Arxiu de la categoria: Solidaridad

TAXISTA NO TRABAJES CON DERBY HOTELES QUE NO RESPETA A SUS TRABAJADORES

Desde la sección del Taxi de la CNT, nos solidarizamos con la lucha por sus derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del Hotel Derby Bagués. Recordamos que la dirección de Hoteles Derby Bagués, lleva años trabajando y cobrando comisiones con la emisora comisionista de City Taxi. Taxista no trabajes ni colabores con los hoteles Derby de Barcelona. 

 La mayor parte de los trabajadores del Hotel Bagués decidimos hace 8 meses organizarnos creando una sección sindical de CNT en nuestro centro de trabajo.

Los acontecimientos que siguieron y en especial la actitud y las acciones de la empresa , amenazando a compañer@s con futuras consecuencias y recriminándoles haberse unido a CNT, durante estos meses no han hecho más que reafirmar la importancia de la organización sindical dentro de nuestros centros de trabajo.

Hablamos de una empresa con 50 años de historia, un patrimonio de 800 millones de euros , y que durante los últimos años ha facturado entre 60 y 80 millones al año. Una empresa que se llenaba la boca diciendo que éramos su principal activo y que todos formábamos una gran familia. Pero que sin embargo, con la llegada del COVID 19, dejó claro que si condenarnos a la precariedad y/o el desempleo es el precio a pagar por minimizar perdidas, están encantados de hacerlo.

Han dejado claro que para ellos no somos más que un recurso al servicio de sus intereses económicos.

Desde el primer día evitaron sentarse con nosotros para abordar la situación y encontrar soluciones en común. No fue hasta pasados varios meses y después de las primeras acciones sindicales que aceptaron reunirse por primera vez. A pesar de todo su actitud siguió siendo la misma, negaron todas nuestras reivindicaciones desde la soberbia más absoluta , sin ni siquiera presentar una sola propuesta alternativa.

Esta soberbia que les impide aceptar a la sección y a los trabajadores como interlocutores válidos. Se niegan a aceptar que alguien más que ellos pueda tener voz y voto en Derby Hotels, sin embargo se olvidan de que Derby Hotels sin sus trabajadores y trabajadoras no es NADA.

Sección Sindical CNT Derby Bagués

seccio.derbybagues@barcelona.cnt.es

twitter.com/ CntDerby

facebook.com/ CntDerby

instagram.com/secciocntderby

SALUT Y BUEN VIAJE

1 DE MAIG: ARA MÉS QUE MAI, ORGULL DE CLASSE TREBALLADORA

1 de Maig: ara més que mai, orgull de classe treballadora

Aquest 1 de Maig serà, sens dubte, una jornada de reivindicació atípica per a la classe treballadora. En el context d’una crisi global a causa de la pandèmia del COVID-19, els treballadors i treballadores ens enfrontem enguany a una situació límit. No és que abans estiguéssim bé, però ara es posa a prova la nostra capacitat, no només de resistir a l’adversitat, sinó de combatre-la, demostrant a més com de fonamental és l’activitat sindical que desenvolupem en aquesta societat.

Aquesta nova crisi no ha fet sinó evidenciar qui som els primers que ens veiem perjudicats directament quan les coses es torcen: la classe treballadora. Especialment, les treballadores i treballadors en situació de precarietat, temporalitat i d’extrema vulnerabilitat. L’aparentment contradictori és que són aquestes mateixes persones precisament les que estan tirant la situació endavant, mitjançant la seva imprescindible activitat. A hores d’ara, és molt necessari reconèixer i valorar la tasca de les i els professionals de la Sanitat, bregant amb el virus des de la primera línia, però també cal fer el mateix amb el treball de sectors habitualment invisibilitzats, com el transport, l’agroalimentació, la neteja, etc. Sectors aquests que s’han demostrat essencials, i sense els quals ni tan sols la pròpia activitat sanitària seria capaç de desenvolupar la seva tasca.

Aquest nou escenari torna a confirmar l’existència d’una estructura de classes socials, que és la que sosté el propi sistema econòmic, i constata -més encara si és possible- que sense nosaltres, sense la classe treballadora, aquesta societat no seria capaç d’avançar. Com sempre s’ha reivindicat des de la CNT, la necessitat de l’enfortiment i la defensa dels serveis públics és una de les conclusions que hem d’extreure, amb la mirada posada en el futur, ja que s’han evidenciat vitals per pal·liar els efectes d’aquesta pandèmia i per protegir les persones més afectades, que, com sempre, són les més humils dins de la classe treballadora. És aquí on poden apreciar-se les conseqüències genocides que han ocasionat les tesis neoliberals i la globalització, evidenciant un cop més davant el conjunt de la societat que el capitalisme és en realitat un sistema que prima els beneficis econòmics abans que les vides humanes i el propi planeta .

