Arxiu de la categoria: ecología

BARCELONA ES PROPOSA DE REDUIR UN 30% EL TRÀNSIT PRIVAT

La ciutat intentarà minvar el pes de circulació d’automòbils fins al 2018.

BARCELONA. LA VANGUARDIA. ÓSCAR MUÑOZ.- La pèrdua de pes del vehicle privat en la mobilitat de la ciutat ha de continuar, en gran manera per exigències normatives. Europa ha fixat uns nivells de contaminació màxims que en alguns aspectes Barcelona no compleix. I és sabut que en bona mesura el trànsit n’és el culpable. Per corregir la situació i, no menys important, per millorar les condicions d’habitabilitat -soroll, seguretat viària…-, l’Ajuntament es planteja continuar delimitant l’ús del cotxe en els propers anys, fins a un 30% en l’horitzó del 2018, segons preveu el pla de mobilitat urbana, actualment en fase d’elaboració.
El descens de la mobilitat general dels últims anys, propiciat per la crisi econòmica, que ha reduït sensiblement l’activitat, ha estat més elevat en la circulació en vehicle privat que en l’ús del transport públic. Aquest fet ha d’ajudar a aconseguir els objectius que l’Ajuntament de Barcelona ha posat a damunt la taula i que ahir l’alcalde, Xavier Trias, i els directors de Serveis de Mobilitat, Adrià Gomila, i de l’Agència d’Ecologia Urbana, Salvador Rueda, van explicar a les entitats representades al Pacte per la Mobilitat. Els objectius i les actuacions que es van plantejar se sotmetran al setembre a un procés de participació en els diferents grups de treball que componen l’esmentat òrgan per aconseguir el màxim consens possible. La previsió de l’àrea municipal de Mobilitat, que dirigeix el regidor Eduard Freixedes, és que el document pugui aprovar-se inicialment a finals d’any o principis del que ve perquè, així, al llarg del 2014 pugui rebre llum verda definitiva de l’Ajuntament.
La situació de partida presa per a l’elaboració del pla de mobilitat urbana és el repartiment modal que hi havia el 2011. Aquell any, els vehicles privats motoritzats concentraven el 26,7% dels desplaçaments que es feien un dia feiner tipus a Barcelona. L’objectiu fixat per al 2018 és que passin a representar el 18,6%; per tant, el descens sobre el total de moviments que es fan a la ciutat seria del 30,4%. Els trajectes a peu han de passar, segons aquest full de ruta municipal, del 31,9% al 35,4% (l’increment seria del 10,9%). Els viatges en transport públic, del 39,9% al 43% (7,7% més) i en bici de l’1,5% al 3% (el doble).
Al document de diagnosi del pla, aquests objectius, fins i tot sent ambiciosos, no eren els més atrevits. Entre les opcions proposades n’hi havia una de més radical que la finalment adoptada, que reduïa la quota del vehicle privat fins al 14,9%, feia pujar la del transport públic fins al 46,3%, els desplaçaments a peu els deixava en el 35,4% i els que es fan amb bicicleta els elevava a un 3,4%. També hi havia un altre escenari més conformista, fruit de l’evolució natural de l’actual model, que ja té mesures desincentivadores del cotxe, i que plantejava un 22,3% de quota per al vehicle privat, un 40,4% per al transport públic, un 35% per als vianants i un 2,3% per als ciclistes.
Perquè el vehicle privat continuï perdent pes en el repartiment de la mobilitat de la capital catalana, l’equip de govern municipal no aposta tant per les prohibicions o els obstacles com per mesures incentivadores de l’ús del transport públic i facilitadores dels desplaçaments a peu i en bicicleta. La idea és que moure’s amb cotxe sigui menys interessant que fer-ho per aquests altres mitjans. Es tracta que, en conjunt, la mobilitat de la ciutat guanyi eficiència i contribueixi a la millora de qualitat ambiental i a la seguretat, segons consta en el document que s’està elaborant.
El text presentat ahir planteja algunes mesures per assolir aquests objectius en els propers anys. En l’àmbit del vehicle privat es preveu fomentar l’ús compartit, tant mitjançant el que es coneix com a car sharing (usuaris que van en el mateix cotxe però en horaris diferents) com el denominat car pooling (vehicles compartits per diferents persones alhora). Una altra actuació és l’extensió dels carrils bus-VAO d’accés a la ciutat -competència de la Generalitat que també actua a favor dels autobusos- i, un aspecte nou, la implantació de models similars -vies que utilitzarien els vehicles d’alta ocupació o els que es considerin ecològics- a l’interior de la ciutat. Així mateix es planteja aplicar les noves tecnologies per oferir als conductors més informació en temps real de l’estat del trànsit i de l’aparcament, amb la qual cosa es pretén reduir les congestions i els trajectes innecessaris. Igualment es proposa de millorar la gestió de l’estacionament en superfície, revisar el pla d’aparcaments subterranis municipals i les normatives urbanístiques per adaptar les ràtios de places als edificis a la realitat. Per a les motos es pensa fomentar l’aparcament en calçades i en garatges subterranis per alliberar les àrees per als vianants.
Al capítol del transport públic, la gran aposta és la implantació de la nova xarxa ortogonal d’autobusos de TMB. Però també es pretén actuar per fer més eficients la resta de línies (tant les de proximitat com les complementàries) i millorar les interurbanes (les seves rutes per l’interior de la ciutat, les estacions i la connectivitat). Un altre instrument que l’Ajuntament espera que servirà per promoure l’ús del transport públic és la T-Mobilitat, targeta intel·ligent recarregable de l’ATM que ajustarà la tarifa a l’ús que es faci (com més viatges, més reducció de preu). També es pensa estudiar com es poden millorar les parades d’autocars turístics i l’ús de les noves tecnologies per a la gestió de les parades de taxis i la reducció del nombre de quilòmetres que fan sense passatge.
Pel que fa als vianants, el pla aposta per l’ampliació de l’espai viari per als moviments a peu i la modificació de l’ordenança per posar en relleu la figura del ciutadà que es mou d’aquesta manera. També suggereix, entre altres actuacions, arranjar els punts en què hi hagi més inseguretat viària, crear una xarxa d’itineraris a peu, continuar desenvolupant zones de trànsit calmat, i millorar la senyalització específica per als desplaçaments que fan els turistes.
Per a les bicicletes es planteja millorar la xarxa de carrils reservats i les zones de trànsit calmat, així com els punts que tenen més accidentalitat, augmentar les places d’aparcament al carrer, reactivar el registre i marcatge de bicicletes i adequar el transport públic perquè pugui admetre aquests vehicles, així com millorar l’eficiència de la gestió del bícing.
També se suggereixen actuacions en el transport de mercaderies urbanes. Per a aquesta activitat es planteja la implantació de centres de distribució a l’interior de la ciutat que permeti l’ús de vehicles lleugers no contaminants i silenciosos.

