Arxiu de la categoria: Convenio colectivo

PROPOSTES DE MESURES DE LA SECCIO DEL TAXI DE LA CNT PER SUPERAR LA CRISI DEL COVID-19

Aquesta catástrofe de la salut pública i de molt negatives conseqüencies econòmiques, pot ser tambè la oportunitat per a que els taxistes reaccionin fent de una vegada el front comú,sempre tan reivindicat per alguns. Pero mai assolit per tothom per causes com els conflictes d’interessos, mança de coneixements especifics, no haver optat per assessorament competent, mança de conciencia de classe, mança de solidaritat i la ineptitud de l’Administració Pública amb la seva habitual mança de voluntat i sense sensibilitat social ni general ,per tal de reorientar el sector.

Ara som davant una oportunitat única per tal de realitzar una reestruturació radical del sector i en la que l’Administració Pública no te mes remei que admetre-ho i col.laborar. No es pot oblidar que a mes hi ha pendent una nova llei catalana del taxi, que esta en periode d’ elaboració i que caldra que al sector li sigui admesa la participació.

CALEN DIVERSES MESURES :

a/.Mesures de xoc  i d’acompanyament en la remuntada :

1-facilitar EPI ‘s.

2-subvenció desinfeccio vehicles.

3-subvenció mampares.

4-accès a una retribució bàsica.

5-moratória de 2 anys en la obligació irracional i indiscriminada de canvi de vehicle als 10 anys.

6-moratòria de 2 anys del pagament de la ITV.

7-moratòria de 2 anys del pagament de l’impost de circulació.

8-moratòria de 2anys del pagament area blava.

9- moratòria de pagament de l’impost de matriculació.

10- moratòria d’un any del pagament quota autonòms.

11-moratória d’un any en el pagament de la S.Social.

12-Supressió durant 1 any de la càrrega d’impostos sobre combustibles i derivats petroli.

13-subvenció durant 1 any de l’assegurança del vehicle.

14-implantació de l’APP oficial pública del sector i la corresponent promoció.

15-reentrada operativa progressiva de la flota, iniciant el servei mitjançant la presència nomes del 50% de les llicencies alternativament parells i senars cada setmana. Implantació de sistema de control de la jornada de 8 hores per conductor.

16-nou conveni col·lectiu de treball d’empreses d’autotaxi i de lloguer de vehicles amb conductor de la província de Barcelona (l’actual conveni col·lectiu d’empreses de taxis i VTC de Barcelona porta caducat tres anys).

17-Evitar el cost pel canvi periòdic de tarifes.

 

b/.A curt termini reestructuració del sector, determinant terminis i calendari d’execucions:

1-replantejament del grau de reconversió en funció de l’excès d’ oferta que pateix el sector.

2- establir actuacions per part de l’Administració Pública per tal de garantir el rigoros compliment de la jornada de 8 hores/conductor i drets laborals sistemàticament arrabassats freqüentment en el cas d’assalariats.

3-campanyes de promoció del taxi,l’APP i serveis.

4-que l’IMT compleixi la llei estatal de la Seguretat Social, en quan al dret del taxista a optar per la JUBILACIÓ ACTIVA. La qual si compleixen tota la resta d’Administracions Locals de l’estat.

5-opció a la jubilació voluntària als 55 anys, per a conductors professionals del taxi ( equiparació amb altres sectors de risc ).

6-erradicar el greuge comparatiu que sofreixen els taxis de 4 places, per causa de la competència deslleial per part dels taxis de 6 places

7-accions eficaces de control de l’intrusisme.

8-accions eficaces de control de VTC ‘es.

9-establir indemnitzacions a pagar per part del passatger, en casos d’ús incivic ó deperfectes produids per indisposició orgànica ó altres causes atribuibles al passatger.

10-llibertat d’elecció del model de vehicle, sempre i quan compleixi els requisits d’homologació del taxi.

11- alliberament del fons d’1200000 € procedent de dipòsits de taxistes ( que segueixen captius a l’IMT) ,per a que puguin ser destinats al suport i auxili del sector en aquestes circumstancies de tanta gravetat i necessitat.

12-promocionar la afiliacio a cooperatives de treballadors, mitjançant campanyes didàctiques que enfatitzin els beneficis laborals-socials i d´empoderament de clase.

13-Barcelona només disposa de 91 taxis adaptats per a cobrir el servei de més de 130.000 discapacitats. En canvi, la normativa vigent indica que a la capital catalana hauria d’haver en servei un mínim de 525 vehicles adaptats, el que representaria un 5% del total.

SALUT I BON VIATGE

Share

DENÚNCIA CONTRA EL CONVENI DEL TAXI I VTC DE BARCELONA QUE PORTA CADUCAT DOS ANYS I MIG EN EL SINDIC DE GREUGES

Hem presentat una denúncia en el Sindic de Greuges, contra el conveni col·lectiu d’empreses d’autotaxis i de vehicles de lloguer amb conductor VTC de la província de Barcelona. Aquest conveni porta caducat dos anys i mig, i vulnera drets fonamentals dels treballadors del taxi i conductors VTC de Barcelona. Des de CNT denunciem la desídia , el desinterès i la falta de respecte cap als treballadors del taxi i VTC de Barcelona, tant de l’institut metropolità del taxi IMET , com dels sindicats i associacions empresarials del taxi que van signar l’infame conveni.

