ELS TAXISTES DE BARCELONA HAURAN DE PAGAR DE 10 A 50 EUROS L´ANY PER LLUIR PUBLICITAT

Un mateix taxi només podrà portar un tipus de publicitat exterior, o bé a la porta o bé al sostre | El ple de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) l’ha aprovat provisionalment aquest dimarts.

Barcelona. (EUROPA PRESS). – Els taxistes de Barcelona hauran de pagar entre 10 i 50 euros de taxes per lluir publicitat: 10 euros si és a l’interior, 40 si és en suports al sostre, 10 si és a l’exterior de les portes i es patrocina a una empresa del sector, i 20 si és a l’exterior de les portes però d’un anunciant no vinculat al sector.

El ple de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) l’ha aprovat provisionalment aquest dimarts amb la modificació d’una ordenança fiscal, totes les taxes seran acumulatives, però un mateix taxi només podrà portar un tipus de publicitat exterior, o bé a la porta o bé al sostre. L’AMB ja va aprovar al març la modificació de la Norma Complementària II del Reglament Metropolità del Taxi que permetrà als taxis portar publicitat a les portes laterals.

Ara s’han estipulat les noves taxes vinculades a aquesta publicitat, que estaran en exposició pública i, una vegada es resolguin les al · legacions, les dues normatives entraran en vigor de manera immediata, previsiblement el mes que ve. No es considera publicitat la difusió de missatges o anuncis institucionals de la pròpia AMB o l’Institut Metropolità del Taxi (Imet), que podran exposar les tarifes de les carreres del taxi que s’aprovin en el futur, entre d’altres.

SALUT I BON VIATGE

Share