Arxiu de la categoria: Aplicaciones móvil

CABIFY ESTA PREPARANDO CONTESTACIÓN A NUESTRA DEMANDA POR COMPETENCIA DESLEAL CONTRA EL TAXI

Según nos indican los procuradores de Madrid, a MAXI MOBILITY SPAIN S.L. CABIFY le fue notificada los días 23 de noviembre y 28 de noviembre, repetidamente la demanda mercantil por competencia desleal contra el taxi, presentada por la CNT de Barcelona el 6 de julio, en el juzgado de lo mercantil 12 de Madrid. Con lo cual Cabify estaría preparando la contestación a nuestra demanda.

Sea cual sea la contestación de Cabify, desde la sección del taxi de la CNT esperamos ir a juicio y demostrar que Cabify hace competencia desleal al taxi, que se ha modificado el funcionamiento de las VTC (vehículos de alquiler con conductor) en la ROTT (reglamentación de ordenación del transporte terrestre) para adaptarlas a multinacionales como Uber y Cabify y competir así contra el taxi, amenazándolo seriamente. Esperamos demostrar el entramado de empresas VTC, asociadas entre si formando la estructura Cabify, con la única finalidad de montar un servicio de transporte paralelo al taxi como transporte público.

Esperamos demostrar que Cabify explota a los conductores de VTC con jornadas que superan las 12 horas diarias, sin ningún tipo de descanso compensatorio posterior, superando así la jornada de 8 horas que según marca la ley del estatuto de los trabajadores, infringiendo todas las normas laborales y de la seguridad social (descansos, vacaciones, nocturnidad, festivos, seguridad…). Conductores contratados por empresas de trabajo temporal, para trabajar en empresas VTC, incurriendo así en una cesión ilegal de trabajadores.

Queremos agradecer a los taxistas que han puesto desinteresadamente dinero, en nuestra caja de resistencia, para ayudarnos en los gastos de este juicio contra Cabify. Podemos asegurarles que iremos hasta el final contra Cabify.

DEMANDA CONTRA CABIFY POR COMPETENCIA DESLEAL CONTRA EL TAXI

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

UBER I CABIFY APROFITEN LES FORTES PLUGES PER PUJAR ELS SEUS PREUS

Avui dijous dia de fortes pluges a Barcelona, les plataformes de transport privat Uber i Cabify han doblat els seus preus molt per sobre a les tarifes del taxi, a causa de la pluja i de la demanda de transport. Quan un viatge a l’aeroport en taxi costa 27 euros, Uber i Cabify l’han posat a 72 euros. Aquesta pujada de preus deixa clar que l’únic interès de Uber i Cabify és fer negoci a costa de fer la competència al taxi i del patiment i explotació dels conductors VTC, que pateixen llargues jornades de treball on superen les 12 hores al volant.

PER QUE TRIOMFA CABIFY I UBER?

Per que un significatiu segment de la societat son persones desinformades i altres antisocials, insolidaries i insensibles a les repercusions del seu comportament a l’usar Cabify & Uber, que exploten en regim d’esclavatge als conductors, no paguen al pais els impostos sobre beneficis, fixant els preus sotacost (dumping). Autoritzats pel govern Espanyol corrupte, que els permet fer competència deslleal al taxi, amb l’objectiu a curt términi d’arruinar al taxi, condemnant a la misèria a 100 000 families.
Prou Corrupcio.! Prou individualisme.! SOLIDARITAT.! I CONCIENCIACIO SOCIAL.!

SALUT I BON VIATGE

Share

2018 L´ODISSEA DEL TAXI AL PLANETA

El taxi és Troba patint les conseqüencies d’un “tsunami” on l’Epicentre de la sacsejada que el va originar va estar el govern PSOE l’any 2009 amb el canvi de la Llei, fent-a mida dels neo-especuladors i  “l ‘ orgia” d’autoritzacions concedides als que s’els va proporcionar informació privilegiada.

La següent legislatura regentada per PP, va Fer que l’empastifada seguís augmentant.
Ara amb el retorn sobtat del PSOE al poder, s’ha trobat amb seva pròpia patata calenta que va Cuinar “Posant-la al forn de la especulació” fa nou anys i que ara està tant calenta, que tothom podrà sortir-ne sucarrat.!

Tal com és van desenvolupant a els esdeveniments qui en té mes a perdre i ja n’esta perdent més és el taxi, per que hi ha una facturació no fa altra cosa que anar caient, al ritme de l’increment de l’entrada de noves VTC a servei .
Avui estem enxampats amb el RDL ( reial decret llei) que ens ha clavat el servidor público jose luis ÁVALOS fent de Ministre de Foment, incomplint dates i compromisos que va prometre a canvi d’una treva de la vaga indefinida general del Taxi del passat juliol.

