Arxiu de la categoria: Licencias

EL SINDIC DE GREUGES RECONEIX EL DRET A LA JUBILACIÓ ACTIVA PER Al TAXISTA AUTÒNOM RECLAMAT PER LA CNT


A les reclamacions presentades per la CNT, reclamant la jubilació activa per al taxista autònom al IMET, el Sindic de Greuges respon a la reclamació de la CNT, reconeixent la jubilació activa per al taxista autònom, instant al IMET a canviar el regiment jurídic del reglament del taxi, per adaptar-ho a la nova modalitat de pension de jubilació de la seguretat social.

El IMET nega el dret a la jubilació activa per al taxista autònom, obligant-ho a transferir la llicència a l’hora de la jubilació, i no contemplant la nova modalitat de jubilació activa de la seguretat social. El sindic sol·licita al IMET, la possibilitat d’adaptar el reglament del taxi, a la nova modalitat de pensió de jubilació i envelliment actiu previst en l’articulo 214 del reial decret llei 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text de la llei general de la seguretat social.

Segons el IMET “el sector del taxi està contingentat” i la requerida adaptació tindria conseqüències restrictives, atenent que “mes del 80% de la renovació del sector va motivada per la jubilació dels titulars de llicència” i, és per aquest motiu que no es creu convenient aquesta adaptació.

El Sindic de Greuges, una vegada estudiada la normativa vigent, entenen que no es desprèn
cap irregularitat, indicant que actualment es pot gaudir de la pensió de jubilació compatibilitzant-la amb el treball, ja sigui per compte propi o aliena a temps parcial o complet, tenint la consideració de pensionista amb caràcter general, però amb la corresponent reducció de la quantitat de la pensió (50%) i que una vegada finalitzada la relació laboral per compte aliena, o produït el cesament en l’activitat per compte propi, es restablirà la percepció integra de la pensió de jubilació, entenent que tindrà més sentit que es permeti seguir sent titular de la llicència de taxi fins que es restableixi la percepció integra de la pensió de jubilació.

Altrament, la conclusió del IMET, que l’adaptació del reglament que regula les llicències del taxi a la normativa de la seguretat social, tindria conseqüències restrictives (atenent que més del 80% de la renovació en el sector va motivada per la jubilació dels titulars de llicència), entenem que és una consideració que es pot objectar, tenint un caràcter més lucratiu i econòmic que no pas  social i protector de les persones taxistes, ja que podria malmetre els drets de les persones que treballin per compte pròpi que, podrien seguir treballant en el sector del taxi, indistintament de la seva edat, però per compte aliena o, sol·licitant una nova llicència, en cas de treballar per compte propi.

Certament mentre no es jubilin, podrien seguir treballant amb la llicència que disposa el titular, fins que les capacitats laborals ho permetin, ja que ningú esta obligat a jubilar-se al món laboral. En cas contrari, si el taxista es jubila en la modalitat que sigui, ha de traspassar la llicència, a pesar que es podria seguir treballant en el sector del taxi, però solament per compte aliena, per la qual cosa s’en atendre que la renovació del sector no es produiria en les persones sinó en les llicències, entenem que s’entreveu un afany de lucre del IMET, mes que no pas el benefici a les persones professionals del taxi.

El sindic de Greuges ha sugerrit a l´IMET, que s´estudii la posibilitat d´adaptar el regim jurídic que regula el reglament del taxi a la nova modalitat de jubilació i envelliment actiu, permetent aixi de continuar amb la llicència de taxi fins que es percebi íntegrament la pensió de jubilació, en quin cas si que seria adequat i correcte establir-ho com a causa de transmissió obligatòria de la llicència.

SALUT I BON VIATGE

Share

SEIS DÍAS DE HUELGA DEL TAXI DE BARCELONA

Poca gente pensaba que el taxi de Barcelona se pondría de huelga indefinida, arrastrando a la huelga a los taxis de Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga…y menos en el comienzo de las vacaciones de agosto, pues ya llevamos 6 días para sorpresa de muchos. La huelga de 48 horas que empezó el miércoles 25 y jueves 26 julio, se convirtió el viernes de forma espontánea en una huelga indefinida. El detonante de esta huelga indefinida fue la suspensión del reglamento del AMB, parta limitar el numero de VTC (vehículos de alquiler con conductor) por el tribunal supremo.