SALUT I BON VIATGE.

Share

LOS TAXIS DE MADRID SERÁN UN 2,82 POR CIENTO MÁS CAROS DESDE EL 20 DE DICIEMBRE

 Madrid, 28 nov (EFE).- Las tarifas del taxi de Madrid subirán una media de l2,82 % a partir del próximo 20 de diciembre en virtud de un acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento de Madrid y las dos principales asociaciones profesionales del sector.

Según ha informado hoy el Ayuntamiento, el acuerdo incluye el compromiso de que antes del 1 de julio de 2013 se establecerá una tarifa fija en viajes que tengan origen y destino el aeropuerto, que se determinará en función del lugar de inicio del servicio y de su recorrido total.
Además, se ha establecido que la cuantía máxima de contratación del servicio de taxi por radio emisora sea de 5 euros y se ha fijado un suplemento de 1 euro por ocupación a partir de la quinta plaza de los vehículos con siete asientos.
Las nuevas tarifas fueron cerradas ayer en una reunión entre el delegado de Medio Ambiente, Movilidad y Seguridad, Antonio de Guindos -que hoy, sin embargo, no ha hecho referencia a ello en su intervención en el Pleno municipal para defender la nueva Ordenanza del Taxi- y los responsables de la Asociación Gremial del Taxi y la Federación Profesional del Taxi.

Según el acuerdo alcanzado, el inicio de servicio diurno (de 6 a 21 horas) pasará de 2,15 a 2,30 euros de lunes a sábados y de 2,20 a 2,35 en domingos y festivos.

En horario nocturno (de 21 a 6 horas), la bajada de bandera pasará de 2,20 a 2,35 euros de lunes a viernes y se mantendrá en 3,10 los sábados, domingos y festivos.

La tarifa básica 1 subirá de 1 a 1,05 euros, la 2 de 1,17 a 1,20 y la 3 de 1,20 a 1,25 euros.

La hora de servicio diurna de 19,50 a 20 euros y la nocturna de 22 a 23. No varían, en cambio, los suplementos de Nochebuena y Nochevieja (6,70 euros), del aeropuerto (5,50 euros), de estaciones de ferrocarril y de autobús (3 euros) y del recinto ferial (3 euros).

