Arxiu de la categoria: Manifestaciones

1º DE MAYO TIEMPO DE ORGANIZACIÓN TIEMPO DE LUCHA

Un año más se acerca el 1º de Mayo, pero este año no podemos reivindicarlo en la calle como es debido. No obstante estos días es más importante que nunca reivindicar nuestros derechos. Por eso des de CNT Barcelona os invitamos a asistir virtualmente a 3 coloquios que haremos en 3 días consecutivos. El 29 de Abril hablaremos de vivienda, el 30 de género y el 1 de Mayo sobre secciones sindicales. Todas las charlas se harán a través de nuestro canal de youtube, a las 18:30h donde además podréis participar con vuestras preguntas y comentarios. Os esperamos. Salud!

SALUT Y BUEN VIAJE

https://www.youtube.com/channel/UCQPA5t2yVqvfAR32LL3BTIA/featured

1 DE MAIG: ARA MÉS QUE MAI, ORGULL DE CLASSE TREBALLADORA

1 de Maig: ara més que mai, orgull de classe treballadora

Aquest 1 de Maig serà, sens dubte, una jornada de reivindicació atípica per a la classe treballadora. En el context d’una crisi global a causa de la pandèmia del COVID-19, els treballadors i treballadores ens enfrontem enguany a una situació límit. No és que abans estiguéssim bé, però ara es posa a prova la nostra capacitat, no només de resistir a l’adversitat, sinó de combatre-la, demostrant a més com de fonamental és l’activitat sindical que desenvolupem en aquesta societat.

Aquesta nova crisi no ha fet sinó evidenciar qui som els primers que ens veiem perjudicats directament quan les coses es torcen: la classe treballadora. Especialment, les treballadores i treballadors en situació de precarietat, temporalitat i d’extrema vulnerabilitat. L’aparentment contradictori és que són aquestes mateixes persones precisament les que estan tirant la situació endavant, mitjançant la seva imprescindible activitat. A hores d’ara, és molt necessari reconèixer i valorar la tasca de les i els professionals de la Sanitat, bregant amb el virus des de la primera línia, però també cal fer el mateix amb el treball de sectors habitualment invisibilitzats, com el transport, l’agroalimentació, la neteja, etc. Sectors aquests que s’han demostrat essencials, i sense els quals ni tan sols la pròpia activitat sanitària seria capaç de desenvolupar la seva tasca.

Aquest nou escenari torna a confirmar l’existència d’una estructura de classes socials, que és la que sosté el propi sistema econòmic, i constata -més encara si és possible- que sense nosaltres, sense la classe treballadora, aquesta societat no seria capaç d’avançar. Com sempre s’ha reivindicat des de la CNT, la necessitat de l’enfortiment i la defensa dels serveis públics és una de les conclusions que hem d’extreure, amb la mirada posada en el futur, ja que s’han evidenciat vitals per pal·liar els efectes d’aquesta pandèmia i per protegir les persones més afectades, que, com sempre, són les més humils dins de la classe treballadora. És aquí on poden apreciar-se les conseqüències genocides que han ocasionat les tesis neoliberals i la globalització, evidenciant un cop més davant el conjunt de la societat que el capitalisme és en realitat un sistema que prima els beneficis econòmics abans que les vides humanes i el propi planeta .

Al costat de la desprotecció absoluta en què s’ha trobat la classe treballadora, també ha pogut comprovar-se el paper dels sindicats -mal anomenats- majoritaris. Les seves cúpules dirigents han acceptat el conjunt de les mesures laborals i econòmiques aprovades pel Govern sense la més mínima crítica, fins i tot consensuant les propostes amb la mateixa patronal. Un cop més, la classe treballadora s’ha vist traïda per la seva incapacitat, mentre observa atònita com accepten que centenars de milers de treballadors/es tornin als seus llocs de treball considerats no essencials per sucumbir als interessos de la patronal de les grans indústries i de la construcció.

Les escasses mesures socials i laborals adoptades per aquest govern pretesament socialdemòcrata s’han implementat tard i han resultat ser totalment insuficients. S’ha permès que les empreses es desfacin de milers i milers de persones treballadores amb contractes temporals durant les primeres setmanes; encara no s’ha implementat una Renda Bàsica amb garanties suficients; la desprotecció absoluta de les persones migrants; la situació de les qui treballen com a falses autònomes; etc. Es desconeix l’abast que podria tenir aquesta pandèmia a escala mundial; no obstant això, la CNT sempre farà front a qui pretengui utilitzar aquest pretext per limitar els drets fonamentals o implantar mesures injustificades que suposin una retallada de les llibertats més bàsiques que la classe treballadora ha aconseguit a força de lluita social durant dècades.

Aquest any la lluita ha de seguir als carrers i als centres de treball, amb més arguments si és possible, ja que s’espera una cruenta ofensiva de les elits econòmiques i de la patronal en l’àmbit internacional, que intentarà emprendre per tots els mitjans una sagnia d’acomiadaments i retallades dels drets bàsics que tant han costat conquerir. Es tracta d’una crisi global amb una classe treballadora que, independentment de la seva procedència, sempre és la que pateix en primera instància les conseqüències, tot i que també és el ciment sobre el qual funciona tot gràcies a la seva força de treball i la seva capacitat autoorganitzativa. Hem presenciat com les treballadores i treballadors estan sent els elements fonamentals que estan possibilitant seguir endavant, donant tot el possible, arriscant fins i tot la seva pròpia vida per proporcionar tot el necessari: sanitat, cures, higiene, aliments, productes bàsics, medicaments, ensenyament i informació. Hem vist com la solidaritat i el suport mutu han deixat de ser simples paraules per convertir-se en fets que faciliten la vida en molts barris i pobles de tot el territori, teixint xarxes des de la base per ajudar i conèixer a les nostres veïnes i veïns. Xarxes solidàries que, en alguns casos, aconsegueixen fins i tot sobrepassar la capacitat del propi Estat, atesa la seva incapacitat d’abordar la situació. S’ha demostrat, una vegada més, que només el poble és capaç de salvar el poble.

