Arxiu de la categoria: Flotas

SUPERVIVÈNCIA DEL TAXISTA EN EL PANORAMA ACTUAL

Pensem que ja li esta quedant clar a tothom que l’estil de vida que ha imposat el Covid 19, va per molt llarg. Conseqüentment les expectatives del taxi han canviat força. Una forma d’encarar l’avenir i que ens sigui útil per a prendre decisions podria ser pensar el plantejament que ens fariem com treballadors, que estudiessim si el taxi seria a partir d’ara un projecte interessant per a guanyar-nos la vida actualment i mes endavant.

Potser caldria començar per a avaluar el que rendeix l’esforç de treballar durant la jornada de 8 hores. En aquests moments esta clar que els numeros no surten, pero abans d’abandonar el projecte, podriem partir cap a pensar que hauria de canviar pera a que el projecte fos viable i a quin termini :

1-Que es reactives la economia. El termini que s’estima es de 5 anys per a començar a ser significativa la reactivaciò i de 20 anys per a estar als nivells de l’any 2018/2019. Nota, cal recordar que en la crisi del 2008 va costar 12 anys arribar als nivells de la antiga normalitat, tot i que no va ser tant greu com la del Covid 19.

2-Reducció de la flota per tal d’adeqüar la oferta a la demanda i aconseguir aixi que la facturaciò permeti una vida digna als taxistes que operin en el sector redimensionat. El termini es indefinit ja que depen de la voluntat de les persones que gestionen la Administraciò Pública.

3-Abandonaments massius de la activitat per ruina del taxista. El termini dependrà fins quan els governs mantinguin els ajuts els quals tampoc esdevindran eterns. Caldria exigir a la administración reclamar l´ajuda europea per el sector del taxi, com ho fam per altres sectors.

4-Ampliaciò del mercat d’usuaris. El termini es indefinit per les dificultats existents per causa de la caiguda del poder adquisitiu, nova cultura, nova tecnologia i la inexistent eficiència ni voluntat de les persones que gestionen la Administració Pública per a actuar en conseqüencia a la realitat per a facilitar el reeixir del sector.

5-Accions reivindicatives del sector exigint que les persones que gestionen la Administració Pública acompleixin amb les seves responsabilitats com a servidors pùblics.

6- Increment de sobreexplotació i acomiadaments dels treballadors asalariats. Termini inmediat i en tendencia creixent. Denigració del treballador amb jornades molt superiors a les 8 hores, en molts casos en situacio de ERTE, empobriment del asalariat al no arribar per falta de feina, a la quantitat de 1150 euros que marca la nomina, a la que la empresa está obligada per llei a pagar.

El termini es indefinit, ja que en el sector no existeix unitat d’acció i a sobre el taxista esta cremat per la moto que els han venut espabilats populistes, i mesies finançats per creduls que encara resten com a “paganos”. Resta l’esperança en que s’imparteixi pedagogía, concienciació de classe, cooperativisme i sindicalisme honest.

CONCLUSIÒ A CURT TÈRMINI.

1-Per a un treballador es una carrega molt feixuga, invertir en la compra i explotació d’una llicència, ja que no podria generar facturaciò suficient per a viure dignament ell i la seva familia.

2- La alternativa es cercar un altre sector per a treballar que com a minim permeti facturar el suficient per viure. El termini es indefinit i condicionat per la epoca de crisi i per les habilitats i formació acadèmica/professional de cadascú ì o la voluntad d’assessorar-se i de formar-se en especialitats amb espectatives de demanda.

Un cas especific pot ser el d’estar en posició propera a la jubilació. Llavors caldrà un estudi aprofundit sobre quina decisió li convé, ja que el primer enemic es l’IMT, que actua contrari a la llei estatal de la Seguretat Social i no accepta la opció de jubilació activa essent titular de llicència.

El futur del taxi, depen en bona mesura, de l´actitud i capacitat dels treballadors i treballadores del taxi, en la seva  organització i lluita per assolir la gestio i la direcció del sector del taxi com a transport públic, independentment de l´administració.

Convidem a expresar-se a qui tingui mes aportacions a fer, per tal de trobar mes alternatives, que puguin ajudar al col.lectiu a superar aquest atzucat tan greu.

SALUT I BON VIATGE

Share

TODOTAXI TIENE TRABAJADORES EN ERTE MIENTRAS TRABAJAN 12 HORAS DIARIAS

La flota TODOTAXI, sigue riéndose de todos los taxistas de Barcelona,  pasándose por el forro el estatuto de los trabajadores, el convenio colectivo del taxi y los ERTES.

