Arxiu de la categoria: Flotas

DEDICACIÓ EXCLUSIVA I RECUPERACIÓ DE LLICENCIES; EXIGIM UNA LLEI CATALANA DEL TAXI I VTC JUSTA I IGUAL PER A TOTS I TOTES

PROPOSTES DE LA CNT PER A LA ELABORACIÓ DE L’ANUNCIADA NOVA LLEI CATALANA DEL TAXI / VTC: RECUPERACIÓ DE LLICÈNCIES I DEDICACIÓ EXCLUSIVA I ALTRES.

Recentment, la Generalitat de Catalunya ha manifestat la possibilitat de modificació del sistema actual de concessió de llicències de Taxi / VTC, regulant la seva transmissió, per tal d´evitar la seva acumulació i especulació, i altres mesures.

La llei catalana del taxi de 2003, ha estat una llei que ha comportat una mala gestió de les llicències de taxi / vtc. Aproximadament hi ha uns 15.000 taxis existents a Catalunya. Uns 10.500 es troben en l’àrea metropolitana barcelonina, enfront de 1.376 llicències VTC. Si es complís la ràtio 1/30, només podria haver-hi 350 llicències de VTC en l’àrea metropolitana de Barcelona. És a dir, hi ha quatre vegades més llicències de les que en principi permet la llei.

S’ha permes la formació d’un mercat secundari de compra, venda i especulació d’aquestes llicències de Taxi i de VTC, arribant a preus desorbitats. Volem destacar el model d’atorgament de llicències de taxis de ciutats com Londres, on després de superar l’examen per a taxista, s’atorga el dret a opció de titularitat de llicencia en funció de la disponibilitat de les mateixes i sense cost econòmic. A Catalunya s’ha permès l’especulació de llicències, arribant-se a pagar fins a 180 000 euros per la transmissió d’una llicència que en el seu inici va tenir un cost simbòlic derivat del mer tràmit administratiu. Moltes són les famílies que s’han hagut d’hipotecar i endeutar per a poder adquirir una llicència de taxi, que no valien gairebé res en els anys 80. El mateix ha ocorregut recentment amb les llicències VTC, per l’irrupció de plataformes com Uber i Cabify, arribant a preus de 70 000 euros per una llicència VTC, que a penes habia costat 36 euros, corresponents al pagament de taxes a l’administració.

La llei catalana del taxi de 2003 liquida la dedicació exclusiva del titular de la llicència, al permetre la contractació de treballadors assalariats i la creació d’empreses i flotes. La legislació catalana admet que l’atorgament dels títols habilitants sigui possible no només a persones físiques, sinó també jurídiques, en forma de societat mercantil, societat laboral o cooperativa de treball associat. A més, amb la finalitat d’assegurar la viabilitat d’aquest règim dual en la titularitat de les llicències, no només es permet ser titular de mes d’una llicència a persones jurídiques i físiques sinó que permet arribar a ser-ne titular de fins a cinquanta. Es tracta d’una xifra relativament elevada que permet la creació de “flotes” i la generació, sens dubte, d’un bon nombre de treballadors assalariats, la cual cosa ha degenerat en l’explotació d’aquests treballadors i en treball precari per al taxista. Ha de destacar-se que la regulació catalana no opta pel model “una llicència, un vehicle, un conductor” que, de manera tan inequívoca i rotunda, segueix, per exemple, la normativa basca. La llei catalana del taxi vtc, ha permès la creació de titulars propietaris d’un gran nombre de llicències que no es dediquen a exercir l’activitat de taxista, i que exploten les llicències a través de treballadors assalariats, regulats per un conveni col·lectiu que no compleix ningú en molts aspectes, com es el cas de la jornada laboral de 8 hores. El taxista assalariat normalmet és veu obligat a treballar 12 hores i aconseguir una elevada facturació minima. Davant aquesta explotació humana es veu obligat a practicar mala praxis, abandonant el rigor i la professionalitat que atorga la plena dedicació exclusiva del titular de la llicència de taxi.