Des de CNT, sentim veritable orgull de ser un sindicat de classe, de seguir assessorant i ajudant a milers de persones abans i durant l’emergència del COVID-19, evitant els abusos empresarials i aconseguint victòries que blinden els drets de la classe treballadora; orgull de continuar treballant per aconseguir una món més just i igualitari.

Estem davant d’un 1r de Maig singular però, encara que no puguem trobar-nos als carrers, ara més que mai seguirem amb les nostres reivindicacions. Perquè, ara més que mai, cal reprendre el sentiment de pertinença a la classe treballadora, de satisfacció pels èxits i capacitats pròpies per ser plenament conscients que la classe treballadora, unida i organitzada, ho pot tot.

Ara més que mai, orgull de classe treballadora.
Ara més que mai #ComptaAmbCNT.

1 de Mayo: Ahora más que nunca, orgullo de clase trabajadora

Este 1º de Mayo será, sin duda, una jornada de reivindicación atípica para la clase trabajadora. En el contexto de una crisis global a causa de la pandemia del COVID-19, los trabajadores y trabajadoras nos enfrentamos este año a una situación límite. No es que antes fuera bien, pero ahora se pone a prueba nuestra capacidad, no solo de resistir a la adversidad, sino de combatirla, demostrando además cuán fundamental es la actividad sindical que desarrollamos en esta sociedad.

Esta nueva crisis no ha hecho sino evidenciar quién es la primera en verse perjudicada directamente cuando las cosas se tuercen: la clase trabajadora. En especial, las trabajadoras y trabajadores en situación de precariedad, temporalidad y de extrema vulnerabilidad. Lo aparentemente contradictorio es que son estas mismas personas precisamente quienes están sacando la situación adelante, mediante su imprescindible actividad. En estos momentos, es muy necesario reconocer y valorar la labor de las y los profesionales de la Sanidad, lidiando con el virus desde la primera línea, pero también hay que hacer lo propio con el trabajo de sectores habitualmente invisibilizados, como el transporte, la agroalimentación, la limpieza, etc. Sectores estos que se han demostrado esenciales, y sin los cuales ni tan siquiera la propia actividad sanitaria sería capaz de desarrollar su labor.

Este nuevo escenario vuelve a confirmar la existencia de una estructura de clases sociales, que es la que sostiene al propio sistema económico, y constata –más aún si cabe- que sin nosotras y nosotros, sin la clase trabajadora, esta sociedad no sería capaz de avanzar. Como siempre se ha reivindicado desde la CNT, la necesidad del fortalecimiento y la defensa de los servicios públicos es una de las conclusiones que debemos extraer, con la mirada puesta en el futuro, ya que se han probado vitales para paliar los efectos de esta pandemia y para proteger a las personas más afectadas, que, como siempre, son las más humildes dentro de la clase trabajadora. Es aquí donde pueden apreciarse las consecuencias genocidas que han ocasionado las tesis neoliberales y la globalización, evidenciando una vez más ante el conjunto de la sociedad que el capitalismo es en realidad un sistema que prima los beneficios económicos antes que las vidas humanas y el propio planeta.

Junto a la desprotección absoluta en la que se ha encontrado la clase trabajadora, también ha podido comprobarse el papel de los sindicatos –mal llamados– mayoritarios. Sus cúpulas dirigentes han aceptado el conjunto de las medidas laborales y económicas aprobadas por el Gobierno sin la más mínima crítica, incluso consensuando las propuestas con la misma patronal. Una vez más, la clase trabajadora se ha visto traicionada por su incapacidad, mientras observa atónita cómo aceptan que cientos de miles de trabajadoras/es vuelvan a sus puestos de trabajo considerados no esenciales para sucumbir a los intereses de la patronal de las grandes industrias y de la construcción.

Las escasas medidas sociales y laborales adoptadas por este gobierno pretendidamente socialdemócrata se han implementado tarde y han resultado ser totalmente insuficientes. Se ha permitido que las empresas se deshagan de miles y miles de personas trabajadoras con contratos temporales durante las primeras semanas; aún no se ha implementado una Renta Básica con garantías suficientes; la desprotección absoluta de las personas migrantes; la situación de quienes trabajan como falsas/os autónomas/os; etc. Se desconoce el alcance que podría tener esta pandemia a escala mundial; no obstante, CNT siempre estará enfrente de quienes pretendan utilizar dicho pretexto para limitar los derechos fundamentales o implantar medidas injustificadas que supongan un recorte de las libertades más básicas que la clase trabajadora ha conseguido a base de lucha social durante décadas.

