Arxiu de la categoria: Despidos

PIQUETS INFORMATIUS ALS CLIENTS DE TAXI LINE SOBRE L’EXPLOTACIÓ I ACOMIADAMENT DE TELEOPERADORAS

Aquest matí ens hem presentat en les seus de les empreses Penguin Random House i Francina Models. Aquestes empreses són clients habituals de Taxi Line, i el motiu de la nostra visita a aquestes empreses, ha estat per a explicar als responsables de sol·licitar taxis a Taxi Line, l’acomiadament de tres Teleoperadores. Un acomiadament injust i improcedent per afiliar-se a la CNT, i per demanar millores laborals. Les tres treballadores van ser acomiadades per sindicar-se fa 2 mesos després de presentar una taula reivindicativa per a demanar que es complissin 5 punts del conveni regulador:

1.Tenir un descans de 20 minutos per 8 hores treballades.
No es permet tal descans i es considera absència del lloc qualsevol altra cosa que no sigui anar al lavabo, controlant això mateix amb 3 càmeres amb micròfon dins de l’oficina, sense que cap de nosaltres hagi signat cap consentiment perquè se’ns gravi, i amb l’agreujant que, normalment, en el torn de nit i els caps de setmana treballa una persona sola.

2. Descansos setmanals de 48 hores ininterrompudes.
Actualment l’empresa, a part de comunicar amb menys d’una setmana d’antelació els torns, imposa jornades de 6 dies consecutius i solament un dia de festa. A la seva pròpia conveniència, i sense poder negociar-ho, imposa 3 dies de festa per a fer quadrar les 40 hores setmanals, informant-ho d’un dia per a un altre, sense que la treballadora disposi de cap temps de previsió per a organitzar-se en el seu dia a dia. S’han donat casos de jornades de 10 hores i tandes de més de 13 dies consecutius de treball sense descans.

3.Tenir el calendari laboral del mes següent complet, una setmana abans del començament d’aquest.
A pesar que el conveni regulador especifica que l’empresa està obligada a facilitar els calendaris a un any vista, sol·licitem que se’ns el passés amb un mes i una setmana d’antelació, donada la gran impuntualitat a l’hora de facilitar aquest calendari.

4.Gaudi o pagament de les vacances de l’any anterior.
Hi ha companyes que no van gaudir del seu període vacacional després d’haver finalitzat l’any, ni han percebut compensació econòmica per elles. No només no han pogut triar una de les dues opcions, sinó que no les hi ha compensat de cap de les dues maneres possibles, ni encara després d’haver-ho sol·licitat.

5.Pagament per plus de Nocturnitat i dia festiu.
L’empresa no ho abona ni ho compensa de cap manera.

A tot això l’empresa al·lega en els nostres acomiadaments, ser conseqüència del baix volum de treball després de la vaga de taxis i per a conservar els llocs més antics. Això és fals, atès que nosaltres, els comiats, teníem contracte indefinit, i han quedat en plantilla persones amb contracte temporal a punt de finalitzar.

Les companyes que han quedat en l’empresa ens han donat l’esquena, fins i tot eliminant-nos dels seus contactes, per por de represàlies.

Taxi Line està vulnerant un dret tan bàsic i fonamental com és el de sindicar-se, dret que contempla fins a la pròpia Constitució Espanyola.

Us demanem el vostre suport, i que una vegada més, no surtin impunes la coacció, l’abús de poder, la manipulació i la vulneració dels drets fonamentals de tots els treballadors.

SALUT I BON VIATGE

Share

NOU PIQUET DE PROTESTA CONTRA TAXI LINE

Aquest passat dijous 28 de febrer, vam tornar amb mes força que mai, a les portes de l’empresa Taxi Line, per a protestar novament per l’acomiadament improcedent de les tres companyes Teleoperadoras acomiadades de manera improcedent. El motiu de l’acomiadament va ser, l’afiliar-se al sindicat CNT, que en assabentar-se l’empresa va acomiadar de manera fulminant a les tres companyes. Un acomiadament improcedent en tota regla, on clarament els motius són la repressió sindical.