En el cas de l’irrupció en quantitat exagerada de llicències VTC, que s’ha produit amb l’arribada de les plataformes Uber i Cabify, s’ha format un monopoli de llicències VTC controlades basicamente per tres empreses a Barcelona: Vector es titular de 618 llicéncias, Moove Cars amb 440 llicéncies i Auro amb 318 llicéncies. Aquest control exercit per aquestes empreses VTC, ha donat lloc a la precarització i explotació dels conductors VTC, en la seva majoria contractats a través d’empreses de treball temporal, on cada vehicle VTC és explotat per dos conductors en torns de 12 hores.

Per a aconseguir un model de transport de Taxi i VTC, just, social i igual per a tots i totes, des de la secció del taxi de la CNT proposem:

  1. La recuperació de llicències per part de l’Administració Pública: La recuperació de les llicències de taxi i de vtc, consistiria en retornar al titular el cost d’aquisicio que va pagar en el seu dia en valor de moneda constant per la llicència taxi / vtc. Una vegada recuperades aquestes llicències de taxi / vtc, caldria no tornar mai més a permetre cap mercat secundari de compra venda i especulació de llicències taxi / vtc. Caldria l’atorgament de la llicència, a cost de simple taxa per a exercir l’ activitat de taxi / vtc. En el cas de cessar el titular de la llicència en l’activitat, aquesta haurà de revertir a l’entitat competent. Condició extensiva en el cas de jubilació definitiva, exceptuant la modalitat de jubilació activa, legitimada per la llei promulgada per la Seguretat Social (octubre 2017).Estem clarament a favor de l’atorgament de llicències de taxi com a la ciutat de Londres, on a la titularitat de la llicencia s’hi acdedeix sense cost.
  2. Dedicació exclusiva: Recuperació de la dedicació exclusiva del titular de la llicència de taxi / vtc, per a exercir l’activitat pel propi titular o amb la colaboracio de familiars fins a segon grau. D’aquesta forma evitem el problema de l’explotació i precarietat de taxistes conductors assalariats, l’incompliment de la normativa laboral, l’arrendament de llicències, i una mala qualitat del servei, assegurant una professionalitat i dedicació dels conductors, per millorar la prestació del servei, aixi com per a evitar l’especulació i la cessió il·legal de la explotació de taxis / vtc. L’actual autoritzacio d’adjudicació fins a 50 llicències per a un sol titular, no es justifica socialment, per faltar a la justa distribucio del treball ni facilitar un transport amb igualtat per a tots i totes.
  3. Implantació de l´app pública oficial, amb caràcter de urgència, com a mesura imprescindible per a oferir un servei racionalitzat i de qualitat.

Davant la anunciada modificació de la llei catalana del taxi / vtc, des de la secció del taxi de la CNT, exigim un transport públic de taxi / vtc socialment just i amb igualtat d’oportunitats per a tots i totes.

SALUT I BON VIATGE

Share

NOU PIQUET DE PROTESTA CONTRA TAXI LINE

Aquest passat dijous 28 de febrer, vam tornar amb mes força que mai, a les portes de l’empresa Taxi Line, per a protestar novament per l’acomiadament improcedent de les tres companyes Teleoperadoras acomiadades de manera improcedent. El motiu de l’acomiadament va ser, l’afiliar-se al sindicat CNT, que en assabentar-se l’empresa va acomiadar de manera fulminant a les tres companyes. Un acomiadament improcedent en tota regla, on clarament els motius són la repressió sindical.

Com ja li advertim als empresaris de Taxi Line, vam tornar novament a protestar per l’acomiadament de les tres companyes. Aquesta vegada no va sortir el senyor empresari amb la mànega a tirar-nos aigua com en el primer piquet. No va sortir ningú a parlar amb nosaltres ni a donar-nos cap explicació sobre l’acomiadament improcedent de les tres companyes.

