Arxiu de la categoria: Regulación

SUPERVIVÈNCIA DEL TAXISTA EN EL PANORAMA ACTUAL

Pensem que ja li esta quedant clar a tothom que l’estil de vida que ha imposat el Covid 19, va per molt llarg. Conseqüentment les expectatives del taxi han canviat força. Una forma d’encarar l’avenir i que ens sigui útil per a prendre decisions podria ser pensar el plantejament que ens fariem com treballadors, que estudiessim si el taxi seria a partir d’ara un projecte interessant per a guanyar-nos la vida actualment i mes endavant.

Potser caldria començar per a avaluar el que rendeix l’esforç de treballar durant la jornada de 8 hores. En aquests moments esta clar que els numeros no surten, pero abans d’abandonar el projecte, podriem partir cap a pensar que hauria de canviar pera a que el projecte fos viable i a quin termini :

1-Que es reactives la economia. El termini que s’estima es de 5 anys per a començar a ser significativa la reactivaciò i de 20 anys per a estar als nivells de l’any 2018/2019. Nota, cal recordar que en la crisi del 2008 va costar 12 anys arribar als nivells de la antiga normalitat, tot i que no va ser tant greu com la del Covid 19.

2-Reducció de la flota per tal d’adeqüar la oferta a la demanda i aconseguir aixi que la facturaciò permeti una vida digna als taxistes que operin en el sector redimensionat. El termini es indefinit ja que depen de la voluntat de les persones que gestionen la Administraciò Pública.

3-Abandonaments massius de la activitat per ruina del taxista. El termini dependrà fins quan els governs mantinguin els ajuts els quals tampoc esdevindran eterns. Caldria exigir a la administración reclamar l´ajuda europea per el sector del taxi, com ho fam per altres sectors.

4-Ampliaciò del mercat d’usuaris. El termini es indefinit per les dificultats existents per causa de la caiguda del poder adquisitiu, nova cultura, nova tecnologia i la inexistent eficiència ni voluntat de les persones que gestionen la Administració Pública per a actuar en conseqüencia a la realitat per a facilitar el reeixir del sector.

5-Accions reivindicatives del sector exigint que les persones que gestionen la Administració Pública acompleixin amb les seves responsabilitats com a servidors pùblics.

6- Increment de sobreexplotació i acomiadaments dels treballadors asalariats. Termini inmediat i en tendencia creixent. Denigració del treballador amb jornades molt superiors a les 8 hores, en molts casos en situacio de ERTE, empobriment del asalariat al no arribar per falta de feina, a la quantitat de 1150 euros que marca la nomina, a la que la empresa está obligada per llei a pagar.

El termini es indefinit, ja que en el sector no existeix unitat d’acció i a sobre el taxista esta cremat per la moto que els han venut espabilats populistes, i mesies finançats per creduls que encara resten com a “paganos”. Resta l’esperança en que s’imparteixi pedagogía, concienciació de classe, cooperativisme i sindicalisme honest.

CONCLUSIÒ A CURT TÈRMINI.

1-Per a un treballador es una carrega molt feixuga, invertir en la compra i explotació d’una llicència, ja que no podria generar facturaciò suficient per a viure dignament ell i la seva familia.

2- La alternativa es cercar un altre sector per a treballar que com a minim permeti facturar el suficient per viure. El termini es indefinit i condicionat per la epoca de crisi i per les habilitats i formació acadèmica/professional de cadascú ì o la voluntad d’assessorar-se i de formar-se en especialitats amb espectatives de demanda.

Un cas especific pot ser el d’estar en posició propera a la jubilació. Llavors caldrà un estudi aprofundit sobre quina decisió li convé, ja que el primer enemic es l’IMT, que actua contrari a la llei estatal de la Seguretat Social i no accepta la opció de jubilació activa essent titular de llicència.

El futur del taxi, depen en bona mesura, de l´actitud i capacitat dels treballadors i treballadores del taxi, en la seva  organització i lluita per assolir la gestio i la direcció del sector del taxi com a transport públic, independentment de l´administració.

Convidem a expresar-se a qui tingui mes aportacions a fer, per tal de trobar mes alternatives, que puguin ajudar al col.lectiu a superar aquest atzucat tan greu.

SALUT I BON VIATGE

PACTO HISTORICO ENTRE LAS ASOCIACIONES DEL TAXI AL MARGEN DEL IMET, CON MEDIDAS DE REGULACION DEL TAXI INSUFICIENTES

Ante la negativa del IMET por regular el taxi para el mes de agosto, ante la falta de trabajo, las asociaciones del taxi por fin han reaccionado y han decidido actuar al margen de la administración.

