Arxiu de la categoria: Aplicaciones móvil

ESTRATEGÌES DEL TAXI DAVANT LA CRISI

En aquesta crisi econòmica i social que estem patint els treballadors i treballadores de l’taxi, l’AMB IMET (Àrea metropolitana de Barcelona Institut metropolíta del taxi)  no és capaç de regular el servei de transport de taxi davant la caiguda de la demanda de taxi, abandonant a la seva sort als taxistes. Amb totes les seves lleis, polítics, funcionaris, advocats .. no són capaços de regular el taxi, en una situació d’emergència, no són capaços de donar una solució als treballadors i treballadores de l’taxi que no arriben a final de mes per pagar el lloguer, o per donar de menjar als seus fills, o per poder pagar els 140000 euros d’hipoteca de la llicència de taxi. Si no es fan càrrec de la situació, el que han de fer els senyors polítics de l’IMET AMB és dimitir, i admetre que el sistema de venda i expeculacion de llicències de taxi és un engany, i la llei catalana de l’taxi és un fracàs.

Despres de la pragmàtica analisi nomès ens queda especular cap a on pot anar a parar la situació dels taxistes. Partint de la base que la major part dels politics i partits es comporten com a BANDES MAFIOSES i que per tant el poble nomès els interessa per a que els votin i aixi aconseguir el poder, enriquir-se i resoldre per sempre la seva vida. Aixi es que en aquest cas nomès ens resta organitzar-nos, pero des de una posició d’empoderament real, recolzat en tot el sector si aquest es comporta solidariament conscienciat de la seva responsabilitat en generar una gran pressió reivindicariva. Si no s’aconsegueix aquest imprescindible suport del sector, llavors si que els governants ho tindràn fàcil per a sotmetre als taxistes i el futur passara a ser previsiblement nefast .

1-En el millor dels casos potser s’allargarien els terminis dels ajuts,però sense augments.

2- No es faria cap reducció de flota.

3.-Possiblement cauria el preu de les llicències.

Segons diversos economistes existeix la probablitat de que la recuperació econòmica no es comenci a percebre fins a 5 anys. A la normalització a nivells de l’any 2019 potser no s’hi arribi fins dins de 15 o 18 anys. En bona part tot dependrà de la capacitat dels taxistes en generar la pressió suficient per aconseguir superar les problemàtiques del taxi.

Propostes de la secció de l’taxi de la CNT:

1-Regulació de la oferta i demanda, retirant llicències previa indemnització amb un justipreu.

2-Tarifes que premetin una vida digna i que siguin cada any actualitzades fidedignament en funció de l’increment dels costos.

3-  Dedicació exclusiva del titular de la llicencia i familiars de primer grau.

4- Jornada de 8 hores.

5 – En cada cessament d’activitat del taxista, la administració haura d’ exercir el dret de retracte i adquirir la llicencia pel valor del justipreu corresponent.

6 -Les llicències  hauran de ser adjudicades a taxistes per ordre de llista de sol.licituds.

7 -Les llicències  s’hauran d’adjudicar previ abonament de una única taxa equitativa.(extinció del nefast mercat secundari de compra/venda de llicències).

8 -Controls realment eficaços sobre la competència il.legal per mala praxis de VTC i la de l’intrusisme,etc.

9 -Implantació de la APP pública oficial , de tecnologia avançada ,d’operativa i serveis diversos plenament eficient.

10 -Promoció eficaç del taxi.

11- Donar accès al sector en la de presa de decisions importants, mitjançant la participació directa i vinculant dels taxistes.

12-Admissió de poder accedir a la jubilació activa i seguir treballant essent titular de la llicència.

13-Derogar la obligació de retirar del servei els vehicles a partir dels 10 anysd’antiguitat.