Que tinguin bé present els empresaris de Taxi Line que tornarem les vegades que siguin necessàries a protestar davant de les portes de Taxi Line. Ja portem dos piquets de protestes i diverses denúncies presentades contra Taxi Line. Si pensen els senyors empresaris de Taxi Line que es desfaran de la CNT tirant-nos aigua, és que no coneixen a la CNT.

Exigim la readmissió de les tres companyes acomiadades !!!

SALUT I BON VIATGE

Share

CONCENTRACIÓN PROTESTA Y DENUNCIA CONTRA TAXI LINE EN EL IMET

Se a presentado una denuncia en el Instituto Metropolitano del Taxi contra la empresa radio-taxi Taxi Line, situada en Pallars 385. Denunciamos ante el IMET, los graves hechos, que pasaron ayer miércoles 20 de febrero, durante una concentración de protesta en la empresa Taxi Line, por el despido improcedente de tres Teleoperadoras. La actitud fascista de uno de los dueños y su mujer, fue desde el principio tirarnos agua con una manguera, sin ningún tipo de aviso o advertencia, alcanzando también a varias personas que pasaban por la calle. El empresario y su mujer, intentaron desde el principio de ver nuestra concentración intentar provocarnos y romper nuestra protesta. Este señor empresario del taxi, agredió a varios compañeros tirando a uno al suelo  propinándole varios puñetazos. No consiguieron intimidarnos y nos mantuvimos firmes, denunciado el despido de tres trabajadoras únicamente por afiliarse a un sindicato y pedir que se respete el convenio. Las agresiones a los compañeros ya han sido denunciadas ante el juzgado.

Hechos como los de ayer constituyen un ataque fascista y son un atentado a la libertad de expresión, a la libertad sindical y a la libertad de reunión. La actitud de este empresario y su señora  son una vergüenza para el taxi de Barcelona.

Queremos decirles a los señores empresarios de Taxi Line que no nos van a intimidar,  que volveremos a las puertas de Taxi Line a seguir denunciando la explotación y precariedad que sufren los trabajadores y trabajadoras de Taxi Line. Animamos a todos los taxistas de Barcelona a denunciar a Taxi Line ante el IMET y inspección de trabajo.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

POSICIONAMIENTO DE LA CNT-TAXI ANTE LA LIBERACIÓN HORARIA DEL IMET

Actualmente, es una realidad que en algunos días concretos y en determinados momentos, los usuarios de Taxi, aprecian una cierta carencia de servicio, cuando lo requieren y tienen que esperar más de 13 minutos.
Desde la Sección Sindical del Taxi de CNT y analizada esta situación llegamos a la siguientes conclusiones:

1- Inexistencia de la APP Pública del Taxi.
2- Debido a la precariedad de las tarifas (efecto uberización legal) desincentivan al taxista a realizar el sobre esfuerzo que significa trabajar en festivos, y noches en detrimento de la salud, ingratitud del servicio (borrachos, vandalismo, inseguridad.) y conciliación familiar.

Delante de esta situación nos encontramos con la reacción simplista del IMT consistente en la Liberalización horaria del Taxi propuesta conjuntamente con la Taula Técnica del Taxi.
Esta implantación significa:
1- Incremento exagerado en la oferta del Taxi y consecuente perdida de facturación para el Taxista.
2- Escaso incremento de satisfacción de los usuarios por la ineficiencia de la medida debido a no ir acompañada de la disposición de la APP Pública del Taxi, anteriormente mencionada.
3- Los asalariados son la parte del sector más precaria y donde recae esta condena pues són coaccionados a trabajar los dias de descanso. Queremos recordarle a los participantes de la Taula Técnica del Taxi una vez más lo que dice el Convenio Colectivo del Taxi, inexplicablemente caducado hace más de un año:

“En el caso que se trabaje en día de descanso, este se ha de compensar con otro día de descanso dentro del año natural. El descanso semanal para el taxista asalariado es obligatorio y de 2 días; ha de coincidir con el descanso semanal previsto para el vehículo en el Reglamento metropolitano del Servicio del Taxi”.