Posem en coneixement del Sindic de Greuges, la situació d’indefensió i perjudici en la qual es troben els treballadors assalariats del taxi i els assalariats de vehicles de lloguer amb conductor VTC, de l’àrea metropolitana de Barcelona. El conveni d’empreses d’autotaxis i de vehicles de lloguer amb conductor de la província de Barcelona, porta caducat dos anys i mig. Aquest conveni vulnera drets fonamentals de l’estatut dels treballadors.

EL TAXI DE BARCELONA TÉ LES PITJORS CONDICIONS LABORALS DE TOT EL SECTOR DEL TAXI.

Els treballadors i treballadores del Taxi i de VTC, suporten jornades de 12, 13, 14… hores diàries sense cap compensació per treballar en dies festius, sense cap compensació per nocturnitat, ni s’estableix en aquest conveni cap regulació sobre les hores extres, amb les pagues d’estiu i nadal retallades a 350 e i amb un període de prova d’un any. Amb aquest conveni caducat del taxi i de VTC de la província de Barcelona, el taxi de Barcelona té el rècord en les pitjors condicions laborals respecte a la resta d’empreses de taxis d’altres comunitats autònomes que funcionen amb el conveni col·lectiu nacional. No entenem perquè es continua aplicant el conveni caducat del taxi de la província de Barcelona i no s’aplica el conveni col·lectiu del taxi nacional.

SALUT I BON VIATGE

Share

REUNIÓ SATISFACTÒRIA Al SINDIC DE GREUGES SOBRE LA JUBILACIÓ ACTIVA DEL TAXISTA AUTÒNOM

Com ja havíem anunciat, aquest matí hem tingut una reunió molt satisfactòria en el Sindic de Greuges sobre el problema de la jubilació activa del taxista autònom. A la reunió han assistit els sindicats i associacions del taxi; Taxi Companys, STAC i la secció del taxi de la CNT. La reunió ha estat molt positiva, tractant la problemàtica de la negació de l’institut metropolità del taxi IMET d’adequar el reglament del taxi de l’àrea metropolitana a la nova modalitat de jubilació de la seguretat social, i  dels passos a seguir davant el problema.

Recordem que desde CNT vam presentar al IMET, unes reclamacions d’un company taxista interessat en la jubilació activa. Una jubilació activa que l´IMET nega obligant-ho a vendre la llicència i a posar-se a treballar com a assalariat. Amb la negativa rotunda de l’IMET a adequar l’article 22 del Reglament del Taxi a la situaciò legal vigent, de la seguretat social, que përmet la Jubilació activa, ens vam dirigir al Síndic de Greuges, per presentar un queixa contra l’Institut Metropolità del Taxi. El Sindic de Greuges respon a la reclamació de la CNT, reconeixent la jubilació activa per al taxista autònom, instant al IMET a canviar el regiment jurídic del reglament del taxi, per adaptar-ho a la nova modalitat de pension de jubilació de la seguretat social.

El Sindic de Greuges ens ha preguntat per altres problemes del taxi, interessant-se pel conveni col·lectiu d’empreses de taxis i vehicles de lloguer amb conductor VTC, de la província de Barcelona que porta caducat dos anys i mig. Hem parlat d’aquest conveni caducat, que vulnera drets fonamentals de l’estatut dels treballadors, i de la despreocupació i desídia dels sindicats i associacions d’empresaris signants del conveni.

Un altre dels problemes tractats a estat la nova normativa que obliga a un vehicle amb 10 anys a donar-se de baixa com a taxi. Una normativa injusta que discrimina als vehicles amb un conductor, enfront els vehicles amb dos conductors.

Volem agrair al Sindic de Greuges de Catalunya l’interès i la preocupació cap als problemes dels taxistes de l’àrea metropolitana de Barcelona.

SALUT I BON VIATGE

Share

VARIAS EMPRESAS DE TAXIS ENGAÑAN A SUS EMPLEADOS QUE TRABAJAN CON LICENCIAS ACABADAS EN 2 PARA SALIR A TRABAJAR MAÑANA LUNES CUANDO LES TOCA FIESTA

El lunes 22 trabajan solo las licencias pares y algunas empresas del sector o sea floteros, han sacado una circular para los trabajadores de dichas empresas que tienen fiesta el lunes para que salgan a trabajar como un día normal, haciéndoles creer que el lunes está liberalizado, para todas las licencias pares. A los taxistas asalariados pares que tienen fiesta mañana lunes, que no se dejen engañar, mañana no está liberalizado.

Queremos recordarles a estas empresas de taxis que están engañando a sus trabajadores lo que dice el Convenio Colectivo del Taxi de la provincia de Barcelona, inexplicablemente caducado hace más de un año:
“En el caso que se trabaje en día de descanso, este se ha de compensar con otro día de descanso dentro del año natural. El descanso semanal para el taxista asalariado es obligatorio y de 2 días; ha de coincidir con el descanso semanal previsto para el vehículo en el Reglamento metropolitano del Servicio del Taxi”.