Este año la lucha debe seguir en las calles y en los centros de trabajo, con más argumentos si cabe, puesto que se espera una cruenta ofensiva de las élites económicas y de la patronal en el ámbito internacional, que va a intentar acometer por todos los medios una sangría de despidos y recortes de los derechos básicos que tanto han costado conquistar. Se trata de una crisis global con una clase trabajadora que, independientemente de su procedencia, siempre es la que sufre en primera instancia las consecuencias, pese a que también es el cimiento sobre el que funciona todo gracias a su fuerza de trabajo y su capacidad autoorganizativa. Hemos presenciado cómo las trabajadoras y trabajadores están siendo los elementos fundamentales que están posibilitando seguir adelante, dando todo lo posible, arriesgando hasta su propia vida para proporcionar todo lo necesario: sanidad, cuidados, higiene, alimentos, productos básicos, medicamentos, enseñanza e información. Hemos visto cómo la solidaridad y el apoyo mutuo han dejado de ser simples palabras para convertirse en hechos que facilitan la vida en muchos barrios y pueblos de todo el territorio, tejiendo redes desde la base para ayudar y conocer a nuestras vecinas y vecinos. Redes solidarias que, en algunos casos, consiguen incluso sobrepasar la capacidad del propio Estado, vista su incapacidad de abordar la situación. Se ha demostrado, una vez más, que solo el pueblo es capaz de salvar al pueblo.

Desde CNT, sentimos verdadero orgullo de ser un sindicato de clase, de seguir asesorando y ayudando a miles de personas antes y durante la emergencia del COVID-19, evitando los abusos empresariales y consiguiendo victorias que blindan los derechos de la clase trabajadora; orgullo de continuar trabajando para conseguir un mundo más justo e igualitario.

Estamos ante un 1º de Mayo singular pero, aunque no podamos encontrarnos en las calles, ahora más que nunca seguiremos con nuestras reivindicaciones. Porque, ahora más que nunca, es necesario retomar el sentimiento de pertenencia a la clase trabajadora, de satisfacción por los logros y capacidades propias para ser plenamente conscientes de que la clase trabajadora, unida y organizada, lo puede todo.

Ahora más que nunca, orgullo de clase trabajadora.
Ahora más que nunca #CuentaConCNT.

SALUT I BON VIATGE

30 DE ENERO JORNADA DE LUCHA, POR UN SALARIO MÍNIMO DIGNO, POR LA DERROGACIÓN DE LAS REFORMAS LABORALES, POR LA DEFENSA DE LAS PENSIONES

El próximo jueves 30 de enero, jornada de lucha en Barcelona, en solidaridad con la huelga de Euskal Herria y por la defensa de unas pensiones y una vida dignas; concentraciones: a las 11:00 horas paseo de Gracia con calle Aragón y a las 18:30 en Jardinets de Gracia.  Es tiempo de salir a la calle: En defensa de las pensiones y por el derecho a vivir dignamente.

El próximo 30 de enero hemos de movilizarnos, haciéndonos eco de las reivindicaciones del movimiento de pensionistas en todo el Estado, especialmente, en apoyo de la Huelga General convocada en Euskadi y Navarra.


Esta huelga, legalizada por los sindicatos de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria (ELA, LAB, ESK, CNT, Etxealde Steilas e Hiru) y convocada por sus más de 100 organizaciones, fruto de un proceso coherente, no ha merecido, sin embargo, el concurso de CCOO y UGT. Ellas verán.

Porque en los últimos 25 años observamos cómo se recortaban, cada vez más, nuestros derechos laborales, salariales y sociales gracias al voraz capitalismo que mercadea con nuestras vidas a base de eufemismos como “movilidad”, “creación de empleo”, “competitividad del mercado”, etc.

Pero nos cuesta reaccionar ante esta gran farsa. Cocinándonos a fuego lento, esta trama impide que saltemos escaldadas ante lo que es el robo de las pensiones, potenciando los Planes de Pensiones privados y/o de empresa, que no son más que otro engaño a los trabajadores y trabajadoras: un plan para engordar las barrigas del capitalismo financiero y de los sindicatos amarillos del sistema que forman parte y participan con su firma de este entramado del que obtienen grandes beneficios.

Por si no bastara la perversa maniobra de separar las pensiones de los Presupuestos Generales del estado, el Pacto de Toledo -sirviéndose de un valor social como la solidaridad para con las personas que trabajaron toda su vida- simplificó el sistema, a gusto de aquellos que persiguen la descapitalización y aniquilación del sistema. Pero es algo más que una simplificación, es algo imprescindible para que tragásemos el abandono de la responsabilidad que tiene el propio estado en garantizar los derechos de toda la población y la capacidad del mismo para solucionarlo.

Se trata de un plan parecido al que ya se ha realizado, y se pretende afianzar cada vez más, en otros sectores fundamentales para la clase obrera, y que deberían ser un derecho intocable para todas y todos, como vivienda, educación, sanidad, transportes, servicios sociales, dependencia,… y garantizados por el Estado mediante un sistema público y potente de servicios sociales. Por el contrario, lo que se está haciendo es minar la estructura social básica para luego argumentar sus pérdidas y deficiencias. Argumento que luego esgrimen para justificar la inyección de capital privado.

¿De dónde sale este mismo capital privado? Pues sale de la misma fuerza de trabajo que cada una invertimos en este complejo sistema para beneficio de unos pocos bolsillos que, hambrientos de poder, reutilizan esta productividad contra la población, aumentando sus beneficios privados e individuales.

No necesitamos planes de pensiones privados e individuales. Ya tenemos un plan de pensiones: Se llama Sistema Público de Pensiones. El único que puede garantizar una pensión vitalicia, una redistribución de la riqueza y una protección contra la especulación.