Son conscientes de que las medidas implantadas por ustedes, tienen consecuencias humanamente nefastas para los trabajadores asalariados, los cuales serán coaccionados y presionados a trabajar ilegalmente en su día de descanso laboral y sin compensación de ningún tipo?

¿Qué controles se efectúan para evitar la explotación del asalariado obligado a trabajar en su día de descanso a causa de la liberación del servicio en este día de descanso?

Siendo el objetivo del sector dar satisfacción al usuario en la prestación del servicio del Taxi en estos determinados días festivos y momentos. Proponemos:
1- Incentivación del taxista mediante tarifas equitativas al sobre esfuerzo que implica trabajar bajo estas condiciones, en días de descanso personal.
2- Implantación inmediata de la imprescindible APP Pública del Taxi (la cual esta ya aprobada y en proceso de implantación en la Comunidad de Les Illes Balears).

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

CNT BARCELONA REGULARIZA LA HUELGA DEL TAXI EN EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO PARA PROTEGER A LOS ASALARIADOS

Ante la huelga indefinida del taxi que comenzó el pasado viernes 18 de enero, el sindicato de oficios varios de la CNT de Barcelona, ha presentado la documentación necesaria en el departamento de trabajo, para comunicar y regularizar la huelga indefinida que afecta a todos los trabajadores del taxi del área metropolitana de Barcelona. La huelga indefinida del sector del taxi de Barcelona, no se había comunicado de manera oficial al departamento de trabajo, estando así desprotegidos los trabajadores y trabajadoras del taxi de Barcelona, ante cualquier problema que puedan tener con las empresas y flotas. Desde CNT Barcelona y la sección del taxi de la CNT, hemos tomado esta decisión para dar cobertura legal, y así proteger a nuestros compañeros afiliados de la sección del taxi, y a todos trabajadores y trabajadoras del taxi del área metropolitana de Barcelona.

La cobertura legal  de huelga de CNT Barcelona, es para todas las empresas y flotas de taxis del área metropolitana de Barcelona. Cualquier taxista asalariado que sea sancionado, despedido o tenga problemas por motivos de la huelga, puede ponerse en contacto con nosotros.

Cualquier taxista que tenga dificultades económicas por motivos de la huelga, puede ponerse en contacto con nosotros,  En CNT estamos dispuestos a ayudar a todos los trabajadores del taxi que se encuentren en dificultades económicas.

Ha quedado constituido un comité de huelga, que ha sido comunicado al departamento de trabajo. Cualquier taxista del área metropolitana que quiera participar en el comité de huelga, puede ponerse en contacto con nosotros.

Hemos solicitado la mediación en el conflicto al departamento de trabajo, para intentar mediar en el conflicto con el departamento de transportes de la Generalitat y con las empresas y flotas de taxis.

La sección del taxi y la CNT de Barcelona, esta apoyando la huelga del taxi de Barcelona contra la amenaza que suponen las Multinacionales Uber y Cabify , y por la regularización de las VTC . Lamentamos que no se haya tenido en cuenta a los trabajadores asalariados, que han quedado desprotegidos legalmente ante las empresas de taxis, por esta huelga indefinida.

Manifestar también nuestro malestar por no contar con sindicatos como la CNT, que defienden al taxi, y con otras asociaciones que también defienden al taxi. vemos falta de transparencia y democracia en las asambleas y en el comité de huelga, donde ha muchos taxistas no les han dejado expresarse libremente, y siempre son los mismos quienes dirigen y controlan a su manera la asamblea.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

PROPUESTA PARA QUE LOS ASALARIADOS DEL TAXI Y VTC LLEVEN EN EL VEHICULO EL CONTRATO DE TRABAJO, EL REGISTRO DE HORAS EXTRAS Y EL HORARIO DE TRABAJO VISIBLE EN EL VEHICULO.