El panorama de la situaciò en què quedem els taxistes és desolador:
-caiguda progressiva de la Facturació conforme van entrant VTC a Servei (Ja n’han Arribat 1600).
-2000 VTC mes, pendents d’arribar abans de final d’any, fins completar els 4000 VTC al nostre mercat.
– Durant 4 anys podran seguir menjant del mercat del taxi.
– El taxi no rebra cap Indemnització per la perdua de facturació causada per la Invasió de les 4000 VTC suplantant a taxi. És més, els VTC que al·leguin no haver amortitzat l’Inversió en els 4 anys, podran seguir espoliant-nos durant 2 anyets més. !!
– el servidor public que fa de Ministre de Foment va avisar primers de setembre (abans de promulgar el RDL) que encara restaven per a incorporar-se al sector 9000 VTC. Les quals tampoc les voldra expropiar tal com li permet l’article 14 de la LOTT. Tot i que Solament implicaria indemnitzar-les per valor de la taxa de 36 € ja que no hi hauria lloc a al-legar perjudici economic per que no hauríen Iniciat encara cap activitat econòmica.

Si finalment el RDL és confirmat al parlament espanyol, podrem dir que el taxi estarà amenaçat de mort abans del proper estiu, per que no podrà superar la caiguda de facturació degut a robatori de mercat per part de les NEO-VTC, amb que ens haura obsequiat i enganyat el “mal servidor public” jose luis ÁVALOS beneït per alguna associació populista de taxistes.
Nomes resta la reacció dels taxistes amb capacitat per raonar i decidir si volen plantar cara a aquesta amenaça de  sentència de mort del Taxi.!
Salut lluita i esperança. !!

SALUT I BON VIATGE

Share

TASAS JUDICIALES DE LA DEMANDA PRESENTADA CONTRA CABIFY POR COMPETENCIA DESLEAL CONTRA EL TAXI

Presentamos los recibos de las tasas judiciales, de la demanda por competencia desleal contra el taxi presentada en el juzgado mercantil 12 de Madrid, contra las empresas VTC YIRMI UC FIESTA OMNIBUS S.L., MAXIMOBILITY SPAIN S.L. (CABIFY), MAXIMOBILITY TRANSPORTE DE S.L. Empresas que operan con Cabify en Barcelona y tienen la sede en Madrid.

Nuestro compromiso y transparencia con los afiliados y afiliadas a la CNT, y con las personas que nos han ayudado y que desinteresadamente y por el bien del sector del taxi, han puesto dinero en la caja de resistencia contra Cabify.

DEMANDA CONTRA CABIFY POR COMPETENCIA DESLEAL CONTRA EL TAXI

 

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

MYTAXI IMPUGNA LA SENTENCIA DEL RECURSO PRESENTADO POR LA CNT

Mytaxi ha impugnado la sentencia del recurso presentado por la CNT, porque consideran que no estamos legitimados para actuar legalmente, e interponer acción mercantil contra ellos, lo que demuestra su nerviosismo, y malestar al recurrir la sentencia y volver a llevarlos a juicio.

Hemos presentado este escrito de oposición a la impugnación de Mytaxi:

Procedimiento 198/2017 D3.

AL JUZGADO DE LO MERCANTIL 3 DE BARCELONA

PARA ANTE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

  1. MARCEL MIQUEL FAGEDA, Procuradora del SINDICATO DE OFICIOS VARIOS FEDERACIÓN DE BARCELONA, según tengo acreditado en los autos de juicio ordinario señalados con el número 198/2018, seguidos contra MYTAXI IBERIA S.L. ante el Juzgado comparezco y DIGO:

Que habiéndose impugnado la parte contraria parcialmente la sentencia según recurso de impugnación de la sentencia en lo que resulta desfavorable, presentado en fecha de 10 de septiembre 2018, contra ello esta parte presenta escrito de oposición:

PRIMERO.- La sentencia es plenamente ajustada a derecho en tanto en cuanto esta parte tiene plena capacidad de actuación aportado la documentación requerida y justificativa por el magistrado en cuanto a la representación de afiliados afectados por el conflicto, lo que le faculta para representarlos colectivamente, al tener este colectivo un interés real y vínculo real demostrado con la causa enjuiciada.

El propio nombre del sindicato da el perfil que es un sindicato no sectorial sino abierto a todas las profesiones, con cabida para todo tipo de personas y gremios profesionales que quieran afiliarse, y por ello profesionales del taxi tienen cabida en él. Si el título propio del sindicato no era suficiente, se acreditó la afiliación de taxistas con licencia. La negación de la capacidad del Sindicato de oficios varios de tal derecho supondría una denegación del derecho fundamental de representación de los sindicatos y asociaciones profesionales para luchar y defender los intereses de sus afiliados en procedimientos judiciales, con posible vulneración del art 24 CE y 28 CE al impedir o vetar la defensa de los intereses de sus afiliados, lo que provocaría indefensión y con ello nulidad por vulneración de un derecho fundamental.