Y, además, recordemos que ni siquiera el Pacto de Toledo ha sido respetado en una de las pocas cuestiones razonables que planteaba: el ajuste de las pensiones al encarecimiento de la vida (IPC). La congelación funcional perpetrada por la reforma de 2013 supone poner a los pensionistas de ahora y de mañana en riesgo de pobreza en estos días de invierno social.

Y no podemos olvidar las deficiencias del mismo: como la enorme brecha salarial y en pensiones sufrida por quienes toda su vida padecen diferencia salarial o marginación laboral: las mujeres de las clases más desfavorecidas, pues -tras dos Huelgas Generales Feministas- sigue habiendo diferencias en pensiones, según género, ya sean contributivas, de viudedad o no contributivas.

Este sesgo en las pensiones no es una sorpresa: A día de hoy, es consecuencia de las peores condiciones laborales de mujeres, de la mayor precariedad: Copando las estadísticas de contratos a tiempo parcial, por familiares a cargo, acumulados en toda la vida laboral.

Y también pasa desapercibida en esta cocción a fuego lento, el efecto de la migración, que simplemente por el hecho de serlo, ve mermadas, cuando no eliminadas, sus posibilidades de adquirir unos mínimos derechos que garanticen su situación presente y futura. La precarización de las sin clase evade impuestos y cotizaciones a base de trabajos sin contrato, sin derechos, sin protección y sin futuro. Ser migrante, ya es sinónimo de precariedad.

Y qué decir de las reformas laborales y de pensiones de 2012 y 2011 respectivamente, poniendo nuevas trabas, exigiendo más años de cotización, retrasando la jubilación y forzando un aumento de años de cotización que chocan con un “mercado de trabajo” que dificulta el mantenimiento del puesto de trabajo por abaratamiento del despido, con salarios de miseria, obstaculizando que millones de hombres y mujeres trabajadoras puedan subsistir dignamente, y donde el fraude empresarial es el rey.

Sí, este mercado de trabajo nos identifica como productos desechables e intercambiables que pueden ser devaluados en cualquier momento a través de la degradación del contrato indefinido en otros de menor coste para el empresariado: contratos de prácticas, de formación y aprendizaje, temporales, fijos-discontinuos y de relevo, de obra y servicio, etc.

Entonces: ¿Quién será capaz de cotizar para tener derecho a una pensión íntegra? ¿Quién será capaz de ahorrar para pagar sus “espléndidos” planes privados?: Nosotras, no.

Compañeras, compañeros:

La lucha por unas pensiones dignas no es una lucha de mayores, es nuestra lucha, la lucha por la defensa y conquista de nuestros derechos de toda una clase social que produce la riqueza que disfrutan unos pocos porque ahora nos quieren arrebatar y negar cualquier derecho, incluido el modesto ingreso por el esfuerzo de toda una vida.

POR LA GARANTÍA Y LA DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES

Exigimos a las instituciones públicas garantizar pensiones públicas, dignas, justas y suficientes.

 • Garantizar el sistema público de pensiones y su financiación mediante:
 • Creación y mantenimiento de empleo estable y de calidad
 • Mejora de las cotizaciones a la Seguridad Social por parte de los empresarios
 • Equidad fiscal
 • Auditoría Social
 • Garantizar pensiones públicas dignas y suficientes:
  • Derogación de los aspectos regresivos de las reformas de pensiones de 2011 y 2013
  • Derogación de las reformas laborales
  • Revalorización automática de las pensiones en función como mínimo del IPC real, garantizada por ley
 • Pensión mínima de 1080€
 • Salario Mínimo Interprofesional de 1200€
 • Acabar con la desigualdad de género en salarios y pensiones:
  • A igual trabajo, igual salario
  • Pensión de viudedad 100% base reguladora
 • Jubilación anticipada sin penalizar
 • Derogación del copago sanitario y el medicamentazo
 • Erradicar la pobreza energética
 • Controlar mercado de vivienda
 • Participación de las personas pensionistas en las decisiones que nos afectan

SALUT Y BUEN VIAJE

1 DE MAIG COTXERES DE SANTS

Aquest primer de maig, ens trobarem en les cotxeres de Sants. Començarem a les 11.00 hores, amb parlaments i a les 13.00 hores manifestació.

1 DE MAIG: A LA FEINA I EN LA LLUITA, COMPTA AMB CNT

El primer de maig és un dia reivindicatiu de la classe obrera. I aquest any, els carrers han de tornar a omplir-se. Perquè continuem sofrint una perpètua crisi que afecta a multitud de famílies mentre el nombre de persones milionàries ha augmentat el doble en els últims anys. La patronal i els governs potencien de manera pública o soterrada una economia neoliberal que suposa quedar-se amb tots els beneficis, pagar res o el mínim d’impostos i anar privatitzant progressivament tots els nostres serveis socials. Però quan arriben les crisis, llavors volen socialitzar les seves pèrdues, perquè paguem entre totes i tots els seus excessos. I mentrestant, pretenen culpar de la crisi als treballadors i treballadores “per viure per sobre de les nostres possibilitats”. En canvi, no es culpa als bancs per enganyar i robar, o al govern per deixar que ho fessin.

I aquest any continuem patint les últimes reformes laborals. La de 2012 sumada a les dotze anteriors que s’han succeït des de 1977 i que suposadament van néixer per millorar la situació sociolaboral de treballadors i treballadores, però que han servit just per a tot el contrari. Encara no ens hem oblidat de l’última, tot i que la classe política porta anys tractant d’enganyar-nos prometent que la derogarien quan arribessin al poder. La CNT porta anys exigint la seva revocació, però no només d’aquesta reforma, ni de l’anterior, sinó de totes elles, ja que el que necessitem és una regulació laboral justa, que equilibri la balança, que reconegui els drets de la classe treballadora, regulant i controlant de forma honesta els abusos dels empresaris.