Al costat de la desprotecció absoluta en què s’ha trobat la classe treballadora, també ha pogut comprovar-se el paper dels sindicats -mal anomenats- majoritaris. Les seves cúpules dirigents han acceptat el conjunt de les mesures laborals i econòmiques aprovades pel Govern sense la més mínima crítica, fins i tot consensuant les propostes amb la mateixa patronal. Un cop més, la classe treballadora s’ha vist traïda per la seva incapacitat, mentre observa atònita com accepten que centenars de milers de treballadors/es tornin als seus llocs de treball considerats no essencials per sucumbir als interessos de la patronal de les grans indústries i de la construcció.

Les escasses mesures socials i laborals adoptades per aquest govern pretesament socialdemòcrata s’han implementat tard i han resultat ser totalment insuficients. S’ha permès que les empreses es desfacin de milers i milers de persones treballadores amb contractes temporals durant les primeres setmanes; encara no s’ha implementat una Renda Bàsica amb garanties suficients; la desprotecció absoluta de les persones migrants; la situació de les qui treballen com a falses autònomes; etc. Es desconeix l’abast que podria tenir aquesta pandèmia a escala mundial; no obstant això, la CNT sempre farà front a qui pretengui utilitzar aquest pretext per limitar els drets fonamentals o implantar mesures injustificades que suposin una retallada de les llibertats més bàsiques que la classe treballadora ha aconseguit a força de lluita social durant dècades.

Aquest any la lluita ha de seguir als carrers i als centres de treball, amb més arguments si és possible, ja que s’espera una cruenta ofensiva de les elits econòmiques i de la patronal en l’àmbit internacional, que intentarà emprendre per tots els mitjans una sagnia d’acomiadaments i retallades dels drets bàsics que tant han costat conquerir. Es tracta d’una crisi global amb una classe treballadora que, independentment de la seva procedència, sempre és la que pateix en primera instància les conseqüències, tot i que també és el ciment sobre el qual funciona tot gràcies a la seva força de treball i la seva capacitat autoorganitzativa. Hem presenciat com les treballadores i treballadors estan sent els elements fonamentals que estan possibilitant seguir endavant, donant tot el possible, arriscant fins i tot la seva pròpia vida per proporcionar tot el necessari: sanitat, cures, higiene, aliments, productes bàsics, medicaments, ensenyament i informació. Hem vist com la solidaritat i el suport mutu han deixat de ser simples paraules per convertir-se en fets que faciliten la vida en molts barris i pobles de tot el territori, teixint xarxes des de la base per ajudar i conèixer a les nostres veïnes i veïns. Xarxes solidàries que, en alguns casos, aconsegueixen fins i tot sobrepassar la capacitat del propi Estat, atesa la seva incapacitat d’abordar la situació. S’ha demostrat, una vegada més, que només el poble és capaç de salvar el poble.

Des de CNT, sentim veritable orgull de ser un sindicat de classe, de seguir assessorant i ajudant a milers de persones abans i durant l’emergència del COVID-19, evitant els abusos empresarials i aconseguint victòries que blinden els drets de la classe treballadora; orgull de continuar treballant per aconseguir una món més just i igualitari.

Estem davant d’un 1r de Maig singular però, encara que no puguem trobar-nos als carrers, ara més que mai seguirem amb les nostres reivindicacions. Perquè, ara més que mai, cal reprendre el sentiment de pertinença a la classe treballadora, de satisfacció pels èxits i capacitats pròpies per ser plenament conscients que la classe treballadora, unida i organitzada, ho pot tot.

Ara més que mai, orgull de classe treballadora.
Ara més que mai #ComptaAmbCNT.

1 de Mayo: Ahora más que nunca, orgullo de clase trabajadora

Este 1º de Mayo será, sin duda, una jornada de reivindicación atípica para la clase trabajadora. En el contexto de una crisis global a causa de la pandemia del COVID-19, los trabajadores y trabajadoras nos enfrentamos este año a una situación límite. No es que antes fuera bien, pero ahora se pone a prueba nuestra capacidad, no solo de resistir a la adversidad, sino de combatirla, demostrando además cuán fundamental es la actividad sindical que desarrollamos en esta sociedad.

Esta nueva crisis no ha hecho sino evidenciar quién es la primera en verse perjudicada directamente cuando las cosas se tuercen: la clase trabajadora. En especial, las trabajadoras y trabajadores en situación de precariedad, temporalidad y de extrema vulnerabilidad. Lo aparentemente contradictorio es que son estas mismas personas precisamente quienes están sacando la situación adelante, mediante su imprescindible actividad. En estos momentos, es muy necesario reconocer y valorar la labor de las y los profesionales de la Sanidad, lidiando con el virus desde la primera línea, pero también hay que hacer lo propio con el trabajo de sectores habitualmente invisibilizados, como el transporte, la agroalimentación, la limpieza, etc. Sectores estos que se han demostrado esenciales, y sin los cuales ni tan siquiera la propia actividad sanitaria sería capaz de desarrollar su labor.

