Arxiu de la categoria: AMB (área metropolitana barcelona)

CRITICA A L’INFORME TECNIC DE L’INSTITUT METROPOLITÀ DEL TAXI

L’institut metropolità del taxi ha emès un informe sobre la facturacio del taxi de l’AMB, en l’estat d’alarma Covid-19. La manera com l’IMT manipula les dades en aquest informe ,constitueix una ofensa a la intel.ligència.

L´IMTcertifica una facturació de 3645 € mes es el resultat de la activitat del taxista treballant 168 hores mes ? 21,7€ hora. Quan la realitat es que les dades de facturacio que li han facil.litat les empreses mediadores del servei del taxi “floteros” son el resultat de la activitat d’un assalariat, realitzada en jornades de 12 hores , les quals donen un comput mensual de 258 hores. El resultat del càlcul adient es ben diferent, vegem  3645 € mensuals ? 258 hores mensuals = 14,1€ hora.

Aquest resultat de 14,1€/hora si que es versemblant amb la realitat del que rendeix de mitjana una hora de dedicacio del taxista al servei del taxi a Barcelona. Per tant , la facturacio mitjana d’un taxista treballant en jornades d 8 hores (40 hores setmanals que donen un comput de 168 hores mensuals, segons conveni) seria de 168 hores mensuals per 14,1€ hora =2368,8€ mensuals

Llavors queda denunciat que el taxista no obte un rendiment de 21,7€ per hora treballada hans al contrari,ja que el rendiment mitjà real es de 14,1€ per hora treballada.

Tristament els floteros practiquen la il.legal explotacio dels assalariats, obligant-los a treballar jornades de 12 hores , es ben evident i tolerada per la Administracio Publica. Es indignant que l’IMT, realitzi aquesta mena de joc interessat d’engany i confusio.

SALUT I BON VIATGE

Share

DIVENDRES 11 D’OCTUBRE MANIFESTACIÓ PER LA FALTA DE TAXIS ADAPTATS A BARCELONA

Divendres que ve 11 d’octubre sortim al carrer, per a denunciar la situació de falta de taxis adaptats en què es troben mes de 130000 discapacitats, de l’àrea metropolitana de Barcelona. A les 12.00 hores en plaça universitat.

La Fundació Disgrup a presentat una denúncia contra l’ajuntament de Barcelona, per vulneració de drets i tracte desigual a persones amb discapacitat.

La situació del col·lectiu de persones discapacitades, per a agafar un taxi adaptat és gairebé una utopia, ja que en tot l’àrea metropolitana de Barcelona només existeixen 91 taxis adoptats, per a atendre a mes de 130000 discapacitats, només a Barcelona, quan segons la normativa hauria d’haver-hi almenys el 5% de la flota de taxis adaptats, és a dir 525 taxis adaptats. Gairebé tots els taxis adaptats de l’àrea metropolitana de Barcelona, estan en l’emissora Taxi Amic,

La Fundació Disgrup, el col·lectiu d’ajuda a persones amb discapacitat, reclama mes taxis adaptats a Barcelona, i han presentat una denúncia contra l’ajuntament de Barcelona ( que és qui té totes les competències sobre el transport públic) per presumpta discriminació, vulneració de drets o tracte desigual a persones amb discapacitat i/o les seves famílies per la falta d’accessibilitat dels serveis de transport públics i el seu entorn de la ciutat de Barcelona, i que concretament es perpetren en els següents serveis de transport de la ciutat de Barcelona:

En el Metro, entre altres: Plaza España – línies 1 i 3 – Plaza de Sants – línies 1 i 5 – i plaça Urquinaona – línia 2 -.

En autobusos, arran dels problemes en les plataformes d’accés dels mateixos per a persones amb mobilitat reduïda.

En el servei de Taxi, ja que no s’està respectant el percentatge mínim de llicències adaptades per a persones amb discapacitat.

La fundació Disgrup denúncia l’incompliment sistemàtic de la normativa estatal en matèria d’accessibilitat, ja que el servei de transports de la ciutat de Barcelona no reuneix les mesures necessàries d’accessibilitat exigides, suposant tot això una greu discriminació per al col·lectiu de discapacitats, atès que no poden desplaçar-se en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania. Aquesta denúncia també s’a lloc en coneixement de l’oficina del defensor del poble, la Síndic de Greuges de Barcelona i de Catalunya, el institut Municipal de Persones amb Discapacitat, el European Disability Fòrum, i del Departament de treball, afers socials i families de la Generalitat de Catalunya. Des de la fundació Disgrup estan disposats a arribar al Tribunal Europeu de Drets Humans, si fos necessari.

Des de la secció del taxi de la CNT, volem solidaritzar-nos amb el col·lectiu de discapacitats de Barcelona, i denunciar la greu discriminació que sofreixen els discapacitats al no aplicar-se la normativa i no tenir suficients taxis adaptats. Animem a tot el sector del taxi de Barcelona a solidaritzar-se amb els discapacitats i a intentar buscar una solució al problema.

SALUT I BON VIATGE

Share

BARCELONA SOLO CUENTA CON 91 TAXIS ADAPTADOS PARA ATENDER A MAS DE 130000 DISCAPACITADOS

La Fundación Disgrup a presentado una denuncia contra el ayuntamiento de Barcelona, por vulneración de derechos y trato desigual a personas con discapacidad.