El hecho de haberse reservado el derecho de indemnización es un hecho que puede prejuzgar si existe o no ese derecho, tan solo quiere decir que paraliza cualquier tipo de prescripción sobre el hipotético derecho, si existiere.

SEGUNDO.- El propio escrito de impugnación presentado de contrario no lleva mención o referencia al precepto legal que le legitima para formular tal impugnación.

Por todo ello,

SOLICITO

Que sea admitido el recurso de apelación en tiempo y plazo, y se estimen las pretensiones según lo alegado, dictando sentencia estimatoria a las pretensiones formuladas por esta parte.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

COSTOS DEL PROCURADOR DEL RECURS DE APEL·LACIÓ AL TRIBUNAL SUPREM CONTRA LA SENTÈNCIA DE MYTAXI

Presentem els costos del procurador, del recurs d’apelació al Tribunal Suprem, de la sentència del jutjat mercantil número 3 de Barcelona, per la demanda contra Mytaxi per competència deslleial contra el taxi.

El nostre compromís i transparència amb els afiliats i afiliades a la CNT, i amb les persones que desinteressadament i pel bé del sector del taxi, van posar diners per a la demanda contra Mytaxi.

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA POR COMPETENCIA DESLEAL CONTRA MYTAXI EN EL TRIBUNAL SUPREMO

SALUT I BON VIATGE

Share

XERRADA SOBRE EL CONFLICTE DEL TAXI I LES VTC AL SINDICAT DE CNT DE PREMIÀ DE MAR

Aquest proper divendres 14 de setembre, a les 19:00 hores, xerrarem sobre el conflicte entre el taxi, les VTC, Uber i Cabify, a la Fàbrika al carrer sant Cristòfol 41 de Premià de Mar. Organitza el sindicat de CNT Premià de Mar: http://cntpremia.blogspot.com/

Un problema que porta temps arrossegant el taxi, i que han provocat Uber i Cabify en alterar el funcionament de les VTCs. Tot comença quan els vehicles privats VTC, que tenen una funció i un reglament diferent del taxi, són alterats per multinacionals com Uber i Cabify, convertint una VTC en un taxi. L’única manera que aquestes multinacionals, poguessin operar, és amb les VTC, ja que la llei del transport terrestre només permet el transport de viatgers als taxis i les VTC.

Va ser el Partit Popular qui canvi la normativa estatal, amb diverses modificacions de la ROTT (reglamentació d’ordenació del transport terrestre) per adequar les noves tecnologies de Uber i Cabify a les VTCs, com ara l’obligació de tornar a la seva base després de cada servei, quedava eliminada, amb la qual cosa les VTC podien estar 24 hores al carrer. Un altre dels canvis importants va ser eliminar la norma una VTC per cada trenta Taxis, d’aquesta forma un gran nombre de llicències VTC van ser sol·licitades per 36 euros cadascuna, per després especular amb elles i treure-les al mercat per 50.000 euros.

Amb aquest augment de llicències VTC, modificades per estar al carrer 24 hores, i controlades per multinacionals com Uber i Cabify, el sector del taxi es veu seriosament amenaçat. El sistema d’explotació dels conductors VTC, són de 12 hores diàries dia i nit per 1000 euros, utilitzant empreses de treball temporal, per enganyar amb falses promeses de treball als conductors. Sense cap tipus de regulació, els preus d’aquestes VTC controlades per Uber i Cabify poden baixar o pujar preus segons els interessi.
Darrere d’aquest augment i modificació de VTCs, hi ha clarament un pla per poc a poc eliminar el taxi com a transport públic, i substituir-lo per vehicles privats controlats per multinacionals sense escrúpols a l’hora d’explotar i esclavitzar als conductors per treure beneficis.

SALUT I BON VIATGE

Share

DENUNCIA CONTRA LA EMPRESA VTC COLABORADORA DE CABIFY RADIO TAXI BARCELONA SL.

Se ha presentado una denuncia contra Radio Taxi Barcelona S.L, empresa de licencias VTC que colabora con Cabify.

El trabajador empieza como conductor VTC en la empresa Radio Taxi Barcelona S.L, que está situada en el parque de negocios Mas Blau, calle Parc del Nord, del Prat de Llobregat, pero con domicilio social en la calle Dehesa Vieja 55 de Madrid. Radio Taxi Barcelona S.L dispone de licencias VTC que operan con Cabify en Barcelona, al mismo tiempo que también dispone de licencias de taxi en Madrid. Radio Taxi Barcelona S.L forma parte de un entramado de empresas del grupo Auro, que es un holding de empresas que gestiona flotas como alquiler de coches, renting, empresas vtc…

Al trabajador se le exige unos objetivos de facturación  muy difíciles de conseguir. El trabajador nunca pudo conseguir los objetivos semanales puestos por la empresa, ya que resultaba imposible cumplirlos debido a la situación del mercado. En el mes de junio el trabajador percibió como salario 790 e, sin recibir ninguna nómina, ni explicación alguna sobre ese salario, ya que el acuerdo era de un salario fijo de 1250 e.