Damos a conocer que en todos los trabajos existen “pelotillas” y  no va con ellos lo que ocurra en la empresa, es el caso de algunas FLOTAS DE TAXI, zona de Poblenou y Besos.
Compañeros se esta trabajando 12 horas cada día, todos los días de la semana y cobrando el ERTE , mientras otros taxistas no facturan ni para el gasoil, esto es lo que hacen FLOTAS como TODOTAXI, situada en calle Llull 93, deja sus coches a trabajadores con tal de comprar su silencio, nos constan 4 trabajadores, seguiremos investigando. Recordamos que las empresas en ERTE no pueden hacer horas extras bajo ninguna circunstancia.

Dejar sobre aviso que hay alguna flota más de la zona que hace lo mismo, salen a trabajar 12 horas y cobran ERTE, así todos contentos y el FLOTERO MAS, se pasan la pandemia por alto como si no fuera con ellos, avisemos a los compañeros y denunciémoslo. Si no sabes como denunciar cuenta con CNT.

La empresa tiene la obligación de pagar la nómina de 1250 € a todos sus trabajadores si no se llega a la recaudación, cosa que está pasando estos últimos meses por la pandemia. Las flotas Se hacen los locos y no pagan…

Dejaremos constancia en inspección de trabajo, para que se regule el sector y no haya tanta precariedad. Trabajadores taxistas después de jornadas de 12h vuelven a sus casas con 20€ en el bolsillo .

SALUT Y BUEN VIAJE
Share

DENUNCIEMOS A LOS FLOTEROS Y EMPRESARIOS DEL TAXI SI NO NOS PAGAN LOS 1150 EUROS QUE MARCA LA NOMINA

Debido a la crisis del covid 19, los trabajadores del taxi han visto reducida drásticamente la recaudación por falta de trabajo. Los taxistas asalariados del taxi no consiguen llegar a los 1150 euros de base de cotización que marca el convenio caducado de empresas de taxis y VTC de Barcelona. Las empresas y flotas de taxis no están pagando a los asalariados la diferencia de dinero que falta para completar los 1150 euros de salario base que marca el convenio caducado del taxi y VTC de Barcelona . Dicho de otra forma es responsabilidad de la empresa pagar los 1150 euros mas complementos a trabajador del taxi asalariado si no llega por falta de trabajo.

Esto es lo que dice el Articulo 17 del convenio caducado del taxi y VTC de Barcelona“Se establece como base de cotización la que corresponda a 1.150 EUR y a la prorrata de pagas correspondiente, excluyendose la correspondiente al periodo vacacional que se realizara en función de la cuantía determinada en este convenio”

QUE DEBEMOS HACER SI LA EMPRESA NO NOS PAGA LO QUE MARCA LA NOMINA ?

Si la empresa nos presenta una nomina de 1150 euros mas complementos (pagas extras…) y no hemos cobrado lo que dice la nomina, hemos de firmar la nomina poniendo “NO CONFORME” y si es posible quedarnos con una copia de la nomina, también podemos hacer una foto de la nomina. Nunca se a de firmar una nomina si no hemos cobrado realmente lo que pone.

COMO RECLAMAR EL DINERO QUE NOS DEBE LA EMPRESA

Para reclamar a la empresa el dinero que no nos a pagado de la nomina, mas pagas extras, horas extras….debemos poner una denuncia a la empresa por el juzgado laboral por cantidades. Para esa denuncia por cantidades, es muy importante aportar pruebas para demostrar que la empresa no nos ha pagado. Recomendamos a todos los asalariados del taxi que guarde copia de lo siguiente:

1. Si ingresamos el dinero de la recaudación en el banco guardar una copia del ingreso.

2. Quedarnos con una copia de la nomina, si la empresa se queda con la nomina intentar hacer una foto de la nomina.

3. Guardar el ticket diario de la recaudación, sacando una copia de la impresora del taxímetro. Si la empresa a manipulado el taxímetro para no poder sacar tickets de la recaudación, hacer una foto del taxímetro donde salga fecha, numero de licencia, horas trabajadas y recaudación.

4. Grabar con el móvil las conversaciones con el titular de la licencia o con responsable de la empresa, sobre nominas, recaudación, horas trabajadas o ERTES. Si os insultan o amenazan no dudéis en grabarlo ya que es la prueba de un delito.

En CNT disponemos de asesorías laborales gratuitas con abogados todos los días, que os ayudaran con las preguntas y dudas que tengáis, y también os pondrán las denuncias en el juzgado laboral para reclamar el dinero que os debe la empresa.

La mejor manera de defenderse de los floteros y empresarios del taxi es estar afiliado a un sindicato. Cuenta con CNT!!!

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

RESPONSABILITATS DEL SECTOR DEL TAXI

Aquesta crisi esta estimulant a moltes persones a reflexionar. Un dels temes que fa recapacitar a molts es la irracionalitat de les jornades de mes de 8 hores i l’alt risc d’accident, patint les conseqüencies els passatgers, el taxista i els vianants.