Com ja li advertim als empresaris de Taxi Line, vam tornar novament a protestar per l’acomiadament de les tres companyes. Aquesta vegada no va sortir el senyor empresari amb la mànega a tirar-nos aigua com en el primer piquet. No va sortir ningú a parlar amb nosaltres ni a donar-nos cap explicació sobre l’acomiadament improcedent de les tres companyes.

Que tinguin bé present els empresaris de Taxi Line que tornarem les vegades que siguin necessàries a protestar davant de les portes de Taxi Line. Ja portem dos piquets de protestes i diverses denúncies presentades contra Taxi Line. Si pensen els senyors empresaris de Taxi Line que es desfaran de la CNT tirant-nos aigua, és que no coneixen a la CNT.

Exigim la readmissió de les tres companyes acomiadades !!!

SALUT I BON VIATGE

Share

TAXI LINE DESPIDE A SUS TRABAJADORAS POR SINDICARSE

A día de hoy, en la empresa Taxi Line, situada en la C/ Pallars, 385 de Barcelona, se ha revivido una situación que desde hace más de 30 años no se daba. Se ha despedido a toda una sección sindical en cuanto se ha sabido de su existencia.

El pasado día 27 de Enero de 2019, la empresa Taxi Line, compuesta por la fusión de “Avant Taxi”, “Taxi Betulo”, “Taxi Baix Llobregat, “Taxis Masnou” y la recientemente adquirida “Radio Taxi Taulat”, despidió a 3 de sus 9 trabajadoras al saber que habíamos creado una sección sindical. A consecuencia de las malas condiciones laborales bajo las que estábamos trabajando, enviamos una tabla reivindicativa emplazando a la empresa a negociar la situación actual. En cuanto la empresa recibió dicha tabla, despidió a todas las integrantes de la sección, haciendo antes una criba con las demás trabajadoras, citándolas una a una para, bajo coacción, sonsacar información sobre las integrantes de la sección.

La tabla reivindicativa que se le pasó a la empresa, solicitaba que se aplicara el Convenio Regulador, con cinco puntos básicos, y que la empresa no respeta:

  1. Tener un descanso de 20 minutos por 8 horas trabajadas.
   No se permite tal descanso y se considera ausencia del puesto cualquier otra cosa que no sea ir al lavabo, controlando esto mismo con 3 cámaras con micrófono dentro de la oficina, sin que ninguna de nosotras haya firmado ningún consentimiento para que se nos grabe, y con el agravante de que, normalmente, en el turno de noche y los fines de semana trabaja una persona sola.
  2.  Descansos semanales de 48 horas ininterrumpidas.
   Actualmente la empresa, a parte de comunicar con menos de una semana de antelación los turnos, impone jornadas de 6 días consecutivos y solamente un día de fiesta. A su propia conveniencia, y sin poder negociarlo, impone 3 días de fiesta para hacer cuadrar las 40 horas semanales, informándolo de un día para otro, sin que la trabajadora disponga de ningún tiempo de previsión para organizarse en su día a día. Se han dado casos de jornadas de 10 horas y tandas de más de 13 días consecutivos de trabajo sin descanso.
  3. Tener el calendario laboral del mes siguiente completo, una semana antes del comienzo del mismo.
   A pesar de que el convenio regulador especifica que la empresa está obligada a facilitar los calendarios a un año vista, solicitamos que se nos lo pasara con un mes y una semana de antelación, dada la gran impuntualidad a la hora de facilitar dicho calendario.
  4. Disfrute o pago de las vacaciones del año anterior.
   Hay compañeras que no disfrutaron de su periodo vacacional tras haber finalizado el año, ni han percibido compensación económica por ellas. No sólo no han podido escoger una de las dos opciones, sino que no se las ha compensado de ninguna de las dos maneras posibles, ni aún después de haberlo solicitado.
  5. Pago por plus de Nocturnidad y día festivo.
   La empresa no lo abona ni lo compensa de ninguna manera.

A todo esto la empresa alega en nuestros despidos, ser consecuencia del bajo volumen de trabajo después de la huelga de taxis y para conservar los puestos más antiguos. Esto es falso, dado que nosotras, las despedidas, teníamos contrato indefinido, y han quedado en plantilla personas con contrato temporal a punto de finalizar.