Una huelga que ha explotado ahora en plenas vacaciones de agosto, con un problema que lleva tiempo arrastrando el taxi, y que han provocado Uber y Cabify al alterar el funcionamiento de las VTCs. Todo comienza cuando los vehículos privados VTC, que tienen una función y un reglamento diferente del taxi, son alterados por multinacionales como Uber y Cabify, convirtiendo una VTC en un taxi. La única manera que estas multinacionales, pudieran operar, es con las VTC, ya que la ley del transporte terrestre solo permite el transporte de viajeros a los taxis y las VTC.

Fue el Partido Popular quien cambio la normativa estatal, con varias modificaciones de la ROTT (reglamentación de ordenación del transporte terrestre) para adecuar las nuevas tecnologías de Uber y Cabify a las VTCs, como por ejemplo la obligación de volver a su base después de cada servicio, quedaba eliminada, con lo cual las VTC podian estar 24 horas en la calle. Otro de los cambios importantes fue eliminar la norma una VTC por cada trenta Taxis, de esta forma un gran numero de licencias VTC fueron solicitadas por 36 euros cada una, para luego especular con ellas y sacarlas al mercado por 50.000 euros.

Con este aumento de licencias VTC, modificadas para estar en la calle 24 horas, y controladas por multinacionales como Uber y Cabify, el sector del taxi se ve seriamente amenazado. El sistema de explotación de los conductores VTC, son de 12 horas diarias día y noche por 1000 euros, utilizando empresas de trabajo temporal, para engañar con falsas promesas de trabajo a los conductores. Sin ningún tipo de regulación, los precios de estas VTC controladas por UBer y Cabify pueden bajar o subir precios según les interese.
Detrás de este aumento y modificación de VTCs, hay claramente un plan para poco a poco eliminar el taxi como transporte publico, y sustituirlo por vehículos privados controlados por multinacionales sin escrúpulos a la hora de explotar y esclavizar a los conductores para sacar beneficios.

POR TODO ESTO APOYA LA HUELGA DEL TAXI, POR LA DEFENSA DEL TRANSPORTE PÚBLICO.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

CARTA A LA CUP PER EVITAR L’ADJUDICACIÓ DE 3000 LLICENCIES VTC A CATALUNYA.

Benvolguts companys de les CUP, ens dirigim a vosaltres des de la secció de ram del taxi de la CNT de Barcelona, per alertar-los d’un greu problema que amenaça el futur de més de 14000 famílies que avui viuen del taxi al àrea metropolitana de Barcelona.
Aquesta amenaça és l’adjudicació mitjançant sentència judicial, de més de 3.000 llicències VTC (vehicles de lloguer amb conductor).

S’han donat casos d’adquirir una llicència per 40 euros i vendre-la per 60.000 en poc temps. De les 3.000 sol·licituds, 800 vénen de la mateixa empresa de VTC, de Cabify, una empresa multinacional que té la seva base fiscal a Delawere a on tributa els seus impostos.

Els tribunals estan concedint aquelles llicències que es van demanar des de 2009, quan va entrar en vigor la llei Òmnibus, que va eliminar la ràtio 01:30 que datava de 1987 (1 VTC cada 30 taxis). Tot i que ara l’Administració no concedeixi noves llicències, està sent obligada a concedir les que es van demanar durant els últims anys.

Ara mateix estan concedides a Barcelona unes 10.500 llicències d’autotaxi, per la qual cosa no hauria d’haver-hi més de 350 VTC a la ciutat. A Catalunya hi havia 500 llicències d’VTC atorgades a la fi de 2016.

Si aquestes 3000 llicències de VTC arriben a entrar en funcionament a Catalunya, significarà un cop molt dur al sector del taxi de Catalunya, i una pèrdua considerable de recaptació per a treballadors assalariats i autònoms que ja estan fent extenuants jornades de 12 h diàries, perquè entenem que la demanda està totalment coberta pel servei de transport públic de taxi i les VTC actuals.

Els instem a evitar la gran maniobra fraudulenta orquestrada per l’Estat Espanyol i la Generalitat de Catalunya, que suposa l’adjudicació d’aquestes 3000 llicències VTC, així mateix els demanem que demanin explicacions al Parlament de Catalunya i al Departament de Transports de la Generalitat, especialment al senyor Pere Padrosa, de per què s’atorguem aquestes 3000 llicències, pasan el límit d’aquesta proporció 1 VTC per cada 30 TAXIS, quan tots sabem que aquestes llicències acabaran revenudes a empreses com Cabify, que fan competència deslleial al taxi, amb contractes irrisoris i paguen sous de república bananera.