Después de un mes y medio trabajando sin contrato para Radio Taxi Barcelona S.L, el trabajador es despedido por no aceptar, unas condiciones de trabajo que no eran las que habían acordado en la entrevista de trabajo. Nunca le permitieron leer el contrato de trabajo con las clausulas adicionales, y asi estuvo trabajando engañado un mes y medio.

Unas condiciones de trabajo abusivas, con cláusulas adicionales, como jornadas especiales de trabajo, donde el trabajador está a disposición y bajo las órdenes de la empresa aun sin estar en el ejercicio de su actividad.

Las sanciones de tráfico o sanciones administrativas serán pagadas por el conductor, las multas se descontaran directamente de la nómina. En caso de accidente el conductor tendrá la obligación de abonar 180 e en concepto de franquicia del vehículo.

Los domingos, días festivos y turnos de noche, el trabajador no recibirá ninguna compensación, ni plus extra por trabajar un día festivo, ni plus de nocturnidad, y atenderá en cualquier momento y sin previo aviso a los turnos y necesidades de la empresa.

Como podemos comprobar la plataforma Cabify, a través de empresas VTC como Radio Taxi Barcelona S.L promete unas condiciones de trabajo y luego las cambian, engañan a la gente con falsas promesas de dinero y prosperidad, para convertirlos en esclavos de Cabify. Cambios de turno en cualquier momento, no está permitida la comunicación ni la reunión entre conductores, limpieza del coche a cargo del conductor, pago de desperfectos y reparaciones a cargo del conductor, jornadas de 12 horas, 6 o 7 días a la semana. Incumplen todo tipo de normas laborales y humanas, para luego venderle a la sociedad modernidad y progreso.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

CNT TRANSPORTES-MADRID DENUNCIA LA PRECARIEDAD LABORAL QUE SUFREN LOS TRABAJADORES DEL SECTOR DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE CON CONDUCTOR VTC QUE UTILIZAN PLATAFORMAS COMO UBER Y CABIFY

Esta misma mañana hemos interpuesto en el juzgado nº 3 de Princesa (Madrid)por el una denuncia contra JobTalent y Gestaxi  despido de un trabajador durante la baja laboral ocasionada por las condiciones de sobreexplotación que ha sufrido. La normalidad en este sector en auge son jornadas interminables de 12 a 14 horas durante 6 días a la semana, presiones constantes con llamadas y mensajes si no se llega a la recaudación que les parece, contratos en fraude de ley, uso de empresas de trabajo temporal para precarizar aún más las condiciones (como JobTalent en este caso) y enfermedades psicofísicas recurrentes como consecuencia de todo ello. Algo que ha sufrido nuestro afiliado y que ha sido constatado por informes médicos.

CNT quiere exponer de nuevo a la opinión pública que solo manteniendo condiciones de trabajo destructivas en cuanto a la salud laboral se refiere, incluso manifiestamente ilegales en numerosas ocasiones, se puede mantener la competencia desleal que se lleva denunciando durante años en el sector del taxi.

CNT cree que las asociaciones del taxi yerran el tiro si pretenden responsabilizar a los trabajadores de empresas como GESTAXI de la competencia desleal y atender solamente a las licencias que se conceden a empresas como esta, intermediarias de UBER y CABIFY. La verdadera competencia está en la destrucción de los derechos laborales en estas empresas vulnerando con impunidad de forma flagrante la legislación laboral, algo a lo que pocos están prestando atención.

CNT está convencida de que respetando la normativa laboral y luchando para mejorar las condiciones de trabajo, este tipo de empresas no podría competir de forma desleal como lo hacen en la actualidad y el sector del taxi no correría el peligro que corre.

Este tipo de empresas, en las que participan como propietarios fondos de capital riesgo o antiguos dirigentes de asociaciones del taxi curiosamente, lo único que tienen de novedoso es que usan una App (UBER o CABIFY), por lo demás es un modelo empresarial que utiliza la sobreexplotación inhumana como medio de hacer caja, algo mucho más antiguo que su fachada.

http://transportes.cnt.es/

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

TRABAJÉ MÁS DE 400 HORAS EN UN MES PARA CABIFY POR UN SUELDO DE 822 EUROS

La multinacional española, con sede en Delaware, presume de un modelo de negocio rentable que crea miles de puestos de trabajo y genera más impuestos que el taxi. Sin embargo, conductores denuncian unas condiciones de trabajo más que abusivas. La justicia tendrá que decidir sobre si es legal el modelo de negocio.