 MADRID APRUEBA LA ORDENANZA DEL TAXI QUE OBLIGA A TENER  LA ESO Y VESTIR BIEN

Madrid, 28 nov (EFE).- El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy con los votos de la mayoría del PP y el rechazo en bloque de la oposición -PSOE, IU y UPyD- la nueva Ordenanza Reguladora del Taxi que obliga a los futuros taxistas de la capital a tener terminada la ESO y a vestir con una “corrección lógica”.

En concreto, será “obligación del conductor” “cuidar su aspecto personal y vestir adecuadamente”, “quedando prohibida la utilización de prendas y calzado deportivos y de baño, así como los pantalones cortos, camisetas sin mangas y sandalias”.
“El calzado deberá llevarse con calcetines o medias”, señala la normativa, que también otorga al viajero el “derecho” a ser atendido por el conductor “con la adecuada corrección”.

El proyecto de Ordenanza también incluye otras novedades referidas a los vehículos, lógicas tras 22 años de vigencia de la actual, por ejemplo límites máximos de emisiones de dióxido de carbono (CO2) y dióxido de nitrógeno (NOx), aunque con una implantación gradual.

Así, desde 2014 no se autorizarán como taxis nuevas marcas y modelos que incumplan estos límites, desde 2015 no se permitirá la sustitución de vehículos por otros que excedan los límites y desde 2020 no podrán prestar servicio los coches que superen esas emisiones.

Los coches, que podrán ser de más de cinco plazas y cobrar un suplemento a partir de la ocupación del quinto pasajero, no podrán llevar publicidad exterior aunque sí interior, en este caso previa autorización.

También se ha incluido una duración máxima de prestación del servicio de 16 horas durante todos los días de la semana y se permite una tarifa fija para el aeropuerto, que se establecerá para su aplicación desde primeros del año próximo.

SALUT Y BUEN VIAJE.

Share

DOS TAXISTAS DE BADALONA CREAN LA PRIMERA EMISORA DE TAXIS ECOLÓGICA

Cuenta con 80 vehículos híbridos, que ofrecen aire ionizado, wi-fi y cargador para el móvil | La calidad del servicio y la vertiente sostenible son los principales reclamos de Taxi Ecològic.

 Dos taxistas de Badalona han creado la primera empresa sostenible de servicio de taxi de España. Se trata de Taxi Ecològic, que empezó a funcionar el pasado mes de octubre y cuenta con una flota de 80 vehículos híbridos que consumen menos gasolina y, por lo tanto, reducen las emisiones contaminantes. Entre los beneficios ecológicos de la nueva compañía también se encuentra la reducción de ruido y la esterilización del espacio interior del taxi mediante aire ionizado. Los vehículos de Taxi Ecològic, además, están adaptados a los nuevos tiempos y ofrecen durante el trayecto servicios como conexión Wi-Fi o cargador para móvil y ordenador.

Pedro Barrera y Jose Sánchez son dos taxistas de Badalona, de los barrios de Llefià y Sant Crist, que un día deciden tirarse a la piscina y crear su propia empresa de servicio de taxi. La decadencia del sector es uno de los motivos que les impulsa a poder ofrecer un servicio novedoso y de calidad a través de la nueva compañía Taxi Ecològic. “Queremos ser el taxi del siglo XXI, equiparándonos con las grandes ciudades de Europa”, asegura Pedro Barrera. “Si está bien hecho, contando con profesionales y ofreciendo calidad, es un producto muy válido de transporte público”, defiende Barrera.

Como muchas compañías de taxis, ofrece servicios para particulares y para empresas. Según los fundadores de la empresa, los particulares suelen apreciar más la comodidad y los servicios adicionales durante el trayecto y las empresas valoran más la vertiente económica. Aún así, Pedro Barrera reconoce haberse sorprendido gratamente con el número de clientes particulares que llaman porque están concienciados con el medio ambiente. Y por lo contrario, algunas de las empresas que esperaba que contrataran sus servicios, no lo han hecho.

El proyecto de estos dos badaloneses se ha podido llevar a cabo gracias a la inyección económica que ha hecho M-Automoción. La inversión total está financiada a partes iguales por los dos socios y por esta empresa. M-Automoción también ofrece a Pedro y Jose su experiencia en el sector así como asesoramiento jurídico, entre otras cosas.