Este nuevo escenario vuelve a confirmar la existencia de una estructura de clases sociales, que es la que sostiene al propio sistema económico, y constata –más aún si cabe- que sin nosotras y nosotros, sin la clase trabajadora, esta sociedad no sería capaz de avanzar. Como siempre se ha reivindicado desde la CNT, la necesidad del fortalecimiento y la defensa de los servicios públicos es una de las conclusiones que debemos extraer, con la mirada puesta en el futuro, ya que se han probado vitales para paliar los efectos de esta pandemia y para proteger a las personas más afectadas, que, como siempre, son las más humildes dentro de la clase trabajadora. Es aquí donde pueden apreciarse las consecuencias genocidas que han ocasionado las tesis neoliberales y la globalización, evidenciando una vez más ante el conjunto de la sociedad que el capitalismo es en realidad un sistema que prima los beneficios económicos antes que las vidas humanas y el propio planeta.

Junto a la desprotección absoluta en la que se ha encontrado la clase trabajadora, también ha podido comprobarse el papel de los sindicatos –mal llamados– mayoritarios. Sus cúpulas dirigentes han aceptado el conjunto de las medidas laborales y económicas aprobadas por el Gobierno sin la más mínima crítica, incluso consensuando las propuestas con la misma patronal. Una vez más, la clase trabajadora se ha visto traicionada por su incapacidad, mientras observa atónita cómo aceptan que cientos de miles de trabajadoras/es vuelvan a sus puestos de trabajo considerados no esenciales para sucumbir a los intereses de la patronal de las grandes industrias y de la construcción.

Las escasas medidas sociales y laborales adoptadas por este gobierno pretendidamente socialdemócrata se han implementado tarde y han resultado ser totalmente insuficientes. Se ha permitido que las empresas se deshagan de miles y miles de personas trabajadoras con contratos temporales durante las primeras semanas; aún no se ha implementado una Renta Básica con garantías suficientes; la desprotección absoluta de las personas migrantes; la situación de quienes trabajan como falsas/os autónomas/os; etc. Se desconoce el alcance que podría tener esta pandemia a escala mundial; no obstante, CNT siempre estará enfrente de quienes pretendan utilizar dicho pretexto para limitar los derechos fundamentales o implantar medidas injustificadas que supongan un recorte de las libertades más básicas que la clase trabajadora ha conseguido a base de lucha social durante décadas.

Este año la lucha debe seguir en las calles y en los centros de trabajo, con más argumentos si cabe, puesto que se espera una cruenta ofensiva de las élites económicas y de la patronal en el ámbito internacional, que va a intentar acometer por todos los medios una sangría de despidos y recortes de los derechos básicos que tanto han costado conquistar. Se trata de una crisis global con una clase trabajadora que, independientemente de su procedencia, siempre es la que sufre en primera instancia las consecuencias, pese a que también es el cimiento sobre el que funciona todo gracias a su fuerza de trabajo y su capacidad autoorganizativa. Hemos presenciado cómo las trabajadoras y trabajadores están siendo los elementos fundamentales que están posibilitando seguir adelante, dando todo lo posible, arriesgando hasta su propia vida para proporcionar todo lo necesario: sanidad, cuidados, higiene, alimentos, productos básicos, medicamentos, enseñanza e información. Hemos visto cómo la solidaridad y el apoyo mutuo han dejado de ser simples palabras para convertirse en hechos que facilitan la vida en muchos barrios y pueblos de todo el territorio, tejiendo redes desde la base para ayudar y conocer a nuestras vecinas y vecinos. Redes solidarias que, en algunos casos, consiguen incluso sobrepasar la capacidad del propio Estado, vista su incapacidad de abordar la situación. Se ha demostrado, una vez más, que solo el pueblo es capaz de salvar al pueblo.

Desde CNT, sentimos verdadero orgullo de ser un sindicato de clase, de seguir asesorando y ayudando a miles de personas antes y durante la emergencia del COVID-19, evitando los abusos empresariales y consiguiendo victorias que blindan los derechos de la clase trabajadora; orgullo de continuar trabajando para conseguir un mundo más justo e igualitario.

Estamos ante un 1º de Mayo singular pero, aunque no podamos encontrarnos en las calles, ahora más que nunca seguiremos con nuestras reivindicaciones. Porque, ahora más que nunca, es necesario retomar el sentimiento de pertenencia a la clase trabajadora, de satisfacción por los logros y capacidades propias para ser plenamente conscientes de que la clase trabajadora, unida y organizada, lo puede todo.

Ahora más que nunca, orgullo de clase trabajadora.
Ahora más que nunca #CuentaConCNT.

SALUT I BON VIATGE

CAJA DE SOLIDARIDAD A DISPOSICIÓN DE LA AFILIACIÓN

Debido a la crisis que se está provocando no solo por el COVID-19 sino por el funcionamiento del sistema capitalista y las empresas, somos conscientes que muchos de nuestros compañeras y compañeros es encuentran en una situación económica difícil, es por ello que desde CNT Barcelona os hacemos saber que en este sindicato el apoyo mutuo lo llevamos por bandera, por ello en la última asamblea, hemos decidido poner a disposición de toda la afiliación una caja de solidaridad para ayudar a quien lo necesite.