Los trabajadores asalariados que les obliguen a trabajar mañana lunes cuando les toca fiesta, pueden asesorarse en nuestro sindicato con nuestro abogados de forma gratuita, y también poniéndose en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico : seccio.taxi@barcelona.cnt.es

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL TAXI TIENEN COBERTURA LEGAL PARA EJERCER EL DERECHO DE HUELGA EL 8 DE MARZO

Igual que año pasado, el 8 de marzo, CNT convoca una huelga general feminista en todo el estado español, llamando a todos los trabajadores y trabajadoras a secundar la huelga de 24 horas. En el taxi de Barcelona sobran los motivos para hacer huelga el 8 de marzo. Tenemos 780 razones para hacer huelga el 8 de marzo, 780 compañeras taxistas que cada día se ponen al volante para dar un servicio de taxi y que soportan todo tipo de comentarios machistas, como este “mujer al volante, peligro constante “o simplemente son rechazadas por ser mujer taxista. Tampoco olvidar a las compañeras Teleoperadoras de los diversos Radio Taxis de Barcelona, destacando especialmente a las Teleoperadoras de Taxi Line que no tienen ni 20 minutos de descanso, y a las tres compañeras de Taxi Line despedidas por afiliarse a CNT y pedir el cumplimiento del convenio.

Mujeres taxistas que soportan jornadas de 12, 13, 14… horas cada día, consecuencia de un convenio colectivo del taxi de la provincia de Barcelona, que lleva caducado mas de un año. Un convenio colectivo esclavista e ilegal, donde no se contempla ningún tipo de ayuda por maternidad, ni plan de seguridad hacia las mujeres taxistas en caso de acoso o agresiones. Un convenio vergonzoso, degradante firmado por UGT y CCOO , donde las trabajadoras del taxi no tienen horas extras, ni plus de nocturnidad, ni días festivos, y donde se les recorta la paga de verano y de navidad a 350 e. Bajo la amenaza constante del despido por no alcanzar la recaudación, las trabajadoras del taxi de Barcelona ni siquiera tienen servicios para mujeres taxistas, teniendo que ir al bar o a la gasolinera. Un convenio del taxi de Barcelona que está por debajo del estatuto de los trabajadores, firmado por la Asociación empresarial del taxi. Asociación empresarial que participa activamente en la violencia estructural de género, y que se sienta a negociar en la mesa técnica del taxi con sus socios Taxi Companys y la asociación profesional Elite. Es el instituto metropolitano del Taxi, y la mesa técnica del Taxi cómplices y responsables de la explotación, la precariedad laboral y el intrusismo interno del taxi de Barcelona.

Que nadie se confunda con esta huelga general feminista, es una huelga para hombres y mujeres de 24 horas.

CNT ha legalizado y formalizado la convocatoria de huelga general de 24 horas para toda la jornada del día 8 de marzo, es decir, desde las 00:00 h de la madrugada hasta las 24:00 h de la noche. De esta forma se adhiere y da cobertura legal a la jornada de paro promovida por el Movimiento Feminista. De este modo la huelga ha sido registrada el 22 de febrero en ámbito estatal y autonómico.

CNT está siendo citada por las administraciones locales y autonómicas a las negociaciones de los servicios mínimos, y estamos asistiendo para negar todo servicio mínimo que trascienda los servicios básicos y fundamentales para la población durante la jornada de huelga.

Lo anterior implica que independientemente de tu afiliación o no al sindicato, así como de la composición del comité de tu empresa, la convocatoria te cubre para que puedas participar en la huelga de 24 horas, es decir, cualquier trabajadora/o asalariada/o tiene derecho a realizar la jornada de huelga, sin que haya represalias por el ejercicio de un derecho constitucional. En caso de que se dieran, acude al sindicato y denuncia.

Tampoco os dejéis engañar por los sindicatos UGT y CCOO, que solo están dispuestos a parar dos horas, los mismos sindicatos que firmaron el vergonzoso convenio del taxi de Barcelona. Es esto lo que vale la lucha contra la desigualdad de género? Es esto lo que vale la dignidad de las mujeres taxistas? 2 horas de paro? lamentamos profundamente la labor de manipulación que tanto CCOO como UGT están realizando en numerosos centros de trabajo, dando a entender que sólo es legal su convocatoria de paros de dos horas. Llamamos a todas las trabajadoras y trabajadores a que combatan estas mentiras que socavan el éxito de la huelga feminista y difundan en la medida de sus posibilidades la legalidad de la convocatoria de huelga general de 24 horas legalizada por CNT y otras centrales sindicales.

Las empresas y organizaciones patronales que están negando la convocatoria de huelga general de 24 h incurren en un delito grave por vulneración de derechos fundamentales. Si esto sucede, recuerda tomar medidas legales y defender tu derecho y el de tus compañeros/as, acude al sindicato y denúncialo.

Taxista el 8 de marzo no salgas a trabajar, por las 780 mujeres taxistas del taxi de Barcelona, por  las mujeres taxistas que son explotadas, rechazadas, discriminadas y por todas las mujeres taxistas que día a día se juegan la vida al volante. Por la compañeras Teleoperadoras de los radio taxis que son explotadas por empresas como Taxi Line Porque nos sobran los motivos, el día 8 HUELGA GENERAL FEMINISTA!!

Este 8 de marzo la CNT vuelve a colocarse detrás del movimiento feminista estatal y convoca, tal y como es su mandato, una huelga general de 24 horas en todos los sectores laborales. Escuchamos muy atentamente al movimiento feminista y compartimos su análisis, siendo conscientes de la responsabilidad que como organización obrera y feminista tenemos en el momento histórico nos toca vivir. La huelga llamará tanto a mujeres como a hombres, igual que el pasado 8 de marzo de 2018.