SALUT I BON VIATGE

Share

CABIFY USA UNA RED DE EMPRESAS PARA MOVER LAS LICENCIAS

CON SEDE EN DELAWARE, DISPONE YA DE UN CRÉDITO FISCAL DE UN MILLÓN

De creer la documentación y los números que ha registrado Cabify, el negocio no sería exactamente alquilar taxis, sino la especulación con las licencias VTC. Los costes globales aumentan al mismo ritmo que los ingresos, generando pérdidas y, en consecuencia, créditos fiscales favorables. Pero no todo es como parece.

Cabify no paga impuestos, más que nada porque declara pérdidas, y no pagará cuando tenga beneficios porque en 2014 y 2015 ha acumulado un supuesto crédito fiscal favorable de un millón de euros. Alguna subsidiaria sí declara impuestos, pero Cabify no hace públicos los datos de su matriz ubicada en el estado norteamericano de Delaware –que tampoco publica registros al ser una sociedad unipersonal-, por lo que no es posible saber si los gastos operativos se desplazan a la matriz. Tampoco la empresa ha informado de sus costes.

La extensión de la red empresarial

Lo que se suponía que era una estructura corporativa sencilla, una matriz en Delaware y una subsidiaria en España, se ha ido complicando. Lo que se deduce de la creciente complejidad de la red empresarial es un intento de Cabify de intervenir en el especulativo mercado de licencias VTC: el que existe y el que se creará si los tribunales, siguiendo su criterio actual, ponen en circulación cerca de diez mil licencias más.

Como se observa, lo que era la matriz doméstica, ha generado dos nuevas compañías. Una opera en Brasil y otra, MaxiMobility Transporte de Viajeros, que tiene dos funciones evidentes: una, gestionar parte del servicio y otra la de reunir una serie de compañías, en el seno de la estructura se han ido creando, con el objetivo obvio de intervenir en el mercado de licencias.

La proliferación de compañías

Desde septiembre de 2015, personas vinculadas a la estructura de la entidad han creado un número creciente de compañías, aparentemente distintas a Cabify y sus gestores. El responsable del departamento de finanzas, Juan Ignacio García Braschi, y otro colaborador de la firma, Marc Sarnito (fundador de Cab Car), crearon un sin número de sociedades personales de las que eran administradores únicos o solidarios, según el caso. Entidades domiciliadas en la misma sede que Cabify.

Juan Ignacio Garcia Braschi figura en el registro del Boletín Oficial del Registro Mercantil relacionado, ni más ni menos, con 32 empresas. Marc Sarnito con otras 32. Un proceso que se inició en 2015.

El cambio de estrategia –desarrollado en 2016 y los meses transcurridos desde 2017– es que, según documentación presentada por la propia Cabify y el Registro Mercantil, se han producido tres cambios fundamentales: Maxi Mobility Transporte esta comprando las sociedades, a las que está cambiando el domicilio (para que no aparezcan en la misma sede del conglomerado) y está nombrando otros administradores. Estos pueden ser personas vinculadas a la gestión de grupos de taxis, que aparecen como administradores únicos o solidarios de las nuevas filiales, aunque este extremo no está confirmado por la entidad.

Las filiales suelen tener la apelación FIESTA ONMIBUS SL y nombres en general de origen turco. Hay 3 sociedades distintas con la expresión BIR; 2 Sociedades con la expresión DOKUZ, una con ALTI; 3 con SEKIZ; dos con ON y 3 YIRMI, entre las que se han convertido en SL, subsidiarias de la matriz. Perviven buena parte de las creadas por Garcia Braschi y Sarnito (64 firmas).

Estas sociedades serán utilizadas tanto para la compraventa de licencias como para la gestión de los servicios de Cabify, al margen de las matrices.

En Madrid se venden sociedades limitadas con licencia por encima de los 70.000 euros. Más allá de los 60.000 euros en el caso de Barcelona. Estos precios altamente especulativos, teniendo en cuenta que las licencias se adquirieron a costes administrativos, están provocando una devaluación de las licencias de taxi, que tienden a equipararse a los mismos precios.

Los ingresos de Cabify

Otra de las funcionalidades del alto numero de subsidiarias es establecer mecanismos de gastos que liberen a la empresa de beneficios. En el caso de las nuevas subsidiarias, las comisiones que pagan los conductores de Cabify, destinadas a sociedades de bajos resultados, no generarían las mismas obligaciones tributarias que centralizados en la misma entidad.

Cabify opera en España bajo la denominación Maxi Mobility Spain SLU. Ha declarado en 2015, 5,5 millones de euros en Ingresos y unos resultados  negativos de 1,7 millones. Cabify, por tanto, no paga impuestos porque declara pérdidas.

Mientras en el último ejercicio que declaró, los ingresos se multiplicaron por dos veces y media, los costes operacionales, ajenos al empleo, lo hicieron menos de 2,4 veces. Estas pérdidas han generado un crédito a favor de la empresa con Hacienda por encima de los 450.000 euros en 2015.