Desde la sección del taxi de la CNT, vemos la necesidad urgente de buscar medidas contra la explotación que sufren día a día los trabajadores y trabajadoras del Taxi y de VTC (vehículos de alquiler con conductor). Medidas para acabar con las largas jornadas de 12 horas que imponen las empresas y flotas de Taxis y de VTC a sus conductores. Un grave problema que lleva tiempo arrastrando el taxi de Barcelona, y que se ha agravado aún más con la competencia de las plataformas Uber y Cabify, que obligan a los conductores VTC a hacer jornadas que superan las 12 horas al volante. Desde nuestro punto de vista, vemos el mismo problema de explotación y precariedad hacia los taxistas asalariados y los conductores asalariados de VTC.

En la comunidad Valenciana, tenemos un ejemplo de control sobre la jornada laboral y las horas extras de los asalariados. Según la LEY 13/2017, de 8 de noviembre, de la Generalitat, del Taxi de la Comunitat Valenciana el artículo 13.3 establece:

Los vehículos serán conducidos por personas físicas titulares de los mismos o, previa comunicación a la administración competente en materia de transportes, por conductores asalariados o familiares colaboradores. Para el caso de los conductores asalariados, dicha comunicación se acompañará de una copia del contrato en la que se indique el horario de trabajo. De estos horarios de trabajo habrá un registro que podrá ser consultado por las entidades representativas del sector, con los límites que marca la legislación en materia de protección de datos. Asimismo, se creará un registro de asalariados o conductores colaboradores y un censo de titulares de licencias y la situación de los mismos.

Tras la Sentencia publicada el 5 de abril por el Tribunal Supremo, establece el control de la jornada para trabajadores a tiempo parcial, y el control de las horas extraordinarias de cualquier empleado. Después de mucha controversia y de las dudas que generaba la discrepancia entre el Supremo la Inspección de trabajo, el Tribunal Supremo determina con la última sentencia. Basándonos en el Estatuto de los Trabajadores, llevar este control sería obligatorio en estos casos:

  • Control de las horas extraordinarias, así como comunicación de las mismas al final de mes, tanto a los trabajadores como a los representantes de los trabajadores.
  • Registro de la jornada a tiempo parcial la jornada se registrará día a día y se totalizará mensualmente, entregando copia al trabajador, junto con el recibo de salarios, del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las complementarias.

En ocasiones, algunos trabajadores prestan servicios en jornadas superiores a las que el convenio o en su defecto la Ley establece, con el objeto de controlar la realización de las horas pactadas, según lo establecido en el Real Decreto Ley 16/2013 de 20 de diciembre , la ley impone a la empresa la obligatoriedad de llevar un control de las mismas, el cual, en este caso en contrato no tiene por qué ser un registro diario, sino un control de las mismas para su posterior pago y cotización correspondiente.

El Art. 35.5 del Estatuto de los Trabajadores establece que la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en el periodo fijado entregando copia al trabajador del recibo/justificante correspondiente. En el caso de los empleados que realizan su trabajo fuera de las dependencias de la empresa, la Audiencia concluye que este es motivo mayor para constatar el horario real realizado.

EL TAXI DE BARCELONA TIENE LAS PEORES CONDICIONES LABORALES DE TODO EL SECTOR DEL TAXI.