Las mujeres de clase obrera nos enfrentamos día tras día a un sistema capitalista y patriarcal cuya existencia misma depende de la opresión de la mujer, por lo que comprendemos que esta huelga no puede circunscribirse únicamente al ámbito laboral. Nos unimos al movimiento feminista en la exigencia de que el trabajo de cuidados se equipare al trabajo productivo y sea reconocido como lo que es: un valor social de primer orden sin el cual la sociedad no sobreviviría.

Denunciamos la violencia de género como herramienta de control patriarcal. Las cifras escalofriantes de mujeres asesinadas a manos de sus parejas, exparejas, amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos… en definitiva, a manos de hombres conocidos y desconocidos, son el aspecto más extremo y doloroso de la violencia estructural que sufrimos las mujeres, pero no el único. A las mujeres la violencia nos atraviesa en todos los aspectos de la vida: estudios, familia, trabajo, sexualidad, cultura…

En el ámbito laboral exigimos el fin de la brecha salarial, que alcanza más de un 20%, conscientes de que existen mecanismos para anularla que no se están poniendo en práctica, tales como la definición de los elementos determinantes del salario y complementos salariales como contenido mínimo de los convenios, la realización de campañas de oficio por parte de Inspección de trabajo, sanciones a empresas en las que existe brecha salarial, el establecimiento de medidas procesales individuales y colectivas que permitan el ejercicio de acciones contra la discriminación indirecta o la realización de un diagnóstico oficial de la brecha salarial con la participación de los sindicatos y las organizaciones feministas.

Exigimos el acceso al Empleo y la Promoción Profesional estableciendo para ello medidas objetivas por la vía de la negociación colectiva, prohibiendo a las empresas que exijan disponibilidad horaria fuera de la jornada de trabajo y obligándoles a que la formación deba realizarse obligatoriamente dentro del horario laboral.

Exigimos el derecho de información a todos los sindicatos con presencia en cada empresa en lo referente a los procesos de selección, para garantizar la no discriminación, y que se establezcan límites legales a la libertad de contratación por ser una fuente de discriminación indirecta, así como campañas de oficio de la Inspección de Trabajo orientadas a comprobar el cumplimiento de la objetividad en el acceso al empleo y promoción profesional, con establecimiento de sanciones específicas a su incumplimiento.

Exigimos que los permisos de maternidad y paternidad sean idénticos, obligatorios e intransferibles y que ello vaya acompañado de medidas de fomento de la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, establecimiento de permisos por emergencia familiar, obligatoriedad para las empresas con plantillas de más de 250 personas de contar con servicio de guardería y centro de día para personas mayores, establecimiento como servicio mínimo a prestar por Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes de centros de día y guarderías y la derogación Decreto 20/2012 que, entre otras cosas, elimina la cotización a la seguridad social de las cuidadoras no profesionales de la personas dependientes.

En lo referente al Empleo al Servicio del Hogar Familiar, exigimos la ratificación del Convenio de la 189 de la OIT y, por lo tanto, la derogación del “carácter especial” de esa relación laboral y su inclusión en el régimen general y en el Estatuto de los Trabajadores a todos los efectos, incluida la consecuencia de la nulidad del despido, la intervención de la Inspección de Trabajo y la consideración de las horas “de presencia” como tiempo de trabajo efectivo.

Exigimos así mismo el establecimiento de medidas de igualdad y no discriminación como contenido mínimo de todos los convenios colectivos, con independencia del tamaño de la empresa y la obligatoriedad para todas las empresas de realizar un análisis de los riesgos del puesto de trabajo y específicamente de los riesgos durante el embarazo y la lactancia.

En lo referente a las pensiones, exigimos la eliminación brecha de género. Esta brecha deriva de la organización social de los trabajos, que desvaloriza los cuidados, y de las discriminaciones de género existentes en el mercado laboral, que provocan que las mujeres tengamos un menor acceso y estemos empleadas menos horas y menos años a lo largo de nuestra vida laboral.

La reforma del sistema de pensiones ha acentuado esta brecha de género al ampliar el período de cotización necesario para conseguir el total de la pensión de jubilación, aumentar el número mínimo de años cotizados y endurecer las reglas de cálculo de la pensión. La brecha en las pensiones es el resultado de una sociedad injusta y misógina que castiga a las mujeres mayores por haber mantenido y seguir manteniendo a flote a tres generaciones.

En el ámbito internacional queremos aprovechar una vez más para mostrar nuestra solidaridad con la revolución social de Rojava, en el centro de la cual están las mujeres. Allí han sido parte fundamental en la formación de una nueva sociedad. Una forma de organización pluralista basada en la democracia radical, la transformación de la mentalidad social machista, la lucha contra Dáesh, el estado fascista turco, y, sobre todo, la alianza Patriarcado-Estado-Capital. Su ejemplo nos reafirma en que ninguna revolución puede tener éxito sin la plena participación de las mujeres.

La CNT estará a la altura de estas reivindicaciones e irá a la huelga convencida de la victoria. No aceptamos la tibieza de los sindicatos de concertación que quieren hacerse la foto a la vez que pretenden desactivar el movimiento y convertir una Huelga General en una protesta inofensiva, simbólica y sin capacidad transformadora. Nos vemos obligados/as una vez más a denunciar la miseria de unas organizaciones que boicotean todas aquellas luchas que no pueden controlar.