RESPONSABILITATS:

Taxista, IMT, Generalitat de Catalunya, Associacions del taxi i Sindicats, Usuaris exigint seguretat,com en els demès transports publics.

“EL COL.LECTIU DE TREBALLADORS ASSALARIATS” S’esta cometent el delicte d’incompliment de la llei de l’estatut dels treballadors. Implicitament la normativa de prevencio de riscos laborals.

RESPONSABILITATS: Empreses, Treballador, IMT, Inspeccio del Dep.Treball de la Generalitat Catalunya, Associacions del taxi i Sindicats, Usuaris exigint seguretat,com en els demès transports publics.

La crisi COVID-19, ens proporciona una nova oportunitat, per a eradicar la estupidesa del taxi en dedicar-se a jornades de mes de 8 hores de treball, son nefastes les conseqüencies :

– Risc d’accident greu.

– La no concil.liacio laboral/familiar.

– Major risc a ser infectat.

– Afectacions a la salut del taxista (estres, infarts, ictus, angoixa,  insomni, depressio, colesterol diabetes, afectacions esqueleto-musculars.)

– La facturacio no varia,ja que les carreres totals de la jornada no augmenten encara que s’hi dediquin mes hores.

SALUT I BON VIATGE

Share

CRITICA A L’INFORME TECNIC DE L’INSTITUT METROPOLITÀ DEL TAXI

L’institut metropolità del taxi ha emès un informe sobre la facturacio del taxi de l’AMB, en l’estat d’alarma Covid-19. La manera com l’IMT manipula les dades en aquest informe ,constitueix una ofensa a la intel.ligència.

L´IMTcertifica una facturació de 3645 € mes es el resultat de la activitat del taxista treballant 168 hores mes ? 21,7€ hora. Quan la realitat es que les dades de facturacio que li han facil.litat les empreses mediadores del servei del taxi “floteros” son el resultat de la activitat d’un assalariat, realitzada en jornades de 12 hores , les quals donen un comput mensual de 258 hores. El resultat del càlcul adient es ben diferent, vegem  3645 € mensuals ? 258 hores mensuals = 14,1€ hora.

Aquest resultat de 14,1€/hora si que es versemblant amb la realitat del que rendeix de mitjana una hora de dedicacio del taxista al servei del taxi a Barcelona. Per tant , la facturacio mitjana d’un taxista treballant en jornades d 8 hores (40 hores setmanals que donen un comput de 168 hores mensuals, segons conveni) seria de 168 hores mensuals per 14,1€ hora =2368,8€ mensuals

Llavors queda denunciat que el taxista no obte un rendiment de 21,7€ per hora treballada hans al contrari,ja que el rendiment mitjà real es de 14,1€ per hora treballada.

Tristament els floteros practiquen la il.legal explotacio dels assalariats, obligant-los a treballar jornades de 12 hores , es ben evident i tolerada per la Administracio Publica. Es indignant que l’IMT, realitzi aquesta mena de joc interessat d’engany i confusio.

SALUT I BON VIATGE

Share

TODOTAXI DESPIDE A VARIOS TRABAJADORES SIN PAGARLES LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE

Siguen llegándonos quejas de los trabajadores de Todotaxi, en calle Llul 95 de Barcelona. Ante la crisis del covid-19 y el estado de alarma, la empresa Todotaxi que gestiona varias licencias de taxi de particulares, a preferido despedir a varios trabajadores antes de aplicarles un Erte. El despido a sido fulminante aplicando el famoso articulo del convenio caducado del taxi de la provincia de Barcelona, que dice “no haber superado el periodo de prueba”. Estos trabajadores despedidos no han recibido la indemnización por despido correspondiente, ni horas extras, ni vacaciones, ni tampoco han recibido las nominas. Se han desentendido por completo de estos trabajadores, que no tienen ninguna contestación ni respuesta, por parte de los titulares de licencia para los que trabajaban. Seguiremos denunciando a Todotaxi las veces que sean necesarias, y animamos a los trabajadores y trabajadoras de Todotaxi a que se organice y defiendan sus derechos ante estos explotadores de taxistas de Todotaxi.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

LOS CONDUCTORES DE LA EMPRESA DE VTC AURO TRABAJAN 12 HORAS AL DÍA 6 DÍAS A LA SEMANA

La empresa de vehículos de alquiler con conductor Auro, con sede en Viladecans, y que ofrece sus servicios a través de la plataforma Cabify, tiene a sus conductores trabajando 12 horas al día, y con un solo día de fiesta a la semana, a demás los conductores deben llevarse el vehículo y pagar un parking de su bolsillo, con una nomina de 1150 euros. Estas son las condiciones de trabajo que la empresa de trabajo temporal “Jobandtalent” ofrece en las entrevistas de trabajo, para contratar los conductores para la empresa de VTC Auro.