Con un convenio colectivo de la provincia de Barcelona de empresas de taxis y de VTC que lleva caducado un año, y que fue firmado por UGT y CCOO , los trabajadores y trabajadoras del Taxi y de VTC, soportan jornadas de 12, 13, 14… horas diarias sin ninguna compensación por trabajar en días festivos, sin ninguna compensación por nocturnidad, ni se establece en dicho convenio ninguna regulación sobre las horas extras, con las pagas de verano y navidad recortadas a 350 e y con un periodo de prueba de un año. Con este convenio caducado del taxi y de VTC de la provincia de Barcelona, el taxi de Barcelona tiene el record en las peores condiciones laborales con respecto al resto de empresas de taxis de otras comunidades autónomas que funcionan con el convenio colectivo nacional. No entendemos porque se sigue aplicando el convenio caducado del taxi de la provincia de Barcelona y no se aplica el convenio colectivo del taxi nacional.

Idénticas condiciones de trabajo son las que soportan también los conductores de VTC que trabajan para plataformas como Uber y Cabify . Contratados por empresas de trabajo temporal, estos conductores son obligados a hacer jornadas que superan las 12 horas diarias, también sin compensación alguna por días festivos, ni nocturnidad, ni horas extras… Hay algunos casos de conductores VTC que trabajan hasta 16 o 17 horas seguidas, por miedo a quedarse sin trabajo o para ganar 100€ o 150€ más de sueldo.

Para intentar acabar con las jornadas de explotación en el taxi y en las VTC. Nuestra propuesta como taxistas de la sección del taxi de la CNT para los asalariados del taxi y de VTC, consistiría en la obligatoriedad de llevar en el vehículo el contrato de trabajo, el registro de las horas extras y en un lugar visible del vehículo el horario de trabajo del conductor asalariado.

Esta propuesta está dirigida al departamento de trabajo, al conseller de treball de la Generalitat y al Instituto Metropolitano del Taxi. Esperamos una respuesta rápida al problema de la explotación laboral en el taxi y VTC de Barcelona.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

DENUNCIA CONTRA LA EMPRESA VTC COLABORADORA DE CABIFY RADIO TAXI BARCELONA SL.

Se ha presentado una denuncia contra Radio Taxi Barcelona S.L, empresa de licencias VTC que colabora con Cabify.

El trabajador empieza como conductor VTC en la empresa Radio Taxi Barcelona S.L, que está situada en el parque de negocios Mas Blau, calle Parc del Nord, del Prat de Llobregat, pero con domicilio social en la calle Dehesa Vieja 55 de Madrid. Radio Taxi Barcelona S.L dispone de licencias VTC que operan con Cabify en Barcelona, al mismo tiempo que también dispone de licencias de taxi en Madrid. Radio Taxi Barcelona S.L forma parte de un entramado de empresas del grupo Auro, que es un holding de empresas que gestiona flotas como alquiler de coches, renting, empresas vtc…

Al trabajador se le exige unos objetivos de facturación  muy difíciles de conseguir. El trabajador nunca pudo conseguir los objetivos semanales puestos por la empresa, ya que resultaba imposible cumplirlos debido a la situación del mercado. En el mes de junio el trabajador percibió como salario 790 e, sin recibir ninguna nómina, ni explicación alguna sobre ese salario, ya que el acuerdo era de un salario fijo de 1250 e.

Después de un mes y medio trabajando sin contrato para Radio Taxi Barcelona S.L, el trabajador es despedido por no aceptar, unas condiciones de trabajo que no eran las que habían acordado en la entrevista de trabajo. Nunca le permitieron leer el contrato de trabajo con las clausulas adicionales, y asi estuvo trabajando engañado un mes y medio.

Unas condiciones de trabajo abusivas, con cláusulas adicionales, como jornadas especiales de trabajo, donde el trabajador está a disposición y bajo las órdenes de la empresa aun sin estar en el ejercicio de su actividad.

Las sanciones de tráfico o sanciones administrativas serán pagadas por el conductor, las multas se descontaran directamente de la nómina. En caso de accidente el conductor tendrá la obligación de abonar 180 e en concepto de franquicia del vehículo.