SALUT I BON VIATGE
Share

PROPOSTES DE MESURES DE LA SECCIO DEL TAXI DE LA CNT PER SUPERAR LA CRISI DEL COVID-19

Aquesta catástrofe de la salut pública i de molt negatives conseqüencies econòmiques, pot ser tambè la oportunitat per a que els taxistes reaccionin fent de una vegada el front comú,sempre tan reivindicat per alguns. Pero mai assolit per tothom per causes com els conflictes d’interessos, mança de coneixements especifics, no haver optat per assessorament competent, mança de conciencia de classe, mança de solidaritat i la ineptitud de l’Administració Pública amb la seva habitual mança de voluntat i sense sensibilitat social ni general ,per tal de reorientar el sector.

Ara som davant una oportunitat única per tal de realitzar una reestruturació radical del sector i en la que l’Administració Pública no te mes remei que admetre-ho i col.laborar. No es pot oblidar que a mes hi ha pendent una nova llei catalana del taxi, que esta en periode d’ elaboració i que caldra que al sector li sigui admesa la participació.

CALEN DIVERSES MESURES :

a/.Mesures de xoc  i d’acompanyament en la remuntada :

1-facilitar EPI ‘s.

2-subvenció desinfeccio vehicles.

3-subvenció mampares.

4-accès a una retribució bàsica.

5-moratória de 2 anys en la obligació irracional i indiscriminada de canvi de vehicle als 10 anys.

6-moratòria de 2 anys del pagament de la ITV.

7-moratòria de 2 anys del pagament de l’impost de circulació.

8-moratòria de 2anys del pagament area blava.

9- moratòria de pagament de l’impost de matriculació.

10- moratòria d’un any del pagament quota autonòms.

11-moratória d’un any en el pagament de la S.Social.

12-Supressió durant 1 any de la càrrega d’impostos sobre combustibles i derivats petroli.

13-subvenció durant 1 any de l’assegurança del vehicle.

14-implantació de l’APP oficial pública del sector i la corresponent promoció.

15-reentrada operativa progressiva de la flota, iniciant el servei mitjançant la presència nomes del 50% de les llicencies alternativament parells i senars cada setmana. Implantació de sistema de control de la jornada de 8 hores per conductor.

16-nou conveni col·lectiu de treball d’empreses d’autotaxi i de lloguer de vehicles amb conductor de la província de Barcelona (l’actual conveni col·lectiu d’empreses de taxis i VTC de Barcelona porta caducat tres anys).

17-Evitar el cost pel canvi periòdic de tarifes.

 

b/.A curt termini reestructuració del sector, determinant terminis i calendari d’execucions:

1-replantejament del grau de reconversió en funció de l’excès d’ oferta que pateix el sector.

2- establir actuacions per part de l’Administració Pública per tal de garantir el rigoros compliment de la jornada de 8 hores/conductor i drets laborals sistemàticament arrabassats freqüentment en el cas d’assalariats.

3-campanyes de promoció del taxi,l’APP i serveis.

4-que l’IMT compleixi la llei estatal de la Seguretat Social, en quan al dret del taxista a optar per la JUBILACIÓ ACTIVA. La qual si compleixen tota la resta d’Administracions Locals de l’estat.

5-opció a la jubilació voluntària als 55 anys, per a conductors professionals del taxi ( equiparació amb altres sectors de risc ).

6-erradicar el greuge comparatiu que sofreixen els taxis de 4 places, per causa de la competència deslleial per part dels taxis de 6 places

7-accions eficaces de control de l’intrusisme.

8-accions eficaces de control de VTC ‘es.

9-establir indemnitzacions a pagar per part del passatger, en casos d’ús incivic ó deperfectes produids per indisposició orgànica ó altres causes atribuibles al passatger.

10-llibertat d’elecció del model de vehicle, sempre i quan compleixi els requisits d’homologació del taxi.

11- alliberament del fons d’1200000 € procedent de dipòsits de taxistes ( que segueixen captius a l’IMT) ,per a que puguin ser destinats al suport i auxili del sector en aquestes circumstancies de tanta gravetat i necessitat.