Los beneficios para estos dos jóvenes empresarios son, de momento, lo de menos. Lo que quieren es que la emisora funcione y que tanto clientes como taxistas queden satisfechos. Para Barrera, el simple hecho de trabajar de lunes a viernes y tener vacaciones en verano ya es un privilegio./La Vanguardia.

SALUT Y BUEN VIAJE.

Share

APROBADA LA NUEVA ORDENANZA DEL TAXI, QUE FIJA PRECIO PARA EL AEROPUERTO Y OBLIGA A NUEVOS TAXISTAS A TENER LA ESO

Se podrán autorizar taxis de más de cinco plazas y la duración máxima de prestación del servicio se establece en 16 horas.

La Junta de Gobierno presidida por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha dado luz verde este jueves a la nueva ordenanza del taxi, que autoriza la publicidad interior en los vehículos –siempre centrada en el propio servicio y en mensajes sobre la ciudad–, obligará a los nuevos taxistas a tener el título de graduado en la ESO y establecerá un precio fijo en los viajes con origen o destino en el aeropuerto de Barajas.

Según ha informado la alcaldesa en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, este precio fijo podría ser extensible de manera excepcional a otros puntos de gran afluencia, como las estaciones de tren de AVE o las de autobuses interurbanos e incluso instalaciones deportivas.

Para la contratación del servicio de taxi a través de radio emisora se dispondrá de una tarifa máxima, de manera que se pagará en función de la distancia recorrida por el taxista hasta recoger al usuario aunque con un importe máximo. La cuantía de estas nuevas tarifas no queda reflejada en la ordenanza ya que el cuadro tarifario se aprueba anualmente, al igual que el resto de tarifas del taxi.

En cuanto a la regulación horaria, el nuevo texto fija una duración máxima de prestación del servicio de 16 horas para todas las licencias de autotaxi y durante todos los días de la semana, de lunes a domingo. También se regulan los requisitos de los vehículos y su antigüedad máxima, además de la obligatoriedad de llevar en el vehículo impresora de recibos y lector de tarjetas.

Otra de las novedades es que por primera vez en el Área de Prestación Conjunta de Madrid se podrán autorizar taxis de más de cinco plazas Las tarifas contemplarán un suplemento a partir de la ocupación de la quinta plaza, excluido el conductor.

VEHÍCULOS MENOS CONTAMINANTES

Asimismo establece la obligación de ir utilizando vehículos menos contaminantes. Y es que, por primera vez y de acuerdo a lo establecido en el Plan de Calidad del Aire para el fomento del vehículo limpio, se establecen límites máximos de emisiones, tanto de CO2 (160 gramos/km.) como de NOX (80 miligramos/km.). Por encima de ellas no se autorizará la prestación del servicio de taxi.

Para hacer esta transición más sencilla se ha establecido una implantación gradual, de manera que a partir del 1 de enero de 2014 no se autorizarán como taxis nuevas marcas y modelos de vehículos a los fabricantes si no se cumplen estas condiciones medioambientales.

A partir del 1 de enero de 2015 no se permitirá a los titulares de licencia la sustitución de vehículos por otros que excedan los límites. Asimismo, el 1 de enero de 2020 no podrán prestar servicio los vehículos autotaxi que superen las emisiones fijadas.

Estarán exentos de cumplir estos límites de emisión los vehículos adaptados a personas con movilidad reducida (eurotaxis) al tiempo que la ordenanza distingue a los ecotaxis, con su distintivo correspondiente, como vehículo limpio que no supera los límites de emisiones establecidos. Para ellos se contemplan medidas incentivadoras como paradas exclusivas, ser eximidos de las restricciones del tráfico rodado por motivos de contaminación y de las dimensiones mínimas de los vehículos.

PUBLICIDAD EN EL INTERIOR

Con esta ordenanza se regula por primera vez la publicidad en los taxis, de modo que el Ayuntamiento de Madrid podrá autorizar a los titulares de las licencias de autotaxi la contratación y colocación de anuncios publicitarios en el interior de los vehículos, para lo que deberán solicitar la correspondiente autorización, que se concederá de forma individualizada. La validez de la autorización coincidirá con el año natural, caducando el 31 de diciembre de cada año.

Botella ha justificado que se siga prohibiendo la publicidad exterior para, por un lado, no incrementar la mancha publicitaria y, por otro, evitar daños en los contratos de publicidad existentes. “Eso podría romper esos contratos con el Ayuntamiento. No digo que cuando finalicen ya veremos lo que se hace”, ha declarado.