Los domingos, días festivos y turnos de noche, el trabajador no recibirá ninguna compensación, ni plus extra por trabajar un día festivo, ni plus de nocturnidad, y atenderá en cualquier momento y sin previo aviso a los turnos y necesidades de la empresa.

Como podemos comprobar la plataforma Cabify, a través de empresas VTC como Radio Taxi Barcelona S.L promete unas condiciones de trabajo y luego las cambian, engañan a la gente con falsas promesas de dinero y prosperidad, para convertirlos en esclavos de Cabify. Cambios de turno en cualquier momento, no está permitida la comunicación ni la reunión entre conductores, limpieza del coche a cargo del conductor, pago de desperfectos y reparaciones a cargo del conductor, jornadas de 12 horas, 6 o 7 días a la semana. Incumplen todo tipo de normas laborales y humanas, para luego venderle a la sociedad modernidad y progreso.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

CABIFY NO TRABAJARA EN LA HUELGA DE 48 HORAS DEL TAXI

Según hemos podido saber, Cabify recomienda a las gestoras de bases de flotas VTC no sacar coches, dando como consigna que no se trabaje en la huelga de 48 horas del taxi.

Las gestoras de bases de flotas VTC han obligado por seguridad, a trasladar los días de descanso a los conductores los días 25 y 26 de julio, para evitar incidentes en la huelga del taxi prevista para eso días. Son las gestoras de flotas de VTCs quienes imponen condiciones precarias, competitivas y explotadoras a los conductores de VTC, enfrentando a estos trabajadores de VTCs con trabajadores del taxi. Este siempre ha sido el juego sucio del capitalismo el enfrentamiento y la competitividad entre trabajadores. Las mismas condiciones de explotación y precariedad que sufren estos conductores VTCs , son las que están sufriendo los trabajadores del taxi asalariados, que han visto sus condiciones laborales empeoradas, al liberalizar el taxi los fines de semana por el IMET y la mesa técnica del taxi, con el pretexto de competir contra Uber y Cabify. Con esta liberalización del fin de semana, muchos trabajadores y trabajadoras del taxi han sido obligados a salir a trabajar en su día de descanso bajo amenaza de despido. Hacia donde nos quieren llevar, con esta competición y enfrentamiento constante entre taxistas y conductores VTCs?.

Desde CNT apoyamos esta huelga contra el capitalismo salvaje de Uber y Cabify, y animamos a todos los taxistas secundar esta huelga por la defensa del taxi y contra la privatización del transporte público. También animamos a los trabajadores de VTCs a denunciar a las gestoras-empresas VTCs.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

NOVA RECLAMACIÓ AL IMET SOBRE LA LIBERALITZACIÓ DEL TAXI ELS CAPS DE SETMANA I LA FALTA DE CONTROL SOBRE LES EMPRESES DE TAXIS


Att: Gerent
Sra. Ma Teresa Carrillo Palacin
Benvolguda senyora,
En relació al seu escrit de 26 de juny de 2018,amb registre de sortida 27 de juny de 2018 num.2018/5279 i en referència als paragrafs on vostes diuen:

-Les relacions laborals pertanyen als empresaris, treballadors, Generalitat i Sindicats.

-L’incompliment del Conveni col·lectiu forma part de les relacions laborals,del dret de vaga,de les denúncies a la inspecció de treball i de reclamacions davant els jutges del social.

-Que aquesta institució no te competències per a sancionar l’incompliment del conveni col·lectiu dels empresaris i treballadors.

Els manifestem la nostra extranyesa per la seva absoluta inhibició sobre aquests temes, tant punyents i amb risc de repercusions greus per el sector i el servei al client.
A pesar de no tenir competències sobre aquests afers, voldriem saber per quina rao sembla que s’autoexclouen de la possibilitat de col·laborar- hi.

En el darrer paragraf afirmen :el que fem des d’ aquesta administració es intentar garantir el servei del taxi a l’usuari. Voldriem tenir una resposta de com pretenen donar aquestes garanties.