A Sergio R. le gusta conducir. La opción de trabajar como chófer le resultó atractiva. Se interesó por una oferta colgada en la app de trabajo temporal JobandTalent como conductor. Ofrecían un salario de entre 1.100 y 1.200 por trabajar ocho horas al día con un horario flexible. Era sábado. Ese mismo lunes, Sergio tuvo la contestación para su primera entrevista con la empresa de trabajo temporal. La superó. También es verdad que solo le pidieron el carné, un traje y no tener antecedentes penales ni sexuales. Le citan para la semana que viene. Esta vez, según cuenta, con la empresa Gestaxi, ahora Auro New Transport Project. Le impartieron un curso de riesgos laborales de oficinista y una pequeña prueba colectiva sobre cómo desplazarse en Madrid. No era difícil. De hecho, se podía repetir el test hasta tres veces y el que tuvo problemas recibió ayuda del monitor. Et voilà. Sergio R. se convirtió en conductor privado. Es ahí cuando descubre para quien va a trabajar. La empresa Jobandtalent, que le hace el contrato, cede sus servicios a otra gestionada por Auro New Transport Project, que a su vez ofrece sus servicios de transporte a través de la aplicación Cabify. De hecho, la empresa Cabify no tiene vehículos ni conductores propios. Son terceras empresas las que operan a través de esta aplicación con conductores contratados a través de empresas de trabajo temporal.

Sergio, nombre ficticio a petición del propio trabajador, firma un contrato de 40 horas semanales y un sueldo neto de aproximadamente 1.000 euros con la posibilidad de aumentar sus ingresos a partir de un punto de la facturación y una prima por mantener cinco estrellas de valoración en la aplicación de Cabify. La propia compañía le entrega un coche de alta gama negro. El primer día de trabajo, sin embargo, llegan las sorpresas. Le piden que trabaje 11 horas diarias un total de 6 días a la semana. Es decir, 66 horas semanales, 26 más de las que marca como máxima el Estatuto de los Trabajadores. En ese tiempo, Sergio R. tiene que recaudar más de 4.000 euros mensuales para comenzar a ingresar el 40% de lo que facture. Es decir, de cada euro ingresado por encima de los 4.000 euros, el conductor se lleva 40 céntimos. Sergio trabajó en el mes de mayo, único que completó en la empresa, un total de 233 horas, alrededor de 58 horas menos de las exigidas y 73 horas más de las legales. Facturó 2.900 euros, lejos de los 4.000 alcanzados. El jefe de su grupo lo llamó a capítulo. Tiene que aumentar la “productividad”. Primer aviso.

El primer día de trabajo la empresa informó a Sergio que tenía que hacer 11 horas días durante seis días a la semana

El propio Sergio aporta a este periódico varios archivos de audio en los que se le oye dialogando con su responsable directo. En una de estas conversaciones, el responsable del equipo reconoce que los conductores tienen que trabajar 66 horas a la semana y que la facturación mínima es de 4.000 euros. Nada de eso estaba en el contrato. También le dicen que recaudar 2.900 euros, como él ha hecho en 233 horas de trabajo, “no es rentable ni para la empresa ni para nadie”. “Ten en cuenta que para que a la empresa le sea rentable son 4000 euros. Nosotros no podemos tener un conductor por debajo de 3.000 euros. Es que no sale rentable“, incide el responsable. A las pocas semanas Sergio recibe el primer aviso de despido inmediato por baja productividad. Empleados han llevado este caso ante la Inspección de Trabajo. No son los únicos. También lo ha hecho el sindicato CNT en Barcelona que, además, según avanzó a este medio, acudirá en próximas fechas a un juzgado de lo mercantil de Madrid para denunciar a Cabify y empresas intermedias por “competencia desleal”.

La empresa que contrató a Sergio a través de una Empresa de Trabajo Temporal (ETT) estaba gestionada por Gestaxi, ahora Auro New Transport Concept, una de las compañías más importantes de las cerca de 400 que prestan servicio en Cabify. La conocida aplicación, como ya se ha dicho, no tiene en nómina a conductores y no posee coches propios sino que llega a acuerdos con otras empresas, que agrupan las licencias VTC (vehículos de alquiler con conductor) y a conductores y vehículos, para que usen su aplicación a cambio de una comisión de entre el 20 y el 25%. Una de ellas es Auro New Transport Concept. No obstante, este caso es especial. Se trata de una de las cuatro grandes empresas del sector del boyante mercado de las licencias VTC. Su presidente, José Antonio Parrondo, viene de la patronal del taxi y tiene en su accionariado a los fundadores de Tuenti Zaryn Dentzel y Félix Ruiz, quien además es presidente ejecutivo de la ETT Jobandtalent. Además, como nos confirman a través del teléfono de contacto de la compañía, esta empresa también gestiona de manera integral licencias de Taxi. Negocio completo. Este medio ha intentado contrastar con la empresa la situación laboral de sus empleados, así como el resto de información que se publica sobre la compañía. Sin embargo, ha sido imposible a pesar de las repetidas llamadas telefónicas.