12-promocionar la afiliacio a cooperatives de treballadors, mitjançant campanyes didàctiques que enfatitzin els beneficis laborals-socials i d´empoderament de clase.

13-Barcelona només disposa de 91 taxis adaptats per a cobrir el servei de més de 130.000 discapacitats. En canvi, la normativa vigent indica que a la capital catalana hauria d’haver en servei un mínim de 525 vehicles adaptats, el que representaria un 5% del total.

SALUT I BON VIATGE

Share

LOS CONDUCTORES DE LA EMPRESA DE VTC AURO TRABAJAN 12 HORAS AL DÍA 6 DÍAS A LA SEMANA

La empresa de vehículos de alquiler con conductor Auro, con sede en Viladecans, y que ofrece sus servicios a través de la plataforma Cabify, tiene a sus conductores trabajando 12 horas al día, y con un solo día de fiesta a la semana, a demás los conductores deben llevarse el vehículo y pagar un parking de su bolsillo, con una nomina de 1150 euros. Estas son las condiciones de trabajo que la empresa de trabajo temporal “Jobandtalent” ofrece en las entrevistas de trabajo, para contratar los conductores para la empresa de VTC Auro.

El sistema de explotación de la empresa VTC Auro es la misma, que el resto de empresas VTC o empresas de taxis, al trabajador se le exige una recaudación diaria que no puede hacer en 8 horas, ni en 9, ni 10 horas.

El nuevo sistema de pegatinas para controlar el descanso de los vehículos VTC, aprobado recientemente por el AMB, nos parece ridículo y insuficiente, mientras no se controle las jornadas de trabajo de los conductores VTC, que deben ser de 8 horas y no de 12 horas como esta sucediendo. Esta nueva regulación de los descansos de los vehículos VTC, que es el mismo sistema que las licencias de taxis, no resuelve el verdadero problema de las VTC y del Taxi, que es el exceso de horas, y las condiciones de trabajo de los conductores.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

CURSO DE DENUNCIAS A EMPRESAS DE TAXIS Y VTC EN INSPECCIÓN DE TRABAJO

Curso de denuncias a empresas de taxis y VTC en inspección de trabajo, el martes 24 de septiembre a las 19:00 horas en CNT Barcelona. Curso gratuito dirigido para todos los trabajadores del taxi y VTC, autónomos y asalariados, afiliados y no afiliados a la CNT.

Cada día vemos como las empresas de taxis y de VTC comenten todo tipo de irregularidades, como los abusos a los conductores de taxi y VTC quedan con total impunidad, como  las jornadas de 12 horas están a la orden del día. Desde CNT organizamos un curso sencillo, de como aportar pruebas y denunciar ante inspección de trabajo a las empresas de taxis y de VTC.

Cualquier persona que tenga, conocimiento de irregularidades, abusos o infracciones por parte de una empresa de taxi o VTC, puede y debe denunciar ante inspección de trabajo, cualquier persona puede presentar denuncia ante inspección de trabajo. No hace falta ser trabajador de dicha empresa para presentar una denuncia.

ORGANIZATE Y LUCHA.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

CNT RETIRA LA DEMANDA CONTRA CABIFY POR LOS NUEVOS CAMBIOS NORMATIVOS QUE REGULAN A LAS VTC FRENTE AL TAXI

Esta mañana a tenido lugar en el juzgado mercantil 12 de Madrid, la vista previa del juicio contra las empresas VTC ( vehículos de alquiler con conductor ) demandadas Maximobility Transporte de Viajeros s.l, y Maximobility Spain s.l (cabify) por la demanda por competencia desleal contra el taxi, presentado por CNT Barcelona. Por decisión de la sección del taxi de la CNT y por la recomendación de nuestro abogado, hemos desistido de seguir con la demanda.

