo de discapacitados de Barcelona, y denunciar  la grave discriminación que sufren los discapacitados al no aplicarse la normativa y no tener suficientes taxis adaptados. Animamos a todo el sector del taxi de Barcelona a  solidarizarse con los discapacitados y a intentar buscar una solución al problema.

SALUT Y BUEN VIAJE

PARA PODER PEDIR, PRIMERO HAY QUE CUMPLIR

El colectivo de discapacitados de Barcelona, reclama mas taxis adaptados en Barcelona, estas son sus reivindicaciones desde la Fundación Disgrup:

La Unión Europea fija que al menos el 5% de la flota de taxis deben estar adaptados para personas con movilidad reducida (PMR). Según el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad y la Sindicatura de Greuges, Barcelona actualmente no llega a tener ni al 1% de sus taxis adaptados.

En los últimos días hemos visto en las pantallas de los televisores y en los portales web más importantes de España, cómo los taxis han iniciado una segunda huelga en una de las arterias principales de la Ciudad condal, primero, y en las últimas horas también, en Madrid.

Sin embargo, este reclamo que ocupa la agenda mediática por segunda vez en poco tiempo (ya que una huelga general tuvo lugar hace algunos meses con formas similares), refleja la capacidad que tienen algunos sectores para imponer sus reivindicaciones, al mismo tiempo que ellos mismos no cumplen con lo que dicta la ley y la razón.

Desde la Fundación Disgrup, hemos reflejado en nuestro portal y a través de nuestras redes sociales, las vicisitudes que debe soportar una persona con movilidad reducida para poder hacer uso de este servicio público. Con una flota absolutamente insuficiente, volvemos a dejar en claro que es necesaria la puesta en agenda de una discusión amplia sobre el sistema de transporte en taxis, que involucre las soluciones para todos los sectores, incluyendo, por supuesto, a las personas con discapacidad.

En Barcelona viven mas de 130 mil discapacitados. Llevamos mas de 10 años reclamando por un servicio digno para todos.

SALUT Y BUEN VIAJE

EL TAXI IMPULSA UN PLAN DE TURNOS PARA EVITAR JORNADAS DE 16 HORAS

Nuevo reglamento para un transporte público.
 El gestor modifica la opción elegida en el referendo para intentar contentar a autónomos y empresarios.
 La norma se aplicará el 1 de noviembre y deja al margen al servicio de personas con discapacidad.
BARCELONA. EL PERIODICO. CARLOS MARQUEZ DANIEL.- El taxi de Barcelona pasa por momentos de nerviosismo. No tanto por la evidente crisis de la demanda, que también, como por la sensación de que algo serio se mueve tras décadas en las que la profesión ha sufrido un letargo alimentado por las divisiones internas. Si nada extraordinario lo impide, el sector aplicará a partir del 1 de noviembre un sistema de turnos destinado a evitar esas jornadas laborales que en algunos casos llegan a 16 horas diarias. El Instituto Metropolitano del Taxi (IMT) aprobó el martes el nuevo reglamento.
Los turnos votados en el referendo del 22 de febrero ven la luz, aunque en el plan final también se intuyen retazos de la regulación horaria, la segunda opción más votada en aquella consulta en la que participaron el 69% de los cerca de 10.600 dueños de licencias activas. Entonces se aprobó trabajar de forma rotatoria cada mes por turnos de mañana (6.00 a 15.00 horas) o tarde (13.00 a 22.00 horas) y con libertad para hacerlo además por la noche de 22.00 a 6.00 horas. Ese sistema hacía coincidir a todos los chóferes durante dos horas del mediodía, cosa que no tenía demasiado sentido.
La resolución final, al margen de las excepciones concretadas a continuación, queda así: dos turnos de 5.00 a 14.00 horas y de 14.00 a 0.00 horas, quedando libre para todos el resto del día, entre la medianoche y las seis de la mañana. El mecanismo se distribuirá entre pares e impares y se cambiará el orden cada 15 días.

RELEXIONES A LA CARTA

Tras recibir casi 1.500 alegaciones, se optó por modificar el proyecto para adaptarlo a la realidad del taxi. Tres han sido, según detalla el concejal de Movilidad y presidente del IMT, Eduard Freixedes, las reflexiones principales a las que el instituto ha intentado dar respuesta. Por un lado, se ha decidido dejar al margen de la norma a los 87 vehículos que prestan su servicio a las personas con movilidad reducida ante el temor de que algunos usuarios queden desatendidos.
En segundo lugar, se ha establecido un turno especial para las licencias explotadas con dos conductores (2.702). Para estos vehículos se crea un horario de 7.00 a 17.00 horas y de 19.00 a 5.00 horas, de manera que puedan circular 20 horas y descansar cuatro. Por último, atendiendo ala alegación de mantener la libertad horaria que tantos taxistas aprecian como principal virtud de la profesión, se crean dos horarios –de 8.00 a 20.00 horas y de 20.00 a 8.00 horas– que permitirán mantener los hábitosde aquellos que han adaptado su rutina a la noche o al día.
En el caso de los taxis con un solo conductor, el titular podrá solicitar uno u otro sistema sin quedar atado de por vida a su elección inicial. Ante la posibilidad de que todos los conductores se acojan a la fórmula de las 12 horas diarias, Freixedes estima que es una opción que no se descarta, pero en cualquier caso asegura que todo deberá equilibrarse en función de las peticiones que vayan haciendo los conductores antes de que los turnos arranquen. «A nuestro entender, esta es la propuesta que mejor recoge todas las diferentes aportaciones realizadas por los representantes del sector. Por desgracia, no hemos conseguido una propuesta consensuada por las partes, pero es nuestra obligación como administradores tomar decisiones», resume el concejal Freixedes.
El presidente del IMT admite que el objetivo no puede ni debe ser buscar que el taxista gane más dinero. Según las cifras del instituto, la recaudación por conductor asciende a cerca de 4.200 euros. A esto hay que restar cerca del 40% por los costes de explotación (gasolina, seguro, mantenimiento del vehículo…). El objetivo, sostiene el edil, es que el taxis ta «gane lo mismo pero con menos horas, sin necesidad de alargar la jornada hasta las 16 horas como hacen algunos, poniendo en peligro su salud».

