Arxiu de la categoria: Tasas

AL TAXI CAL GESTIONAR ELS EFECTES DE LA CRISI

L’assignatura pendent; La revonversió, reduir 3500 llicències que sobren des de fa mes de 15 anys. L’AJUNTAMENT es culpable d’haver atorgat l’excès de llicències i de no regular l’oferta en funció de la demanda, tal com indica la llei. El gran perjudicat es el taxista .
També que es immoral que el taxista s’hagi d’endeutar ó hipotecar per a poder accedir a la transmissió de una  llicència pagant preus astronòmics, com els 180000 € que es van arribar a pagar. Als quals s’esta obligat afegir els injustificables 3500 € a abonar a l’IMT , les despeses de gestoria que haurien de ser innecessaries i que signifiquen 500€. També s’han de comptabilitzar els milers d’€ en forma d’ elevats interessos que haura de satisfer durant molts anys.
Tot plegat constitueix un atracament al taxista, ja que no es justificable que per accedir a la titularitat no s’hagi establert una simple  sol.licitud i una moderada i raonable taxa, tal com es acceptada per a altres tipus de llicències conceptualment similars.
Ara cal que l’MT assumeixi les seves responsabilitats i reformi el sobrecost que significa aquest sistema establert perversament de transmissions de llicències.
També s’haurà d’ establir un programa d’equilibrat de la relació oferta/demanda, mitjançant la retirada de llicències, almenys inicialment les corresponents a jubilacions i abonant-les a preu de mercat,al taxista que es jubila.
Altres aspectes importants a revisar son; tarifes, APP de qualitat,compliment drets laborals, implantar la jornada efectiva de 8 hores, control intrusisme i VTC , tipologia dels vehicles i Km de servei tècnicament raonable, dedicació exclusiva del titular de la llicència de taxi / vtc, per a exercir l’activitat pel propi titular o amb la colaboracio de familiars fins a segon grau….

DEDICACIÓ EXCLUSIVA I RECUPERACIÓ DE LLICENCIES; EXIGIM UNA LLEI CATALANA DEL TAXI I VTC JUSTA I IGUAL PER A TOTS I TOTES

SALUT I BON VIATGE

NOVEDADES PARA TRABAJADORES AUTÓNOMOS SOBRE PRESTACIONES E IMPUESTOS

El pasado 8 de abril de 2020 se publicó el Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario, que aprovechó la ocasión para reformar y aclarar el régimen jurídico de la denominada prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos (PECATA).

Tratándose de una prestación excepcional y previsiblemente corta, se mantiene el hecho de que “ no será necesario para causar derecho a esta prestación tramitar la baja en el régimen de Seguridad Social correspondiente” .

Así mismo, el RDL 13/2020 incluye un nuevo apartado donde especifica la forma de acreditar la reducción de la facturación , diciéndonos que ésta se realizará “ mediante la aportación de la información contable que lo justifique, pudiendo hacerse a través de la copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas; del libro diario de ingresos y gastos; del libro registro de ventas e ingresos; o del libro de compras y gastos. Aquellos trabajadores autónomos que no estén obligados a llevar los libros que acreditan el volumen de actividad, deberán acreditar la reducción al menos del 75 % exigida por cualquier medio de prueba admitido en derecho “.

Y, para los trabajadores autónomos que no estén obligados a llevar los libros que acreditan el volumen de actividad, como es el caso de la mayoría de compañeros del sector que tributan en el conocido régimen de módulos, se añade que éstos deberán acreditar la reducción “ por cualquier medio de prueba admitido en derecho ”.

Sí hay una importante novedad en materia de compatiblidad pues, a diferencia de lo regulado inicialmente, ahora el RDL 13/2020 establece que la prestación es compatible con cualquier otra de la Seguridad Social que el beneficiario viniera percibiendo y que, por ende, también lo fuera con el desempeño de la actividad desarrollada.

En cuanto a la gestión de la prestación, esta corresponde a la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social con quien el autónomo haya formalizado el documento de adhesión o, en su caso, el Instituto Social de la Marina respecto de los trabajadores autónomos del Régimen Especial del Mar, pero sin aclarar la norma qué ocurre con aquellos autónomos que siguen actualmente protegidos por el INSS, sin haberse dado de alta en ninguna Mutua colaboradora y que sean beneficiarios susceptibles de la prestación. Al respecto, si bien el Ministerio de Trabajo manifestó en un inicio que esta prestación la podría gestionar también el SEPE, dado que éste último organismo a día de hoy sigue sin pronunciarse y sin habilitar ningún tipo de trámite al respecto en su página web, entendemos aconsejable que en estos casos el trabajador autónomo tramite la prestación a través de cualquier Mutua colaboradora de su elección, formalizando previamente el alta en la misma.

Otra importante novedad afecta al ámbito fiscal, habiéndose ampliado el plazo de declaraciones y autoliquidaciones tributarias hasta el 20 de mayo mediante el Real Decreto Ley 14/2020, publicado en el BOE del día 15 de abril.