Hemos desistido después de que el juez sugiriera tal medida antes de celebrar la vista oral.  Las empresas demandadas se oponían a que hubiera satisfacción extra procesal, tal y como dijeron en sus escritos. Los abogados de las empresas VTC – Cabify (muy numerosos) han insistido constantemente en seguir adelante con la demanda he ir a juicio.
El cambio de normativa, nacional, autonómica y municipal hace que los términos en los que fue planteado el procedimiento ya no estén vigentes. No solo hay un cambio normativo, sino que la nueva legislación dota de mecanismos de control a la administración que antes no disponía. Que haya una nueva legislación y nuevos mecanismos de control, eso no quiere decir que no puedan haber conflictos, que los habrán; pero esos conflictos serán diferentes a los planteados en la demanda que a nuestro entender ha quedado obsoleta por los cambios normativos acaecidos. En definitiva,  las reglas del juego han cambiado, y con ello, la relación entre los diferentes actores: administración, Cabify y taxistas.

La demanda por competencia desleal contra el taxi presentado por la CNT de Barcelona, fue presentada en los juzgados de Madrid en julio de 2018, antes de las huelgas del taxi y de los cambios normativos hacia las VTC.

Seguiremos alerta y preparados ante los ataques de Cabify contra el taxi y contra los trabajadores.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

UNA JUEZA OBLIGA A UNA EMPRESA QUE OPERA CON CABIFY A READMITIR A UN CHÓFER DESPEDIDO JUNTO A OTROS 12 POR EXIGIR CONDICIONES DIGNAS

Una decena de empleados han denunciado a Costa Fleming y otras operadoras de Cabify y tienen juicios pendientes en Valencia por ser despedidos tras denunciar ante la Inspección de Trabajo

El conductor de VTC readmitido percibe 1.113,31 euros brutos mensuales (890 euros de salario base y 222,66 euros de pagas extras prorrateadas) por 40 horas, pero realizaba 60 durante seis días a la semana

Uber saldrá de Valencia por la nueva legislación autonómica y sus chóferes se están yendo a sociedades que trabajan con Cabify

El juzgado de lo Social número 12 de Valencia ha condenado a la empresa Costa Fleming Sociedad Cooperativa de Madrid -empresa que usa los servicios de Cabify- a readmitir a un chófer al que despidió por reclamar una condiciones laborales “dignas y acordes a la legislación vigente”. La multinacional Cabify también estaba codemandada en esta causa por una posible insolvencia de la primera, pero no ha sido condenada al no haber relación directa con el conductor.

El conductor de Costa Fleming y Cabify y otros 12 compañeros tenían contratos de 40 horas semanales por los que percibían al mes 1.113,31 euros brutos (890 euros de salario base y 222,66 euros de pagas extras prorrateadas). Los trabajadores, visto que semanalmente realizaban más de 60 horas y trabajaban seis días seguidos, algunos de noche, acudieron a la empresa a presentar “una queja por las condiciones laborales abusivas”.

Al no encontrar respuesta en la empresa, este chófer y otra docena acudieron a la Inspección de Trabajo de Valencia para denunciar la situación. Los conductores, denuncian además que desde agosto de 2018, cuando entraron 35 conductores, solo quedan cuatro, algo que achacaron a las condiciones laborales. Tras esta acción, el conductor fue despedido por teléfono el pasado 11 de febrero de 2019 sin firmar ninguna documentación y la empresa alegó que no había superado el periodo de prueba. 

La jueza concluye, en una sentencia fechada el pasado 23 de mayo y ganada por el despacho valenciano Legem Abogados, que el despido por periodo de prueba no se podía contemplar porque el conductor ya tenía experiencia como chófer en la empresa, uno de los motivos por los que no se puede aplicar este condicionante.

Por su parte, la jueza considera nulo el despido según la documentación aportada porque “supuso una represalia directa por haber ejercido el actor junto a sus compañeros el derecho a reclamar unas condiciones laborales dignas, respetuosas y acordes a la legislación vigente, considerando que la decisión empresarial es consecuencia de haber reclamado en la Inspección de Trabajo”.