La situación del colectivo de personas discapacitadas, para coger un taxi adaptado es casi una utopía, ya que en todo el área metropolitana de Barcelona solo existen 91 taxis adoptados, para atender a mas de 130000 discapacitados, solo en Barcelona,  cuando según la normativa debería haber al menos el 5% de la flota de taxis adaptados, o sea 525 taxis adaptados. Casi todos los taxis adaptados del área metropolitana de Barcelona, están en la emisora Taxi Amic,

La Fundación Disgrup, el colectivo de ayuda a personas con  discapacidad, reclama mas taxis adaptados en Barcelona, y han presentado una denuncia contra el ayuntamiento de Barcelona ( que es quien tiene todas las competencias sobre el transporte público) por presunta discriminación, vulneración de derechos o trato desigual a personas con discapacidad y/o sus familias por la falta de accesibilidad de los servicios de transporte públicos y su entorno de la ciudad de Barcelona, y  que concretamente se perpetran en los siguientes servicios de transporte de la ciudad de Barcelona:

 1. En el Metro, entre otras:  Plaza España – líneas 1 y 3 – Plaza de Sants – líneas 1 y 5 – y plaza Urquinaona – línea 2 -.
 2.  En autobuses, a raíz de los problemas en las plataformas de acceso de los mismos para personas con movilidad reducida.
 3. En el servicio de Taxi, ya que no se está respetando el porcentaje mínimo de licencias adaptadas para personas con discapacidad.

La fundación Disgrup denuncia el incumplimiento sistemático de la normativa estatal en materia de accesibilidad, ya que el servicio de transportes de la ciudad de Barcelona no reúne las medidas necesarias de accesibilidad exigidas, suponiendo todo ello una grave discriminación para el colectivo de discapacitados, dado que no pueden desplazarse en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía. Esta denuncia también se a puesto en conocimiento de la oficina del defensor del pueblo, la Síndic de Greuges de Barcelona y de Catalunya, el institut Municipal de Personas amb Discapacitat, el European Disability Fórum, y del Departament de treball, afers socials i families de la Generalitat de Catalunya. Desde la fundación Disgrup están dispuestos a llegar al Tribunal  Europeo de Derechos Humanos, si fuera necesario.

Desde la sección del taxi de la CNT, queremos solidarizarnos con el colectivo de discapacitados de Barcelona, y denunciar  la grave discriminación que sufren los discapacitados al no aplicarse la normativa y no tener suficientes taxis adaptados. Animamos a todo el sector del taxi de Barcelona a  solidarizarse con los discapacitados y a intentar buscar una solución al problema.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

REUNIÓ SATISFACTÒRIA Al SINDIC DE GREUGES SOBRE LA JUBILACIÓ ACTIVA DEL TAXISTA AUTÒNOM

Com ja havíem anunciat, aquest matí hem tingut una reunió molt satisfactòria en el Sindic de Greuges sobre el problema de la jubilació activa del taxista autònom. A la reunió han assistit els sindicats i associacions del taxi; Taxi Companys, STAC i la secció del taxi de la CNT. La reunió ha estat molt positiva, tractant la problemàtica de la negació de l’institut metropolità del taxi IMET d’adequar el reglament del taxi de l’àrea metropolitana a la nova modalitat de jubilació de la seguretat social, i  dels passos a seguir davant el problema.

Recordem que desde CNT vam presentar al IMET, unes reclamacions d’un company taxista interessat en la jubilació activa. Una jubilació activa que l´IMET nega obligant-ho a vendre la llicència i a posar-se a treballar com a assalariat. Amb la negativa rotunda de l’IMET a adequar l’article 22 del Reglament del Taxi a la situaciò legal vigent, de la seguretat social, que përmet la Jubilació activa, ens vam dirigir al Síndic de Greuges, per presentar un queixa contra l’Institut Metropolità del Taxi. El Sindic de Greuges respon a la reclamació de la CNT, reconeixent la jubilació activa per al taxista autònom, instant al IMET a canviar el regiment jurídic del reglament del taxi, per adaptar-ho a la nova modalitat de pension de jubilació de la seguretat social.

El Sindic de Greuges ens ha preguntat per altres problemes del taxi, interessant-se pel conveni col·lectiu d’empreses de taxis i vehicles de lloguer amb conductor VTC, de la província de Barcelona que porta caducat dos anys i mig. Hem parlat d’aquest conveni caducat, que vulnera drets fonamentals de l’estatut dels treballadors, i de la despreocupació i desídia dels sindicats i associacions d’empresaris signants del conveni.

Un altre dels problemes tractats a estat la nova normativa que obliga a un vehicle amb 10 anys a donar-se de baixa com a taxi. Una normativa injusta que discrimina als vehicles amb un conductor, enfront els vehicles amb dos conductors.

Volem agrair al Sindic de Greuges de Catalunya l’interès i la preocupació cap als problemes dels taxistes de l’àrea metropolitana de Barcelona.

SALUT I BON VIATGE

Share

EL SINDIC DE GREUGES ES DIRIGEIX NOVAMENT Al IMET PER A FER UN SEGUIMENT SOBRE LA JUBILACIÓ ACTIVA DEL TAXISTA AUTÒNOM

El Sindic de Greuges, ens a comunicat que a tornat a dirigir-se novament a l’institut metropolità del taxi, per a fer un seguiment sobre la possibilitat d’adaptació del règim jurídic que regula el reglament del taxi, a la nova modalitat de jubilació i envelliment actiu,  permetent així de continuar als professionals amb la llicència de taxi, fins que es percebi íntegrament la pensió de jubilació, en quin cas, si que seria adequat i correcte establir-ho com a causa de transmissió obligatòria de la llicència.

A les reclamacions presentades per la CNT al IMET, per la jubilació ativa per al taxista autònom, i la negació de l’IMET a adequar l’article 22 del Reglament del Taxi a la situaciò legal Vigent, de la SEGURETAT SOCIAL, que përmet la Jubilació activa. Ens vam dirigir al Síndic de Greuges, per presentar un queixa contra l’Institut Metropolità del Taxi. El Sindic de Greuges respon a la reclamació de la CNT, reconeixent la jubilació activa per al taxista autònom, instant al IMET a canviar el regiment jurídic del reglament del taxi, per adaptar-ho a la nova modalitat de pension de jubilació de la seguretat social.

Seguim a l’espera i seguiment del problema que afecta a tots els taxistes autònoms de l’àrea metropolitana de Barcelona, que poden jubilar-se.