Mientras la matriz española declaraba pérdidas, la subsidiaria Maxi Mobility Transporte de Viajeros –titular además de las entidades “turcas”– declaraba resultados positivos de 169.344 euros, con unos ingresos operacionales por encima de los 2,2 millones.

Dicho de otro modo, con la mitad de los ingresos del grupo se pagan 52.000 euros de impuestos. La matriz, sin embargo, se anota una deuda fiscal a su favor superior a los 450.000. Que la matriz obtenga resultados negativos de este nivel no se entiende si no está remunerando factores al margen de los servicios de taxi (pagos a la matriz, dividendos no declarados,remuneraciones a inversores, salarios de administradores…). En todo caso si la subsidiaria declara los ingresos de las operaciones de taxi, no queda claro qué ingresos, por ventas, en 2015 declaró la matriz hispana de Cabify. Una posibilidad sería la venta de licencias.

Estrella Digital se ha dirigido a Cabify, para pedir su opinión sobre los asuntos que se relatan en la información. La respuesta es la siguiente: “Cabify no va a poder dar respuesta a las preguntas, ya que es un tema muy técnico”./Estrella Digital

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

CREACIÓN DE LA NUEVA SECCIÓN SINDICAL DE ASALARIADOS DEL TAXI CNT CÁDIZ

Los trabajadores/as asalariados/as del Taxi reunidos/as en asamblea hemos decidido constituir la Sección Sindical de CNT-AIT Cádiz . El sector del Taxi en nuestra ciudad cuenta con 224 licencias y unos 70 trabajadotes/as asalariados.

La Sección Sindical nace con la intención clara de dignificar las condiciones de trabajo , que se han ido deteriorando año tras año, hasta llegar a la situación actual donde no se tiene en cuenta nuestra voz, en asuntos que afectan a nuestras condiciones laborales

Del mismo modo, queremos se tengan en consideración nuestras opinión en la Mesa Municipal del Taxi , ya que representamos una parte importante del sector en nuestra ciudad .

La CNT es el único sindicato sin liberados/as y sin subvenciones, por lo que pensamos que es la mejor manera de defender nuestra horizontalidad e independència.

Contacto:

Secc. Sindical Asalariados del Taxi : Fernando : 692 591327 cntasalariadostaxicadiz@gmail.com

http://cntsovcadiz.blogspot.com.es/2017/05/creacion-de-la-nueva-seccion-sindical.HTML

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

EL CONGRES DELS MÒBILS, UBER, CABIFY I LA RAPINYA DE LES CORPORACIONS DE LA “ECONOMIA DE LA SERVITUD”

12367074_10208313353014468_1401092710_nJa fa algunes setmanes que es va clausurar el Mobile WorldCongress (MWC) i encara no hem acabat de pair tota la parafernalia tecnològica que ens va oferir: realitat virtual (hi ha una altra realitat que no sigui la realitat real?), la realitat augmentada (realitat amb publicitat), 5G (la banda més ampla i més ràpida), gadgets de tota mena, alguns d’ells “retro” com les resurreccions de models de telèfon que creiem putrefactes de Blackberry i Nokia, la presentació de Aura, la empresa de Telefònica que comerciarà amb les nostres dades…

Tot plegat un gran espectacle per els babaus (periodistes inclosos) que mirem des de la barrera, i cortina de fum per amagar els negocis i els pactes de les corporacions de les comunicacions i de les TIC fan darrera dels decorats.

Però al voltant del MWC, d’una manera paral·lela hi han més activitats, d’organismes públics i privats.

Un exemple seria la presentació, amb bombo i platerets, de la T-Mobilitat, títol de transport amb la que ens amenacen des de fa molts anys però que no s’acaba de concretar. Aquest cop, els representants de TMB, la Generalitat i la AMB, osia els sicaris de la Caixa i d’INDRA (Concessionaris de la T-Mobilitat) han posat data, el 2018 (de tota manera l’incompliment de la data és ja una tradició)… Per cert, desenvolupar aquesta targeta era una de les condicions del contracte del MWC que de moment no s’han acomplert.

16681956_290660721350326_2104279615543270955_nAl voltant del MWC també han intervingut diverses empreses de la “economia de la servitud” (anomenada també “economia col·laborativa”), especialment AIRBNB que manté un contenciós amb l’ajuntament de Barcelona i que vol fer valdre la seva “contribució” a l’èxit del MWC i…. naturalment UBER. També moltes d’altres més petites o que en forma de star-up volen participar en la rapinya.