El RDLey 14/2020 consta de un único artículo cuyo sucinto contenido se puede desglosar así:

a) Extensión hasta el 20 de mayo de 2020 de los plazos de presentación e ingreso de declaraciones y autoliquidaciones tributarias estatales que tienen vencimiento previsto entre 15 de abril y 20 de mayo.

b) Si la forma de pago es la domiciliación, el plazo de presentación de la autoliquidación se extiende hasta el 15 de mayo de 2020.

c) Afecta sólo a obligados tributarios con volumen de operaciones en 2019 no superior a 600.000 euros.

Nos ahorraremos cualquier crítica al hablar por sí solas las formas y los plazos en los que se ha aprobado esta más que reclamada modificación.

Para cualquier duda o consulta no dudéis en contactar con nosotros:

Sergio Molinero: 617635497 correo: sergiomb80@gmail.com / seccio.taxi@barcelona.cnt.es

SALUT Y BUEN VIAJE

TASAS JUDICIALES DE LA DEMANDA PRESENTADA CONTRA CABIFY POR COMPETENCIA DESLEAL CONTRA EL TAXI

Presentamos los recibos de las tasas judiciales, de la demanda por competencia desleal contra el taxi presentada en el juzgado mercantil 12 de Madrid, contra las empresas VTC YIRMI UC FIESTA OMNIBUS S.L., MAXIMOBILITY SPAIN S.L. (CABIFY), MAXIMOBILITY TRANSPORTE DE S.L. Empresas que operan con Cabify en Barcelona y tienen la sede en Madrid.

Nuestro compromiso y transparencia con los afiliados y afiliadas a la CNT, y con las personas que nos han ayudado y que desinteresadamente y por el bien del sector del taxi, han puesto dinero en la caja de resistencia contra Cabify.

DEMANDA CONTRA CABIFY POR COMPETENCIA DESLEAL CONTRA EL TAXI

 

SALUT Y BUEN VIAJE

COSTOS DEL PROCURADOR DEL RECURS DE APEL·LACIÓ AL TRIBUNAL SUPREM CONTRA LA SENTÈNCIA DE MYTAXI

Presentem els costos del procurador, del recurs d’apelació al Tribunal Suprem, de la sentència del jutjat mercantil número 3 de Barcelona, per la demanda contra Mytaxi per competència deslleial contra el taxi.

El nostre compromís i transparència amb els afiliats i afiliades a la CNT, i amb les persones que desinteressadament i pel bé del sector del taxi, van posar diners per a la demanda contra Mytaxi.

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA POR COMPETENCIA DESLEAL CONTRA MYTAXI EN EL TRIBUNAL SUPREMO

SALUT I BON VIATGE

UN PAS MÉS PER IMPLANTAR LA PUBLICITAT A LES PORTES DELS TAXIS

 Els diners que es reculli per aquest concepte, l’IMET el destinarà a les campanyes de promoció del servei del taxi.

BARCELONA. CARLOS MÁRQUEZ DANIEL. EL PERIODICO. – El ple de l’Àrea Metropolitana va aprovar ahir les taxes que hauran de pagar els taxistes de Barcelona per col · locar publicitat en els seus vehicles. Li mesura, anunciada per aquest diari mesos enrere, era una vella reivindicació del gremi, que intenta aconseguir ingressos més enllà de les carreres, que han baixat més del 20%. Si en 30 dies no hi ha al · legacions, la mesura s’aprovarà de manera automàtica, i els xofers de la capital i el seu entorn podran començar a convertir els seus cotxes en anuncis ambulants. Els taxistes o les seves associacions hauran de buscar als anunciants i l’Institut Metropolità del Taxi (IMT) validarà les campanyes.
Fins ara, ja estava permesa la publicitat interior i la del sostre. La primera té un cost de 10 euros anuals, i s’usa bàsicament per anunciar aplicacions de mòbil del sector, eines programades perquè el client pugui demanar un taxi sense si més no fer una trucada de telèfon. La del sostre té un cost de 40 euros i ha estat recurs habitual en fires com el congrés de mòbils. La novetat està en la publicitat exterior de les portes, una proposta de l’IMT que va ser ben rebuda pel gremi però que necessita del permís de Paisatge Urbà de l’ajuntament, cosa que, segons avançava ahir Eduard Ràmia, gerent de l’IMT, ja està garantit.

El propi gestor del taxi realitzarà una campanya per promocionar la professió després de l’estiu, quan la temporada alta finalitzi i tornin les estretors. Col · locar publicitat institucional no tindrà cap cost per a les llicències, que sí que hauran de pagar quan es tracti d’anunciants aliens a l’Administració. Si es tracta d’un anunciant relacionat amb el sector, com una aplicació de mòbil, el preu anual serà de 10 euros. Si es tracta d’una empresa aliena, com una marca de cotxes, el preu es dobla fins als 20 euros, sempre anuals. Per a la campanya institucional, l’IMT buscarà diverses propostes i s’intentarà consensuar el missatge guanyador.