Quien sí atendió la llamada de este medio fue Cabify. El manager para Europa de la compañía, Mariano Silveyra, resta importancia a los casos de abusos laborales contenidos en estas páginas y lo reduce a asuntos puntuales. Silveyra, de hecho, reconoce que Cabify tiene conocimiento de las horas que trabajan los conductores ya que queda registrado en la aplicación. También señala que los conductores suelen tener una media de 40 horas semanales y dice, incluso, que alguna vez han dado algún toque a una empresa para que se cumpliera la ley.

“Puede haber casos individuales de empresas que no cumplen las reglas. Pero son las menos. Eso no sucede en Cabify. Alrededor de Cabify hay más de cinco mil trabajadores y usted me está hablando de lo que le han contado tres conductores. Más de 400 empresas prestan servicio para nosotros. Suena muy ridículo lo que usted me está planteando”, responde a Público Silveyra, que añade que su empresa “no es Deliveroo”. “¿Por qué no hace usted un reportaje sobre la explotación en el mundo del taxi o de la hostelería?”, incide el manager para Europa de la multinacional.

Los casos concretos planteados por Público al responsable de Cabify le parecen “situaciones aisladas”. Sin embargo, Público ha tenido acceso a un planillo con las horas trabajadas por los conductores de uno de los grupos de trabajo de una empresa que opera con Cabify durante el mes de mayo del presente año. Ha sido elaborado por una de las empresas intermediarias con datos de la App. Cuesta creer que las cifras de la columna roja hagan referencia a horas trabajadas. Pero así es. Hay conductores que en el mes de mayo trabajaron 407 horas, es decir, una media de 13 horas al día durante el mes de mayo. Otros suman 390 horas, 360, 287…. Todas las marcas están por encima de las 40 horas semanales.

La empresa, sin embargo, vuelve a negar estos números. “Estos empleados no te lo dirían, pero existe una diferencia entre las horas de conexión, que es lo que ellos dicen que trabajan, y las horas efectivas de trabajo“, señala Silveyra en un inicio, dando a entender que Cabify solo cuenta como trabajo las horas en las que los conductores tienen un servicio y no el tiempo que transcurre entre que el trabajador enciende la aplicación y está disponible para la empresa hasta que lo apaga y comienza a disfrutar de su tiempo libre. Minutos después, sin embargo, Silveyra se desdice y apunta que Cabify considera como trabajado cada minuto que el conductor mantiene la aplicación conectada y que ellos registran una media de “40 horas semanales por cada conductor”.

Así, el manager de la compañía vuelve a apuntar que los casos mencionados deben ser “casos aislados” e incluso afirman que a veces han dado el toque a alguna empresa por no respetar los derechos de los trabajadores. “Puedes coger miles de casos de trabajadores que están encantados. Tras años de paro ahora son conductores y están encantados con su salario. A todos nos encantaría ganar más, pero aquí tienen un trabajo genuino y honesto”.

Trabajadores satisfechos… de 10 horas al día

Dicho y hecho. Desde Público contactamos con más trabajadores. Uno de ellos es Francisco, tiene 51 años y es pintor de profesión. Llega a la oferta de conductor privado a través de una oferta en redes sociales de la ETT JobandTalent. Parecía una buena oportunidad de reconversión. Le dieron un coche y comenzó a trabajar. Durante el mes de mayo trabajó alrededor de 400 horas por una nómina de 822,5 euros. 

“Hice unas 12 o 13 horas al día entre semana y los viernes y sábado hacía 16 horas. En total , trabajé más de 400 horas al mes. Sin embargo, al final de mes me llegó una nómina de 822 euros. Me habían descontado dinero por el trayecto a mi domicilio que hago cada día con el coche y otros 180 euros porque un día, a las 7 de la mañana, después de 13 horas trabajando o yo que sé, me quedé dormido y me di un golpe con una mediana“, señala Francisco, que califica el trabajo de ‘engañabobos’. “Te lo ponen tan bonito… Coche a estrenar, trabajas cuando quieras, pero nada. Se ríen de ti“, concluye.

“Hice unas 12 ó 13 horas al día entre semana y los viernes y sábado hacía 16 horas. Sin embargo, al final de mes me llegó una nómina de 822 euros”, denuncia un extrabajador.

Pero no todos los trabajadores contactados por este medio, que han sido muchos, están descontentos. Para nada. A continuación, mostramos dos ejemplos de trabajadores satisfechos con el empleo de conductor privado que encontraron a través de Jobandtalent. Uno de ellos es Luis, también con nombre ficticio ya que sigue prestando servicio en la APP desde València. “Estoy contento con el empleo. A mí me gusta conducir y estoy mejor aquí que en un bar o yo qué sé”, señala este joven a Público.