Però treballadores i treballadors van de mica en mica prenent consciència de la seva situació. Per necessitat ens anem organitzant i unint amb les persones que pateixen les mateixes privacions que nosaltres. I aquí és on entra la CNT amb exemples clars i tangibles, aconseguint convenis i acords basats en la nostra taula reivindicativa que tracten de revertir part dels efectes de les reformes laborals de les quals abans hem parlat. Exemple d’això són les victòries a Hermanos Ruiz Morantes, Urbaser, Extracciones Levante, Alumalsa, en els Serveis Informàtics o els Serveis d’Emergències de la Xunta de Galícia, Eurest o els Amarradors del port de Barcelona. A aquests se sumen altres fronts oberts avui dia, com ha estat la vaga de tres dies a Productos Florida amb un 80% de participació, la vaga a la Comercialitzadora d’Etisur, acomiadaments derogats a Capgemini, les constants victòries dels Figurants de CNT amb múltiples productores, Clece, Exeo, Wesser o Uber. Exemples als quals s’uneixen la lluita i les millores que van aconseguint el conjunt de les nostres seccions sindicals.

Amb el nostre model sindical aprenem i ens enfortim com a classe treballadora.
El nostre model sindical fa que la patronal ens respecti.
Amb el nostre model sindical es crea consciència.
Amb el nostre model sindical no deleguem les decisions de la nostra vida en terceres persones.
El nostre model sindical no confia en la classe política per a aconseguir els seus objectius.

Aquesta és la nostra estratègia: Lluita pels nostres drets en el treball, avançant en l’organització com a treballadores i lluita pels nostres drets al carrer, al costat de totes aquelles persones i col·lectius que es mobilitzen contra el capitalisme, el feixisme i l’explotació. I aquest és el nostre objectiu: Una sola classe obrera.

SALUT I BON VIATGE

ELS TAXISTES I LA CIUTAT QUE NO VOLEN

Barcelona està esdevenint poc a poc (ha estat un procés d’anys) en una ciutat diferent, acomplint els plans que es van fixar el 1992, sols anem veient el més evident, el turisme extractivista, la gentrificació (que no és en sa major part turística) i l’extensió del control social i la mercantilització de l’espai públic sota el paraigua de la smart city. Així en els pocs mesos d’aquest any podem veure:

-Els  pactes de les terrasses als barris que son la línia de front de la getrificació reforçant l’us hoteler de la via pública.

-La extensió de la videovigilància (amb l’excusa de la contaminació atmosfèrica) desenvolupant la videovigilància amb lectura de matricules de vehicles a totes les zones de baixes emissions (de fet tota Barcelona).

-L’amenaça d’implantar la T-Mobilitat un títol de transport que ens farà transparents als ulls dels seus gestors (la Caixa, Indra, l’Ajuntament de Barcelona…).

-L’esquerda entre rics i pobres cada op més gran, els “treballadors pobres” cada cop més nombrosos, els treballs de merda estenent-se en tots els àmbits.

En el model de ciutat que ens volen imposar (innovadora, del coneixement, de la cultura…) el transport és fonamental… un transport públic modern (metros automàtics, T-Mobilitat, inspeccions militaristes dins del medis de transport) i els vehicles privats reservats a una minoria… dins l’esquema de mobilitat innovadora i moderna els dissenyadors de Barcelona Smart City han trobat un os dur de rossegar… el sector de Taxi.

El taxi és un sector on encara abunden els treballadors autònoms (un 70% del sector) i on encara hi ha consciència de grup, els treballadors del taxi resisteixen als intents de “modernització”. Els treballadors del taxi no volen caure en les mans dels “innovadors digitals” com MyTaxi, Cabify o Uber i s’estan resistint amb un èxit relatiu.

Malgrat la gran campanya dels mitjans de comunicació (els “masmierda”) i les estripades de roba dels hotelers i de molts polítics municipals hores d’ara es manté vigorosa la mobilització.

Cal recolzar-los, la resistència del taxi és la resistència de Barcelona a esdevenir una smart city, una ciutat gentrificada, classista i controlada…UNA CIUTAT DOMINADA I SOTMESA!!. 

Article del colectiu: http://negreverd.blogspot.com/

UBER i els taxistes

UBER i la smartcity

SALUT I BON VIATGE

HUELGA DEL TAXI DE 48 HORAS LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO

Ante la huelga de taxis de 48 horas prevista para el miércoles 25 y jueves 26 julio, convocada por varias asociaciones del taxi, desde la sección del taxi de la CNT, apoyamos esta huelga contra el descontrol y liberalización de las VTC (vehículos de alquiler con conductor) y contra el capitalismo salvaje que representan las multinacionales como Uber y Cabify.

Desde la sección del taxi de la CNT, llevamos desde hace tiempo realizando acciones contra Cabify, como piquetes, contra información, denuncias en inspección de trabajo y una demanda mercantil por competencia desleal contra el taxi, que hemos presentado en el juzgado de Madrid, así que animamos a todos los trabajadores y trabajadoras del taxi a secundar la huelga de 48 horas, y a participar en la manifestación del miércoles 25 a las 11:00 de la mañana en Arc de Triomf. Cualquier trabajadora/o asalariada/o tiene derecho a realizar la jornada de huelga, sin que haya represalias por el ejercicio de un derecho constitucional. En caso de que se dieran represalias por ejercer el derecho de huelga, acude al sindicato y denuncia.