Las aportaciones se pueden hacer tanto de manera económica (aportación voluntaria) o en especie (productos de alimentación, limpieza e higiene, medicamentos genéricos, etc.)

Os facilitamos el IBAN de la cuenta antirrepresiba y ponemos el local a disposición para guardar los productos que nos hagan llegar.

IBAN ES31 2100 1183 3001 0052 6459

Importante Concepto: caja de solidaridad

Invitamos a cualquier afiliado y afiliada a participar, ya sea si dispone de vehículo para prestar ayuda a la hora de transportar los productos o para colaborar en la distribución y reparto de los mismos.

SALUT Y BUEN VIAJE

30 DE ENERO JORNADA DE LUCHA, POR UN SALARIO MÍNIMO DIGNO, POR LA DERROGACIÓN DE LAS REFORMAS LABORALES, POR LA DEFENSA DE LAS PENSIONES

El próximo jueves 30 de enero, jornada de lucha en Barcelona, en solidaridad con la huelga de Euskal Herria y por la defensa de unas pensiones y una vida dignas; concentraciones: a las 11:00 horas paseo de Gracia con calle Aragón y a las 18:30 en Jardinets de Gracia.  Es tiempo de salir a la calle: En defensa de las pensiones y por el derecho a vivir dignamente.

El próximo 30 de enero hemos de movilizarnos, haciéndonos eco de las reivindicaciones del movimiento de pensionistas en todo el Estado, especialmente, en apoyo de la Huelga General convocada en Euskadi y Navarra.


Esta huelga, legalizada por los sindicatos de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria (ELA, LAB, ESK, CNT, Etxealde Steilas e Hiru) y convocada por sus más de 100 organizaciones, fruto de un proceso coherente, no ha merecido, sin embargo, el concurso de CCOO y UGT. Ellas verán.

Porque en los últimos 25 años observamos cómo se recortaban, cada vez más, nuestros derechos laborales, salariales y sociales gracias al voraz capitalismo que mercadea con nuestras vidas a base de eufemismos como “movilidad”, “creación de empleo”, “competitividad del mercado”, etc.

Pero nos cuesta reaccionar ante esta gran farsa. Cocinándonos a fuego lento, esta trama impide que saltemos escaldadas ante lo que es el robo de las pensiones, potenciando los Planes de Pensiones privados y/o de empresa, que no son más que otro engaño a los trabajadores y trabajadoras: un plan para engordar las barrigas del capitalismo financiero y de los sindicatos amarillos del sistema que forman parte y participan con su firma de este entramado del que obtienen grandes beneficios.

Por si no bastara la perversa maniobra de separar las pensiones de los Presupuestos Generales del estado, el Pacto de Toledo -sirviéndose de un valor social como la solidaridad para con las personas que trabajaron toda su vida- simplificó el sistema, a gusto de aquellos que persiguen la descapitalización y aniquilación del sistema. Pero es algo más que una simplificación, es algo imprescindible para que tragásemos el abandono de la responsabilidad que tiene el propio estado en garantizar los derechos de toda la población y la capacidad del mismo para solucionarlo.

Se trata de un plan parecido al que ya se ha realizado, y se pretende afianzar cada vez más, en otros sectores fundamentales para la clase obrera, y que deberían ser un derecho intocable para todas y todos, como vivienda, educación, sanidad, transportes, servicios sociales, dependencia,… y garantizados por el Estado mediante un sistema público y potente de servicios sociales. Por el contrario, lo que se está haciendo es minar la estructura social básica para luego argumentar sus pérdidas y deficiencias. Argumento que luego esgrimen para justificar la inyección de capital privado.

¿De dónde sale este mismo capital privado? Pues sale de la misma fuerza de trabajo que cada una invertimos en este complejo sistema para beneficio de unos pocos bolsillos que, hambrientos de poder, reutilizan esta productividad contra la población, aumentando sus beneficios privados e individuales.

No necesitamos planes de pensiones privados e individuales. Ya tenemos un plan de pensiones: Se llama Sistema Público de Pensiones. El único que puede garantizar una pensión vitalicia, una redistribución de la riqueza y una protección contra la especulación.

Y, además, recordemos que ni siquiera el Pacto de Toledo ha sido respetado en una de las pocas cuestiones razonables que planteaba: el ajuste de las pensiones al encarecimiento de la vida (IPC). La congelación funcional perpetrada por la reforma de 2013 supone poner a los pensionistas de ahora y de mañana en riesgo de pobreza en estos días de invierno social.

