CARTA A LA CUP PER EVITAR L’ADJUDICACIÓ DE 3000 LLICENCIES VTC A CATALUNYA.

Benvolguts companys de les CUP, ens dirigim a vosaltres des de la secció de ram del taxi de la CNT de Barcelona, per alertar-los d’un greu problema que amenaça el futur de més de 14000 famílies que avui viuen del taxi al àrea metropolitana de Barcelona.
Aquesta amenaça és l’adjudicació mitjançant sentència judicial, de més de 3.000 llicències VTC (vehicles de lloguer amb conductor).

S’han donat casos d’adquirir una llicència per 40 euros i vendre-la per 60.000 en poc temps. De les 3.000 sol·licituds, 800 vénen de la mateixa empresa de VTC, de Cabify, una empresa multinacional que té la seva base fiscal a Delawere a on tributa els seus impostos.

Els tribunals estan concedint aquelles llicències que es van demanar des de 2009, quan va entrar en vigor la llei Òmnibus, que va eliminar la ràtio 01:30 que datava de 1987 (1 VTC cada 30 taxis). Tot i que ara l’Administració no concedeixi noves llicències, està sent obligada a concedir les que es van demanar durant els últims anys.

Ara mateix estan concedides a Barcelona unes 10.500 llicències d’autotaxi, per la qual cosa no hauria d’haver-hi més de 350 VTC a la ciutat. A Catalunya hi havia 500 llicències d’VTC atorgades a la fi de 2016.

Si aquestes 3000 llicències de VTC arriben a entrar en funcionament a Catalunya, significarà un cop molt dur al sector del taxi de Catalunya, i una pèrdua considerable de recaptació per a treballadors assalariats i autònoms que ja estan fent extenuants jornades de 12 h diàries, perquè entenem que la demanda està totalment coberta pel servei de transport públic de taxi i les VTC actuals.

Els instem a evitar la gran maniobra fraudulenta orquestrada per l’Estat Espanyol i la Generalitat de Catalunya, que suposa l’adjudicació d’aquestes 3000 llicències VTC, així mateix els demanem que demanin explicacions al Parlament de Catalunya i al Departament de Transports de la Generalitat, especialment al senyor Pere Padrosa, de per què s’atorguem aquestes 3000 llicències, pasan el límit d’aquesta proporció 1 VTC per cada 30 TAXIS, quan tots sabem que aquestes llicències acabaran revenudes a empreses com Cabify, que fan competència deslleial al taxi, amb contractes irrisoris i paguen sous de república bananera.

SALUT I BON VIATGE