Y prosigue: “A la vista de la prueba practicada consideramos que la extinción del contrato por no superación del período de prueba en fecha 11 de febrero de 2019 se realiza como consecuencia de la comunicación interna a la empresa del malestar que estaban sufriendo los trabajadores y como consecuencia de la iniciativa de acudir a la Inspección de Trabajo, puesto que 13 trabajadores que ratificaron la denuncia”.

Por ello, añade la magistrada, “entendemos que la petición de nulidad del despido debe prosperar, al suponer una represalia directa por haber ejercido el actor junto a sus compañeros el derecho a reclamar unas condiciones laborales dignas, respetuosas y acordes a la legislación vigente”, explica la sentencia.

Esta semana otro juzgado de lo Social juzgará otro despido de Costa Fleming, lo que puede convertir la semana en una verdadero quebradero de cabeza para Cabify. Máxime cuando desde el pasado 1 de junio Uber ha dejado de operar en Valencia y está asumiendo todos los conductores con licencia VTC de su competidora.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

POSICIONAMIENTO DE LA CNT-TAXI ANTE LA LIBERACIÓN HORARIA DEL IMET

Actualmente, es una realidad que en algunos días concretos y en determinados momentos, los usuarios de Taxi, aprecian una cierta carencia de servicio, cuando lo requieren y tienen que esperar más de 13 minutos.
Desde la Sección Sindical del Taxi de CNT y analizada esta situación llegamos a la siguientes conclusiones:

1- Inexistencia de la APP Pública del Taxi.
2- Debido a la precariedad de las tarifas (efecto uberización legal) desincentivan al taxista a realizar el sobre esfuerzo que significa trabajar en festivos, y noches en detrimento de la salud, ingratitud del servicio (borrachos, vandalismo, inseguridad.) y conciliación familiar.

Delante de esta situación nos encontramos con la reacción simplista del IMT consistente en la Liberalización horaria del Taxi propuesta conjuntamente con la Taula Técnica del Taxi.
Esta implantación significa:
1- Incremento exagerado en la oferta del Taxi y consecuente perdida de facturación para el Taxista.
2- Escaso incremento de satisfacción de los usuarios por la ineficiencia de la medida debido a no ir acompañada de la disposición de la APP Pública del Taxi, anteriormente mencionada.
3- Los asalariados son la parte del sector más precaria y donde recae esta condena pues són coaccionados a trabajar los dias de descanso. Queremos recordarle a los participantes de la Taula Técnica del Taxi una vez más lo que dice el Convenio Colectivo del Taxi, inexplicablemente caducado hace más de un año:

“En el caso que se trabaje en día de descanso, este se ha de compensar con otro día de descanso dentro del año natural. El descanso semanal para el taxista asalariado es obligatorio y de 2 días; ha de coincidir con el descanso semanal previsto para el vehículo en el Reglamento metropolitano del Servicio del Taxi”.

Son conscientes de que las medidas implantadas por ustedes, tienen consecuencias humanamente nefastas para los trabajadores asalariados, los cuales serán coaccionados y presionados a trabajar ilegalmente en su día de descanso laboral y sin compensación de ningún tipo?

¿Qué controles se efectúan para evitar la explotación del asalariado obligado a trabajar en su día de descanso a causa de la liberación del servicio en este día de descanso?

Siendo el objetivo del sector dar satisfacción al usuario en la prestación del servicio del Taxi en estos determinados días festivos y momentos. Proponemos:
1- Incentivación del taxista mediante tarifas equitativas al sobre esfuerzo que implica trabajar bajo estas condiciones, en días de descanso personal.
2- Implantación inmediata de la imprescindible APP Pública del Taxi (la cual esta ya aprobada y en proceso de implantación en la Comunidad de Les Illes Balears).