Preguntada sobre si la norma recoge algún tipo de recomendación sobre la vestimenta del taxista, la alcaldesa ha afirmado que se incluyen “consejos sobre la corrección lógica teniendo en cuenta que el turismo es una de las principales riquezas de la ciudad y la del taxista es una de las primeras caras” que se encuentran los visitantes cuando llegan.

La nueva ordenanza aúna en una misma norma toda la existente en la materia actualiza la hasta ahora existente, que data del año 1980. Tras el periodo de información pública, recepción y estudio de alegaciones y una vez aprobada por la Junta de Gobierno, la ordenanza se enviará al Pleno para su aprobación.

Botella ha hecho especial hincapié en el consenso que ha obtenido por parte de las asociaciones del sector y de la Dirección General de Transportes de la Comunidad Madrid.

SALUT Y BUEN VIAJE.

Share

LOS TAXIS DE MADRID PODRÁN LLEVAR PUBLICIDAD

La nueva normativa del Ayuntamiento de Madrid prevé tarifas fijas en puntos específicos.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una nueva Ordenanza reguladora del sector del taxi en la que se establece que estos vehículos puedan llevar en su interior publicidad comercial previa autorización y en la que se fijan límites para la emisión de gases CO2 y de NOX como requisitos medioambientales.

Según ha informado el Ayuntamiento de Madrid, esta normativa actualiza la norma municipal del año 1980, aunando en ella “toda la regulación existente en la materia ahora dispersa”. Es, según han dicho fruto de “un consenso básico en los principales aspectos de la Ordenanza”, y “ofrece seguridad jurídica al sector.

Las principales novedades que se incluyen en la ordenanza anunciadas por el Consistorio madrileño pasan por la incorporación de medidas “en aras de la sostenibilidad”, la regulación de la publicidad interior, o el régimen tarifario, ya que se permite una tarifa fija para el aeropuerto.
IMPLANTACIÓN GRADUAL DEL ‘ECOTAXI’ E INCENTIVOS

De acuerdo a lo establecido en el Plan de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid para el fomento del vehículo limpio, se establece, por primera vez, unos límites de emisiones máximos, tanto de CO2 (160 gramos/km.) como de NOX (80 miligramos/km.). Por encima de ellos no se autorizará la prestación del servicio de taxi.

Según ha sostenido el Ayuntamiento, se ha fijado una “implantación gradual” con el objetivo de “hacer esta transición más sencilla”. Así, según han informado, no se autorizarán como taxis nuevas marcas ni modelos a los fabricantes ni se permitirá a los titulares de licencia la sustitución de vehículos por otros que las superen a partir de 2014. Finalmente, será en 2020 cuando los vehículos de autotaxi que superen las referidas emisiones no puedan prestar servicio.

Asimismo, la Ordenanza consagra el ‘Ecotaxi’, a través de la distinción de aquellos vehículos que no superen los límites de emisiones establecidos, y para los cuales están previstas “medidas incentivadoras” como paradas exclusivas, ser eximidos de las restricciones del tráfico rodado por motivos de contaminación y de las dimensiones mínimas de los vehículos.

Respecto a la inclusión de publicidad interior en estos vehículos, el Consistorio ha destacado que se trata de la primera vez que este tema se regula. Será el Ayuntamiento quien autorice a los titulares de las licencias la contratación y colocación de estos anuncios comerciales.
Para su instalación, los titulares deberán solicitar la correspondiente autorización, que se concederá de forma individualizada. La validez de la misma coincidirá con el año natural, por lo que caducará el 31 de diciembre de cada año.

POSIBILIDAD DE TARIFAS FIJAS EN PUNTOS ESPECÍFICOS

Asimismo, la Ordenanza permite el establecimiento de una tarifa fija en los viajes que tenga su origen o destino en el Aeropuerto de Barajas. En otros puntos específicos de gran generación de transporte de personas, como instalaciones deportivas, estaciones ferroviarias o de autobuses entre otros, el Ayuntamiento podrá establecer también, con carácter excepcional, tarifas fijas si de ello se deriva una mayor garantía para los usuarios.

Para la contratación del servicio de taxi a través de radio emisora se establece una tarifa máxima, descartando así la posibilidad de establecer un suplemento fijo por la utilización de este medio de contratación. De esta manera, se pagará en función de la distancia recorrida por el taxista hasta recoger al usuario, si bien, con un importe máximo.
La cuantía de estas nuevas tarifas no queda reflejada en la Ordenanza, ya que, según han señalado desde el Ayuntamiento de Madrid, el cuadro tarifario se aprueba anualmente al igual que el resto de los precios del taxi.