SALUT I BON VIATGE

Share

23-E EL DÍA QUE LOS TAXISTAS DE BARCELONA SE ORGANIZARON Y DECIDIERON LIBREMENTE

El pasado miércoles 23 de enero, ocurrió algo muy importante, que no había pasado nunca en el sector del taxi de Barcelona. Los taxistas de Barcelona, demostraron al IMET (instituto metropolitano del taxi), al consell català del taxi, al ayuntamiento de Barcelona, a la Generalitat de Cataluña y a los ciudadanos de Barcelona, que son capaces de organizarse y de tomar decisiones, al margen del Estado, de partidos políticos, de empresarios, de lideres y de cúpulas de representantes.

En plaza Cataluña, los trabajadores y trabajadoras del Taxi decidieron poner fin a una huelga indefinida de 6 días mediante una consulta organizada por taxistas. Una huelga indefinida que comenzó el viernes 18 de enero, de forma precipitada e irregular, en una asamblea del aeropuerto de la terminal 2.

Desde CNT queremos felicitar a las asociaciones del taxi y a todos los taxistas que organizaron y participaron en la consulta. Queremos manifestar que ese es el camino a seguir para el taxi de Barcelona, y decirles a las asociaciones del taxi que rompan definitivamente con el engaño de las elecciones sindicales y con la mesa técnica del taxi, y den paso a la verdadera democracia de las asambleas y la libre decisión de los taxistas mediante consultas participativas. Pueden contar con todo el apoyo, colaboración y ayuda de la CNT, para seguir por el camino de la autogestión del taxi de Barcelona. Esperamos que se siga por ese camino, y se rompa definitivamen con las cúpulas sindicales controladas por el IMET, como es la mesa técnica del taxi, donde unos pocos que tienen acumulación de licencias deciden por todos los taxistas.

El pasado miércoles 23 de enero, todos los taxistas pudieron decidir libremente su destino, como taxistas libres, esperamos que la asamblea soberana de taxistas siga siendo una realidad, un ejemplo a seguir, y sigan las consultas para que los trabajadores y trabajadoras del taxi puedan decidir sobre su trabajo como taxistas. Taxista cada vez que el IMET, el consell català del taxi o la mesa técnica del taxi, impongan una decisión sobre el taxi, exige la convocatoria de la asamblea de taxistas y una consulta participativa a todos los taxistas, porque si nadie trabaja por ti, que nadie decida por ti.

ENORABUENA A TODOS LOS TAXISTAS QUE ORGANIZARON Y PARTICIPARON EN LA CONSULTA, DE PLAZA CATALUÑA, VIVA LA ASAMBLEA SOBERANA DE TAXISTAS.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

LOS TAXISTAS DE BARCELONA TIENEN UN VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN EN CASO DE AVERÍA, ACCIDENTE O INUTILIZACIÓN DE SU VEHÍCULO

El IMET ha dado una respuesta a nuestras diversas peticiones, sobre las licencias ceros o la  posibilidad de que los taxistas del área metropolitana de Barcelona, puedan tener un vehículo de sustitución en caso de que no puedan trabajar por una avería, accidente o cualquier otra inutilización del vehículo.

La persona titular de licencia, que en caso de avería o inutilización del vehículo por un periodo determinado de tiempo, puede hacer una petición al IMET para disponer un vehículo de sustitución autorizado con las características similares, que cumpla con las condiciones establecidas por reglamento, adscrito temporalmente a la prestación del servicio por un periodo no superior a tres meses.

Cualquier taxista que tenga un problema con su vehículo y no pueda trabajar, dispone de un vehículo de sustitución para seguir trabajando y así poder hacer frente a los gastos de reparaciones, facturas, seguros, familiares.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

PROPUESTAS PRESENTADAS PARA LA REGULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE ALQUILER CON CONDUCTOR VTC

Ante el proceso de regulación que se ha abierto desde Transports de la Generalitat y el AMB-IMET, para la regulación de los vehículos de alquiler con conductor VTC, desde la sección de taxistas de la CNT, hacemos las siguientes propuestas:

 1. La obligatoriedad de llevar en los vehículos VTC el contrato de trabajo, el registro de las horas extras y horario de trabajo visible del conductor asalariado y la implantación de un Tacógrafo.
 2. La obligatoriedad de la vuelta de los vehículos VTC a la base, después de cada servicio realizado.
 3. La proporcionalidad establecida de 1 VTC por cada 30 taxis.
 4. Certificado de capacitación profesional de los conductores.
 5. Control de actividad legal mediante asientos con detector de pasajero sentado, conectado a centro de control. Sistema implementado por la administración pública de Dinamarca.

EXPLICACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

 1. La propuesta de la obligatoriedad de que los conductores de VTC asalariados, lleven en el vehículo el contrato de trabajo, el registro de las horas extras y el horario de trabajo visible en el vehículo, y un Tacógrafo en el vehículo es una propuesta de seguridad y necesaria para controlar la jornada laboral de estos conductores que superan las jornadas de 12 horas diarias. Las empresas de VTC imponen jornadas de 12 horas a sus conductores exigiéndoles una determinada cantidad de servicios- recaudación, incumpliendo la normativa laboral de 8 horas que marca el estatuto de los trabajadores.

Tras la Sentencia publicada el 5 de abril por el Tribunal Supremo, establece el control de la jornada para trabajadores a tiempo parcial, y el control de las horas extraordinarias de cualquier empleado. El Tribunal Supremo determina con la última sentencia. Basándonos en el Estatuto de los Trabajadores, llevar este control sería obligatorio en estos casos:

 • Control de las horas extraordinarias, así como comunicación de las mismas al final de mes, tanto a los trabajadores como a los representantes de los trabajadores.
 • Registro de la jornada a tiempo parcial la jornada se registrará día a día y se totalizará mensualmente, entregando copia al trabajador, junto con el recibo de salarios, del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las complementarias.