Luis cuenta que trabaja 10 horas al día por un sueldo base de 780 euros. Eso sí,  en esa larga jornada laboral no incluye las aproximadamente dos horas diarias que pasa al día esperando a que entren clientes. Es decir, Luis, realmente, trabaja 12 horas diarias. “No es el curro de mi vida pero me da para salir adelante. Estoy contento. A mí me gusta conducir y tengo buena relación con los compañeros”, dice.

Discurso similar tiene Ramón, joven andaluz con nombre inventado que emigró a Madrid en busca de trabajo. Trabaja para una empresa que presta servicio a su vez para Cabify. Este mes de junio es su segundo como conductor. En el primero, tras trabajar 10 horas y media al día durante 6 días a la semana le dijeron que no estaban del todo contentos con su rendimiento y la empresa de trabajo temporal decidió enviarlo a otra empresa, donde está en la actualidad, que también presta servicios para Cabify.

“Estoy compartiendo el coche con otro compañero de trabajo. Lo tengo 12 horas yo y otras 12 horas él. De esas 12 horas trabajo realmente unas 10 horas y media entre unas cosas y otras durante seis días a la semana”, dice Ramón, que atiende a Público un martes, su día libre de esta semana. Tiene cuatro días libres por mes. “El sueldo está bien. Tengo una base de 1.070 y siempre puedo subir algo por tener cinco estrellas de valoración en la aplicación y por superar el objetivo de 3.500 o así”, dice este hombre.

A Ramón, no obstante, hay cosas que no le convencen del todo. Por una parte, dice que en la primera página de su contrato pone que tiene un período de prueba de dos meses, pero que otros compañeros le han dicho que, más adelante, ese mismo contrato especifica un año. Este medio no pudo comprobar este extremo. Otra cosa que no le gusta nada y que repite un par de veces es el rumor que corre entre conductores de Cabify de que la empresa otorga los mejores servicios a otras empresas que son de su propiedad y los servicios más cortos, que dan menos beneficio, al resto de compañías. Es decir, los viajes de, por ejemplo, más de 30 euros irían para conductores de empresas de los mismos propietarios que Cabify. Se trata, incide Ramón, de un rumor que él cree que la práctica demuestra.

Entramado empresarial

El entramado empresarial que rodea a Cabify es cada vez más difícil de desenmarañar. La empresa, que presume de españolidad, tiene su matriz en Delaware, un pequeño estado de Estados Unidos que en la práctica es un pseudo paraíso fiscal que la empresa prefiere calificar como “un Estado con ventajas fiscales”. “Sobre todo es muy ágil a la hora de hacer ampliaciones de capital o dirimir conflictos judiciales. Casi todas las compañías del IBEX tienen una matriz en Estados Unidos para captar inversiones. Es fundamental. Si el Estado español fuera más ágil y fuera más fácil… desde el inicio hubiésemos estado en España”, explica Silveyra. Las ventajas fiscales a las que se refiere el manager de Cabify son, básicamente, el secreto bancario y la ausencia de impuestos sobre sociedades, renta, patrimonio o derecho de sucesión.

La empresa, no obstante, incide en que paga todos sus impuestos en España. También niega que utilice la fórmula del precio de transferencia, la vía habitual de las multinacionales con sedes en paraísos fiscales o en territorios con baja tributación para pagar los menores impuestos posibles en España. Este periódico ha solicitado a Cabify los datos de cuántos impuestos paga en España y de cuántos coches tiene en las calles. La segunda petición fue rechazada directamente por Silveyra en la conversación telefónica. La primera, a través del correo electrónico. Lamentablemente no podemos facilitar esta información”, reza el correo. Sí se sabe, porque ha sido publicado por los medios de comunicación, que la empresa no ha pagado el Impuesto de Sociedades en los últimos años porque generaba pérdidas.

“Cabify paga lo mínimo. Están en Delaware y tienen que pagar muy pocos impuestos. Creo que solo paga el impuesto de sociedades y han declarado perdidas varias veces”

Su mánager para Europa incide una y otra vez en que este periódico recoja que “una licencia VTC tributa hasta 11 veces más que la de taxi” y que Cabify y el entramado de 400 empresas que tiene alrededor “tributan más que todo el sector del taxi en España”. La frase es repetida dos o tres veces más por Silveyra. Sin embargo, tampoco hay manera de demostrarlo. Sobre todo porque Cabify no aporta los datos que corroborarían su afirmación.