Las compañeras que han quedado en la empresa nos han dado la espalda, incluso eliminándonos de sus contactos, por miedo a represalias.

Taxi Line está vulnerando un derecho tan básico y fundamental como es el de sindicarse, derecho que contempla hasta la propia Constitución Española.

Os pedimos vuestro apoyo, y que una vez más, no salgan impunes la coacción, el abuso de poder, la manipulación y la vulneración de los derechos fundamentales de todos los trabajadores.

¡Salud!

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

CNT BARCELONA REGULARIZA LA HUELGA DEL TAXI EN EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO PARA PROTEGER A LOS ASALARIADOS

Ante la huelga indefinida del taxi que comenzó el pasado viernes 18 de enero, el sindicato de oficios varios de la CNT de Barcelona, ha presentado la documentación necesaria en el departamento de trabajo, para comunicar y regularizar la huelga indefinida que afecta a todos los trabajadores del taxi del área metropolitana de Barcelona. La huelga indefinida del sector del taxi de Barcelona, no se había comunicado de manera oficial al departamento de trabajo, estando así desprotegidos los trabajadores y trabajadoras del taxi de Barcelona, ante cualquier problema que puedan tener con las empresas y flotas. Desde CNT Barcelona y la sección del taxi de la CNT, hemos tomado esta decisión para dar cobertura legal, y así proteger a nuestros compañeros afiliados de la sección del taxi, y a todos trabajadores y trabajadoras del taxi del área metropolitana de Barcelona.

La cobertura legal  de huelga de CNT Barcelona, es para todas las empresas y flotas de taxis del área metropolitana de Barcelona. Cualquier taxista asalariado que sea sancionado, despedido o tenga problemas por motivos de la huelga, puede ponerse en contacto con nosotros.

Cualquier taxista que tenga dificultades económicas por motivos de la huelga, puede ponerse en contacto con nosotros,  En CNT estamos dispuestos a ayudar a todos los trabajadores del taxi que se encuentren en dificultades económicas.

Ha quedado constituido un comité de huelga, que ha sido comunicado al departamento de trabajo. Cualquier taxista del área metropolitana que quiera participar en el comité de huelga, puede ponerse en contacto con nosotros.

Hemos solicitado la mediación en el conflicto al departamento de trabajo, para intentar mediar en el conflicto con el departamento de transportes de la Generalitat y con las empresas y flotas de taxis.

La sección del taxi y la CNT de Barcelona, esta apoyando la huelga del taxi de Barcelona contra la amenaza que suponen las Multinacionales Uber y Cabify , y por la regularización de las VTC . Lamentamos que no se haya tenido en cuenta a los trabajadores asalariados, que han quedado desprotegidos legalmente ante las empresas de taxis, por esta huelga indefinida.

Manifestar también nuestro malestar por no contar con sindicatos como la CNT, que defienden al taxi, y con otras asociaciones que también defienden al taxi. vemos falta de transparencia y democracia en las asambleas y en el comité de huelga, donde ha muchos taxistas no les han dejado expresarse libremente, y siempre son los mismos quienes dirigen y controlan a su manera la asamblea.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

DENUNCIA CONTRA LA EMPRESA VTC COLABORADORA DE CABIFY RADIO TAXI BARCELONA SL.

Se ha presentado una denuncia contra Radio Taxi Barcelona S.L, empresa de licencias VTC que colabora con Cabify.

El trabajador empieza como conductor VTC en la empresa Radio Taxi Barcelona S.L, que está situada en el parque de negocios Mas Blau, calle Parc del Nord, del Prat de Llobregat, pero con domicilio social en la calle Dehesa Vieja 55 de Madrid. Radio Taxi Barcelona S.L dispone de licencias VTC que operan con Cabify en Barcelona, al mismo tiempo que también dispone de licencias de taxi en Madrid. Radio Taxi Barcelona S.L forma parte de un entramado de empresas del grupo Auro, que es un holding de empresas que gestiona flotas como alquiler de coches, renting, empresas vtc…

Al trabajador se le exige unos objetivos de facturación  muy difíciles de conseguir. El trabajador nunca pudo conseguir los objetivos semanales puestos por la empresa, ya que resultaba imposible cumplirlos debido a la situación del mercado. En el mes de junio el trabajador percibió como salario 790 e, sin recibir ninguna nómina, ni explicación alguna sobre ese salario, ya que el acuerdo era de un salario fijo de 1250 e.