TAXIS DE MÁS DE CINCO PLAZAS Y REGULACIÓN DE REQUISITOS

Otras de las novedades incluidas en la ordenanza es la posibilidad de autorizar vehículos autotaxi de más de cinco plazas. Las tarifas contemplarán un suplemento a partir de la ocupación de la quinta plaza, excluido el conductor.

Asimismo, la nueva norma regula los requisitos de los vehículos, su antigüedad máxima y los elementos mínimos obligatorios, incidiendo en los aspectos de modernización y seguridad que afectan tanto a los usuarios como a los profesionales del sector.

En este sentido, se ha incluido la obligatoriedad de llevar en el taxi impresora de recibos y lector de tarjetas. Una vez aprobada inicialmente por la Junta de Gobierno, ha comenzado un periodo de 45 días de información pública para la presentación de alegaciones.

SALUT Y BUEN VIAJE.

Share

LOS TAXIS DE MADRID TENDRÁN UNA TARIFA FIJA PARA DESPLAZAMIENTOS AL AEROPUERTO

Los vehículos deberán ser ecológicos y podrán llevar publicidad en el interior.
Se descarta un suplemento para los vehículos solicitados por teléfono, anunciado en otoño.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado esta mañana la ordenanza reguladora del taxi, que impone a estos profesionales una renovación progresiva de sus vehículos para reducir la contaminación y crea una categoría de servicio ecológico con paradas exclusivas y otras ventajas administrativas. Se permite por primera vez llevar publicidad, aunque previa autorización individualizada anual, y únicamente en el interior de los coches. Se establece una tarifa fija en los desplazamientos entre el centro y el aeropuerto y se descarta hacerlo en cambio para los vehículos solicitados por teléfono.

La norma ha sido aprobada esta mañana en una reunión del Ejecutivo local previa al pleno municipal. Después del verano las asociaciones profesionales tendrán un mes para presentar alegaciones, y luego tendrá que aprobarse en el pleno, de manera que no entrará en vigor hasta otoño o invierno. El Ayuntamiento se ha negado a proporcionar el texto, por lo que sólo se conocen por ahora los detalles desvelados en una nota de prensa. La ordenanza se abre ahora a alegaciones. Las novedades son:

 Se establece un límite máximo de emisiones de dióxido de carbono (160 gramos por kilómetros) y de óxidos de nitrógeno (80 miligramos por kilómetro) para prestar el servicio. A partir del 1 de enero de 2014, no se dará permiso a los vehículos nuevos si superan estos límites. A partir del 1 de enero de 2020, se revocará además a aquellos que aún circulen sin cumplir la norma. En este sentido, se consagra además la denominación deecotaxi para aquellos vehículos que cumplan ya esa limitación, que contarán con paradas exclusivas y estarán eximidos de cumplir con las reglas sobre dimensiones máximas del coche.

>> Se permite por primera vez lapublicidad en los vehículos, que podrá colocarse en el interior y merced a un permiso individual que habrá que renovar cada año.

>> Se establece una tarifa fija en los viajes con origen o destino en elaeropuerto de Barajas, que podría extenderse a otros emplazamientos (instalaciones deportivas, estaciones de tren o autobús). La cuantía no ha sido fijada aún, pero llevaría en cualquier caso a dividir la ciudad en zonas, cobrando cantidades diferentes en cada una. Hasta ahora, existía un suplemento de 5,5 euros, pero el precio final dependía del recorrido.

>> El Ayuntamiento abandona su intención inicial, publicitada en otoño, de imponer una cantidad fija por solicitar un taxi por teléfono, de forma que se seguirá cobrando de acuerdo con la distancia que tenga que recorrer el conductor hasta recoger a su pasajero, aunque con un límite máximo (también sin fijar aún).

>> Se permiten los vehículos con más de cinco plazas, en concreto de siete o nueve, y el cobro de un suplemento a partir del quinto viajero.

>> Se fija el límite máximo de horas de servicio en 16, eliminando la excepción de 18 horas para coches con dos o más conductores.

En Madrid hay 15.710 licencias de taxi y “clientes solo para una tercera parte”
, según denuncian las asociaciones mayoritarias del sector, que llevan años solicitando al Ayuntamiento medidas de apoyo y, en especial, permiso para colocar publicidad en sus vehículos.

Julio Moreno, presidente de la Asociación Gremial, que aglutina dos tercios de las licencias de Madrid, ha calificado de “oportuna” la nueva norma, aunque ha avanzado que presentara algunas alegaciones. Moreno quiere que el Ayuntamiento incorpore dos medidas para limitar el subarriendo de licencias, es decir, que un propietario la deje en manos de un tercero, que contrate a varios conductores para exprimir el vehículo al máximo.