UBER (segurament la empresa multinacional del transport amb menys costos) va aprofitar el congres per fer una crida al “diàleg” i a la negociació des de la posició de força que els dona el degotall de sentències favorables del Tribunal Suprem sobre les llicències VTC (vehicles amb conductor), els pronunciaments de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència i els posicionament ambigu, però favorable, de la Generalitat de Catalunya. La seva posició es podria resumir en demanar que a Barcelona hi hagin entre 3.000 i 5.000 llicències de VTC (el seu mercat laboral) en lloc de les poques centenes actuals (unes 300).

17353474_300386263711105_8780520413395405779_nTambé ha aprofitat el MWCla gran competidora d’UBER, CABIFY que va ser més llesta davant la intervenció judicial i va fitxar a la majoria dels propietaris de llicències VTC (Que no és el mateix que conductors), que a més de mobilitzar 80 vehicles extra (d’on ha tret 80 noves llicències??) ha presentat la seva aliança amb Samsung, amb prestacions 4G de connectivitat i servei de reconeixement de veu i traducció.

Aquests darrers dies, arrel de la vaga del taxi, la situació s’ha enrarit. La premsa i d’altres mitjans mantenen, com és habitual, una línia favorable als interessos de les empreses de la “economia de la servitud”…La “economia de la servitud” te “bona premsa” a la premsa.

Ens sembla interessant fer un repàs a les seves suposades virtuts:

Qui s’oposa a la economia de la servitud (col·laborativa) és un conservador, un populista, un filofeixista…si algú és tant estúpid com per pensar que les relacions econòmiques de la economia “col·laborativa”, son lliures i “democràtiques” difícilment se’l podrà fer entendre el marc d’explotació que utilitzen les multinacionals d’aquest negoci (falsos autònoms, fer recaure els costos de funcionament sobre el treballador, incloses “millores” publicitàries i regals als usuaris). Realment algú por creure que empreses que valen milers de milions i mouen milers de vehicles (68.000 milions i 300.000 vehicles, l’any 2015, en el cas de UBER, als que s’hauria d’afegir els de Didi, Lift, Cabyfi…) estan lluitant contra un monopoli de taxistes?

Les empreses de la economia de la servitud son disruptives tecnològicament. No hi ha cap “disrupció” tecnològica en l’ús d’APP’s, de la geolocalització o en la oferta de serveis via internet. La disrupció realment és social, i consisteix en explotació, mitjançant l’ús abusiu del treball “falsament autònom”, de la valoració exagerada dels serveis de la plataforma i de “l’avaluació” del servei per part dels usuaris com eina de “neteja” per tallar relacions (acomiadar) als treballadors. En resum explotació intensa i precarietat.

Les empreses de la economia de la servitud creen ocupació i llocs de treball. Això també és fals, el que realment fan és traspassar treballadors de sectors en dificultats regulats a treballs en precari desregulats. Aquestes empreses es centren en sectors on els “treballadors objectiu” són més dèbils, el conductors i els treballadors de la neteja per hores en els casos més rellevants, hi ha un treball efectuat a Paris on s’estudia la procedència dels conductors força interessant (TAXI “COL·LABORATIU” A PARIS ).

cabbies_protest1811aLes empreses de la economia de la servitud creen riquesa. Poques d’aquestes empreses estan donant, de moment beneficis, UBER el 2016 va perdre 2.200 milions de $, i des de la seva creació el 2009 n’ha perdut 5.000. Amazon, que val 365.000$ va tenir pèrdues fins 2015, i el 2016 ha guanyat 2,371 milions, 0,006$ de benefici per cada un de valor de la empresa (per comparar Mercadona val 10.900 milons i ha guanyat, el 2016, 611 milions, 0,056 de benefici per cada un de valor, 10 vegades més que Amazon!!).

Les empreses de la economia de la servitud son modernes, fomenten la competitivitat i el lliure mercat. Les pèrdues que senyalàvem en l’apartat anterior sols s’expliquen com pràctiques de rebaixes de preus per aconseguir capturar usuaris i expulsar altres competidors del mercat. Això és el que ha estat fent, és sols un exemple, Mytaxi empresa subsidiària de Daimler (i que recentment s’ha jalat Hailo), rebaixant els preus del taxi allà on opera fins per sota el 50% del cost, el mateix que fan altres com UBER i Cabfy, però també les de la neteja Clyntu, Wayook, Helplink…aquesta pràctica de rebentar preus, descomptes i despeses de publicitat, va portar a la ruïna a la multinacional Home Joy (que es fotin!).