Después de un mes y medio trabajando sin contrato para Radio Taxi Barcelona S.L, el trabajador es despedido por no aceptar, unas condiciones de trabajo que no eran las que habían acordado en la entrevista de trabajo. Nunca le permitieron leer el contrato de trabajo con las clausulas adicionales, y asi estuvo trabajando engañado un mes y medio.

Unas condiciones de trabajo abusivas, con cláusulas adicionales, como jornadas especiales de trabajo, donde el trabajador está a disposición y bajo las órdenes de la empresa aun sin estar en el ejercicio de su actividad.

Las sanciones de tráfico o sanciones administrativas serán pagadas por el conductor, las multas se descontaran directamente de la nómina. En caso de accidente el conductor tendrá la obligación de abonar 180 e en concepto de franquicia del vehículo.

Los domingos, días festivos y turnos de noche, el trabajador no recibirá ninguna compensación, ni plus extra por trabajar un día festivo, ni plus de nocturnidad, y atenderá en cualquier momento y sin previo aviso a los turnos y necesidades de la empresa.

Como podemos comprobar la plataforma Cabify, a través de empresas VTC como Radio Taxi Barcelona S.L promete unas condiciones de trabajo y luego las cambian, engañan a la gente con falsas promesas de dinero y prosperidad, para convertirlos en esclavos de Cabify. Cambios de turno en cualquier momento, no está permitida la comunicación ni la reunión entre conductores, limpieza del coche a cargo del conductor, pago de desperfectos y reparaciones a cargo del conductor, jornadas de 12 horas, 6 o 7 días a la semana. Incumplen todo tipo de normas laborales y humanas, para luego venderle a la sociedad modernidad y progreso.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

CNT TRANSPORTES-MADRID DENUNCIA LA PRECARIEDAD LABORAL QUE SUFREN LOS TRABAJADORES DEL SECTOR DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE CON CONDUCTOR VTC QUE UTILIZAN PLATAFORMAS COMO UBER Y CABIFY

Esta misma mañana hemos interpuesto en el juzgado nº 3 de Princesa (Madrid)por el una denuncia contra JobTalent y Gestaxi  despido de un trabajador durante la baja laboral ocasionada por las condiciones de sobreexplotación que ha sufrido. La normalidad en este sector en auge son jornadas interminables de 12 a 14 horas durante 6 días a la semana, presiones constantes con llamadas y mensajes si no se llega a la recaudación que les parece, contratos en fraude de ley, uso de empresas de trabajo temporal para precarizar aún más las condiciones (como JobTalent en este caso) y enfermedades psicofísicas recurrentes como consecuencia de todo ello. Algo que ha sufrido nuestro afiliado y que ha sido constatado por informes médicos.

CNT quiere exponer de nuevo a la opinión pública que solo manteniendo condiciones de trabajo destructivas en cuanto a la salud laboral se refiere, incluso manifiestamente ilegales en numerosas ocasiones, se puede mantener la competencia desleal que se lleva denunciando durante años en el sector del taxi.

CNT cree que las asociaciones del taxi yerran el tiro si pretenden responsabilizar a los trabajadores de empresas como GESTAXI de la competencia desleal y atender solamente a las licencias que se conceden a empresas como esta, intermediarias de UBER y CABIFY. La verdadera competencia está en la destrucción de los derechos laborales en estas empresas vulnerando con impunidad de forma flagrante la legislación laboral, algo a lo que pocos están prestando atención.

CNT está convencida de que respetando la normativa laboral y luchando para mejorar las condiciones de trabajo, este tipo de empresas no podría competir de forma desleal como lo hacen en la actualidad y el sector del taxi no correría el peligro que corre.