Y no podemos olvidar las deficiencias del mismo: como la enorme brecha salarial y en pensiones sufrida por quienes toda su vida padecen diferencia salarial o marginación laboral: las mujeres de las clases más desfavorecidas, pues -tras dos Huelgas Generales Feministas- sigue habiendo diferencias en pensiones, según género, ya sean contributivas, de viudedad o no contributivas.

Este sesgo en las pensiones no es una sorpresa: A día de hoy, es consecuencia de las peores condiciones laborales de mujeres, de la mayor precariedad: Copando las estadísticas de contratos a tiempo parcial, por familiares a cargo, acumulados en toda la vida laboral.

Y también pasa desapercibida en esta cocción a fuego lento, el efecto de la migración, que simplemente por el hecho de serlo, ve mermadas, cuando no eliminadas, sus posibilidades de adquirir unos mínimos derechos que garanticen su situación presente y futura. La precarización de las sin clase evade impuestos y cotizaciones a base de trabajos sin contrato, sin derechos, sin protección y sin futuro. Ser migrante, ya es sinónimo de precariedad.

Y qué decir de las reformas laborales y de pensiones de 2012 y 2011 respectivamente, poniendo nuevas trabas, exigiendo más años de cotización, retrasando la jubilación y forzando un aumento de años de cotización que chocan con un “mercado de trabajo” que dificulta el mantenimiento del puesto de trabajo por abaratamiento del despido, con salarios de miseria, obstaculizando que millones de hombres y mujeres trabajadoras puedan subsistir dignamente, y donde el fraude empresarial es el rey.

Sí, este mercado de trabajo nos identifica como productos desechables e intercambiables que pueden ser devaluados en cualquier momento a través de la degradación del contrato indefinido en otros de menor coste para el empresariado: contratos de prácticas, de formación y aprendizaje, temporales, fijos-discontinuos y de relevo, de obra y servicio, etc.

Entonces: ¿Quién será capaz de cotizar para tener derecho a una pensión íntegra? ¿Quién será capaz de ahorrar para pagar sus “espléndidos” planes privados?: Nosotras, no.

Compañeras, compañeros:

La lucha por unas pensiones dignas no es una lucha de mayores, es nuestra lucha, la lucha por la defensa y conquista de nuestros derechos de toda una clase social que produce la riqueza que disfrutan unos pocos porque ahora nos quieren arrebatar y negar cualquier derecho, incluido el modesto ingreso por el esfuerzo de toda una vida.

POR LA GARANTÍA Y LA DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES

Exigimos a las instituciones públicas garantizar pensiones públicas, dignas, justas y suficientes.

 • Garantizar el sistema público de pensiones y su financiación mediante:
 • Creación y mantenimiento de empleo estable y de calidad
 • Mejora de las cotizaciones a la Seguridad Social por parte de los empresarios
 • Equidad fiscal
 • Auditoría Social
 • Garantizar pensiones públicas dignas y suficientes:
  • Derogación de los aspectos regresivos de las reformas de pensiones de 2011 y 2013
  • Derogación de las reformas laborales
  • Revalorización automática de las pensiones en función como mínimo del IPC real, garantizada por ley
 • Pensión mínima de 1080€
 • Salario Mínimo Interprofesional de 1200€
 • Acabar con la desigualdad de género en salarios y pensiones:
  • A igual trabajo, igual salario
  • Pensión de viudedad 100% base reguladora
 • Jubilación anticipada sin penalizar
 • Derogación del copago sanitario y el medicamentazo
 • Erradicar la pobreza energética
 • Controlar mercado de vivienda
 • Participación de las personas pensionistas en las decisiones que nos afectan

SALUT Y BUEN VIAJE

XERRADA I SOPAR PRO-CAIXES DE AJUDA PER LES TELEOPERADORES ACOMIADADES DE TAXI LINE Y ELS TREBALLADORS DE METRO A L´ATENEU LLIBERTARI DE GRÀCIA

Aquest pròxim dimarts 30 d’abril a les 19.30 hores, en l’ateneu llibertari de gràcia, situat al carrer alzina 5, tindrà lloc una xerrada i sopar amb caixes de resistència, per a ajudar a les companyes Teleoperadores de CNT , acomiadades  de l’empresa Taxi Line, i als treballadors de metro que parlaran sobre la vaga i les morts de treballadors per l’amiant.

El passat dia 27 de Gener de 2019, l’empresa Taxi Line, composta per la fusió de “Avant Taxi”, “Taxi Betulo”, “Taxi Baix Llobregat, “Taxis Masnou” i la recentment adquirida “Ràdio Taxi Taulat”, va acomiadar a 3 dels seus 9 treballadores al saber que havíem creat una secció sindical. A conseqüència de les males condicions laborals sota les quals estàvem treballant, enviem una taula reivindicativa emplaçant a l’empresa a negociar la situació actual. Com a l’empresa va rebre aquesta taula, va acomiadar a totes les integrants de la secció, fent abans un sedàs amb les altres treballadores, citant-les una a una per a, sota coacció, sostreure informació sobre les integrants de la secció.