1 firaNo és res nou, és la vella cobdícia capitalista reciclada a cop de tecnologia, les TIC no ens portaran més llibertat ni més felicitat, igual que tampoc la van aportar les calderes de vapor el segle XIX, sols aportarà més explotació i més beneficis per els de sempre.

A més hem de pensar que a cada porc arriba el seu Sant Martí, i que, per tant,un UBER ens espera a la cantonada a cada un de nosaltres, fins i tot a aquells que creuen que formen part del sistema (analistes financers, treballadors bancaris, professors…), el que ara passa als taxistes i als treballadors de la neteja en un futur més o menys llarg passarà a tots els sectors.

FONT: http://negreverd.blogspot.com.es/

SALUT I BON VIATGE

Share

LOS CONDUCTORES DE CABIFY TRABAJAN POR ETT EN TURNOS DE 12 HORAS

cabifyLa “APP” Cabify que opera en el estado español, en ciudades como Barcelona y Madrid, es una aplicación para teléfono móvil que ofrece un servicio privado de transporte de pasajeros y busca una ruptura con el modelo tradicional del taxi. Hay que resaltar que es una empresa que cotiza en el extranjero al contrario que los miles de trabajadores autónomos que trabajan en el sector del taxi en el estado español.

La forma de operar de Cabify es a través de empresas que poseen licencias VTCs, a su vez utilizan ETTs (empresas de trabajo temporal) para contratar conductores. En Barcelona Cabify funciona con la empresa afincada en Madrid “Yirmi  Uc Fiesta Omnibus S.L.” que trabaja al 100% para Cabify (Maxi Mobility Spain S.L.) como arrendatario. Yirmi se sirve de Job & Talent una aplicación de móvil para buscar empleo, que también se encarga de la selección del personal para el puesto ofertado y la contratación como ETT.

Estos trabajadores de la ETT “Job & Talent” tienen unas condiciones laborales muy parecidas a los trabajadores asalariados del taxi de Barcelona, como las jornadas de 12 horas que  están obligando a hacer a los conductores de Cabify, o los presionan  para que trabajen los días festivos como el día de fin de año y año nuevo. Según un conductor de Cabify;  <Nuestro horario es de 12 horas, tenemos que parar lo mínimo posible para comer, ir al servicio o estirar las piernas. No podemos alejarnos del vehículo, siempre tenerlo a la vista, los días festivos nos obligan a trabajarlos si así lo marca el calendario laboral que recibimos semanalmente. No se contempla la posibilidad de cobrar horas extras, la nómina es de 40h semanales, aunque hagamos 60h. Estamos repartidos por Barcelona sobretodo por la zona de l’Eixample, cuando dejamos al pasajero, nos paramos en donde podemos intentando hacer los mínimos kilómetros posibles en vacío y esperamos a que aparezca otro servicio en la aplicación  (Cabify Driver). La hoja de ruta la rellenamos en el momento que recibimos y aceptamos el servicio, antes o durante el trayecto antes de recoger al pasajero>.

Según la ROTT (reglamentación de ordenación del transporte terrestre):

El apartado 1 del artículo 182 queda redactado en los siguientes términos:
«1. Cuando los vehículos adscritos a las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor estén ocupados por personas ajenas a la empresa titular de la autorización, únicamente podrán circular si se justifica que están prestando un servicio previamente contratado.
A tal efecto, el contrato de arrendamiento de vehículos con conductor deberá haber sido cumplimentado previamente a que se inicie la prestación del servicio contratado, debiendo llevarse a bordo del vehículo la documentación acreditativa de dicha contratación, conforme a lo que se determine por el Ministro de Fomento.
Los vehículos adscritos a las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor no podrán, en ningún caso, circular por las vías públicas en busca de clientes ni propiciar la captación de viajeros que no hubiesen contratado previamente el servicio permaneciendo estacionados a tal efecto

Artículo 23. Condiciones del arrendamiento de vehículos con conductor.

El arrendamiento de los vehículos con conductor deberá contratarse previamente a la realización del servicio en las oficinas o locales de la empresa arrendadora situados en el municipio en el que esté domiciliada la correspondiente autorización, debiendo llevarse a bordo del vehículo la hoja de ruta regulada en el artículo siguiente.

El arrendamiento deberá encontrarse referido, en todo caso, a la capacidad total del vehículo que se haya de utilizar, sin que quepa alquilar sus plazas de forma separada a distintos arrendatarios. En ningún caso podrán los vehículos amparados en autorizaciones de arrendamiento con conductor aguardar o circular por las vías públicas en busca de clientes, ni realizar la recogida de los que no hayan contratado previamente el servicio. Los vehículos adscritos a las autorizaciones de arrendamiento con conductor no podrán abandonar el lugar en que habitualmente se encuentren guardados o estacionados sin llevar a bordo la hoja de ruta regulada en el artículo 24 debidamente cumplimentada, salvo que se acredite que su desplazamiento tiene como causa la realización de operaciones de revisión, reparación o mantenimiento del propio vehículo.