Queremos manifestar nuestro desacuerdo y desconfianza hacia algunas asociaciones convocantes de esta huelga, que dicen luchar contra la piratería de Uber y Cabify, y luego se sientan a negociar en la mesa técnica del taxi con la piratería de la patronal del taxi. Estamos totalmente en contra de los planteamientos de dichas asociaciones del taxi, que pretender precarizar el taxi, pactando con la patronal del taxi, con la excusa de competir con Uber y Cabify. La liberalización del taxi los fines de semana, pactado por la mesa técnica del taxi, es la consecuencia directa de la explotación de taxistas, y de un grave perjuicio para la vida familiar y social de todos los trabajadores y trabajadoras del taxi. Desde CNT pensamos que se puede luchar contra la piratería de empresas como Uber y Cabify, sin necesidad de precarizar más el taxi de Barcelona con la excusa de competir con Uber y Cabify.

SALUT Y BUEN VIAJE

1 DE MAIG; JORNADA DE LLUITA PER DEFENSAR EL TAXI

Aquest primer de maig vam sortir al carrer, per protestar davant el silenci vergonyós de l’Institut metropolità del taxi i de la seva taula tècnica del taxi, on associacions com Elite i Taxi Companys, callen i s’ajupen el cap davant les associacions empresarials del taxi, i davant un conveni col·lectiu del taxi i de VTCs de la província de Barcelona degradant, esclavista i que porta caducat més de cinc mesos.

Hem vist per premsa, ràdio, televisió i mitjans de comunicació les manifestacions, concentracions i protestes contra l’intrusisme, Uber, Cabify i contra la liberalització de les VTCs, però cap referència a l’explotació de taxistes, cap pancarta contra l’intrusisme intern del taxi , ni una paraula de condemna contra el vergonyós conveni col·lectiu del taxi, ni un gest de solidaritat cap als més de 3000 treballadors i treballadores que dia a dia pateixen el terrorisme de l’explotació i la precarietat laboral al taxi de Barcelona.

Aquest dimarts primer de maig vam sortir al carrer per denunciar l’app “myTaxi” una aplicació propietària de la multinacional “Daimlier” que comprèn cargo2, Mercedes Benz, Moovel i que intenta desestabilitzar i controlar el sector del taxi, mitjançant la competència deslleial del dumping . Una llarga campanya de denúncies i de protestes contra myTaxi, que ha portat a terme la secció del taxi de la CNT i el col·lectiu “mytaxinorespeta”, i que aquest proper dimecres 9 de maig, al jutjat mercantil 3 de Barcelona tindrà lloc el judici contra myTaxi per competència deslleial, per la demanda presentada per la CNT. Animem a tots els taxistes a concentrar aquest dimecres 9 de maig, a les 9:00 a la porta dels jutjats per protestes contra l’imperi myTaxi.

SALUT I BON VIATGE

EL 1 DE MAYO SALIMOS A LA CALLE PARA DEFENDER EL TAXI

Este primero de mayo salimos a la calle, para protestar ante el silencio vergonzoso del Instituto metropolitano del taxi y de su mesa técnica del taxi, donde asociaciones como Elite y Taxi companys, callan y agachan la cabeza ante las asociaciones empresariales del taxi, y ante un convenio colectivo del taxi y de VTCs de la provincia de Barcelona degradante, esclavista y que lleva caducado más de cinco meses. Hemos visto por prensa, radio, televisión y medios de comunicación las manifestaciones, concentraciones y protestas contra el intrusismo, Uber, Cabify y contra la liberalización de las VTCs, pero ninguna referencia a la explotación de taxistas, ninguna pancarta contra el intrusismo interno del taxi, ni una palabra de condena contra el vergonzoso convenio colectivo del taxi, ni un gesto de solidaridad hacia los mas de 3000 trabajadores y trabajadoras que día a día sufren el terrorismo de la explotación y la precariedad laboral en el taxi de Barcelona.

Este martes primero de mayo salimos a la calle para denunciar la app “Mytaxi” una aplicación propietaria de la multinacional “Daimlier” que comprende cargo2, Mercedes Benz, Moovel y que intenta desestabilizar y controlar el sector del taxi, mediante la competencia desleal del dumping. Una larga campaña de denuncias y de protestas contra Mytaxi, que ha llevado a cabo la sección del taxi de la CNT y el colectivo “mytaxinorespeta”, y que este próximo miércoles 9 de mayo, en el juzgado mercantil 3 de Barcelona tendrá lugar el juicio contra mytaxi por competencia desleal, por la demanda presentada por la CNT. Animamos a todos los taxistas a concentrarse este miércoles 9 de mayo, a las 9:00 en la puerta de los juzgados para protestas contra el imperio Mytaxi.

El martes 1 de mayo salimos a la calle para protestar contra Uber y Cabify, empresas de VTCs que hacen competencia desleal al taxi. Con Cabify y Uber, una VTC esta las 24 horas en la calle, utilizando conductores contratados por ETT (empresa de trabajo temporal) estos conductores realizan jornadas de 12 horas por un sueldo de 1000 e al mes. El objetivo de empresas como Cabify o Uber (donde realmente se esconden empresas VTCs) es la sustitución del taxi como transporte público, por un transporte privado controlado por aplicaciones de teléfono al servicio de empresas privadas de transporte. Con empresas como Cabify se crea trabajo precario, con conductores contratados por empresas de trabajo temporal. Desde la CNT defendemos el taxi como un transporte público seguro, regulado y socialmente justo para los trabajadores/ras del taxi y para los usuari@s. Nos oponemos a empresas como UBER y Cabify que representan la destrucción del transporte público, hacia un transporte privado inseguro, competitivo y con conductores esclavizados. Desde CNT hemos preparado una demanda contra Cabify por explotación y por competencia desleal contra el taxi, que presentaremos en los juzgados próximos días.