Frecuentemente los trabajadores prestan servicios en jornadas superiores a las que el convenio o en su defecto la Ley establece, con el objeto de controlar la realización de las horas pactadas, según lo establecido en el Real Decreto Ley 16/2013 de 20 de diciembre , la ley impone a la empresa la obligatoriedad de llevar un control de las mismas, el cual, en este caso en contrato no tiene por qué ser un registro diario, sino un control de las mismas para su posterior pago y cotización correspondiente.

El Art. 35.5 del Estatuto de los Trabajadores establece que la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en el periodo fijado entregando copia al trabajador del recibo/justificante correspondiente. En el caso de los empleados que realizan su trabajo fuera de las dependencias de la empresa, la Audiencia concluye que este es motivo mayor para constatar el horario real realizado fuera de las dependencias de la empresa, la Audiencia concluye que este es motivo mayor para constatar el horario real realizado.

En la comunidad Valenciana, tenemos un ejemplo de control sobre la jornada laboral y las horas extras de los asalariados. Según la LEY 13/2017, de 8 de noviembre, de la Generalitat, del Taxi de la Comunitat Valenciana el artículo 13.3 establece:

Los vehículos serán conducidos por personas físicas titulares de los mismos o, previa comunicación a la administración competente en materia de transportes, por conductores asalariados o familiares colaboradores. Para el caso de los conductores asalariados, dicha comunicación se acompañará de una copia del contrato en la que se indique el horario de trabajo. De estos horarios de trabajo habrá un registro que podrá ser consultado por las entidades representativas del sector, con los límites que marca la legislación en materia de protección de datos. Asimismo, se creará un registro de asalariados o conductores colaboradores y un censo de titulares de licencias y la situación de los mismos.

ESTA MISMA PROPUESTA SERIA TAMBIEN NECESARIA PARA LOS TAXISTAS ASALARIADOS QUE TIENEN EL MISMO PROBLEMA DE EXPLOTACIÓN CON JORNADAS DE 12 HORAS.

 1. Para evitar la captación ilegal de servicios, es necesario que los vehículos VTC vuelvan a su base después de cada servicio, tal y como hacían, antes de cambiar la ROTT. Los vehículos VTC que operan con Uber y Cabify no vuelven a su base, estando en la calle 24 horas a la busca de pasaje ya sea a través de la aplicación, o de forma fraudulenta cogiendo el pasaje de la calle y ámbitos de influencia como zonas de ocio, turísticas, estaciones ferroviarias, autobuses, puerto y aeropuerto haciendo la competencia desleal al taxi. Desde nuestro punto de vista vemos necesario que los vehículos VTC vuelvan a su base después de cada servicio realizado.
 2. Proponemos que se limite el número de licencias VTC, en la proporción de 1 VTC por cada 30 taxis en el ámbito del AMB y resto del territorio de Catalunya.
 3. Dada la alta siniestralidad desencadenada por conductores carentes de pericia, experiencia y profesionalidad y que está produciendo victimas mortales, proponemos se tomen medidas urgentes de verificación del suficiente grado de profesionalidad, y competencia de los conductores para ejercer el servicio conduciendo vehículos de transporte de personas.
 4. Es necesario un control eficaz de que la actividad, es ejercida legalmente. Técnicamente es de sencilla implantación, mediante tecnología moderna con la instalación de sensores en los asientos, para detectar pasajeros sentados y envió de la información al centro de control. Metodología establecida por la administración pública de Dinamarca.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

L’AJUNTAMENT DE BARCELONA TREU A CONCURS SERVEIS DE TAXI PER A GRANS EMPRESES ON ES PODEN FER OFERTES SOBRE LES TARIFES FIXADES

El concurs de servei de taxi de l’Ajuntament és només per a empreses amb un mínim de 350 vehicles, quedant exclosos treballadors autònoms, asociacions, cooperatives i petites empreses.

Les Empreses podran fer ofertes econòmiques sobres les tarifes fixes, per competir en el concurs.

L’ajuntament de Barcelona ha tret a concurs un servei de taxi, per al trasllat de personal de l’ajuntament i dels organismes adherits al “Grup Ajuntament de Barcelona”. Un servei de taxi complementari al ja existent de vehicles oficials del propi ajuntament de Barcelona.

Segons el plec de condicions de l’esmentat concurs, només les flotes amb un mínim de 350 vehicles poden estar en aquest concurs, quedat exclosos treballadors autònoms, asociacions, cooperatives i petites empreses.

Segons la clàusula 4, els serveis contractats estaran sotmesos a la inspecció i vigilància de l’ajuntament de Barcelona, ​​així com l’avaluació de la qualitat del servei rebut i de la capacitat de resposta de l’empresa. Sorprenent que sotmetin a control a aquestes empreses de taxis, quan el normal en aquestes empreses és tenir als seus treballadors fent torns de 12 hores diàries.

Inquietant és la Clausula 9 “Criteris de valoració de les ofertes i admissibilitat de variants”:

L’oferta econòmicament més avantatjosa es determinarà tenint en compte la relació cost-eficàcia d’acord amb la totalitat de la proposició.

Els criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma automàtica i que serviran de base per a l’adjudicació del contracte són els següents:

1) Per l’oferta econòmica, fins a 50 punts.

a) Es valoraran els rappels sobre la facturació global mensual oferts pels licitadors fins a 24 punts.

Establim com facturació mensual, la suma dels serveis facturats mensualment a cadascun de les empreses i organismes inclosos en el present Acord Marc.

L’empresa adjudicatària haurà d’enviar al Servei de Correu, Consergeria i Parc Mòbil, dins dels primers 10 dies següents al mes facturat les relacions independents de serveis facturats en cadascun d’aquests ens, en format excel.

Per a cada franja s’atorgarà la màxima puntuació al millor rappel, segons els marges indicats, i la resta es valorarà proporcionalment.