La taula reivindicativa que se li va passar a l’empresa, sol·licitava que s’apliqués el Conveni Regulador, amb cinc punts bàsics, i que l’empresa no respecta:

1.Tenir un descans de 20 minutos per 8 hores treballades.
No es permet tal descans i es considera absència del lloc qualsevol altra cosa que no sigui anar al lavabo, controlant això mateix amb 3 càmeres amb micròfon dins de l’oficina, sense que cap de nosaltres hagi signat cap consentiment perquè se’ns gravi, i amb l’agreujant que, normalment, en el torn de nit i els caps de setmana treballa una persona sola.

2. Descansos setmanals de 48 hores ininterrompudes.
Actualment l’empresa, a part de comunicar amb menys d’una setmana d’antelació els torns, imposa jornades de 6 dies consecutius i solament un dia de festa. A la seva pròpia conveniència, i sense poder negociar-ho, imposa 3 dies de festa per a fer quadrar les 40 hores setmanals, informant-ho d’un dia per a un altre, sense que la treballadora disposi de cap temps de previsió per a organitzar-se en el seu dia a dia. S’han donat casos de jornades de 10 hores i tandes de més de 13 dies consecutius de treball sense descans.

3.Tenir el calendari laboral del mes següent complet, una setmana abans del començament d’aquest.
A pesar que el conveni regulador especifica que l’empresa està obligada a facilitar els calendaris a un any vista, sol·licitem que se’ns el passés amb un mes i una setmana d’antelació, donada la gran impuntualitat a l’hora de facilitar aquest calendari.

4.Gaudi o pagament de les vacances de l’any anterior.
Hi ha companyes que no van gaudir del seu període vacacional després d’haver finalitzat l’any, ni han percebut compensació econòmica per elles. No només no han pogut triar una de les dues opcions, sinó que no les hi ha compensat de cap de les dues maneres possibles, ni encara després d’haver-ho sol·licitat.

5.Pagament per plus de Nocturnitat i dia festiu.
L’empresa no ho abona ni ho compensa de cap manera.

A tot això l’empresa al·lega en els nostres acomiadaments, ser conseqüència del baix volum de treball després de la vaga de taxis i per a conservar els llocs més antics. Això és fals, atès que nosaltres, els comiats, teníem contracte indefinit, i han quedat en plantilla persones amb contracte temporal a punt de finalitzar.

Les companyes que han quedat en l’empresa ens han donat l’esquena, fins i tot eliminant-nos dels seus contactes, per por de represàlies.

Taxi Line està vulnerant un dret tan bàsic i fonamental com és el de sindicar-se, dret que contempla fins a la pròpia Constitució Espanyola.

Us demanem el vostre suport, i que una vegada més, no surtin impunes la coacció, l’abús de poder, la manipulació i la vulneració dels drets fonamentals de tots els treballadors.

SALUT I BON VIATGE

CNT BARCELONA REGULARIZA LA HUELGA DEL TAXI EN EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO PARA PROTEGER A LOS ASALARIADOS

Ante la huelga indefinida del taxi que comenzó el pasado viernes 18 de enero, el sindicato de oficios varios de la CNT de Barcelona, ha presentado la documentación necesaria en el departamento de trabajo, para comunicar y regularizar la huelga indefinida que afecta a todos los trabajadores del taxi del área metropolitana de Barcelona. La huelga indefinida del sector del taxi de Barcelona, no se había comunicado de manera oficial al departamento de trabajo, estando así desprotegidos los trabajadores y trabajadoras del taxi de Barcelona, ante cualquier problema que puedan tener con las empresas y flotas. Desde CNT Barcelona y la sección del taxi de la CNT, hemos tomado esta decisión para dar cobertura legal, y así proteger a nuestros compañeros afiliados de la sección del taxi, y a todos trabajadores y trabajadoras del taxi del área metropolitana de Barcelona.

La cobertura legal  de huelga de CNT Barcelona, es para todas las empresas y flotas de taxis del área metropolitana de Barcelona. Cualquier taxista asalariado que sea sancionado, despedido o tenga problemas por motivos de la huelga, puede ponerse en contacto con nosotros.

Cualquier taxista que tenga dificultades económicas por motivos de la huelga, puede ponerse en contacto con nosotros,  En CNT estamos dispuestos a ayudar a todos los trabajadores del taxi que se encuentren en dificultades económicas.

Ha quedado constituido un comité de huelga, que ha sido comunicado al departamento de trabajo. Cualquier taxista del área metropolitana que quiera participar en el comité de huelga, puede ponerse en contacto con nosotros.

Hemos solicitado la mediación en el conflicto al departamento de trabajo, para intentar mediar en el conflicto con el departamento de transportes de la Generalitat y con las empresas y flotas de taxis.