Este 1 de Mayo salimos a la calle a defender el taxi, parque de las tres chimeneas (paralelo) a las 10:30 h, lucha por ti con nosotros!!

SALUT Y BUEN VIAJE

LA RIDÍCULA SUBIDA DE LAS PENSIONES

¿Por qué se ha subido sólo el 0,25 %?

La subida del 0,25 % de la pensión es fruto de la reforma que el gobierno hizo en el modo de calcular las subidas anuales de las mismas. Anteriormente, este aumento dependía del alza de precios prevista para el año siguiente. Luego, una vez conocida la inflación real que se había producido, se ajustaba una paga en el mes de noviembre, para que no hubiera pérdida de poder adquisitivo en las pensiones.

Con la última reforma, se estableció una complicada fórmula, que fija un máximo y un mínimo anuales. Como mínimo, las pensiones se revalorizan nominalmente un 0,25 %, independientemente de la inflación, y cómo máximo, un 0,5 % por encima de lo que haya subido el IPC.

¿De qué factores depende la subida?

 • De los ingresos que tenga el sistema de la Seguridad Social: fundamentalmente, las cotizaciones de trabajadores, trabajadoras y empresas. A más ingresos, mayor subida de las pensiones. Con menos ingresos, la subida de las pensiones es menor.
 • Del número de pensiones que se paguen: a mayor número de pensionistas, menor subida de las pensiones.
 • De la cuantía de las nuevas pensiones: si las pensiones nuevas, que se empiezan a pagar a las personas que se jubilan, son más altas que las que se dejan de pagar por fallecimientos, la revalorización será menor.
 • Del déficit de la Seguridad Social: si la Seguridad Social tiene más gastos que ingresos, la subida anual sea menor.
 • Del factor de sostenibilidad: esto quiere decir que, si la esperanza de vida de la población aumenta, la pensión inicial con la que se comienzan a hacer los cálculos se verá reducida.

Las claves del asunto

 • Todo parte de suponer que las pensiones tienen que depender del equilibrio de una supuesta caja, que tendría la Seguridad Social, separada de la caja común de las cuentas del Estado. En otras partidas de gastos estatales no se aplica el mismo criterio. No se calculan los ingresos con los que cuentan, los gastos que originan ni se toman decisiones en función del saldo de esa cuenta.
 • Si la caja de la Seguridad Social tiene déficit, no es obligatorio actuar sobre los gastos, que es donde han incidido las sucesivas reformas que hemos sufrido, desde la década de los 80 del siglo pasado. Se podría actuar también sobre los ingresos de esa caja. Si el Estado dispone de recursos para grandes operaciones de rescate, como la de la banca o las autopistas, para eliminar los impuestos de patrimonio o sucesiones, para pagar subvenciones agrícolas a terratenientes, para abonar los intereses de la deuda pública, que ha aumentado en los años de la crisis financiera, o para permitir las tributación nula en paraísos fiscales, tolerados por los Estados, ¿por qué no habría de tener recursos para sanear definitiva y permanentemente las cuentas de la Seguridad Social?
 • Las pensiones se dotan, o no, de recursos dependiendo de la voluntad política de quienes toman las decisiones. El criterio de mantener un sistema público de pensiones saneado no depende de cálculos técnicos y aritméticos sino de la voluntad política, del orden de prioridad que se le quiera dar a ese derecho.
 • Exactamente lo mismo ocurre con el resto de derechos sociales: la sanidad pública universal, la educación pública de calidad o la asistencia en las situaciones de dependencia, por poner solo tres ejemplos. Si esos derechos se anteponen a otros gastos, habrá recursos. Si, por el contrario, se dejan para el final en el orden de prioridad de los gastos del Estado, habrá recortes y disminución de esos servicios públicos.
 • Y a cada recorte de un servicio universal le corresponde el florecimiento de un negocio privado. Frente al recorte de la pensión, está el refuerzo de los Fondos de Pensiones de las entidades financieras. Frente al recorte en la sanidad, está el alza en el negocio de la medicina privada. Frente al recorte en la ley de dependencia, está la privatización de los servicios de atención a las personas dependientes, con la correspondiente pérdida de calidad del servicio y la exclusión del mismo de miles y miles de personas.
 • Teniendo en cuenta las altas tasas de paro existentes y la precariedad en el empleo, los salarios y las cotizaciones sociales disminuyen necesariamente. A eso se le añade la tardía incorporación al mundo laboral de millones de personas. La conclusión es sencilla: el actual sistema de la Seguridad Social va a excluir en el futuro a muchísimas personas del cobro de una pensión digna.
 • Por tanto, lo que se persigue es pagar menos, crear miedo a la clase social que puede permitirse alguna tasa de ahorro, para que se haga un plan de pensiones, e ir convirtiendo paulatinamente el sistema público, colectivo, y solidario de la Seguridad Social en un sistema residual, mientras se instaura progresivamente otro privado, individual e insolidario.
 • De este modo, una importante parte del ahorro colectivo, que podría estar administrado a través de la Seguridad Social con criterios cada vez más redistributivos y solidarios, va a quedar en manos de las entidades financieras, a través de la administración de los planes privados de pensiones.
 • Todo depende de quién influye en la elaboración de las leyes y en la creación de opinión. Si lo siguen haciendo las entidades financieras, las pensiones se empobrecerán cada vez más. Si influyen las empresas de medicina privada, la sanidad pública seguirá deteriorándose. Y así con todos los derechos sociales.