Artículo 24. Hoja de ruta.

A efectos de control administrativo, la empresa titular de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor deberá cumplimentar una hoja de ruta por cada servicio, que deberá conservarse durante el plazo de un año, contado a partir de la fecha de celebración del contrato, a disposición de los servicios de inspección del transporte terrestre. En cada hoja de ruta se hará constar el nombre y número del documento nacional de identidad o código de identificación fiscal del arrendador y el arrendatario; el lugar y fecha de celebración del contrato; el lugar, fecha y hora en que ha de iniciarse el servicio y el lugar y fecha en que haya de concluir; la matrícula del vehículo; así como el resto de las circunstancias que se establezcan, en su caso, por la Administración o que libremente pacten las partes.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

DENUNCIA POR ESTAFA Y ENGAÑO CONTRA EL GRUPO GARRIDO POR LA LICENCIA DE TAXI 9036

untitled

El juzgado ha aceptado la denuncia por lo penal, por estafa, falsificación de documentos y engaño de la licencia de taxi 9036, presentada por el compañero Ricardo.

Si alguien esta o ha estado en la misma situación que Ricardo, o en cualquier otra situación de fraude, explotación, arrendamiento, acoso… por parte del grupo Garrido, puede ponerse en contacto con Ricardo, llamando al 608 465 892.

Toda esta pesadilla para Ricardo empieza el 29 del 5 de 2011 cuando por motivos de salud coge la baja médica, un amigo le recomienda a Ricardo que acuda al Grupo Garrido para que le gestione la licencia de taxi “9036” por 1000 e al mes, (mientras está de Baja) Ricardo así lo hizo acudió al Grupo Garrido y acordaron una cesión temporal para gestionar la licencia, nunca acordaron ninguna venta de licencia.

Cuando Ricardo coge el Alta el 6 de abril de 2012, acude al IMT (instituto metropolitano del taxi) donde se da cuenta de que lo que ha firmado no es una cesión temporal, si no una venta de la licencia. Ricardo acude al Grupo Garrido para pedir explicaciones, en Grupo Garrido se enfadan porque Ricardo ha ido al IMT , y le dicen que la licencia está a nombre de Grupo Garrido y le advierten que tenga cuidado con denunciar nada.

Ricardo muy nervioso y desesperado no denuncia por miedo de que no le paguen lo acordado. A Ricardo le presentan un contrato de venta de la licencia de 120.000 euros en el cual figuran 3 pagares, del primer pagare Ricardo no recibe nada, del segundo pagare recibe 30.000 e y del tercero 15.000 euros, en total Ricardo solo ha recibido 45.000 e de 120.000 e acordados, además de recibir cartas de embargo de la seguridad social supuestamente por tener a trabajadores del taxi de manera ilegal, o sea taxistas del Grupo Garrido trabajando de manera ilegal detenidos por la Guardia Urbana y llevando el vehículo al depósito.

Esta es la pesadilla que lleva arrastrando el compañero Ricardo, que a día de hoy todavía no ha cobrado los demás pagares con el resto del dinero de una licencia que era solo para gestionar temporalmente y ha terminado siendo una transmisión de licencia para el Grupo Garrido.

Ricardo después de consultar con diversos abogados,  a presentado una denuncia por lo penal contra el Grupo Garrido. Una denuncia por estafa, falsificación de documentos y engaño que el juzgado a aceptado.

Es una vergüenza con la impunidad con la que actúan empresas como el “Grupo Garrido”, que lleva años en el sector del taxi de Barcelona cometiendo todo tipo de engaños e irregularidades. El esclarecimiento de este caso ayudara a limpiar el taxi de Barcelona, de la corrupción que practican las flotas, como arrendamientos ilegales de licencias, explotación de taxistas asalariados y fraudes a la seguridad social.

Nuestra obligación moral como trabajadores del taxi y como ciudadanos libres es luchar contra este tipo de empresas como el Grupo Garrido, que envenenan y corrompen el sector del taxi con explotación, corrupción y estafas.

Hacemos un llamamiento a todos los taxistas que les importe el taxi a ayudar y solidarizarse con el compañero Ricardo. 