La sección del taxi y la CNT de Barcelona, esta apoyando la huelga del taxi de Barcelona contra la amenaza que suponen las Multinacionales Uber y Cabify , y por la regularización de las VTC . Lamentamos que no se haya tenido en cuenta a los trabajadores asalariados, que han quedado desprotegidos legalmente ante las empresas de taxis, por esta huelga indefinida.

Manifestar también nuestro malestar por no contar con sindicatos como la CNT, que defienden al taxi, y con otras asociaciones que también defienden al taxi. vemos falta de transparencia y democracia en las asambleas y en el comité de huelga, donde ha muchos taxistas no les han dejado expresarse libremente, y siempre son los mismos quienes dirigen y controlan a su manera la asamblea.

SALUT Y BUEN VIAJE

MEMBRE DESTACAT DE L’ASSOCIACIÓ “ELITE” AMENAÇA A COMPANY TAXISTA DE LA CNT DESPRÉS DE ASSISTIR A LA RODA DE PREMSA DE ELITE, STAC, PIT

El company Jordi Martí Altes de la secció del taxi de la CNT, a estat amenaçat per un membre rellevant de l’associació Elite, després d’assistir a la roda de premsa de Elite, STAC i PIT al col·legi de periodistes.
Des de CNT volem manifestar el nostre rebuig a aquestes intimidacions i amenaces cap al nostre company i deixar ben clar que el nostre company jordi no aquesta sol, i si li succeís alguna cosa, hi haurà una resposta contundent de la CNT.
Aquests són els relats dels fets del company Jordi:

He Assistit personalment a àmplia crònica / exposicio de la situaciò actual del sector taxi amb relat històric, greuges, irregularitats, injusticies, Accions legals, Expectatives, diversos i preguntes.

La taula considera que les Actuacions dels governs d’Espanya estan sent d’Incompliment de la legislacio europea (Directiva Bolkestein, 12/12/2006), tambe de desinterès, arbitrarietats afavoridores de la Competència deslleal que perjudica el sector del taxi i que el Sr .Elpidio s’estima en 21000 millones l’Indemnitzacio que li correspondria al taxi si l’obliguessin a desapareixer.

En resum tot el rosari d’exclamacions com victimes d’uns Governs que no exerceixen ni controls ni supervisio sobre sectors d ‘activitats ni que siguin estratègics com banca, estiba, transport.!
L a estratègia de defensa, consistirà bàsicament en la presentacio de: demanda civil, querella i reclamacio patrimonial.

PREGUNTES:
– com el taxi a evolucionat tecnològicament / calidad Servei? : Tradicionalment progressista.
-Legalitat del Reglament Colau: juridicament No s’enten que Pugui ser invalidat
– En quin Termini de temps (5 ? 8 ? 10.anys) poden arribar les Sentències dels recursos que es presentaran? : El Sr.Elpidio ha dit no saber Quan podrà tardar.En un cas personal ell porta ja 9 anys esperant de la justicia espanyola el pronunciament de la sentència.
– el Proper pronunciament de la Generalitat sobre la precontractacio de 24 hores de les VTC i la tornada a la base en haver finalitzat el Servei, podria ser anul?lat pel Tribunal Constitucional Quan UNAUTO hagi presentat recurs.?: El Sr.Elpidio diu no saber -ho.

Han seguit Altres preguntes formulades per periodistes que desconeixien tot el que el sector ja sap. L’acte a Finalitzat sense plantejament d’estrategies paral.les a les Accions juridiques, la lentitud de la Resolucio de les quals provoca que el taxi no Pugui seguir sent viable si ha d’esperar a els anys que tradicionalment la  lenta justicia espanyola triga en pronunciar-se, fins i tot en el supòsit que ENS fos favorable.

El REPRESENTANT d’Elite (Tito) ha dit confiar en la Generalitat Referent al pronunciament del Proper divendres 19. En cas desfavorable la assemblea taxistes decidirà que Fer.

 Quan he sortit al carrer ‘un grup de persones pertanyents a Elite M’han increpat i Concretament un amb càrrec de dirigent M’ha dit que la propera vegada que torni ha rebentar-lis una altra roda de prensa, anira a aixafar el meu cap i hostiarme ! .li he preguntat si era una amenaca i ha dit que si i que ja ho patire quan Arribi el dia. Acte seguit ha aparegut el Magistrat, al qual li he comentat el fet i ha estat Testimoni quan un membre d’Elite li ha repetit les paraules d’amenaca pronunciades anteriorment pel càrrec d’Elite contra la meva persona, i que ja havia marxat despres de comentar-li que ho comunicaria al Magistrat.

Sembla que no ha agradat que a la roda de premsa despres que no es donés resposta concreta a la meva pregunta sobre Quants anys podrien trigar a ser dictades les sentències, Hagi expressat la meva indignacio dient que com a taxistes no podem esperar ni un any ja que la facturacio va caient en picat i el taxi deixant de ser viable i davant aquesta expectativa he Acabat oferint la Llicència l’Sr.Elpidio a qualsevol preu, que serà com pot acabar si no Emprenem Altres reivindicacions que no siguin l les estrictament judicials.Jordi Marti , taxista.