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

VISTA PREVIA PARA EL JUICIO CONTRA CABIFY POR COMPETENCIA DESLEAL CONTRA EL TAXI

El juzgado mercantil numero  12 de Madrid, fija la vista previa del proceso por demanda mercantil contra Cabify, por competencia desleal contra el taxi, interpuesto por la CNT de Barcelona, para el día 17 de julio de 2019.

Las empresas demandadas Maximobility Transporte de Viajeros s.l, y Maximobility Spain s.l (cabify) deberán comparecer  asistidas de abogados para ese día.  Una de las empresas VTC demandadas Yirmi UC Fiesta Omnibus, S.L, no a comparecido para contestar a la demanda, estando en situación de rebeldía procesal. La demanda mercantil por competencia desleal contra el taxi, interpuesto contra Cabify, por el sindicato CNT de Barcelona sigue su curso.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

COMUNICADO DE LA CNT TAXI PARA EXPLICAR LAS RAZONES DE LA HUELGA Y NUESTRAS EXIGENCIAS LEGÍTIMAS

Desde la Sección Sindical del Taxi de CNT Barcelona, creemos que dadas las circunstancias, coincidimos con otras organizaciones del taxi para bloquear los puntos más sensibles y estratégicos de la economía Estatal, como son Aeropuertos, Puertos, Mercabarna, Autopistas y vías de salida y entrada a la ciudad Condal. Desgraciadamente, el capitalismo solo entiende en términos de beneficios o perdidas. Los lugares se escogen con el objetivo de que otras empresas, presionen a las Autoridades y al Estado para que nos escuchen y atiendan nuestras justas y legítimas peticiones de un trabajo digno, libre de competencia desleal que está arruinando el Sector del Taxi.

Nuestras justas y legítimas exigencias y razones de las movilizaciones y huelga son:
1. La clara distinción jurídica entre los dos tipos de servicios . Las VTC’s o coches de lujo con conductor, que es lo que tradicionalmente siempre han sido, son servicios con carácter INTERCOMARCAL. Por ejemplo, de Bilbao a Santander, de Lleida a Barcelona, de Sevilla a Madrid , etc. y de servicios urbanos de carácter ESPECIAL como son entierros, bodas, etc. Todos los demás trayectos son competencia exclusiva de los TAXIS de cada Comunidad Autónoma y NO de VTC’s.

2. La obligatoriedad de llevar en los vehículos VTC’s el contrato de trabajo, el registro de las horas extras y horario de trabajo visible del conductor asalariado y la implantación de un Tacógrafo.

3. La obligatoriedad de la vuelta de los vehículos VTC’s a la base, después de cada servicio realizado para evitar la captación ilegal de servicios en la calle, competencias EXCLUSIVA del Taxi.

4. La proporcionalidad establecida de 1 VTC por cada 30 taxis, para salvaguardar el equilibrio justo.

5. La obligatoriedad de poseer el certificado de capacitación profesional de los conductores, dada la alta siniestralidad desencadenada por los conductores que carecen de pericia, experiencia y profesionalidad al volante, y que desgraciadamente está provocando victomas mortales.

Creemos que no hay ningún motivo ni económico (apoyar a las multinacionales significa menos dinero para la economía local, destrucción del tejido local) y ni social (precarización de puestos de trabajo, menor poder de adquisición, menos democracia) para apoyar a las multinacionales que además practican el dumping (inyectan millones de euros para competir de forma desleal y poco a poco destrozar los sectores bien regulados y estables), utilizan ingeniería fiscal para evadir impuestos (el año pasado la haciendo devolvió a Cabify más de un millón de euros porque ‘pobrecitos’ no generaban beneficios, claro que no lo harán si están competiendo con el sector del taxi, unos de los más baratos de toda la Unión Europea).