Desde CNT felicitamos a las asociaciones del taxi por llegar a un acuerdo de regulación del taxi sin depender del IMET (Instituto metropolitano del Taxi). Siempre hemos invitado a las asociaciones del taxi, a tomar acuerdos al margen del IMET, para gestionar el servicio de taxi, y a romper con el engaño de las elecciones sindicales y la mesa técnica del taxi.

Consideramos que la medida adoptada por el acuerdo de asociaciones y emisoras del taxi (que es la misma medida vigente del IMET hasta ahora, un día mas de fiesta para todas las licencias) , son insuficientes ante la grave situación de falta de trabajo, creemos que se debería haber reducido aun mas el número de licencias trabajando diariamente. Es una estupidez dedicar mas horas de trabajo para el taxi, que no son rentables.

Lamentamos que este acuerdo sea tomado sin contar con todas las asociaciones de trabajadores y sindicatos del taxi, y sin convocar asambleas de trabajadores del taxi. También  lamentamos que se tomen acuerdos con empresas como Taxi Line, donde se despide a las Teleoperadas por sindicarse y defender sus derechos.

SALUT Y BUEN VIAJE

ELS TAXISTES NECESSITEN UN PLA DE XOC REAL

El pla de xoc per al taxi s’avançat en la receptivitat de la AMB, pero sense concretar seriosament les accions, operativa, terminis ni pressupostos. Ho han deixat tot mig embastat i penjat a l’aire. Practicament tots els temes son problemes antics . A aquestes alçades de la crisi , hauria d’estar tot estructurat i ja donar la ordre d’entrar en vigor.

Pensem que les “promeses” en realitat corresponen a les reiterades reivindicacions dels taxistes i que mai han estat ateses. Sembla que ara volen que un cop mes, esperem amb esperança de que no tornaran a faltar al compliment. Considerem que les mesures exposades no constitueixen el pla de xoc a la crisi del COVID19, que els taxistes haurien ja d’estar dispossant des de fa un mes.

Per a poder seguir proporcionant un servei de taxi que sigui rendible i sostenible fins que la economia es normalitzi, a dia d’avui (12 de maig del 2020) el mercat existent proporciona una facturació, que ni treballant solament el 20% de la flota no arriba a cobrir ni el nivell minim per a la subsistència. Les expectatives que s’albiren a 2 anys vista no son gens esperançadores:

-caiguga total del turisme internacional i nacional. (Inclos AIRBNB ha tancat la oficina de Barcelona amb mes de 1000 treballadors)-

-anul.lació de: nombrosos congressos ,MWC, fires, macro-festivals de musica i cultura general ,macro-concerts, festes majors, populars, verbenes, espectacles, curses GP motos i formula 1,campionats de futbol i d’altres esports en general.

-perdua de clientela per l’augment de l’atur al 21%.

-perdua clientela per caiguda del poder adquisitiu.

-descens de l’interés a la mobilitat urbana i de viatges de la ciutadania.

-els costos d’explotació del taxi no tenen perspectiva d’abaratiment.

-no hi ha perspectiva de moratòries de les càrregues fiscals.

EN RESUM NO HI HA L’EQUIVALENT A UN AUTÈNTIC “PLA MARSHALL PER AL TAXI”

CONCLUSIÓNS:

A no ser que immediatament es reaccioni des de tots els estaments ,el sector del taxi que en els darrers anys ja arrossegava una progressiva precarietat i a jornades inhumanes de mes de 12 hores. Ara corre el risc de caure en una davallada catastròfica que comportaria ruina i acomiadaments massius, condemnant a molts taxistes i sobretot als assalariats, a la indigència ja que a mès no hi ha agut voluntat de fomentar la cultura solidaria constituint cooperatives de treball. Tampoc de moment l’estat planteja oferir la RENDA BÀSICA UNIVERSAL.

Les nostres propostes de la secció del taxi de la CNT, aborden el problema real del taxi de Barcelona, l’excés d’hores al volant, que històricament ha estat el gran problema del taxi, proposant davant aquesta dramàtica situació, ara mes que mai la jornada de 8 hores per a tots els taxistes.

PROPOSTES DE MESURES DE LA SECCIO DEL TAXI DE LA CNT PER SUPERAR LA CRISI DEL COVID-19

 

AMB ESPERIT CRITIC,CORATGE I INTEL.LIGÈNCIA HI HA ESPERANÇA !

 

SALUT I BON VIATGE

PROPOSTES DE MESURES DE LA SECCIO DEL TAXI DE LA CNT PER SUPERAR LA CRISI DEL COVID-19

Aquesta catástrofe de la salut pública i de molt negatives conseqüencies econòmiques, pot ser tambè la oportunitat per a que els taxistes reaccionin fent de una vegada el front comú,sempre tan reivindicat per alguns. Pero mai assolit per tothom per causes com els conflictes d’interessos, mança de coneixements especifics, no haver optat per assessorament competent, mança de conciencia de classe, mança de solidaritat i la ineptitud de l’Administració Pública amb la seva habitual mança de voluntat i sense sensibilitat social ni general ,per tal de reorientar el sector.