Facturació mensual €

(sense IVA)

% Rappels Puntuació màxima
Menys de 12.500 Entre 0% i 3,5% 2
Entre 12.501 i 15.000 Entre 0% i 4% 3
Entre 15.001 i 17.500 Entre 0% i 4,5% 4
Entre 17.501 i 20.000 Entre 0% i 5% 7
Més de 20.000 Entre 0% i 5,5% 8

b) Es valoraran les possibles despeses afegides de gestió presentades pels licitadors fins a 22 punts. Considerant la màxima puntuació quan no s’apliqui aquest tipus de despesa.

Despeses de tràmits i gestió sobre els serveis facturats:

% de despeses de gestió sobre la facturació mensual (sense IVA) Punts
Sense despeses de gestió 22
Entre 0,1- 0,4 18
Entre 0,5- 0,9 15
Entre 1,0-1,4 12
Entre 1,5- 1,9 9
Entre 2,0- 2,4 6
Entre 2,5- 2,9 5
Entre 3,0- 3,4 4
Entre 3,5 – 3,9 3
Entre 4,0. 4,4 2
Entre 4,5- 4,9 1
5% o més 0

c) Conforme al redactat en la clàusula 2.2. del Plec de Prescripcions tècniques del Contracte, es valoraran les millores econòmiques en els preus dels serveis de taxi per les hores següents, atorgant 2 punts a la millor oferta respecte l’hora dins de tarifa 1 i 2 punts respecte la millor oferta per hora dins de tarifes 2 i 3. Per la resta d’ofertes s’atorgarà proporcionalment la puntuació que correspongui.

Concepte Preu hora màxim
Hora dins de tarifa 1 30,00 € + iva
Hora dins de tarifes 2 i 3 35,00 € + iva

 

En aquesta clàusula les empreses podran fer ofertes econòmiques, les quals rebran una puntuació. Ofertes econòmiques pel que fa a les tarifes 1, 2 i 3 …
Què signifiquen aquestes ofertes econòmiques en les tarifes per a l’ajuntament de Barcelona? Que els taxis contractats podran treballar per sota de les tarifes oficials …. Recordar a l’ajuntament de Barcelona el títol quart, article 47 del Reglament taxi:

1) La prestació del servei de taxi urbà està subjecta a tarifes. Les tarifes i els suplements autoritzats són obligatoris per als titulars de llicències, els conductors i els usuaris.

2) La fixació de les tarifes aplicables als serveis urbans de taxi s’ajustarà al que preveu la normativa vigent en materia de preus. Les tarifes han de garantir sempre la cobertura del cost del servei i l’obtenció d’un benefici empresarial raonable.

3) Correspon a l’EMT l’aprovació del règim i l’estructura de les tarifes aplicables als serveis urbans de taxi, sense perjudici de la seva autorització per la Comissió de Preus de Catalunya. La revisió de tarifes serà anual excepte que concorrin circumstàncies justificades que aconsellin una revisió extraordinària.

4) Els serveis de taxi es realitzaran, per regla general, mitjançant la contractació global de la capacitat total del vehicle.

5) Els taxímetres marcaran únicament les tarifes aprovades dels serveis de taxi per a les quals estiguin autoritzades les llicències. Els elements de les tarifes seran la baixada de bandera, la tarifa quilomètrica, la tarifa horària i els suplements autoritzats en les tarifes vigents. Aquests darrers quedaran bloquejats en la quantia màxima admesa en el canvi de tarifes.

L’ajuntament de Barcelona amb l’activista Ada Colau al capdavant i un BCN en comú que es presenta com alternava de canvi, tanca els ulls a un servei de taxi per a l’ajuntament de Barcelona, amb grans flotes on la precarietat i l’explotació és l’habitual en aquestes empreses, on els taxistes estan obligats a fer jornades de 12 hores exigint-los una recaptació diària que no poden fer en 8 hores. A més d’especular i fomentar la competitivitat en flotes de taxis amb ofertes tarifes fixes regulades i iguals per a tots els taxistas i usuaris.

taxi bcn pcap

taxi bcn PPTP

SALUT I BON VIATGE

Share

RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN RECTIFICACIÓN Y ARGUMENTACIÓN DE RECHAZO CONTRA EL RECURSO CONTRA EL TPV

taxi tpv

Al rechazo por parte del IMET de nuestro recurso contra la imposición del TPV obligatorio a todos los taxis , sin garantías jurídicas solidas y argumentas, presentamos un Recurso potestativo de reposición tras la rectificación y argumentación al recurso presentado contra el TPV.

AL ORGANO DE GERENCIA DEL INSTITUT METROPOLITÀ DEL TAXI ENTITAT METROPOLITANA DEL TRANSPORT AREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB) 

– Referencia: 900018/2017

– Registro de Salida: 2017/2123

– Asunto: Recurso Reposición contra desestimación Reclamación Previa

Don xxxxxx, con DNI xxxxxxxxx, y Don xxxxxxxxxxx con DNI: xxxxxxxx, en nombre y representación de Conferederación Nacional de Trabajadores -CNT-, con domicilio a efecto de notificaciones en la Plaza Duque de Medinacelli nº 6, ent 1ª con CIF G64145592, ante el ORGANO DE GERENCIA DEL INSTITUT METROPOLITA DEL TAXI (IMET) de la ENTITAT METROPOLITANA DEL TRANSPORT AREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB), comparece y, como mejor proceda en Derecho,

DICE:

Que mediante este escrito presenta RECURSO DE REPOSICIÓN, contra la resolución de fecha 21 de Marzo de 2017, y notificada a ésta parte el 24 de Marzo de 2017, dictada por el Departamento de Gerencia del IMET y en la cual se añadía informe jurídico de 14 de Marzo de 2017, por no encontrarla ajustada a Derecho, con arreglo a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante escrito de fecha 15 de Diciembre de 2016, quien suscribe presentó Reclamación Administrativa Previa para la DECLARACIÓN DE ILEGALIDAD y por tanto, DEROGACIÓN, DEL ARTÍCULO 28.1.G) Y DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA DEL REGLAMENTO METROPOLITANO DEL TAXI SOBRE OBLIGATORIEDAD DE USO DE LECTORES DE PAGO CON TARJETA BANCARIA (TPV) a partir del 1 de Enero de 2017 en todos los vehículos aplicados a licencias de taxi del Area Metropolitana de Barcelona.