O la sociedad, desde abajo, le pone las cartas boca arriba a todos los poderosos, que viven en otro mundo, o estos seguirán haciendo de su capa un sayo.

Secretariado Permanente del Comité Confederal

SALUT Y BUEN VIAJE

TAXISTA EL 8 DE MARZO APOYA LA HUELGA GENERAL DE 24 HORAS

8 de marzo Huelga General Feminista de 24 horas para hombres y mujeres. Manifestación a las 18:30 en Paseo de Gracia con Diagonal.

El 8 de marzo, CNT convoca una huelga general feminista en todo el estado español, llamando a todos los trabajadores y trabajadoras a secundar la huelga de 24 horas. En el taxi de Barcelona sobran los motivos para hacer huelga el 8 de marzo. Tenemos 780 razones para hacer huelga el 8 de marzo, 780 compañeras que cada día se ponen al volante para dar un servicio de taxi y que soportan todo tipo de comentarios machistas, como este “mujer al volante, peligro constante “o simplemente son rechazadas por ser mujer taxista.

Mujeres taxistas que soportan jornadas de 12, 13, 14… horas cada día, consecuencia de un convenio colectivo del taxi de la provincia de Barcelona, que lleva caducado 3 meses. Un convenio colectivo esclavista e ilegal, donde no se contempla ningún tipo de ayuda por maternidad, ni plan de seguridad hacia las mujeres taxistas en caso de acoso o agresiones. Un convenio vergonzoso, degradante firmado por UGT y CCOO , donde las trabajadoras del taxi no tienen horas extras, ni plus de nocturnidad, ni días festivos, y donde se les recorta la paga de verano y de navidad a 350 e. Bajo la amenaza constante del despido por no alcanzar la recaudación, las trabajadoras del taxi de Barcelona ni siquiera tienen servicios para mujeres taxistas, teniendo que ir al bar o a la gasolinera. Un convenio del taxi de Barcelona que está por debajo del estatuto de los trabajadores, firmado por la Asociación empresarial del taxi. Asociación empresarial que participa activamente en la violencia estructural de género, y que se sienta a negociar en la mesa técnica del taxi con sus socios Taxi Companys y la asociación profesional Elite. Es el instituto metropolitano del Taxi, y la mesa técnica del Taxi cómplices y responsables de la explotación, la precariedad laboral y el intrusismo interno del taxi de Barcelona.

Que nadie se confunda con esta huelga general feminista, es una huelga para hombres y mujeres de 24 horas. CNT ha legalizado y formalizado la convocatoria de huelga general de 24 horas para toda la jornada del día 8 de marzo, es decir, desde las 00:00 h de la madrugada hasta las 24:00 h de la noche. De esta forma se adhiere y da cobertura legal a la jornada de paro promovida por el Movimiento Feminista. De este modo la huelga ha sido registrada el 22 de febrero en ámbito estatal y autonómico.

CNT está siendo citada por las administraciones locales y autonómicas a las negociaciones de los servicios mínimos, y estamos asistiendo para negar todo servicio mínimo que trascienda los servicios básicos y fundamentales para la población durante la jornada de huelga.

Lo anterior implica que independientemente de tu afiliación o no al sindicato, así como de la composición del comité de tu empresa, la convocatoria te cubre para que puedas participar en la huelga de 24 horas, es decir, cualquier trabajadora/o asalariada/o tiene derecho a realizar la jornada de huelga, sin que haya represalias por el ejercicio de un derecho constitucional. En caso de que se dieran, acude al sindicato y denuncia.

Tampoco os dejéis engañar por los sindicatos UGT y CCOO, que solo están dispuestos a parar dos horas, los mismos sindicatos que firmaron el vergonzoso convenio del taxi de Barcelona. Es esto lo que vale la lucha contra la desigualdad de género? Es esto lo que vale la dignidad de las mujeres taxistas? 2 horas de paro? lamentamos profundamente la labor de manipulación que tanto CCOO como UGT están realizando en numerosos centros de trabajo, dando a entender que sólo es legal su convocatoria de paros de dos horas. Llamamos a todas las trabajadoras y trabajadores a que combatan estas mentiras que socavan el éxito de la huelga feminista y difundan en la medida de sus posibilidades la legalidad de la convocatoria de huelga general de 24 horas legalizada por CNT y otras centrales sindicales.

Las empresas y organizaciones patronales que están negando la convocatoria de huelga general de 24 h incurren en un delito grave por vulneración de derechos fundamentales. Si esto sucede, recuerda tomar medidas legales y defender tu derecho y el de tus compañeros/as, acude al sindicato y denúncialo.

Taxista el 8 de marzo no salgas a trabajar, por las 780 mujeres taxistas del taxi de Barcelona, por las mujeres taxistas que son explotadas, rechazadas, discriminadas y por todas las mujeres taxistas que día a día se juegan la vida al volante. Porque nos sobran los motivos, el día 8 HUELGA GENERAL FEMINISTA!!

SALUT Y BUEN VIAJE