También nos negamos a que se nos utilice en procesos electorales, bien como moneda de cambio o bien como decorado de las distintas campañas. Las reivindicaciones feministas son un fin en sí mismo y las mujeres trabajadoras no somos rehenes de nadie, por eso utilizamos la huelga, una herramienta de control obrero que no permite recuperaciones ni manipulaciones partidistas.

Este 8 de marzo los hombres y mujeres de la CNT iremos a la huelga conscientes de que cualquier pequeño paso atrás puede suponer un gran retroceso. Sabemos que más pronto que tarde la represalia patriarcal estará al nivel del desafío lanzado por el movimiento feminista y que, como siempre, tendrá al fascismo y a la patronal de su lado. No es momento, por tanto, de tibieza ni medias tintas.

Las mujeres de clase obrera sabemos que este es nuestro momento y que esta lucha solo podremos ganarla desde la unidad, que no uniformidad. Mujeres de distintas edades, de distintas procedencias, de distintos sectores, en el campo, en la industria, en los servicios, en los pueblos y en las ciudades, trabajadoras de dentro y de fuera de casa… encontrándonos donde nos hemos encontrado siempre las mujeres: en el apoyo mutuo y en la solidaridad.

Viva la huelga, compañeras. Si lo paramos todo, no podrán pararnos

CNT – NOSOTRAS

GUÍA DERECHO A HUELGA 8 MARZO

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

POSICIONAMIENTO DE LA CNT-TAXI ANTE LA LIBERACIÓN HORARIA DEL IMET

Actualmente, es una realidad que en algunos días concretos y en determinados momentos, los usuarios de Taxi, aprecian una cierta carencia de servicio, cuando lo requieren y tienen que esperar más de 13 minutos.
Desde la Sección Sindical del Taxi de CNT y analizada esta situación llegamos a la siguientes conclusiones:

1- Inexistencia de la APP Pública del Taxi.
2- Debido a la precariedad de las tarifas (efecto uberización legal) desincentivan al taxista a realizar el sobre esfuerzo que significa trabajar en festivos, y noches en detrimento de la salud, ingratitud del servicio (borrachos, vandalismo, inseguridad.) y conciliación familiar.

Delante de esta situación nos encontramos con la reacción simplista del IMT consistente en la Liberalización horaria del Taxi propuesta conjuntamente con la Taula Técnica del Taxi.
Esta implantación significa:
1- Incremento exagerado en la oferta del Taxi y consecuente perdida de facturación para el Taxista.
2- Escaso incremento de satisfacción de los usuarios por la ineficiencia de la medida debido a no ir acompañada de la disposición de la APP Pública del Taxi, anteriormente mencionada.
3- Los asalariados son la parte del sector más precaria y donde recae esta condena pues són coaccionados a trabajar los dias de descanso. Queremos recordarle a los participantes de la Taula Técnica del Taxi una vez más lo que dice el Convenio Colectivo del Taxi, inexplicablemente caducado hace más de un año:

“En el caso que se trabaje en día de descanso, este se ha de compensar con otro día de descanso dentro del año natural. El descanso semanal para el taxista asalariado es obligatorio y de 2 días; ha de coincidir con el descanso semanal previsto para el vehículo en el Reglamento metropolitano del Servicio del Taxi”.

Son conscientes de que las medidas implantadas por ustedes, tienen consecuencias humanamente nefastas para los trabajadores asalariados, los cuales serán coaccionados y presionados a trabajar ilegalmente en su día de descanso laboral y sin compensación de ningún tipo?

¿Qué controles se efectúan para evitar la explotación del asalariado obligado a trabajar en su día de descanso a causa de la liberación del servicio en este día de descanso?

Siendo el objetivo del sector dar satisfacción al usuario en la prestación del servicio del Taxi en estos determinados días festivos y momentos. Proponemos:
1- Incentivación del taxista mediante tarifas equitativas al sobre esfuerzo que implica trabajar bajo estas condiciones, en días de descanso personal.
2- Implantación inmediata de la imprescindible APP Pública del Taxi (la cual esta ya aprobada y en proceso de implantación en la Comunidad de Les Illes Balears).

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

PROPUESTA PARA QUE LOS ASALARIADOS DEL TAXI Y VTC LLEVEN EN EL VEHICULO EL CONTRATO DE TRABAJO, EL REGISTRO DE HORAS EXTRAS Y EL HORARIO DE TRABAJO VISIBLE EN EL VEHICULO.

Desde la sección del taxi de la CNT, vemos la necesidad urgente de buscar medidas contra la explotación que sufren día a día los trabajadores y trabajadoras del Taxi y de VTC (vehículos de alquiler con conductor). Medidas para acabar con las largas jornadas de 12 horas que imponen las empresas y flotas de Taxis y de VTC a sus conductores. Un grave problema que lleva tiempo arrastrando el taxi de Barcelona, y que se ha agravado aún más con la competencia de las plataformas Uber y Cabify, que obligan a los conductores VTC a hacer jornadas que superan las 12 horas al volante. Desde nuestro punto de vista, vemos el mismo problema de explotación y precariedad hacia los taxistas asalariados y los conductores asalariados de VTC.