Ara som davant una oportunitat única per tal de realitzar una reestruturació radical del sector i en la que l’Administració Pública no te mes remei que admetre-ho i col.laborar. No es pot oblidar que a mes hi ha pendent una nova llei catalana del taxi, que esta en periode d’ elaboració i que caldra que al sector li sigui admesa la participació.

CALEN DIVERSES MESURES :

a/.Mesures de xoc  i d’acompanyament en la remuntada :

1-facilitar EPI ‘s.

2-subvenció desinfeccio vehicles.

3-subvenció mampares.

4-accès a una retribució bàsica.

5-moratória de 2 anys en la obligació irracional i indiscriminada de canvi de vehicle als 10 anys.

6-moratòria de 2 anys del pagament de la ITV.

7-moratòria de 2 anys del pagament de l’impost de circulació.

8-moratòria de 2anys del pagament area blava.

9- moratòria de pagament de l’impost de matriculació.

10- moratòria d’un any del pagament quota autonòms.

11-moratória d’un any en el pagament de la S.Social.

12-Supressió durant 1 any de la càrrega d’impostos sobre combustibles i derivats petroli.

13-subvenció durant 1 any de l’assegurança del vehicle.

14-implantació de l’APP oficial pública del sector i la corresponent promoció.

15-reentrada operativa progressiva de la flota, iniciant el servei mitjançant la presència nomes del 50% de les llicencies alternativament parells i senars cada setmana. Implantació de sistema de control de la jornada de 8 hores per conductor.

16-nou conveni col·lectiu de treball d’empreses d’autotaxi i de lloguer de vehicles amb conductor de la província de Barcelona (l’actual conveni col·lectiu d’empreses de taxis i VTC de Barcelona porta caducat tres anys).

17-Evitar el cost pel canvi periòdic de tarifes.

 

b/.A curt termini reestructuració del sector, determinant terminis i calendari d’execucions:

1-replantejament del grau de reconversió en funció de l’excès d’ oferta que pateix el sector.

2- establir actuacions per part de l’Administració Pública per tal de garantir el rigoros compliment de la jornada de 8 hores/conductor i drets laborals sistemàticament arrabassats freqüentment en el cas d’assalariats.

3-campanyes de promoció del taxi,l’APP i serveis.

4-que l’IMT compleixi la llei estatal de la Seguretat Social, en quan al dret del taxista a optar per la JUBILACIÓ ACTIVA. La qual si compleixen tota la resta d’Administracions Locals de l’estat.

5-opció a la jubilació voluntària als 55 anys, per a conductors professionals del taxi ( equiparació amb altres sectors de risc ).

6-erradicar el greuge comparatiu que sofreixen els taxis de 4 places, per causa de la competència deslleial per part dels taxis de 6 places

7-accions eficaces de control de l’intrusisme.

8-accions eficaces de control de VTC ‘es.

9-establir indemnitzacions a pagar per part del passatger, en casos d’ús incivic ó deperfectes produids per indisposició orgànica ó altres causes atribuibles al passatger.

10-llibertat d’elecció del model de vehicle, sempre i quan compleixi els requisits d’homologació del taxi.

11- alliberament del fons d’1200000 € procedent de dipòsits de taxistes ( que segueixen captius a l’IMT) ,per a que puguin ser destinats al suport i auxili del sector en aquestes circumstancies de tanta gravetat i necessitat.

12-promocionar la afiliacio a cooperatives de treballadors, mitjançant campanyes didàctiques que enfatitzin els beneficis laborals-socials i d´empoderament de clase.

13-Barcelona només disposa de 91 taxis adaptats per a cobrir el servei de més de 130.000 discapacitats. En canvi, la normativa vigent indica que a la capital catalana hauria d’haver en servei un mínim de 525 vehicles adaptats, el que representaria un 5% del total.

SALUT I BON VIATGE

OTRA CHAPUZA DE LA MESA TÉCNICA DEL TAXI

 

Desde el 13 de mayo hasta el 2 de octubre de 2017, el IMET a liberalizado los fines de semana. Esta petición de liberalización que va a suponer para el trabajador del taxi más explotación es una petición de la mesa técnica del taxi. Cuando lo que tendrían que hacer desde la mesa técnica del taxi es denunciar la situación de precariedad y explotación que sufren los taxistas asalariados, que se ven forzados a realizar jornadas de 12 horas con un convenio colectivo firmado por UGT y CCOO que esta por debajo del estatuto de los trabajadores, en lugar de eso liberalizan los fines de semana, para agravar más la situación del exceso de horas de trabajo que sufren los trabajadores asalariados del taxi.