No s’espera una allau d’empreses disposada a anunciar-se. El Bicing va anunciar fa any i mig que buscava empreses per al tapaboques, però mai més es va saber. El més probable és que els grans esdeveniments de la ciutat, com la mateixa fira de mòbils o algun esdeveniment esportiu, serveixin com a catalitzador per animar aquest anhelat pla.
Segons ha explicat l’IMET en la seva pròpia pàgina web, els diners que es reculli per aquest concepte, l’IMET el destinarà a les campanyes de promoció del servei del taxi.

SALUT I BON VIATGE.

ELS TAXISTES DE BARCELONA HAURAN DE PAGAR DE 10 A 50 EUROS L´ANY PER LLUIR PUBLICITAT

Un mateix taxi només podrà portar un tipus de publicitat exterior, o bé a la porta o bé al sostre | El ple de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) l’ha aprovat provisionalment aquest dimarts.

Barcelona. (EUROPA PRESS). – Els taxistes de Barcelona hauran de pagar entre 10 i 50 euros de taxes per lluir publicitat: 10 euros si és a l’interior, 40 si és en suports al sostre, 10 si és a l’exterior de les portes i es patrocina a una empresa del sector, i 20 si és a l’exterior de les portes però d’un anunciant no vinculat al sector.

El ple de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) l’ha aprovat provisionalment aquest dimarts amb la modificació d’una ordenança fiscal, totes les taxes seran acumulatives, però un mateix taxi només podrà portar un tipus de publicitat exterior, o bé a la porta o bé al sostre. L’AMB ja va aprovar al març la modificació de la Norma Complementària II del Reglament Metropolità del Taxi que permetrà als taxis portar publicitat a les portes laterals.

Ara s’han estipulat les noves taxes vinculades a aquesta publicitat, que estaran en exposició pública i, una vegada es resolguin les al · legacions, les dues normatives entraran en vigor de manera immediata, previsiblement el mes que ve. No es considera publicitat la difusió de missatges o anuncis institucionals de la pròpia AMB o l’Institut Metropolità del Taxi (Imet), que podran exposar les tarifes de les carreres del taxi que s’aprovin en el futur, entre d’altres.

SALUT I BON VIATGE

TAXES “LOW COST” PERQUÈ EL TAXI BARCELONÍ OMPLI EL COTXE DE PUBLICITAT

CARLOS MÁRQUEZ DANIEL / Barcelona
El sector no espera una allau d’empreses disposades a anunciarse
El ple de l’Àrea Metropolitana ha aprovat aquest dimarts les taxes que hauran de pagar els taxistes de Barcelona per col · locar publicitat en els seus vehicles. La mesura, anunciada per aquest darrer mesos enrere, era una vella reivindicació del gremi, que intenta aconseguir ingressos més enllà de les carreres, que han baixat més del 20%. Si en 30 dies no hi ha al · legacions, la mesura s’aprovarà de manera automàtica, i els xofers de la capital i el seu entorn podran començar a convertir els seus cotxes en anuncis ambulants.
Fins ara, ja estava permesa la publicitat interior i la del sostre. La primera té un cost de 10 euros anuals, i s’usa bàsicament per anunciar aplicacions de mòbil del sector, eines programades perquè el client pugui demanar un taxi sense si més no fer una trucada de telèfon. La del sostre té un cost de 40 euros i ha estat recurs habitual en fires com el congrés de mòbils. La novetat està en la publicitat exterior de les portes, una proposta de l’Institut Metropolità del Taxi (IMT) que va ser ben rebuda pel gremi però que necessita del permís de Paisatge Urbà de l’ajuntament, cosa que, segons avançava ahir Eduard Ràmia, gerent del IMT, ja està garantit.


10 eurosEl propi gestor del taxi realitzarà una campanya per promocionar la professió després de l’estiu, quan la temporada alta finalitzi i tornin les estretors. Col · locar publicitat institucional no tindrà cap cost per a les llicències, que sí que hauran de pagar quan es tracti d’anunciants aliens a l’Administració. Si es tracta d’un anunciant relacionat amb el sector, com una aplicació de mòbil, el preu anual serà de 10 euros. Si es tracta d’una empresa aliena, com una marca de cotxes o una beguda refrescant, el preu es dobla fins als 20 euros, sempre anuals. Per a la campanya institucional, l’IMT buscarà diverses propostes i s’intentarà consensuar el missatge guanyador que acabarà a l’porta dels taxistes que així ho desitgin.No s’espera una allau d’empreses disposada a anunciar-se. El Bicing va anunciar fa any i mig que buscava empreses per al tapaboques, però mai més es va saber. El més probable és que els grans esdeveniments de la ciutat, com la mateixa fira de mòbils o algun esdeveniment esportiu, serveixin com a catalitzador per animar aquest anhelat pla.

SALUT I BON VIATGE.