SALUT I BON VIATGE

LA ASAMBLEA DE TAXISTAS DE BARCELONA DECIDE DESCONVOCAR LA HUELGA INDEFINIDA DESPUES DE 8 DIAS DE LUCHA

Ayer miércoles 1 de agosto a las 22:30 horas, la asamblea de taxistas de Barcelona, reunidos en asamblea decidía mayoritariamente, desconvocar la huelga indefinida, tras 8 largos días de lucha y de ocupación de la gran Via desde calle Entença, hasta plaza de las Glorias. Para muchos taxistas, la promesa de fomento de traspasar las competencias de las VTC (vehículos al alquiler con conductor) a las comunidades autónomas, fue suficiente para desconvocar la huelga. Para otros taxistas fue un error desconvocar la huelga, sin tener ninguna garantía. Sea o no sea acertada la decisión de la asamblea soberana, desde CNT respetamos su decisión.

Desde CNT, valoramos positivamente los 8 días de huelga indefinida, donde los taxistas han participado en asambleas y han tomando decisiones, al margen de partidos políticos y de cúpulas sindicales, como la mesa técnica del taxi, donde los taxistas no participan, y sus derechos son recortados en favor de la patronal del taxi, como la liberalización del taxi los fines de semana. Esperamos que la asamblea de taxistas de Barcelona siga siendo una realidad y alternativa real, frente a quien pretende dividirnos y silenciarnos con elecciones sindicales para la mesa técnica del taxi en el IMET.

Han sido 8 días, donde la solidaridad y el apoyo mutuo, han prevalecido uniendo mas a los taxistas en huelga. Destacar al colectivo de taxistas Pakistanís que de forma gratuita han repartido comida y agua a todas las personas que les han pedido comida.

Viendo la situación en la que se encontraban muchos compañeros y compañeras, decidimos abrir la caja de resistencia de la sección del taxi de la CNT , para ayudar a todos los trabajadores y trabajadoras, autónom@s o asalariad@s, que se encontraban en una situación económica familiar muy difícil, debido a los días de huelga. Queremos manifestar nuestra satisfacción de haber podido ayudar a las familias de los trabajadores y trabajadoras del taxi en huelga que nos han pedido ayuda, y dar las gracias a las personas, colectivos y sindicatos que han contribuido en la caja de resistencia de ayuda a los taxistas en huelga.

También dar las gracias a los compañeros y compañeras de CNT Barcelona, a los colectivos y ateneos como Heura Negra, Negre Verd y el ateneo llibertari de Gracia por el apoyo y la solidaridad.

Han sido 8 días de lucha donde el taxi de Barcelona ha echo historia, y se a puesto en pie de guerra contra multinacionales como Uber y Cabify que pretenden privatizar el transporte público. Es posible que volvamos a las movilizaciones, así que estaremos alerta y preparados.

SALUT Y BUEN VIAJE

SOLIDARITAT AMB ELS TAXISTES, XERRADA DEBAT SOBRE LA VAGA DEL TAXI A L´ATENEU LLIBERTARI DE GRACIA

El dia 1 d’agost xerrada debat amb els companys de la Secció del ram del Taxi de CNT, a les 19:00 a l’Ateneu Llibertari de Gràcia C/Alzina num 5 (metro joanic).

La lluita del taxi és una lluita, no sols per els interessos laborals dels treballadors del sector, sinó també una vigorosa lluita contra el capitalisme digital i la economia de la submissió també, falsament anomenada economia col.laborativa.
La lluita contra Uber, Cabify i Mytaxi és la lluita contra la explotació i la dominació, és ara la única resistència efectiva contra el capitalisme 4.0.

SALUT I BON VIATGE

CAJA DE RESISTENCIA DE APOYO A LOS TAXISTAS EN HUELGA

SOLIDARIDAD Y AYUDA A LOS TAXISTAS EN HUELGA
Llevamos más de 7 días de huelga indefinida en el taxi de Barcelona, defendiendo nuestros puestos de trabajo contra multinacionales como Uber y Cabify. Hay compañeros y compañeras que están en una situación económica familiar muy difícil. Pedimos solidaridad y ayuda en estos momentos decisivos para el sector del taxi. Aportamos este número de cuenta como caja de resistencia, para todas las personas, colectivos, sindicatos….. que quieran ayudarnos:

La Caixa: ES08 2100 1183 3902 0024 9028

 Ponemos a disposición la caja de resistencia de la sección del taxi, en apoyo de los taxistas en huelga. Cualquier trabajador/trabajadora del taxi, autónom@ o asalariad@ que se encuentre en dificultades económicas, puede solicitar ayuda de la caja de resistencia, poniéndose en contacto con nosotros en esta dirección de correo electrónico:
mail:seccio.taxi@barcelona.cnt.es

SALUT Y BUEN VIAJE