Sabemos perfectamente que no se van a respetar los derechos ni las garantías laborales hacia los trabajadores asalariados del taxi, ya que las liberalizaciones benefician siempre a la patronal del taxi.

Nuestro rechazo a la mesa técnica del taxi por ser una herramienta del IMET y no de los taxistas, al ser la mesa técnica del taxi vinculante cuando les interesa al IMET como para la liberalizació, pero no vinculante para la imposición del TPV.

Ante la falta de taxis en determinadas horas puntuales los fines de semana se deberían buscar otras medidas de regulación donde se respete la jornada laboral de 8 horas. Repartiendo la oferta de taxis cuando hay mas demanda y recortando el exceso de taxis los dias que hay  poca demanda de taxis.

Desde la sección del taxi de la CNT nos manifestamos en contra de esta liberalización del taxi para los fines de semana , por ser una decisión unilateral desde un organismo cerrado a los trabajadores y trabajadoras del taxi, estamos en contra porque no se van a garantizar ni a respetar los derechos de los trabajadores y trabajadoras del taxi, y no se a informado ni preguntado a los trabajadores y trabajadoras del taxi.

SALUT Y BUEN VIAJE

CNT EXIGE A LA NUEVA GERENTE DEL IMT QUE SE APLIQUEN MEDIDAS CONTRA LAS JORNADAS DE 12 HORAS EN LAS EMPRESAS, FLOTAS Y GESTORIAS DEL TAXI

campaña 8 hores catala

En una reunión mantenida esta martes 19 de enero entre la sección del taxi de la CNT y nueva gerente del IMT  la señora Ma Teresa Carrillo Palacín,  hemos exigido que asuman su responsabilidad y no cierren los ojos ante uno de los problemas mas grabes que tienen el taxi de Barcelona las jornadas de 12 horas y la explotación de taxistas en las flotas, empresas y gestorías del taxi de Barcelona. Hemos expuesto varias soluciones de control y regulación para terminar de una vez con este grave problema que afecta a todos los trabajadores y trabajadoras del taxi de Barcelona.

11140324_1728102580746127_5686224076782386264_n

Hemos manifestado nuestro rechazo a las elecciones sindicales y a las cúpulas sindicales como la mesa técnica del taxi, porqué es la manera más fácil de dividir, controlar y desmovilizar a los taxistas. Desde CNT apostamos por la decisión de los trabajadores y trabajadoras mediante una Asamblea General y no mediante un comité de delegados. La representación mediante elecciones y con la duración de 4 años es una auténtica estafa para la clase trabajadora, nosotros trabajamos y nosotros debemos tener el poder de decisión mediante la democracia directa de las asambleas, allí podemos debatir los problemas y allí podemos consensuar las soluciones. Pedimos a la nueva gerente del  IMT  que se hagan varias asambleas generales al año , donde los trabajadores y trabajadoras del taxi tomen la decisiones sobre la gestión del taxi de Barcelona.

SALUT Y BUEN VIAJE

SERVIDUMBRE Y MYTAXI

mytaxi paga

¿ Qué es lo que le lleva a un compañero a trabajar para una app cómo myTaxi? Quizás sea la misma forma de pensar que le lleva a votar a los partidos políticos que están de acuerdo con el TTIP, quizás piensen que actuando de esta forma consiguen un beneficio mayor a los prejuicios posibles, o sobretodo un beneficio cortoplacista que le haga menos pobre de lo que es.
Los taxistas no se diferencia mucho del resto de la sociedad, pero sí que tenemos una particularidad que no toda la sociedad la tiene. Esta particularidad es la de creernos «empresarios», esta falsa creencia lo único que consigue es desprendernos de la realidad, además, de hacernos actuar de la forma más individualista posible buscando únicamente el beneficio propio. Con este tipo de mentalidad nosotros mismos justificamos nuestras acciones, incluso las acciones que nos lleva al perjuicio, ya que aunque el perjuicio sea hacía nosotros mismos el beneficio inmediato nos hace pensar que es la necesidad de alcanzar cuotas mayores de beneficio lo que justifica todo. Así, lo único que conseguimos con esta mentalidad es debilitarnos, hacernos minúsculos ante las grandes corporaciones que quieren entrar en nuestro sector. El «divide y vencerás» funciona a las mil maravillas, y no hay mejor forma qué dividir que haciendo creer a unos pocos algo que no son.
Este germen individualista lleva a que muchos compañeros no quieran regulaciones y que quieran un horario libre para poder explotar y a la vez ser explotado, no nos confundamos, es el germen nos vuelve individualista y nos hace también siervos. Los compañeros que aunque queriendo regulaciones piensan que trabajar 12 horas diarias es una jornada digna también están atrapados por este germen. Tenemos que recordar que el régimen de horas que nosotros mismos nos autoimponemos también es explotación.
Por lo tanto, mientras no cambiemos la forma de pensar va a ser imposible combatir el intrusismo en el taxi por parte de estas apps, ya que el propio taxista va a ser el aliado de los que van a acabar con su modo de vida. La permisividad de las leyes son nuestro enemigo pero todavía lo es más nuestra forma de pensar. Solamente con una mentalidad corporativista seremos lo suficientemente fuertes para poder dar respuesta contundente a todos los ataques externos.