En la comunidad Valenciana, tenemos un ejemplo de control sobre la jornada laboral y las horas extras de los asalariados. Según la LEY 13/2017, de 8 de noviembre, de la Generalitat, del Taxi de la Comunitat Valenciana el artículo 13.3 establece:

Los vehículos serán conducidos por personas físicas titulares de los mismos o, previa comunicación a la administración competente en materia de transportes, por conductores asalariados o familiares colaboradores. Para el caso de los conductores asalariados, dicha comunicación se acompañará de una copia del contrato en la que se indique el horario de trabajo. De estos horarios de trabajo habrá un registro que podrá ser consultado por las entidades representativas del sector, con los límites que marca la legislación en materia de protección de datos. Asimismo, se creará un registro de asalariados o conductores colaboradores y un censo de titulares de licencias y la situación de los mismos.

Tras la Sentencia publicada el 5 de abril por el Tribunal Supremo, establece el control de la jornada para trabajadores a tiempo parcial, y el control de las horas extraordinarias de cualquier empleado. Después de mucha controversia y de las dudas que generaba la discrepancia entre el Supremo la Inspección de trabajo, el Tribunal Supremo determina con la última sentencia. Basándonos en el Estatuto de los Trabajadores, llevar este control sería obligatorio en estos casos:

  • Control de las horas extraordinarias, así como comunicación de las mismas al final de mes, tanto a los trabajadores como a los representantes de los trabajadores.
  • Registro de la jornada a tiempo parcial la jornada se registrará día a día y se totalizará mensualmente, entregando copia al trabajador, junto con el recibo de salarios, del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las complementarias.

En ocasiones, algunos trabajadores prestan servicios en jornadas superiores a las que el convenio o en su defecto la Ley establece, con el objeto de controlar la realización de las horas pactadas, según lo establecido en el Real Decreto Ley 16/2013 de 20 de diciembre , la ley impone a la empresa la obligatoriedad de llevar un control de las mismas, el cual, en este caso en contrato no tiene por qué ser un registro diario, sino un control de las mismas para su posterior pago y cotización correspondiente.

El Art. 35.5 del Estatuto de los Trabajadores establece que la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en el periodo fijado entregando copia al trabajador del recibo/justificante correspondiente. En el caso de los empleados que realizan su trabajo fuera de las dependencias de la empresa, la Audiencia concluye que este es motivo mayor para constatar el horario real realizado.

EL TAXI DE BARCELONA TIENE LAS PEORES CONDICIONES LABORALES DE TODO EL SECTOR DEL TAXI.

Con un convenio colectivo de la provincia de Barcelona de empresas de taxis y de VTC que lleva caducado un año, y que fue firmado por UGT y CCOO , los trabajadores y trabajadoras del Taxi y de VTC, soportan jornadas de 12, 13, 14… horas diarias sin ninguna compensación por trabajar en días festivos, sin ninguna compensación por nocturnidad, ni se establece en dicho convenio ninguna regulación sobre las horas extras, con las pagas de verano y navidad recortadas a 350 e y con un periodo de prueba de un año. Con este convenio caducado del taxi y de VTC de la provincia de Barcelona, el taxi de Barcelona tiene el record en las peores condiciones laborales con respecto al resto de empresas de taxis de otras comunidades autónomas que funcionan con el convenio colectivo nacional. No entendemos porque se sigue aplicando el convenio caducado del taxi de la provincia de Barcelona y no se aplica el convenio colectivo del taxi nacional.

Idénticas condiciones de trabajo son las que soportan también los conductores de VTC que trabajan para plataformas como Uber y Cabify . Contratados por empresas de trabajo temporal, estos conductores son obligados a hacer jornadas que superan las 12 horas diarias, también sin compensación alguna por días festivos, ni nocturnidad, ni horas extras… Hay algunos casos de conductores VTC que trabajan hasta 16 o 17 horas seguidas, por miedo a quedarse sin trabajo o para ganar 100€ o 150€ más de sueldo.

Para intentar acabar con las jornadas de explotación en el taxi y en las VTC. Nuestra propuesta como taxistas de la sección del taxi de la CNT para los asalariados del taxi y de VTC, consistiría en la obligatoriedad de llevar en el vehículo el contrato de trabajo, el registro de las horas extras y en un lugar visible del vehículo el horario de trabajo del conductor asalariado.

Esta propuesta está dirigida al departamento de trabajo, al conseller de treball de la Generalitat y al Instituto Metropolitano del Taxi. Esperamos una respuesta rápida al problema de la explotación laboral en el taxi y VTC de Barcelona.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

PROTESTA EN UGT CATALUÑA CONTRA EL PACTO DE UGT CON LA PATRONAL DE VTC UNAUTO CABIFY UBER

Esta tarde 27 de septiembre nos hemos presentado en la sede de UGT Cataluña, situada en la rambal del Raval, para protestar por el pacto de la UGT con la patronal de VTC Unauto-Cabify-Uber. En la puerta de UGT Cataluña, nos esperaban los mossos de esquadra, que en ningún momento nos han dejado entrar para hablar con algún responsable de UGT, que se puede esperar de un sindicato que necesita de la policía para defenderse de los trabajadores. Así que hemos leído el siguiente manifiesto:

Nos concentramos delante de la Unión General de Trabajadores de Cataluña, para manifestar nuestra indignación ante el acuerdo firmado por la UGT, la patronal UNAUTO de VTC y la plataformas Cabify & Uber. Una maniobra política de la Patronal de las VTC, para intentar desviar la atención ante las numerosas denuncias presentadas por conductores de VTC. Denuncias por jornadas de 12 horas, por cesión ilegal de trabajadores, por despidos improcedentes, por incumplimientos de contrato, por represalias, por sanciones improcedentes, por trabajar en días festivos, por represión sindical, y así podríamos seguir contando los numerosos atropellos, irregularidades e injusticias hacia los trabajadores de VTC. Y ahora la UGT se sienta a negociar con Cabify y con la patronal Unauto, para según ustedes mejorar las condiciones laborales de los conductores VTC.