Este tipo de empresas, en las que participan como propietarios fondos de capital riesgo o antiguos dirigentes de asociaciones del taxi curiosamente, lo único que tienen de novedoso es que usan una App (UBER o CABIFY), por lo demás es un modelo empresarial que utiliza la sobreexplotación inhumana como medio de hacer caja, algo mucho más antiguo que su fachada.

http://transportes.cnt.es/

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

CRÒNICA D´UN ERE FANTASMA: RADIO TAXI 033

4

EMPRESA SOLVENT, RENDIBLE I EN CONTINU CREIXEMENT, ANUNCIA ACOMIADAMENTS I ERE.

Al Sr. Manel Malleu Solá amo de la històrica empresa Radio Taxi 033 se li ha oblidat que ell és l’empresari, que té treballadors en règim general i uns altres en règim d’autònom i que complint amb la legalitat que regeix en aquest document que es denomina CONTRACTE DE TREBALL (en el cas de les seves treballadores en regimen general) LES TREBALLADORES COMPLEIXEN LES SEVES TASQUES ASSIGNADES I EL DEU COMPLIR AMB PAGAR AIXÒ QUÈ ES CRIDA NOMINA!

Teleoperadoras que porten gairebé 4 MESOS SENSE COBRAR, treballant de forma professional i impecable com en els últims més de 15 anys, cada dia als seus llocs de treball, complint horaris, ràtios de productivitat malgrat l’ASSETJAMENT I ENDERROCAMENT Al QUÈ ESTAN SENT SOTMESES DIA A DIA.

Les TREBALLADORES van a la VAGA en bloc. Lluiten pels seus llocs de treball pels seus drets!

Radio Taxi 033 va augmentar la seva plantilla de teleoperadoras en el 2015 i al mateix temps Malleu contracte a la gestora ECONOMIS LOW COST “L’assessoria més barata d’Espanya “.
Llavors que estava succeint?

L’empresari va començar l’ona d’acomiadaments el mateix any 2015, va acomiadar a 15 persones i per a aquest llavors ja tenia l’estratègia muntada. Va contractar a la gestora ECONOMIST LOW COST per externalitzar l’ administracion i “rentar-se les mans” i va començar el desmantellament de la productiva i rendible RADIO TAXI 033.
Es va comunicar a les treballadores unilateralment la reducció salarial del 7% i així es conservarien els seus llocs de treball i les treballadores compromeses des de fa tants anys amb una empresa que sentien com seva i vàrem confiar. Craso error!!!

L’assetjament ja havia començat, mobbing, canvis de torns de dies lliures i mes arbitrarietats i fins i tot denúncia a la policia! ASSETJAMENT I ENDERROCAMENT TOT PER DEFENSAR EL SEU TREBALL!
I arriba el TEMUT ERE i 12 a la guillotina. Amb falses promeses de pagar-los “AMB SORT EN ELS PROPERS 24 MESOS!”
I 14 TELEOPERADORAS SEGUEIXEN TREBALLANT I SENSE COBRAR! SÍ, SENSE COBRAR!

Paral·lelament Barcino dóna suport com a bon soci de Malleu i de la RENDIBLE RADIO TAXI 033 amb “treballadores fantasmes”.

Molts clients criden queixant-se per mal servei de la “empresa i les treballadores fantasmes” i les teleoperadoras que treballen gratis reben les queixes. Escandalós? No. Això ja és pràctica habitual. Desmantellar una empresa rendible per crear una altra reduint costos amb sous miserables! Explotació i més explotació!

Aquesta empresa no solament aquesta deixant cadàvers de teleoperadores sinó també de TAXISTES abonats i tampoc els hi estan pagant!

On van tots els diners que estan guanyant Malleu si ell i els seus low cost diuen que no tenen beneficis?
Segueixen facturant segueixen creixent en serveis RADIO TAXI 033 SEGUEIX SENT MOLT RENDIBLE. ON VAN AQUESTS DINERS?
FINS A ON ARRIBARAN ELS LOW COST I MALLEU?