Ximo 1605

REUNIÓN DEL COLECTIVO “#APPMYTAXINORESPETA” CON LA GERENTE DEL IMT

24

         ACTA DE REUNIÓN MANTENIDA DEL COLECTIVO DE TAXISTAS

         #APPMYTAXINORESPETA CON LA NUEVA GERENTE DEL IMT,

         LA SRA. TERESA CARRILLO PALACÍN.

 

Asistencia a la reunión de la Sra. Teresa Carrillo Palacín como gerente del IMT.

Como integrantes de #AppmytaxiNoRespeta, el Sr. Manolo González, Sr. Miguel Medina y Sra. Cristina Herruzo.

 

Como nace el colectivo, agrupación o movimiento #AppmytaxiNoRespeta.

Nace a raíz de una serie de denuncias de taxistas usuarios de dicha aplicación basadas en un trato injusto. Estas denuncias están fundamentadas en un incumplimiento de las condiciones de trabajo estipuladas en un principio con dicha App. Condiciones que cambian a su conveniencia y que conllevan a una contradicción a la hora de ejercer como trabajadores del Taxi una buena praxis que se ajuste al Reglamento del Taxi. También se mencionan los gastos de gestión, cobros abusivos a través de las comisiones de cobros con tarjeta (payment) en comparación con otras comisiones aplicadas por entidades bancarias y que han de asumir los trabajadores del Taxi y que además tiene tiempo de espera para ser ingresado en sus cuentas. La disponibilidad de no es inmediata. Mientras al cliente se le aplican descuentos agresivos y consecutivos de hasta el 50% o en algunos casos como el 1 de Noviembre servicio gratuito.

Significando dichos descuentos consecutivos y agresivos una clara competencia desleal hacia los demás trabajadores del Taxi de Barcelona y diferenciando de manera significativa el trato del cliente usuario del Taxi al del cliente Taxista.

Sin olvidar también al taxista con el cliente desde dentro de la misma empresa donde hay una gran diferencia “clasista” en el trato que reciben unos y otros.

Recordamos que existe el derecho universal del Trabajador a ejercer su profesión de manera digna y estas multinacionales de carácter neoliberal canibalizan y dividen al sector. Estos derechos son adquiridos y reglamentados, pero el Trabajador del Taxi renuncia a ellos para poder llevarse el servicio y no ser expulsado por estas apps por incumplirlos.

NO ESTAMOS EN CONTRA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, estamos en contra de aquellas que se aprovechan de un vacío legal para explotar sibilinamente y sin escrúpulos a quienes trabajan con las mismas, trayendo consigo un reglamento interno en contradicción y paralelo al Reglamento Metropolitano del Taxi (RMT) que trataremos más adelante.

Desde #AppmytaxiNoRespeta nos damos por satisfechos con el trabajo realizado hasta el momento y podríamos desistir ya. Pero también es cierto que nuestra obligación y objetivo es hacer llegar la información que no se llega a compartir por las políticas de desunión practicadas por dicha App y que conforman malas praxis. Desde estos tipos de Apps no se promocionan ni proporcionan herramientas hacia el trabajo colectivo y el compañerismo de los Taxistas fomentando, como mencionábamos arriba, el canibalismo y las malas praxis, así como la desinformación. La desinformación total es la mejor arma para el desconocimiento y manipulación de la mayoría.

Hacemos constar también que tampoco se promociona el Taxi del cual se abastecen sus arcas, pues no es la marca quien se hace sino los compañeros Taxistas quienes la hacen grande. Estas aplicaciones oportunistas no ayudan a vender la imagen y marca “TAXI DE BARCELONA”. En vez de esto, se apropian de esa marca llegando a llamar en lugar de Taxistas (con licencia municipal) Mytaxistas. Cuando nunca han sido suyos. Si bien, entendemos que es un negocio lícito amparado por un vacío legal que hay que reglamentar.