Segundo.- Como consecuencia de dicho escrito, con fecha 26 de Enero de 2017, la Gerente del Insititut Metropolità del Taxi dictó la resolución que reproducimos a continuación y en su contexto literal:

“La Gerent de l’Institut Metropolità del Taxi, ha resolt fent us de les atribucions que confereix l’article 16, apartat e) dels Estatuts de l’Institut Metropolità del Taxi:

INADMETRE a tràmit el recurs presentat pel senyor Ginès Navarro Batalla, amb DNI 43442838R i pel Senyor Enrique Costoya Allegue amb DNI 43150496N, Secretari General de la CNT de Barcelona, en nom i representació de la Confederació Nacional de Treballadors -CNT, davant l’Institut Metropolità del Taxi, en el que demanen la nul·litat de l’article 28.1)g del Reglament Metropolità del Taxi i de la Disposició Transitoria Vuitena del mateix text normatiu, sobre l’obligatorietat de l’us de lectors de pagament amb targeta.

NOTIFICAR la present resolució a CONFEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES -CNT-“

– La mencionada resolución fue notificada a ésta parte el 31 de Enero de 2017.

– La misma no especifica con claridad qué tipo de resolución administrativa adopta ni establece que tipo de recursos caben contra la misma.

– En la resolución se establece que “Inadmite a trámite el recurso…”, donde, desconocemos si por error, confusión o desconocimiento es tratada nuestra solicitud como un “recurso” cuando en realidad se trata de una “reclamación administrativa previa”.

– La resolución no argumenta suficientemente los motivos facticos por los cuales se decide resolver sobre la inadmisión de nuestra solicitud. La falta de motivación suficiente a generado indefensión hacia esta parte.

– La resolución que se impugna no argumenta jurídicamente los preceptos en los que se basa la misma. Es más, dirigida comunicación a éste órgano con tal de que nos hagan llegar el texto en el cual apoya su decisión (Estatuts del Institut Metropolità de Taxi), los mismos no han sido remitidos a ésta parte. Se hizo consulta en las diferentes bases de datos jurídicas así como en los diferentes boletines oficiales y registros administrativos, y tal norma no aparece publicada como tal, careciendo del requisito para su plena validez “erga omnes”.

Tercero.- Respecto de los mencionados motivos de impugnación, se interpuso recurso de reposición que fue contestado por esta administración a través de su escrito de fecha 23/2/2017 y notificado a ésta parte el 6/3/2017, y nuevo escrito de fecha 21 de Marzo de 2017 y notificado el 24 de Marzo de 2017 (el que se impugna en el presente escrito), por el cual, tras rectificar la primera respuesta sobre INADMISIÓN de la Reclamación Previa en base al art. 16.i) de los Estatutos del IMET, se resolvía a DESESTIMAR la misma en base al mismo supuesto y se argumentaba que:

L’empresa CONFEDERACIÓ NACIOONAL DE TRABAJADORES ha presentat un recurs de reposició de la gerència de l’INSTITUT METROPOLITÀ DE TAXI de data 26/01/2017, en la que s’inadmetía a tràmit la reclamació presentada el 29/12/2016 en la que es demana la declaració d’il·legalitat de l’article 28.1.g) i de la disposició transitoria vuitena del Reglament Metropolità del Taxi, sobre l’obligatorietat de l’ús de lectors de pagament amb targeta per que les disposicions de caràcter general no són impugnables en via administrativa, segosn el que estableix l’article 112.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’Octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques, i només poden ser impugnades davant el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en el termini de 2 mesos des de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, per aplicació de l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de Juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós-Administrativa.

L’Informe dels Serveis Jurídics de l’AMB proposa desestimar el recurs formulat per les raons i fonaments que s’hi contenen.

En ús de les competencies atribuides a la Gerència de l’IMET com a òrgan que va dictar l’acte impugnat, d’acord amb les facultats conferides a l’article 16.i) dels Estatuts del IMET i a proposta dels Serveis Jurídcis de l’Area Metropolitana de Barcelona,

RESOLC

DESESTIMAR el recurs de reposició interposat per la CONFEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES -CNT- contra la resolución de la gerència de l’INSTITUT METROPOLITÀ DEL TAXI de data 26/01/2017, per la qual s’inadmet a tràmit el recurs presentat, en el qual es demana la il·legalitat i derogació de l’article 28.1.g i disposició transitoria vuitena del Reglament Metropolità del Taxi sobre l’obligatorietat de l’ús de lectors de pagament amb targeta, d’acord amb l’informe dels Serveis Jurídics que a efectes de fonaments s’adjunta.

NOTIFICAR la present resolució a la recurrent”.

Frente a estos argumentos, pasamos a desarrollar a continuación, los motivos de oposición de la resolución que impugnamos mediante el presente RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN.

Cuarto.- PLAZO: Se interpone el presente recurso dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente a su notificación. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, computado en los términos del art. 30.4 LPACAP. En la resolución impugnada se manifiesta que se podrá interponer recurso contencioso-administrativo sin perjuicio de interponer cualquiera otro que se considere procedente, como es el caso, cuyo fundamento desarrollamos más abajo.

Quinto.- Reproducimos nuevamente aquí los argumentos ya mostrados en nuestros anteriores escritos.

Sexto.- Frente a esta última resolución, esta parte viene a manifestar que la resolución no es acorde a derecho en cuanto que:

 1. Se argumenta de contrario la aplicabilidad del art. 112.3 de la Ley 39/2015 sobre procedimiento administrativo común como base para dar rechazo a nuestra petición. En dicho artículo se expone literalmente:

Capítulo II. Recursos administrativos[següent] [Contextualizar]

[anterior]  Sección 1.ª. Principios generales[següent] [Contextualizar]

[anterior] Artículo 112. Objeto y clases. 