I que farem a CNT? Ens quedarem mirant? Que farem davant tanta injustícia?
PIQUETS! SUPORT A les TREBALLADORES I LES SEVES FAMÍLIES! N’hi ha prou d’ASSETJAMENT! N’hi ha prou d’HUMILIACIONS!
MALLEU PAGA! PAGA A LES TEVES TREBALLADORES!

DIFONDRE COMPAS: CRIDEM Al BOICOT! SUPORT A les COMPANYES TELEOPERADORAS!
BOICOT A RÀDIO TAXI 033!!!

SALUT I BON VIATGE

Share

RADIO TAXI 033 DESPIDE A 10 TELEOPERADORAS Y SIGUE SIN PAGAR AL RESTO DE TRABAJADORAS NI A LOS TAXISTAS ABONADOS

1La emisora de radio taxi 033 han presentado un ERE (expediente de regulación de empleo) a 10 de sus tele operadoras, que han sido despedidas, según la empresa los motivos de este ERE son problemas económicos, el resto de Tele operadoras continúan trabajando sin cobrar sus salarios, al igual que a muchos taxistas abonados que tampoco les están abonando los servicios realizados.

La situación de las Tele operadoras en el 033 es una vergüenza ya que llevan mas de 4 meses trabajando sin cobrar sus salarios. Las tele operadoras de Radio Taxi 033, que cubren 20 poblaciones en toda Cataluña,  desde octubre del 2015 empezaron a tener conflictos con la empresa propiedad de Manel Mallèu Solà. Esta penosa situación en la que se encuentran las Tele operadoras y los taxistas del 033, empieza hace varios meses atrás cuando la empresa empieza primero a retrasarse en el pago de los salarios a sus trabajadoras, luego vendrán recortes en los sueldos pagando solo la mitad de las nominas. Con el argumento que la empresa había dejado de ser rentable, se produjo una reducción salarial del 7 % y, a partir de ése momento, también se empezaron a atrasar los pagos a la plantilla, resultando en la actual situación de 4 meses de impagos de salario. la empresa promete y garantiza pagar los atrasos, para tranquilizar a sus trabajadoras. Lejos de cumplir con lo prometido la emisora 033, deja de pagar los salarios completos a toda su plantilla de Tele operadoras. La única salida  que les queda a estas trabajadoras es convocar diversos días de huelga para exigir a la empresa el pago de sus salarios.

En estos momentos, la empresa no muestra ni un mínimo de interés en regularizar la situación, alega simplemente que solo se sentara a negociar una vez sea desconvocada la huelga impulsada por las operarias. Otro punto muy grave a destacar es que la empresa está realizando un ERE – firmado sin acuerdo -, que afecta a 13 de sus trabajadoras, y a través del cual pretende pagar, de manera fraudulenta, la baja en 24 cuotas.

Se convocan diversos días de huelgas y concentraciones de protesta a las puertas del 033, las Tele operadoras comprueban que la empresa incorpora personal ajeno a la empresa los días de huelga, este personal que sustituye a las compañeras en huelga entra sigilosamente y utiliza las instalaciones de Talleres “Barcino” (Empresa dedicada a la industria de los taxímetros, que esta al lado de radio taxi 033)   incurriendo así en  la vulneración del derecho de huelga. Al comité de huelga se le niega la entrada a la empresa, para comprobar si hay personal ajeno a la empresa (esquiroles) trabajando en las jornadas de huelga. Estos echos son denunciados en inspección de trabajo, denunciando a la empresa por vulnerar el derecho de huelga.

3Después de varios días de huelga, la situación de estas trabajadoras que llevan varios meses sin cobrar es insostenible ya que muchas están en una situación familiar precaria, al no poder cobrar sus salarios . La empresa no da ningún tipo de respuesta ni de solución a estas trabajadoras, que ven como cada vez mas entra personal nuevo por talleres Barcino donde se están desviando los servicios montando así una centralita paralela, claramente se esta restructurando la empresa, que contrata los servicios de una empresa llamada “Economi Low Cost” para dirigir radio taxi 033 y eliminar lo que haga falta a bajo coste. Las trabajadoras también denuncian, que la empresa gerenciadora “Economic Low Cost” dio a entender, a través de sus abogados, que no garantizaba el pago de los sueldos adeudados a quienes se “salvaran” del ERE.