També voldriem saber, que els impedeix oferir als ens que intervenen en el sector col·laboracions, sol·licitar intervencions,sol·licitar explicacions o si s’escau presentar denuncia. Perquè l’Institut Metropolità del Taxi, no sol·licita la intervenció del departament de treball de la Generalitat (com fan altres institucions i administracions) per controlar les empreses i flotes de taxis, i protegir al taxista assalariat?

Totes aquestes consideracions pensem que tenen la seva importancia relativa pero important per al bon servei a l’usuari ,que és qui en definitiva dona sentit a la existencia del taxi i vida a tot l’ entorn del sector, inclosa l’administració pública.

El terme alliberament en dies puntuals,entenem que pot entendre’s com ofensiu ja que per a que a una persona se li possibiliti fer un sobresforç sense cap compensació extra no es pot entendre com un alliberament vers la seva persona.

Respecte a la possibilitat d’optar a treballar en diez puntuals que coincideixen amb el temps de descans, els agreirem ens argumentin quin es l’objectiu pretès i aspectes que tenen en consideració.
Volem posar en el seu coneixement que la nostra percepcio es que aquesta mesura tal com esta establerta, practicament solament es seguida per l’assalariat obligat pel patró, el qual deixa entreveure el risc d’ acomiadament si es nega a treballar hores extres sense ser retribuides com correspondria en compensació al sobresforç.

Per tant la eficacia de la mesura es dubtosa i seguira existint el problema de servei si no es donen les compensacions esmentades.
Per tant creiem que si no s’ofereix una compensacio suficient,no s’enten que hi hagi un tracte digne a la persona que es veura afectada per un sobresforç i treball nocturn al qual per alguna rao li esta legalment reconegut un plus de nocturnitat per les conseqüencies de salut que l’ afectaran com a esser humà.

SALUT I BON VIATGE

Share

DENUNCIA EN INSPECCIÓN DE TRABAJO SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE TAXISTAS POR LA LIBERALIZACIÓN DEL TAXI LOS FINES DE SEMANA

Hemos presentado una denuncia en el consorcio de inspección de trabajo, por la situación de explotación e indefensión en la que se encuentran muchos  trabajadores y trabajadoras asalariados del taxi, debido a la liberalización del taxi los fines de semana.

Debido a la liberalización del taxi los fines de semana, muchos taxistas asalariados se han visto obligados, bajo amenaza de despido a salir a trabajar en su día de descanso, cuando el articulo 25 del caducado convenio de empresas de taxis, deja bien claro que “En el caso que se trabaje en día de descanso, este se ha de compensar con otro día de descanso dentro del año natural. El descanso semanal para el taxista asalariado es obligatorio y de 2 días; ha de coincidir con el descanso semanal previsto para el vehículo en el Reglamento metropolitano del Servicio del Taxi”.

En el documento contra la explotación de taxistas los fines de semana, presentado al IMET y a la mesa técnica del taxi el 18 de junio, donde les preguntábamos  ¿quien controla que las empresas y flotas de taxis cumplan con el artículo 25 del convenio? y ¿Qué controles se efectúan para evitar la explotación del taxista asalariado, obligado a trabajar en su día de descanso, a causa de la liberación del servicio en este día de descanso?. La respuesta del IMET es que las relaciones laborales pertenecen a los empresarios, trabajadores, Generalitat y sindicatos, y que el IMET no tiene competencias para sancionar el incumplimiento del convenio colectivo de empresas y trabajadores.

Tampoco hemos recibido respuesta alguna, a nuestras preguntas sobre la explotación de taxistas los fines de semana, por parte de la mesa técnica y de las asociaciones Taxi Companys y Elite, así que entendemos que nada les importa la situación de amenazas y explotación que están sufriendo muchos trabajadores y trabajadoras asalariados del taxi.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share