En base a qué dignidad no denuncian a estos negreros y pactan con la patronal a espaldas de los trabajadores?

A Qué es debido que cuando tendrian que haber denunciado a Cabify, ahora empiecen a pactar con Cabify?

Señores de UGT, cuanto les han pagado por este pacto mediático con Cabify?

Queremos recordar a la UGT de Cataluña, que los responsables de la precariedad y explotación que sufren día a día los conductores VTC y los taxistas asalariados de Barcelona, son ustedes. Y ustedes fueron los que firmaron junto a CCOO, el convenio colectivo de trabajo de empresas de auto-taxis y de alquiler de vehículos con conductor de la provincia de Barcelona, Convenio que lleva caducado 10 meses.

Señores de la UGT, el artículo 15 del Convenio colectivo nacional, establece una duración del período de prueba para los conductores de cuatro meses máximo, y en cambio por qué el mismo artículo 15 del convenio colectivo de Barcelona establece un periodo de prueba de 12 meses. Como es posible que un taxista de Barcelona tenga un periodo de prueba de un año?.

Porque el artículo 18 del convenio de Barcelona, establece 2 pagas extraordinarias de verano y navidad de 350 euros cada una. Porque a los trabajadores y trabajadoras del taxi y de VTC de Barcelona se les recorta la paga de verano y navidad a 350 e? cuando como mínimo tendrían que cobrar el 100 por 100 del salario base como en el convenio colectivo Nacional.

Señores de la UGT, Porque los taxistas de Barcelona no tienen Plus nocturno ni Plus festivo?

Porque a los trabajadores y trabajadoras del taxi de Barcelona también se les recortan las vacaciones a 700 e?, cuando resulta considerablemente inferior, he infringe el mínimo de derecho necesario que estaría constituido por el salario base percibido por el trabajador y otros complementos.

Porque no se regulan las horas extras en el convenio del taxi y de VTC de Barcelona? Cuando el artículo 22 del convenio nacional dice que las horas extras no podrán ser superiores a 40 horas anuales, y las horas extraordinarias, salvo pacto en contrario, se compensarán por descansos de modo que cada hora trabajada, equivaldrá a dos de descanso.

Porque el artículo 37. 11º del Convenio Colectivo de Barcelona declara que es falta muy grave “No alcanzar la recaudación que sirva para determinar la base cotización prevista en el artículo 17 durante tres meses consecutivos o seis alternos, se considera falta muy grave, sancionable con despido”, cuando esta falta muy grave no figura en el artículo 41 del régimen disciplinario del convenio nacional.

¿Señores de la UGT y CCOO, porque firmaron un convenio del taxi y de las VTC de Barcelona, que está por debajo del estatuto de los trabajadores?

Son ustedes responsables de la penosa situación que sufren día a día los trabajadores y trabajadoras del taxi, y los conductores VTC de Barcelona. Ustedes señores de UGT junto a CCOO son los responsables de la mala calidad de servicio del taxi, como transporte público de Barcelona, perjudicando a todos los taxistas de Barcelona. Señores de UGT den ustedes la cara, tienen la obligación moral de responder ante todos los taxistas y conductores VTC de Barcelona.

Basta de engaños, Basta de sindicatos vendidos a la patronal, que firman pactos a espaldas de los trabajadores y trabajadoras!!!

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

NOVA RECLAMACIÓ AL IMET SOBRE LA LIBERALITZACIÓ DEL TAXI ELS CAPS DE SETMANA I LA FALTA DE CONTROL SOBRE LES EMPRESES DE TAXIS


Att: Gerent
Sra. Ma Teresa Carrillo Palacin
Benvolguda senyora,
En relació al seu escrit de 26 de juny de 2018,amb registre de sortida 27 de juny de 2018 num.2018/5279 i en referència als paragrafs on vostes diuen:

-Les relacions laborals pertanyen als empresaris, treballadors, Generalitat i Sindicats.

-L’incompliment del Conveni col·lectiu forma part de les relacions laborals,del dret de vaga,de les denúncies a la inspecció de treball i de reclamacions davant els jutges del social.

-Que aquesta institució no te competències per a sancionar l’incompliment del conveni col·lectiu dels empresaris i treballadors.

Els manifestem la nostra extranyesa per la seva absoluta inhibició sobre aquests temes, tant punyents i amb risc de repercusions greus per el sector i el servei al client.
A pesar de no tenir competències sobre aquests afers, voldriem saber per quina rao sembla que s’autoexclouen de la possibilitat de col·laborar- hi.

En el darrer paragraf afirmen :el que fem des d’ aquesta administració es intentar garantir el servei del taxi a l’usuari. Voldriem tenir una resposta de com pretenen donar aquestes garanties.

També voldriem saber, que els impedeix oferir als ens que intervenen en el sector col·laboracions, sol·licitar intervencions,sol·licitar explicacions o si s’escau presentar denuncia. Perquè l’Institut Metropolità del Taxi, no sol·licita la intervenció del departament de treball de la Generalitat (com fan altres institucions i administracions) per controlar les empreses i flotes de taxis, i protegir al taxista assalariat?