Por otro lado estas actuaciones son iguales en cualquier ciudad donde dichas apps se instauran y nunca hacen un guiño a las mismas.

Desde #AppmytaxiNoRespeta abogamos porque de una vez por todas se hagan realidad varios puntos en los cuales radican estos problemas reales que suceden a diario y que conllevan la creación de esta plataforma, grupo o movimiento.

La idea es atacar la raíz del problema.

Nuestras peticiones argumentadas, expuestas en la reunión mantenida con la Gerente del IMT la Sra. Teresa Carrillo, pendientes de modificar, cambiar o adaptar a la coyuntura actual, diferenciadas en las más necesarias y esenciales son las siguientes:

–   Reglamentación de Radioemisoras y Apps.

Consideramos que desde que irrumpieron en nuestro sector a comienzos del año 2.012 (aprox. hace cuatro años) han estado nadando en un vacío legal y que desde la Administración no se ha actuado en consecuencia para modificar, cambiar o desarrollar una nueva Reglamentación De Radioemisoras en la que estén incluidas las Aplicaciones con los mismos derechos y deberes que cualquier Radioemisora.

  • Reglamento Metropolitano del Taxi.

Otra pieza básica en la cual una serie de artículos se contradicen y son ambiguos de necesidad como son por ejemplo el 37.5 y el 39.5.

Concretamos en la reordenación, respeto y constitución del orden de las paradas para su uso en espera del taxi en distintos y numerosos puntos de la ciudad. En las que quedan comprendidos Hoteles, Restaurantes, Aeropuertos, Estaciones de Tren y autobús, lugares de ocio, de atracción turística, etc.

  • Ley del Taxi del 2.003.

 

Son 13 años de esta ley y actualmente es la que contempla, delimita y comprende la oferta-demanda y otras muchas circunstancias, situaciones o aspectos de nuestro Sector. Siendo esta ley una herramienta que bien supervisada y comedida podría hacer el día a día del Taxista mucho más sencillo, en definitiva aumentar la calidad de vida y trabajo del Taxista.

En conclusión, desde #AppmytaxiNoRespeta hacemos saber a la Sra. Carrillo nuestras propuestas para mejorar la calidad del Taxi y más concretamente del Taxi de Barcelona, evidentemente.

Nos sentimos cansados de escuchar que empresas externas y ajenas al sector del Taxi llegan para mejorar el servicio regulado ya existente, diciendo como tenemos que desempeñar nuestro trabajo para el cual hemos sido debidamente formados. También estamos fatigados de escuchar y leer a menudo que los ”malos” siempre son los “otros” (refiriéndonos a los “piratas”) y aunque parte de razón tienen, ambos casos tienen un denominador común que nos es otro que el de arrebatar al sector la cartera de clientes. Unos, de manera ilegal y otros cibernéticamente hablando. Es sabido que grupos de empresas (algunas dedicadas al sistema financiero y de transportes) están detrás de estas apps y donde están derivando las distintas opciones o posibilidades que puede solicitar el mercado así como la llamada ley de la oferta y la demanda. Solo hay que visitar las páginas oficiales de la marca y ver sus intenciones, nada agradecidas o dirigidas al taxi.

Y lo más importante, habiéndose posicionado Barcelona en contra de los Tratados de Libre Comercio como el TTIP, nos sorprende que estas Multinacionales de carácter neoliberal, pertenecientes a grupos empresariales- financieros no sean reguladas de manera inmediata en cuanto aterrizan con sus malas artes en nuestra gran ciudad, Barcelona. Y por deferencia al resto de ciudades.

Desde #AppmytaxiNoRespeta manifestamos fehacientemente que el camino es otro. Presentamos alternativas a lo comentado anteriormente y hacemos constar otro pilar fundamental aparte de los tres arriba mencionados, para que el modelo de Taxi resulte atractivo, competitivo y ejemplar. Son los que describimos a continuación:

-Publicidad constante y agresiva.

Entendiendo por agresiva una publicidad constante, firme, persistente e incansable. Que proyecte una imagen del Taxi y del Taxista, amable, coches limpios, seguridad del Cliente. En definitiva, la promoción del sector es indispensable.

Para la consecución de este pilar hemos aportado diferentes proyectos de publicitación con costes económicos asumibles y que debidamente gestionados podrían resultar eficaces. No es necesaria tanta parafernalia, tan solo, aplicar el sentido común y trabajar consecuentemente.

-Derechos y deberes.

Información clara, limpia, concisa y de fácil acceso, tanto para los Clientes como para los Taxistas, de cuáles son los derechos y deberes que implican a cada una de las partes en el uso cotidiano del servicio de Taxi Municipal.

-Transparencia.