El sistema de explotación de la empresa VTC Auro es la misma, que el resto de empresas VTC o empresas de taxis, al trabajador se le exige una recaudación diaria que no puede hacer en 8 horas, ni en 9, ni 10 horas.

El nuevo sistema de pegatinas para controlar el descanso de los vehículos VTC, aprobado recientemente por el AMB, nos parece ridículo y insuficiente, mientras no se controle las jornadas de trabajo de los conductores VTC, que deben ser de 8 horas y no de 12 horas como esta sucediendo. Esta nueva regulación de los descansos de los vehículos VTC, que es el mismo sistema que las licencias de taxis, no resuelve el verdadero problema de las VTC y del Taxi, que es el exceso de horas, y las condiciones de trabajo de los conductores.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

LA EMPRESA DE VTC FUMACES OPERADORA DE CABIFY DESPIDE A 8 CONDUCTORES POR NO HACER 180 EUROS AL DÍA

La empresa de vehículos de alquiler con conductor Fumaces sl, situada en la carretera de Sant Roc 7 de Hospitalet, a despedido a 8 conductores de manera fulminante, sin ningún tipo de preaviso. El motivo del despido es que no han conseguido hacer los 180 euros diarios, que exige la empresa a todos sus conductores. Una recaudación de 180 euros diarios, que es muy difícil que los conductores lo puedan hacer en 8 horas.

Fumaces sl opera con dos aplicaciones, con la famosa Cabify y con una otra App llamada Espartan. A los conductores se les exige estar un mínimo de 11 horas con el coche, y siempre dando vueltas. El vehículo  que esta conectado con la central de la empresa en todo momento, recibe información de zonas rojas de alta demanda de servicios. En el momento de entrada de un servicio, el conductor debe rellenar inmediatamente la hoja de ruta dentro del vehículo, indicando todos los datos del servicio. No hay ningún tipo de control sobre la jornada de trabajo de los conductores, pudiendo estar trabajando 12 horas cada día sin ningún problema ni control.

Nos volvemos a encontrar con el mismo sistema de explotación de conductores VTC, muy parecido a la explotación que sufren los taxistas asalariados de flotas y empresas, donde se les exige recaudaciones que no pueden hacer e 8 horas, teniendo que hacer mas horas de trabajo, sin ninguna justificación ni control para llegar a la recaudación que les marca la empresa. Con nominas de 1200 euros al mes y sin cobrar ninguna hora extra, ni nocturnidad, ni días festivos, estos conductores también deben limpiar el vehículo y poner la ropa de trabajo.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

LA EMPRESA TODOTAXI NO PAGA BAJAS MÉDICAS, NI VACACIONES, NI FINIQUITOS, NI HORAS EXTRAS A SUS TRABAJADORES

La situación de los taxistas asalariados en la empresa Todotaxi es una vergüenza, siendo esta flota de taxis una de las peores de Barcelona. Esta flota de taxis situada en la calle Llul 95 de Barcelona, se queda con el dinero de  bajas médicas de sus trabajadores, tampoco paga las vacaciones, ni finiquitos, ni horas extras a casi ninguno de sus trabajadores.

Ante esta situación algunos taxistas optan por marcharse aburridos. La Sra. encargada de la empresa de pagar y gestionar todo no da la cara, pone excusas,y cuando consigues hablar con ella te da largas o te dice que la empresa no da dinero que te lo paga sin descontar el IRPF,un rollo que nadie entiende.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

JOBROCO SL PAGA 8700 EUROS DE HORAS EXTRAS ATRASADAS A TAXISTA DE LA SECCIÓN SINDICAL DE CNT

La sección de taxistas de la CNT en la empresa de Taxis Jobroco sl, ha vuelto a conseguir otro triunfo, con el pago integro de 8700 euros en horas extras que la empresa debía a un compañero de la sección. La sección sindical de CNT en la empresa de taxis Jobroco sl, mas conocida como el “Quino” consiguió poner fin a las jornadas de 12 horas y al acoso de la empresa por conseguir mas recaudación. 

La otra reivindicación de la sección sindical, era el pago de las horas extras, concretamente 8700 euros,  que la empresa se negaba a pagar. Tras varias reuniones con la empresa y tras amenazarles con una denuncia y con otras acciones sindicales, finalmente la empresa a accedido a pagar los 8700 euros que debía de horas extras a nuestro compañero, cerrando así el conflicto. Nuestras felicitaciones a la sección sindical de la CNT en Jobroco sl.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share