Los planes de la nueva administración, según  las trabajadoras de la 033, consisten en prescindir de toda la vieja plantilla y, con ello, profundizar en un modelo de precarización sustituyendo el actual convenio de “Oficinas y Despachos” por uno con condiciones salariales más bajas.

Finalmente la empresa despide a 10 Tele operadoras, que no les queda otra salida que firmar el despido e irse al paro después de 5 meses sin cobrar, el resto de Tele operadoras continúan trabajando en el 033 sin cobrar sus salarios, en la misma situación en la que se encontraban antes de despedir a sus compañeras.

Es muy significativo el papel que esta jugando  Talleres Barcino en todo esto… donde se esta reestructurando la emisora radio taxi 033, con nuevo material, nuevas instalaciones y nuevo personal, mientras las tele operadoras del 033 que no han sido despedidas continúan trabajando sin cobrar sus salarios .

Por todo esto, desde CNT Barcelona y desde la sección del Taxi de la CNT llamamos al boicot contra 033 y seguiremos apoyando la lucha de las Trabajadoras hasta que se abonen la totalidad de los sueldos adeudados.

SALUT Y BUEN VIAJE.

Share

DISSABTE 9 I DIUMENGE 10 DE JULIOL NOVES JORNADES DE VAGA I DE PROTESTES AL 033

13619848_167094913706908_3928943494828530223_nNoves jornades de vaga i de protesta contra la radioemissora de taxi 033, dissabte 9 i diumenge 10 de juliol.

El conflicte de la fraudulenta emissora de ràdio taxi 033 contínua, l’empresa 033 va començar a reduir els salaris als seus treballadores, a endarrerir els pagaments, irregularitats …. després l’empresa va deixar de pagar i així porten sense pagar a les seves treballadores gairebé 4 mesos, coaccionant aquests treballadors perquè desconvoquin les vagues. Davant aquestes situacions les treballadores han convocat diverses vagues al tribunal laboral de Catalunya, vagues per exigir al 033 el pagament dels seus salaris. L’empresa de ràdio taxi ha plantejat un ERE (expedient de regulació d’ocupació) que s’ha signat sense cap acord, en aquest ERE hi ha 13 treballadores afectades, les condicions de l’ERE són ​​acomiadaments improcedents sense cap pagament per part de l’empresa manant a aquestes treballadores a l’atur. Alhora de presentar l’ERE el 033 tampoc garanteix les nòmines de les treballadores que es queden a l’empresa, una empresa amb solvència on entra la feina però que no paga als seus treballadors.

radiotaxi033Aquesta emissora 033 davant les jornades de vaga de les seves treballadores, incorre en un delicte del dret de vaga en agafar persones alienes al 033 i utilitzar-les com teleoperadores, aquests esquirols hi ha prou raons per pensar que pertanyen a l’empresa del costat “tallers Barcino” .

1

La situació angoixant del 033 comença per una mala gestió i per un sistema informàtic que porta a la ruïna a aquesta empresa, un sistema informàtic molt costós que no acaba de funcionar. Interessos ocults que les treballadores sospiten I fan pensar en una reestructuració de l’empresa, sent aquestes treballadores les víctimes d’aquests senyors administradors i accionistes del 033.

2

SALUT I BON VIATGE.

Share

ENTREVISTA A LAS TRABAJADORAS EN HUELGA DE LA EMISORA DE TAXI 033

escut

Nuevo programa de la sopa de piedra (programa sobre el mundo del trabajo de la CNT) donde se entrevista a las teleoperadoras de la emisora de taxi 033. En esta entrevista las compañeras, explican el conflicto de esta emisora de taxi que no paga ni a sus trabajadoras y a los taxistas abonados, una situación difícil donde estas trabajadoras llevan varios días de huelga, para exigir el pago de su salario a esta fraudulenta emisora de taxi, que a presentado un ERE a varias trabajadoras. La sopa de piedra programa emitido desde radio Contrabanda la radio libre de Barcelona.

http://www.lasopadepiedra.com/node/44

SALUT Y BUEN VIAJE.

Share