El periodista y redactor jefe de Teknautas, Manuel Ángel Méndez, experto en estas nuevas empresas tecnológicas como Uber o Cabify, explica que la afirmación de Silveyra tiene dos trampas. Por una parte, afirma, el sector del taxi tributa menos de lo que debería tributar. Por otra, incluye en la ecuación a las cerca de 400 empresas que hay alrededor de Cabify, pero que no son de su propiedad por lo que la carga fiscal no recae sobre ellos. “Cabify paga lo mínimo. Están en Delaware y tienen que pagar muy pocos impuestos. Creo que solo paga el impuesto de sociedades y han declarado perdidas varias veces. Esto es lo de siempre. Ellos se desentienden de la fuerza laboral, de los trabajadores, que los contrata de otras empresas, pero cuando les interesa los incluyen en la ecuación para decir que pagan tantos o más impuestos que el mundo del taxi”, responde el periodista.

La realidad que es indiscutible es la atracción que ha despertado el mercado de las licencias VTC al gran capital, ese que lleva nombre de fondos de inversión y se parapeta en fórmulas poco accesibles para la población. Tal y como describe Méndez en los últimos años hemos vivido “una auténtica orgía financiera de creación de sociedades, compras, ventas y cambios accionariales con un solo objetivo: posicionarse mejor que nadie en la gestión de licencias VTC”.

Manuel Ángel Méndez ha reflejado en sus investigaciones cómo solamente 26 personas han conseguido amasar 450 millones de euros en apenas unos años. El que comenzó con todo este negocio fue Juan Ortigüela Tellería, presidente y propietario de Ares Capital, que llegó a acumular 4.000 licencias VTC que vendió por entre 50.000 y 60.000 euros al fondo King Street Capital. La cara más reconocible entre su accionariado es la de Jaime Castellanos, presidente en España del banco de inversión Lazard, expresidente de Recoletos, de Vocento y cuñado de Emilio Botín

El precio administrativo de las VTC es de 37 euros. Sin embargo, ahora mismo en el mercado el precio está por encima de los 50.000 euros.

Otra de las empresas es la ya mencionada Auro New Transport Project, antes conocida como Gestaxi, la empresa en la que trabaja Sergio, el protagonista del inicio de este reportaje. Por último, la última gran empresa que opera en el sector es Vector Ronda, que fue constituida en 2015 como filial de Cabify pero que cambió de nombre tras la inyección de capital que recibió en 2017 del fondo Gat Inversiones, controlado por el exdueño de Pepephone, Rosauro Varo, y su socio Pablo Ferré. También tienen una participación importante en esta compañía Juan de Antonio, fundador de Cabify, y Juan Ignacio García, director financiero de la empresa. 

Porque si una parte del negocio es el rendimiento que cada coche otorga a las empresas, la otra es la compraventa y especulación con las licencias. El precio administrativo de las mismas es de 37 euros. Sin embargo, ahora mismo en el mercado el precio está por encima de los 50.000 euros. La burbuja es tremenda. “Una pata del negocio es la compraventa de las VTC. La otra son los ingresos del negocio en sí mismo. Calculamos que se trata de unos 1.500 euros limpios por coche con todos los gastos descontados de lo que Cabify se lleva entre un 20% y un 25%. Es mucho mucho dinero. Pero, ¿quién paga esta rentabilidad? Los conductores. Hay una precariedad brutal”, resume el periodista de Teknautas. 

Al final, como en muchos otros casos de nuevas empresas tecnológicas, será la justicia la que tendrá la última palabra sobre el modelo Cabify. Así lo manifiesta el profesor e investigador en Derecho del Trabajo en la Universitat de València Adrián Todolí. “Ha habido diferentes denuncias ante Inspección de Trabajo, pero no ha resuelto ninguna todavía. Están en fase de investigación. En València, en Madrid, en Barcelona y en Sevilla, pero no ha habido resolución”, informa Todolí, que destaca que el asunto central es conocer si hay “una cesión ilegal de trabajadores” a Cabify.

“La Justicia debe dirimir si las empresas interpuestas ejercen de empresarios con voluntad y destino propios o, por el contrario, ponen toda su mano de obra a disposición de Cabify y cumplen con la voluntad de esta última. En la legislación española, la cesión de trabajadores solo lo pueden hacer las empresas de trabajo temporal. Por lo que Cabify tendría que cambiar su modelo de negocio si se considera que hay una cesión ilegal de trabajadores. La justicia decidirá“, sentencia Todolí.

De momento, este viernes Cabify y Podemos tendrán un acto de conciliación tras la demanda de la empresa por las afirmaciones de dirigentes del partido morado que acusaban a la multinacional de no tributar en España, de no cumplir la legislación laboral y de fomentar la precariedad. Después, habrá que esperar a las decisiones de Trabajo sobre las denuncias de trabajadores que, tal y como advierte Todolí, están por resolver. Por último, habrá que estar atento a la nueva denuncia que CNT Barcelona ha anunciado contra la compañía por “competencia desleal”. Tiempo al tiempo. / PUBLICO.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share