Nuestro mejor aliado sumando los puntos anteriores para poder combatir y competir con cualquier “agente externo”.

Para la consecución de estos objetivos solicitamos que en numerosas paradas de Taxi de Barcelona instauren carteles, placas o lo que desde el Instituto Metropolitano del Taxi (IMT) estimen conveniente. Haciendo constar en ellos precios aproximados desde distintos puntos de la ciudad a diferentes destinos emblemáticos, asiduos o de distinto interés según perfil o necesidad del cliente.

Por último y no menos importante, concentrar todo lo que compone la mala praxis desde el sector y hacer entender el perjuicio directo que estos actos conllevan en el desarrollo de nuestra profesión día a día.

Es de interés un mayor seguimiento y al mismo tiempo también, un proceso de reciclaje a través de cursos que impliquen trabajo de concienciación, seguridad en el trabajo, etc. Mejorando poco a poco lo presente y manteniendo un equilibrio entre la oferta y demanda sin tener que hacer o pensar en modificaciones traumáticas y/o costosas para el sector.

#AppmytaxiNoRespeta valora de forma positiva la reunión mantenida con la gerente del IMT Sra. Teresa Carrillo. Apuntamos el buen trato, atención y la proyección que recibimos de su forma de trabajar. Le deseamos suerte en su nueva andadura pues la va a necesitar, dada la complejidad y matices del sector. Somos conscientes de que se acaba de incorporar como gerente y le transmitimos todo nuestro apoyo y deseo de colaboración en cualquier menester, evento, reunión, participación que pueda mejorar el modelo de taxi y las condiciones en que el trabajador del Taxi se encuentra en la actualidad.

Siendo totalmente sinceros, sentimos desconfianza y escepticismo respecto a la inclusión de las apps en el Reglamento de Radioemisoras dependiendo esta modificación de la Generalitat de Catalunya y teniendo en cuenta que el decreto para la inmovilización de vehículos ha tardado más de ocho meses, nos tememos (y en este punto del escrito muchos darán palmas, incluidas las apps) que este Reglamento de Radioemisoras y Apps no llegará en mucho tiempo. Pues aunque existe un posible borrador, el cual creemos que es una copia del anterior, nuestra previsión es que llegará demasiado tarde. Necesitando éste para la correcta convivencia diaria. Esto se dilata en el tiempo pues ya se solicitó dicho borrador a principios del año 2.014.

Habiendo expuesto lo arriba citado insistimos que, desde el IMT se active un protocolo de actuación respecto a la supervisión sobre ofertas y descuentos que se aplican desde distintas apps.

Entendemos y sabemos que la anterior gerencia fue permisiva, se consintió demasiado a estas apps y éstas han confundido libertad con libertinaje a causa de esta desidia administrativa.

Siendo una de las premisas del IMT el velar por el debido cumplimiento así como por la igualdad de condiciones del sector respecto al cumplimiento de normativas y reglamentación y estando estas Apps no reflejadas en el reglamento de Emisoras y considerándose que si son o aceptan ser vinculantes para el sector (un claro vacío legal que hay que subsanar de la forma más inmediata posible). Esta igualdad de condiciones daría motivación al sector por competir por una muy buena calidad en el servicio.

Subrayamos y apuntamos que desde el IMT tienen la potestad y autoridad suficientes para modificar el Reglamento Metropolitano del Taxi (RMT), en especial los artículos que comprenden todas estas desdichas por las cuales surgió #AppmytaxiNoRespeta.

En Facebook: #appmytaxinorespeta

En twiter: @mytaxinorespeta

Hastag: #appmytaxinorespeta

Gmail: appmytaxinorespeta@gmail.com

Barcelona, 3 de Diciembre de 2015

SALUT Y BUEN VIAJE

EL TAXI FRENA EL DOBLE TURNO Y SOLO PERMITIRÁ DOS CONDUCTORES SI SON FAMILIARES

1408105124982

La nueva normativa respetará el derecho de las licencias que en la fecha de aplicación tengan más de un trabajador

EL PERIÓDICO / BARCELONA

JUEVES, 9 DE ABRIL DEL 2015 – 19.10 H

Los taxis de Barcelona solo podrán ser explotados por  un único conductor, excepto si se trata de familiares, según el nuevo marco normativo aprobado este jueves por el pleno del Área Metropolitana de Barcelona, que elimina el doble turno para reducir el numero de taxis que circulan por la ciudad.

Fuentes del Instituto Metropolitano del Taxi (IMT) han informado a Efe de que la intención es normativizar una medida que ya se venía aplicando des del 2011, pero que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) tumbó el pasado mes de marzo tras un recurso presentado por un grupo de taxistas en un fallo que el IMT recurrirá en casación.