(…)

 1. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa.

[següent] [Contextualizar] [anterior] Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición.

En la propia norma invocada de contrario, ya no solo se especifica que la misma es aplicable a los recursos planteados, sino que en su segundo apartado especifica que los que contengan una declaración de nulidad, deberán plantearse ante el órgano que dictó la resolución cuya nulidad se reclama. En este caso, fue el presente órgano quien dictó y publicó el artículo que esta parte solicita su declaración de nulidad. Por otro lado y tal ha sido nuestra actuación en nuestro momento, no se ha planteado un recurso sino una Reclamación Previa o Denuncia inicial.

 1. Establece el art. 62 y 66 de la Ley 39/2015:

Artículo 62. Inicio del procedimiento por denuncia.  1. Se entiende por denuncia, el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo”.

“Sección 3.ª. Inicio del procedimiento a solicitud del interesado[següent] [Contextualizar]

[anterior] Artículo 66. Solicitudes de iniciación.  1. Las solicitudes que se formulen deberán contener: a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente.[següent] [Contextualizar]

[anterior] b) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación.[següent] [Contextualizar]

[anterior] c) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.[següent] [Contextualizar]

[anterior] d) Lugar y fecha.[següent] [Contextualizar]

[anterior] e) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.[següent] [Contextualizar]

[anterior] f) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación”

 

   Y donde reiteramos nuevamente la condición de nuestro primer escrito presentado en 15 de Diciembre de 2016 y que ha dado origen al presente procedimiento. Se trata de un escrito de Denuncia o Reclamación Previa ante el órgano encargado de enmendar o declarar la nulidad del precepto invocado en el Reglamento Metropolitano del Taxi, no se trata de un escrito de Recurso como manifiesta la parte contraria, no dando lugar, por lo tanto, a la aplicación del art. 112.3 de la Ley 39/2015.

 1. Preceptos de la Ley 39/2015 aplicables al presente supuesto:

Capítulo III. Nulidad y anulabilidad[següent] [Contextualizar]

[anterior] Artículo 47. Nulidad de pleno derecho. 

 1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:
 2. a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.[següent] [Contextualizar]

[anterior] b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.[següent] [Contextualizar]

[anterior] c) Los que tengan un contenido imposible.[següent] [Contextualizar]

[anterior] d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.[següent] [Contextualizar]

[anterior] e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.[següent] [Contextualizar]

[anterior] f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.[següent] [Contextualizar]

[anterior] g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley.[següent] [Contextualizar]

[anterior] 2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. [següent] [Contextualizar]

[anterior] Artículo 48. Anulabilidad.

 1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.[següent] [Contextualizar]

[anterior] 2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.[següent] [Contextualizar]

[anterior] 3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

 

Artículo 128. Potestad reglamentaria.

 1. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local .

[següent] [Contextualizar] [anterior] 2. Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público.

[següent] [Contextualizar] [anterior] 3. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior“.

 

Artículo 106. Revisión de disposiciones y actos nulos.

 1. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1.[següent] [Contextualizar]

[anterior] 2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2″.

Así, establecida por el presente órgano la legitimación activa de ésta parte y en el presente procedimiento, se solicita la declaración de nulidad/anulabilidad del artículo 28.1.G) y Disposición Transitoria Octava del Reglamento Metropolitano del Taxi sobre obligatoriedad de uso de lectores de pago con tarjeta bancaria (tpv), por ser el presente órgano el competente para su declaración -de oficio o a instancia de parte- y al haberse así solicitado mediante escrito de denuncia y según los requisitos formales establecidos en la norma de procedimiento administrativo y el resto de normativa aplicable al caso.

Séptimo.- Un órgano administrativo no puede resolver de forma diferente un mismo caso a riesgo de lesionar el principio de igualdad en la aplicación judicial de la Ley (art. 14 CE), la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) y consecuente indefensión.

En el presente caso, sobre el mismo recurso planteado, primero SE INADMITE nuestra reclamación (resolución de 23/2/2017) y posteriormente se nos comunica una nueva con la DESESTIMACIÓN (resolución de 21 de Marzo de 2017, y notificada a ésta parte el 24 de Marzo de 2017 la cual ahora impugnamos).

La igualdad en la aplicación de la Ley impone que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales (en este caso, ante el mismo supuesto) y que cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable. En el presente caso se dictan dos resoluciones diferentes sobre el mismo supuesto: Primero nos INADMITEN (consecuencia que no genera ningún trámite), y posteriormente nos DESESTIMAN (o sea, no estiman nuestras pretensiones pero SI que genera el inicio del procedimiento). Dicha circunstancia deja totalmente indefensa a ésta parte ante los ulteriores recursos que se pudieran plantear vía jurisdiccional puesto que, en un sentido u otro debería ir argumentado nuestro criterio o línea de defensa.

El principio de invariabilidad, intangibilidad o inmodificabilidad de las resoluciones es una consecuencia tanto del principio de seguridad jurídica instaurado por el artículo 9.3 de la Constitución Española de 1978, como, sobre todo, del derecho a la tutela judicial efectiva sin producción de indefensión (artículo 24.1 de la Constitución Española), el cual asegura a los que han sido parte de un proceso que las resoluciones dictadas en el mismo no sean alteradas o modificadas fuera de los cauces legales establecidos para ello pues, si el órgano modificara una de estas fuera del correspondiente recurso establecido al efecto por el legislador, quedaría asimismo vulnerado el derecho a la tutela judicial, puesto que ésta carecería de eficacia si se permitiera reabrir un proceso ya resuelto por resolución firme (Sentencias del Tribunal Constitucional 180/1997, de 27 de octubre y 56/2002, de 11 de marzo, entre otras).