En la actualidad, el reglamento regional sólo exige al taxista ser persona física (es decir, que la licencia no esté a nombre de una empresa), y deja en manos de los ayuntamientos el resto de requisitos. La Gremial quiere que se pida además un permiso municipal, para “evitar el coladero de los que no son taxistas ni quieren serlo, de igual manera que para tener una farmacia es necesario ser farmacéutico”.

En el mismo sentido, Moreno quiere que aquel taxista que se jubile tenga que transmitir la licencia en “un plazo razonable”, para evitar una vez más que la ponga en manos de un empresario para su “explotación masiva”, lo que deriva en su opinión en un empeoramiento del servicio “porque sólo importa apurar el coche al máximo para mantener todos los sueldos necesarios”. En la actualidad, una persona puede acumular hasta tres licencias, y mantener uno o dos conductores para cada una (tres es legal pero no resulta rentable). En Madrid hay 7.900 conductores asalariados.

No entiende la Gremial que no se permita la publicidad exterior, cuando sí es posible poner carteles de autopromoción del taxi o incluso banderas españolas para animar a la selección nacional. Según Moreno, el motivo no es que pueda dañar la imagen de la ciudad, puesto que los autobuses municipales sí pueden mostrar anuncios. “Es una cuestión crematística, para que no hagamos competencia al mobiliario urbano”, sostiene Moreno, molesto porque en otras ciudades de la región, por ejemplo, sí es posible (Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, etcétera).

Por último, Moreno se ha mostrado a favor de la autorización para taxis de siete o nueve plazas, lo que en su opinión permitirá absorber la oferta de furgonetas en el aeropuerto que cobran por viajero y son en conjunto más caras. Y se ha pronunciado en contra del cobro de una cantidad fija por pedir un taxi por teléfono, apoyando eso sí que se introduzca un límite para “dar seguridad al usuario”.

Joaquín Navas, vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi, que representa a unos 5.000 profesionales, ha respaldado las medidas para fomentar el uso de energías alternativas, aunque ha señalado que en este momento no tendría sentido establecer paradas discriminadas para los ecotaxis. “En el futuro, sí, pero ahora que la mayoría de los vehículos son diesel no tiene sentido”, ha dicho

La Federación discrepa sobre la tarifa fija al aeropuerto: “Siempre se ha cobrado de acuerdo con lo que marca el taxímetro, establecer servicios fijos es romper la estructura de tarifas, que es la que ofrece garantías al usuario”. Sí respaldaba en cambio el establecimiento de una cantidad fija por el servicio solicitado telefónicamente, “para dar seguridad al usuario”; en ese sentido, Navas se muestra satisfecho con que al menos se haya establecido un límite. Navas se ha mostrado crítico con la prohibición de publicidad exterior: “No queremos que los taxis vayan como un circo, pero con la situación de crisis que vivimos, sería un balón de oxígeno para el sector”.

SALUT Y BUEN VIAJE.

Share

TAXISTAS EN VERDE

La mitad de la flota de taxis de Murcia funciona ya con gas o con vehículos híbridos o semieléctricos.

VICTORIA GALINDO Los taxistas de Murcia han comenzado a pensar en verde y apostar de forma decidida por las energías alternativas. De los 290 taxis que prestan sus servicios en el municipio, prácticamente la mitad ya han sustituido el diesel o la gasolina por combustibles como el gas o la electricidad, según afirma el representante del colectivo de taxistas de la Región, José Corbalán.

«Prácticamente todos los taxistas que están renovando sus vehículos han apostado por coches impulsados por gas o por híbridos (que combinan la gasolina con la electricidad), tanto por el ahorro que supone en combustible como por los beneficios medioambientales», explica Corbalán.

De hecho, con los primeros 25 vehículos híbridos que se incorporaron recientemente a la flotilla de taxis de Murcia se calcula que se dejan de emitir 80 toneladas de CO2 al año, de las cuales 60 toneladas corresponden al ahorro de combustible y las 20 restantes por eficiencia del motor. Esa cifra, sin embargo, ya se ha duplicado una vez que los híbridos suman ya el medio centenar.

También en el caso de los taxis a gas (que suman ya una treintena en Murcia) se estima una reducción de más del 90% en los gases que se emiten al quemar combustible (conocidos como óxidos de nitrógeno NOx).