La reciente modificación de la Ley del Taxi ha permitido que el pleno de la AMB reunido este jueves haya aprobado la Norma Complementaria V del Reglamento Metropolitano del Taxi-Explotación de licencias mediante conductores, que regula el contingente del doble turno en el servicio de taxi del Área Metropolitana de Barcelona.

De esta forma, se establece por norma que “el titular de una licencia de autotaxi deberá prestar el servicio de forma personal o, si no, con un solo conductor, salvo en el caso de que el segundo conductor sea familiar hasta segundo grado del titular”.

La nueva normativa establece que se respetará el derecho de las licencias que en la fecha de aplicación de esta norma tengan más de un conductor, aunque “la transferencia de una licencia conllevará la aplicación a la misma del régimen de conductor único”.

También tendrán la consideración de licencias de régimen de conductor único aquellas que, habiendo dado de baja un conductor, no den de alta a otro en el plazo de un mes.

Según ha informado el IMT, esta nueva norma complementaria estará en vigor durante doce meses, prorrogables por iguales plazos sucesivos de doce meses, mientras no haya acuerdo expreso en sentido contrario.

Según fuentes del IMT, su objetivo es profundizar en esta regulación en el futuro para que se adapte en todo momento a las necesidades reales del sector del taxi, que a consecuencia de la crisis ha visto mermados sus ingresos pese a que tienen que conducir más horas.

Esta nueva regulación coincide en el tiempo con la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Cataluña por la que se daba a conocer la anulación de la disposición transitoria sexta del Reglamento del Taxi, que desde el 2011 limitaba la contratación de empleados para equilibrar la oferta a la demanda de taxis.

El IMT ya ha anunciado que presentará el recurso de casación contra la decisión del TSJC que consideraba que no podía limitarse a un conductor cada licencia.

SALUT MY BUEN VIAJE.

RECOGIDA DE FIRMAS PARA LA REGULACIÓN DEL TAXI PARA ENERO Y FEBRERO

recogida de firmas para la regulacion del taxi para enmero y febrero

Desde la sección del taxi de la CNT iniciamos una recogida de firmas para regular el taxi de Barcelona en los peores meses del año  para todos los taxistas, enero y febrero. La propuesta seria 5 días de descanso para todas las licencias (mas los días obligatorios de descanso de cada licencia) repartidos entre 3 semanas de enero y 2 de semanas de febrero.

Toda persona que quiera firmar sobre esta regulación del taxi puede hacerlo en el sindicato de la CNT de Barcelona en plaza Duc de Medinaceli 6 ent 1, donde encontrara hojas para firmar, también puede ponerse en contacto con nosotros por nuestro correo: seccio.taxi@barcelona.cnt.es.

Podemos decir que la crisis del taxi dura todo el año a excepcion de algunos dias puntuales. Pero lo que tampoco podemos negar que las semanas mas criticas para el taxista del area metropolitana son las primeras semanas de cada año, a lo que podriamos llamar nuestra temporada mas baja de faena.

Todos los trabajadores y trabajadoras del taxi estamos sufriendo en estos meses de enero y febrero las consecuencias de  la caída en picado de la demanda de taxi , esto nos conduce a  jornadas de 12 , 13 y 14 horas cada día, llevándonos a todo el colectivo de taxistas a estar mas tiempo en la calle afectando gravemente a nuestra calidad de vida, cuando la solución para estos meses de enero y febrero (los peores del año)  pasaría por reducir el número de taxis en la calle para de esta forma poder repartir mejor el trabajo y al mismo tiempo ganar mas calidad de vida y tiempo de descanso.

Una posible solucion para poder hacer nuestra temporada baja mas llevadera seria la siguiente:

                                                    EJEMPLO PARA EL AÑO 2016

SEMANA            LIC. DESCANSAN     LUNES   MARTES   MIERCOLES   JUEVES   VIERNES   SABADO   DOMINGO
3(11/1 al 17/1)          1 Y 2                       80%        60%             60%             60%          60%           40%           40%
4(18/1 al 24/1)          3 Y 4                       60%        80%             60%             60%          60%           40%           40%
5(25/1 al 31/1)          5 Y 6                       60%        60%             80%             60%          60%           40%           40%
6(1/2   al   7/2)         7 Y 8                        60%        60%            60%             80%          60%           40%           40%
7(8/2   al 14/2)          9 Y 0                       60%        60%             60%             60%          80%           40%           40%

En resumen de las 4 semanas de trabajo para cada licencia quedarian: 4 dias al 80%, 12 dias al 60% y 4 días al 40%.

             POR EL REPARTO DEL TRABAJO Y DE LA RIQUEZA.

Propuesta del compañero: Bernar

SALUT Y BUEN VIAJE.