CONTRA EL TRAMPOSO

Para evitar la picaresca, el IMT obligará a los taxis a exhibir unas pegatinas que indicarán su turno de trabajo. También los conductores dispondrán, como sucede en ciudades como Nueva York, de una identificación en la que conste el nombre, la fotografía del conductor y el número de la licencia. El incumplimiento de la norma se considerará una infracción grave que supone una multa de entre 250 y 1.250 euros.
La propuesta de turnos deberá aprobarse el martes en el pleno del Área Metropolitana, pero hasta mañana, el sector puede presentar
una alternativa siempre que tenga la firma de todas las partes. Sería algo excepcional, así que, salvo sorpresas, el taxi inicia su recta final. hacia el sistema de turnos.

El sistema prevé reducir la flota en cerca de 3.000 vehículos diarios

Barcelona dispone hoy de unas 10.500 licencias. Con el día semanal, circulan de lunes a viernes 8.418 taxis, una cifra demasiado elevada para el nivel actual de demanda. El sistema de turnos prevé reducir la flota en cerca de 3.000 vehículos, algo que parece asumible, según los cálculos del IMT. Si un 15% de las licencias piden el horario de ocho de la mañana a ocho de la tarde, está previsto que a las dos de la tarde circulen 2.165 chóferes menos. A las cinco de la tarde, asciende a 4.314 menos. Si el 40% de los titulares cogen este horario, el descenso es inferior, pero siempre con valores muy por debajo del volumen actual.
Las claves
1. DIVISIÓN INTERNA
Históricamente, el sector del taxi se ha dividido entre empresarios que explotan más de una licencia y autónomos que llevan su propio vehículo. La ley del 2003 hizo del gremio un mercado abierto en el que cualquiera, sin tener credencial de taxista, puede gestionar un coche.

2. REPRESENTATIVIDAD

Otro de los problemas del sector era la falta de fiabilidad de sus líderes. Para tener interlocutores que tuvieran credibilidad, la Administración organizó unas elecciones en las que ganaron los más veteranos (Sindicato del Taxi) y la joven Unión de Taxistas Autónomos Metropolitanos.

PEQUEÑOS LOGROS

La llegada de CiU al gestor del taxi ha revolucionado el sector tras décadas en las que la división torpedeaba cualquier propuesta. En un año se han aprobado las licencias de siete plazas, se ha conseguido la parada de Sants y se ha mejorado el examen de taxista.

4 INCIDENTES AISLADOS

En agosto se produjeron incidentes de tinte xenófobo entre taxistas. Algunos conductores españoles no han digerido bien el aumento de extranjeros en el gremio. En el fondo de estos insultos reside una bajada del 30% de la facturación.

SALUT Y BUEN VIAJE.

BADALONA AUMENTA LOS SERVICIOS DE TAXI PARA DISCAPACITADOS

Este 2012, el Ayuntamiento ofrece 300 servicios más del ‘taxi porta a porta’ para compensar la subida de precio del transporte público.

BADALONA.- El Ayuntamiento de Badalona aumentará los servicios esporádicos de transporte adaptado para personas con movilidad reducida. En total, se ofrecerán unos 300 servicios más este 2012 llegando a los casi siete mil viajes.
El área de servicios sociales explica que este incremento se hace para compensar el aumento del precio del transporte público ya que aquellos que utilizan el servicio de taxi adaptado pagan el precio de un billete sencillo de autobús o metro. “Podíamos habernos ahorrado dinero o ampliar el servicio y nuestro compromiso es mejorarlo” dice David Gómez, concejal de servicios sociales.
De hecho, se trata de un servicio temporal ya que la intención del Ayuntamiento es facilitar el traslado de estas personas con dificultades de movilidad hasta que el transporte público esté totalmente adaptado.
El aumento del servicio llamado taxi porta a porta siempre ha sido una de las reivindicaciones de la Plataforma Deixem de Ser Invisibles, en lucha continua por la eliminación de barreras arquitectónicas en Badalona y en defensa de los discapacitados. Aun así, el servicio máximo de viajes por mes siguen siendo ocho mientras en municipios como Hospitalet de Llobregat son 12.
Para disponer de este servicio en Badalona se tiene que estar empadronado en la ciudad y tener el certificado de discapacidad superando el baremo de movilidad reducida.

SALUT Y BUEN VIAJE.