LO QUE LE A PASADO AL COMPAÑERO RICARDO, MAÑANA TE PUEDE PASAR A TI, SOLIDARIDAD CON EL COMPAÑERO TAXISTA RICARDO.

LAS PERSONAS QUE QUIERAN AYUDAR AL COMPAÑERO RICARDO PUEDEN LLAMARLE A ESTE TELEFONO: 608 465 892.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

CNT EXIGE AL SUBDIRECTOR DE TRANSPORTES DE LA GENERALITAT QUE TOMEN MEDIDAS CONTRA LAS JORNADAS DE 12 HORAS Y LOS ARRENDAMIENTOS DE LICENCIAS EN LAS FLOTAS, EMPRESAS Y GESTORIAS DEL TAXI DE BARCELONA

12742313_1737901403099578_4880239068064936000_n

En una reunión mantenida este martes 16 de febrero entre la sección del taxi de la CNT, y el subdirector de transportes de la Generalitat de Catalunya el señor Fortuny , le hemos exigido que tomen medidas ante la explotación de taxistas en Barcelona, medidas como la regulación horaria por taxímetro contra las jornadas de 12 horas y los arrendamientos de licencias en las flotas, empresas y gestorías del taxi.

Le hemos recordado el peligro que supone para la circulación vial, la seguridad de los usuarios y de los propios trabajadores las jornadas de 12 horas en el taxi de Barcelona como Transporte público, el alto riesgo de accidente laboral a parte de los problemas que se generan en la movilidad en la ciudad y la sostenibilidad medioambiental.

12717249_1736109553278763_8613830831830810675_n

Le hemos recordado varios artículos de la nefasta  ley del taxi, como el articulo 29 “Fomento de la cooperación” , el articulo 30 “Incorporación de nuevas tecnologías” y el articulo 36 “Inspección y régimen sancionador” . La situación de ilegalidad de las empresas del taxi, los arrendamientos de licencias, las cesiones de licencias y el falso y contradictorio convenio colectivo del taxi de Barcelona, el principal causante de las jornadas de 12 horas.

Nuestro rechazo a la liberalización de las VTCs (Vehículos de alquiler con conductor)  a petición del la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La situación de irregularidad de las aplicaciones de telefonía como “MyTaxi” de la mal  llamada economía colaborativa, el nuevo engaño del capitalismo.

La búsqueda de alternativas de promoción del taxi y la profesionalización del sector, ante el deterioro de la imagen y de la confianza del trabajador del taxi con respecto a los usuarios.

SALUT Y BUEN VIAJE.

Share

CNT PROTESTA CONTRA LES JORNADES DE 12 HORES I ELS ARRENDAMENTS DE LLICÈNCIES EN LES FLOTES I GESTORIES DEL TAXI, DAVANT DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTS DE LA GENERALITAT

12717249_1736109553278763_8613830831830810675_n

Aquest passat dijous 11 de febrer la secció del taxi de la CNT s’ha concentrat per protestar contra les jornades de 12 hores i els arrendaments de llicències a les empreses, flotes i gestories del taxi de Barcelona, davant del departament de territori i sostenibilitat de la direcció general de transports de la generalitat de Catalunya (Av. De Josep Tarradellas, 2-6,)

La regulació del taxi és una garantia pels ciutadans i hem de defensar aquest model. No obstant, això no exclou que evolucionem  en la millora dels serveis desde la racionalització horària del treball i l´eficiència (reduir hores de treball augmentant l´ocupació). Cal  inventivar i repartir la demanda, optimitzant tots els recursos a l´abast. Reduir la jornada incideix positivament en la seguretat laboral, la seguretat viària, la mobilitat a la ciutat i la sostenibilitat mediambiental. Fa molts anys de la situació d´ilegalitat a les empreses, el que suposa un atemptat per els treballadors i alhora un frau, a raó de 12 hores per torn.

Per questió de seguretat laboral s´ha de limitar eficaçment el nombre d´hores de conducció de cada conductor assalariat, establint-se un màxim de 8 hores de treball efectiu diari (temps en disponibilitat de prestar servei). La regulació hòraria de 16 hores per els vehicles a doble torn , és l´única mesura flexible que possibilita parades técniques controlades i respecta les 40 hores de treball efectiu setmanal segons la legislació laboral vigent.

campaña 8 hores catala


ÉS UNA VERGONYA QUE LA CIUTAT DE BARCELONA ES DECLARI EN CONTRA DEL TTIP (tractat transatlantic per al comerç i la inversió) MENTRE ELS TREBALLADORS I TREBALLADORES DEL TAXI SÓN OBLIGATS A TREBALLAR 12 HORES DIÀRIES

SALUT I BON VIATGE.

Share