Totes aquestes consideracions pensem que tenen la seva importancia relativa pero important per al bon servei a l’usuari ,que és qui en definitiva dona sentit a la existencia del taxi i vida a tot l’ entorn del sector, inclosa l’administració pública.

El terme alliberament en dies puntuals,entenem que pot entendre’s com ofensiu ja que per a que a una persona se li possibiliti fer un sobresforç sense cap compensació extra no es pot entendre com un alliberament vers la seva persona.

Respecte a la possibilitat d’optar a treballar en diez puntuals que coincideixen amb el temps de descans, els agreirem ens argumentin quin es l’objectiu pretès i aspectes que tenen en consideració.
Volem posar en el seu coneixement que la nostra percepcio es que aquesta mesura tal com esta establerta, practicament solament es seguida per l’assalariat obligat pel patró, el qual deixa entreveure el risc d’ acomiadament si es nega a treballar hores extres sense ser retribuides com correspondria en compensació al sobresforç.

Per tant la eficacia de la mesura es dubtosa i seguira existint el problema de servei si no es donen les compensacions esmentades.
Per tant creiem que si no s’ofereix una compensacio suficient,no s’enten que hi hagi un tracte digne a la persona que es veura afectada per un sobresforç i treball nocturn al qual per alguna rao li esta legalment reconegut un plus de nocturnitat per les conseqüencies de salut que l’ afectaran com a esser humà.

SALUT I BON VIATGE

Share

RESPUESTA DEL IMET AL MANIFIESTO PRESENTADO POR LA CNT CONTRA LA LIBERALIZACION DEL TAXI LOS FINES DE SEMANA Y LA EXPLOTACIÓN DE TAXISTAS

EL instituto metropolitano del taxi, responde con una sola carta, a nuestras preguntas del manifiesto contra la liberalización del taxi los fines de semana y la explotación de taxistas, presentado el 18 de junio, a los señores de la mesa técnica y al propio IMET. Estas eran las preguntas que les hicimos:

¿Señores de la mesa técnica del taxi y del IMET quien controla que las empresas y flotas de taxis cumplan con el artículo 25 del convenio?

“En el caso que se trabaje en día de descanso, este se ha de compensar con otro día de descanso dentro del año natural. El descanso semanal para el taxista asalariado es obligatorio y de 2 días; ha de coincidir con el descanso semanal previsto para el vehículo en el Reglamento metropolitano del Servicio del Taxi”.

¿Qué controles se efectúan para evitar la explotación del asalariado obligado a trabajar en su día de descanso a causa de la liberación del servicio en este día de descanso?

Señores de la mesa técnica y del IMET si se liberaliza el taxi los días de máxima demanda debido a eventos excepcionales como el festival sónar o la noche de Sant Joan , porque no hay una compensación de descanso de taxis los días de baja demanda de taxis?

Denunciar al IMET y a la mesa técnica del taxi, que los responsables de la precariedad y explotación que sufren día a día los trabajadores y trabajadoras del taxi, por culpa de un convenio colectivo del taxi y de VTCs de la provincia de Barcelona que lleva caducado 8 meses, están sentados en esa mesa técnica del taxi.

Una vez más el IMET se desentiende de la situación de precariedad y explotación que sufren día a día los trabajadores y trabajadoras del taxi. Según el IMET las relaciones laborales pertenecen a los empresarios, trabajadores, Generalitat y sindicatos, y que el IMET no tiene competencias para sancionar el incumplimiento del convenio colectivo de empresas y trabajadores.

Desde CNT nos preguntamos ¿para qué han servido las elecciones sindicales de la mesa técnica del taxi, y los representantes de los asalariados elegidos? Cuando la situación para los trabajadores y trabajadoras asalariados del taxi no ha mejorado, sino que ha empeorado, ya que han perdido un día de descanso los fines de semana por la liberalización. Por esto desde CNT siempre nos hemos posicionado en contra de las elecciones, y sus cúpulas sindicales. La mesa técnica del taxi y el IMET siempre han callado ante la impunidad de los floteros.  

Señores y señoras del IMET las estafas a los usuarios y la mala calidad de servicio de taxi, donde ustedes tienen toda la competencia, es una consecuencia de un convenio colectivo de empresas de taxis y VTCs, caducado precario y degradante, donde los trabajadores y trabajadoras del taxi llevan 6 años con las pagas de verano y de navidad recortadas, sin compensación alguna por nocturnidad, sin compensación alguna por trabajar los días festivos, sin ninguna regulación o control sobre las horas extras, con un periodo de prueba de 12 meses,  con jornadas diarias de 12 horas, y sin ninguna compensación de descanso por salir a trabajar en su día de descanso los fines de semana por la liberalización, pero según ustedes esto no es de su competencia.

Las presiones, coacciones y amenazas que están sufriendo los trabajadores y trabajadoras del taxi, por parte de los floteros y titulares de licencias, para salir a trabajar en su día de descanso, tampoco son competencia del IMET. Amenazas y coacciones que no son denunciados por miedo a ser despedidos.

Ustedes dicen que es un sector de autónomos y que intentan garantizar el servicio de taxi. El intrusismo interno de la patronal del taxi esta perjudicando tanto al trabajador autónomo como al asalariado, canibalizando el sector del taxi  y un perjudicando  la vida familiar y social de todos los trabajadores y trabajadoras del taxi.

SALUT Y BUEN VIAJE.

Share