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

RESPUESTA CONTRA EL DOCUMENTO DE LA CNMC PRESENTADO POR MYTAXI EN LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

Procedimiento 1556/18-2

A LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA 15

MARCEL MIQUEL FAGEDA, Procurador del SINDICATO DE OFICIOS VARIOS FEDERACIÓN DE BARCELONA, según tengo acreditado en los autos de juicio ordinario señalados con el número 198/2018 en primera instancia y 1556/18-2 en la Audiencia Provincial de Barcelona sala 15, y con seguidos contra MYTAXI IBERIA S.L. ante el Juzgado comparezco y DIGO:

Que habiéndose por la parte contraria un escrito por hechos nuevos aportando la resolución de la CNMC, contra ello esta parte presenta escrito de oposición:

PRIMERO.- El mencionado escrito no se encausa a ninguna de las partes implicadas en este procedimiento en cuestión.

SEGUNDO.- Es significante que en el análisis que hace la CNMC de empresas de taxis que aplican descuentos SOLO aparece Mytaxi. Es decir, Mytaxi domina y controla el mercado del taxi y no tan solo de las aplicaciones de taxi. Pero, no es solo eso; sino que lo domina y controla con una actitud claramente agresiva, con descuentos de 50%, contra lo que nada puede hacer el taxista que no trabaja con Mytaxi, pues la normativa le restringe en la política de precios.

Está claro que el mercado se lo quedan las empresas que hacen descuentos, contra unos precios de transporte prefijados por ley.

La lectura es clara, las empresas que aplican la política de descuentos son las que crecen y ganan mercado a costa de las que no mueven sus tarifas por imperativo legal; o sea, los taxis. Eso solo se puede sostener con inyecciones de capital, o lo que es lo mismo, venta a pérdidas, pagarles el descuento a los clientes, perder aparentemente en primera instancia para poder ganar la clientela y una vez fidelizada -sin competencia-, sacarle rendimiento. A eso, Mytaxi le llama invertir, esta parte dice que eso no es una inversión, eso es una venta a pérdidas para quedarse conquistar mercado de forma rápida y desleal.

TERCERO.- Que el sector se liberalice, y que hayan distintas formas de contratar los servicios de transporte gracias a las nuevas tecnologías, no quiere decir que esos nuevos servicios no puedan vulnerar y alterar impunemente la política de precios fijada por la administración; pagando como es el caso de Mytaxi el descuento que obtiene el cliente de su propio bolsillo, para conseguir la captación y posterior fidelización del cliente .

CUARTO.- El sustento de la argumentación de la resolución es que hay otras empresas que compiten de igual forma, y salen detallados las prácticas de Mytaxi y Cabify. Dicho muy resumidamente dice que en base a que esas políticas de descuento se están aplicando en otras aplicaciones -Mytaxi y Cabify-, llega a la conclusión de que Uber también lo puede hacer. No porque sean práctica habitual en otras empresas o aplicaciones, estas deben de ser legales. Simplemente no han sido juzgadas o cuestionadas judicialmente.

QUINTO.- Tanto las actuaciones de Cabify como de Mytaxi están judicializadas por lo que el resultado de estos procedimientos podría dar como resultado que pudieran estar vulnerando a la competencia por ofrecer descuentos sobre las tarifas establecidas que en el caso concreto que nos afecta de Mytaxi, hace que el cliente tenga descuentos cuando la normativa del taxi prohíbe la captación de clientes a través de descuentos, con el consiguiente perjuicio a los taxistas que no quieren/o no les deja Mytaxi estar bajo la plataforma. Esos taxistas que no pueden variar sus tarifas al estar prefijadas, y no trabajar para Mytaxi, (insisto porque ellos no quieran o porque Mytaxi no les acepte), están en clara inferioridad de condiciones, y se produce una competencia desleal contra ellos que cumplen la ley y las tarifas establecidas.

Por todo ello,

SOLICITO

Que sea admitido el presente escrito sobre el escrito de hechos nuevos y se tengan por realizadas las manifestaciones.

SALUT Y BUENVIAJE

Share