 

   Podríamos llegar a entender que este órgano administrativo, en este caso, está llevando a cabo una rectificación sobre su anterior escrito, mas dicha actuación está sometida a los siguientes límites:

– La revisión del acto propio sólo se permite por razón de existencia de un error material de hecho o aritmético, no por razones de oportunidad ni por infracción del ordenamiento. La jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha servido de la contraposición entre el error de hecho o material y error de derecho.

– La corrección del error aritmético no autoriza a variar o alterar los elementos numéricos y constituye un remedio que corresponde al error aritmético cometido cuando un agente de la Administración se equivoca en los resultados de una operación numérica; por ello es una materia relacionada con números que resulta de la operación aritmética que se haya practicado sin variar ni alterar los elementos de que se compone.

– El error aritmético o de hecho debe ser patente y claro sin necesidad de acudir a la interpretación normativa, y además no debe producir una alteración fundamental en el sentido del acto, toda vez que no hay error cuando su apreciación implica un juicio valorativo o exige una operación de calificación jurídica.

La LRJ establece que las facultades de revisión no pueden ser ejecutadas cuando por la prescripción de acciones, el tiempo transcurrido u otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes; además, estos límites también pueden predicarse del ejercicio de la potestad rectificatoria, ya que la disposición citada es aplicable a todos los procedimientos contenidos en el Capítulo II del Título VII de la LRJ: Revisión de oficio, declaración de lesividad, revocación de actos y rectificación de errores.

La LRJ establece en su artículo 106 que las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias su ejercicio fuera contrario a la equidad, la buena fe, el derecho de los particulares y las leyes, entre los que hay que destacar la buena fe que fue introducida, expresamente, por la LRJ, y la doctrina suele invocar este aspecto como una especie de correctivo de la imprescriptibilidad de la acción correctiva.

Sin embargo, el límite más importante de la potestad rectificadora de la Administración es el propio contenido de los errores a los que alcanza y que pueden ser corregidos toda vez que el sentido original de la resolución sólo podrá verse afectado por la corrección de manera excepcional sin que sea posible anularla o revisarla. Cuando sea así el resultado de la facultad rectificadora no puede deducirse otra conclusión, sino que se ha prescindido de manera total y absoluta del procedimiento legalmente establecido para la revisión de los actos prescritos, incurriéndose por ello en un supuesto de nulidad de pleno derecho.

Por estos motivos, entendemos que frente a la última resolución dictada por éste órgano, cabe recurso de reposición al no haberse agotado en éste momento la vía administrativa.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

 1. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO

El presente recurso potestativo de reposición se interpone dentro del plazo de un mes establecido con carácter general en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, concurren en esta parte los requisitos relativos a la capacidad y legitimación activa necesaria para su interposición de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la expresada Ley. Por lo demás, el presente recurso de reposición cumple las formalidades exigidas en los artículos 115 y 123 de dicho texto legal, y se interpone ante el mismo órgano administrativo competente que dictó el acto recurrido.

 1. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO

PRIMERO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que los dictó, fundamentado en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de dicha Ley.

SEGUNDO.- La resolución impugnada en este recurso ordinario es nula de pleno derecho por haber sido dictada prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, ya que se han vulnerado normas del procedimiento y del ordenamiento jurídico en general.

En definitiva, se trata del vicio de nulidad radical tipificado en el artículo 47.1.e) de la Ley 39/2015, pues prescindir de trámite tan capital equivale a prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Así, se resuelve en base al art. 112.3 de la Ley 39/2015, dándole un carácter de recurso a nuestra reclamación cuando su naturaleza es la de iniciación del procedimiento (denuncia). Igualmente la inadmisión de nuestra reclamación se basa una norma nula al no estar publicada oficialmente (art. 16.i de los Estatutos del IMET).

Se vulnera el derecho a la igualdad y tutela judicial efectiva al dictar dos resoluciones con resultado y contenido diferente, por el mismo órgano y sobre el mismo asunto.

TERCERO.- También resulta vulnerado el ordenamiento jurídico, por infracción de lo dispuesto en el artículo 32 y siguientes de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, pues en este caso concurren todos y cada uno de los requisitos legalmente exigidos para declarar la responsabilidad patrimonial del IMET.

Hay lesión en sentido técnico jurídico, pues el resultado lesivo es efectivo, individualizado, susceptible de valoración económica y antijurídico, pues un ciudadano i/o prestador de servicio de taxi, no está jurídicamente obligado a soportar la negligencia institucional. En este sentido reiterar el sobrecargo de cobro de comisiones que está repercutiendo en el bolsillo de los trabajadores del Taxi por el uso de dichos terminales contratados con las entidades bancarias.

CUARTO.- En consecuencia, procede estimar el recurso, anular la resolución dictada por el Gerente del IMET, y dictar nueva resolución estimatoria de la reclamación, declarando la ILEGALIDAD y por tanto, DEROGACIÓN, DEL ARTÍCULO 28.1.G) Y DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA DEL REGLAMENTO METROPOLITANO DEL TAXI SOBRE OBLIGATORIEDAD DE USO DE LECTORES DE PAGO CON TARJETA BANCARIA (TPV) a partir del 1 de Enero de 2017 en todos los vehículos aplicados a licencias de taxi del Area Metropolitana de Barcelona.

Por lo expuesto se

SOLICITA:

Que se tenga por interpuesto en tiempo y forma RECURSO DE REPOSICIÓN, y previos los trámites de Ley se estime el recurso y, se revoque la dictada el 21 de Marzo de 2017 y se dicte nueva resolución declarando ILEGALIDAD y por tanto, DEROGACIÓN, DEL ARTÍCULO 28.1.G) Y DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA DEL REGLAMENTO METROPOLITANO DEL TAXI SOBRE OBLIGATORIEDAD DE USO DE LECTORES DE PAGO CON TARJETA BANCARIA (TPV) a partir del 1 de Enero de 2017 en todos los vehículos aplicados a licencias de taxi del Área Metropolitana de Barcelona.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share