Otra de las ventajas de los taxis ´verdes´ es que se logra un importante ahorro de combustible en un momento en el que el diesel se encarece a pasos agigantados. En el caso de los vehículos de gas, se calcula que se ahorra, como mínimo, un euro por cada cien kilómetros recorridos. En los híbridos, el ahorro se cifra en unos 100 euros mensuales.

El ahorro es mayor en el caso de los taxis híbridos pero también es mayor la inversión inicial para su adquisición. Así, mientras que un coche de gas apenas cuesta 2.000 o 3.000 euros más que uno convencional (15.000 euros), en el caso de los híbridos, ese coste se duplica, situándose en los 24.000 euros de media.

«Aunque son más caros, los taxistas están apostando fuerte por los vehículos híbridos y ya existen listas de espera para conseguirlos», señala Corbalán. Y es que, una de las grandes ventajas de los híbridos es que permiten aprovechar un 30% de la energía que generan, mientras que un vehículo convencional de gasolina tan sólo utiliza un 19%. Esta mejora de la eficiencia se consigue mediante las baterías, que almacenan energía que en los sistemas convencionales de propulsión se pierde, como la energía cinética, que se escapa en forma de calor al frenar. A eso se añade que duran más y son más limpios.

En el caso de los coches a gas, los fabricantes también aseguran que son tanto o más seguros que los convencionales y el hecho de combinar gasolina y gas les permite mayor autonomía. El problema, sin embargo, es que en Murcia, hoy día, sólo existe una estación de abastecimiento de gas para coches, por lo que el representante de los taxistas murcianos reclama apuestas más decididas por este tipo de energías, lo que debe conllevar la apertura de más surtidores.

Los híbridos, sin embargo, se sirven de la propia energía que genera el coche al circular para recargar sus baterías con lo que no tienen problemas de recarga, al margen de los que pueda encontrar cualquier conductor convencional en las gasolineras.

Ventajas en ´verde´ de una nueva generación de vehículos que han venido para quedarse.

SALUT Y BUEN VIAJE.

 

Share

LOS TAXISTAS DE ROQUETAS ESPERAN SURTIDORES DE GAS LICUADO PARA PODER GENERALIZAR SU USO

De momento tan solo 2 usan GLP, aunque con sus propios depósitos, pero en cuanto exista un surtidor en el municipio podrían ser una docena.
Dos taxis del municipio roquetero ya utilizan como combustible GLP, Gas Licuado de Petróleo, y su número podría ser mayor si se dispusiera en la zona de una gasolinera con surtidor de este tipo, algo en lo que no está destacando España precisamente, y mucho menos la provincia de Almería.
Pese a la escasa oferta, la crisis económica y el alto precio actual de los combustibles, está animando a implantar este sistema, especialmente a los profesionales del taxi. Su uso está aumentando poco a poco y, como confirma Ramón Cabrera, presidente de Central Taxi Roquetas, sería mayor si hubiera surtidores en la provincia.
De hecho, en el caso de Roquetas, a los dos vehículos actuales que se abastecen con depósitos propios, podrían sumarse cerca de una decena de coches cuyos propietarios están dispuestos a adaptarlos para usar GLP si hubiera dónde llenar los depósitos.

9.000 taxis en España
Según la empresa Repsol, en la actualidad unos 9.000 taxis de toda España utilizan ya este combustible, que tiene múltiples ventajas, empezando por el bajo precio que tiene, ya que aunque el consumo es algo mayor que en un vehículo diesel, el precio por litro es de alrededor de la mitad, lo que compensa claramente a los profesionales y a los particulares.
Otra de las ventajas que presenta este combustible es que muchos de los modelos actuales se pueden adaptar para pasarse a usar esta tecnología, de hecho, aún hay pocas marcas que vendan en España modelos adaptados de fábrica, siendo necesario en la mayoría de los casos llevarlos a talleres especializados en este tipo de cambios.
No obstante, también en este caso la tendencia está cambiando y ya hay marcas como la italiana Fiat, en cuyo país el uso del GLP está mucho más generalizado, que ofrecen la adaptación de fábrica para algunos de sus modelos.
Desde el punto de vista medioambiental, el GLP también supone importantes beneficios. Para empezar, la combustión de este gas es limpia y no genera metales pesados, una de las fuentes de contaminación más importantes y dañinas de combustibles como el diesel o la gasolina.
Los vehículos con motores adaptados para GLP también pueden seguir funcionando con gasolina, son más fáciles y cómodos de conducir, son la mitad de ruidosos que un coche diesel y presentan un menor gasto de mantenimiento y una mayor durabilidad.

Garantía
Entre las desventajas, el escaso soporte de fábrica de las marcas. Para la utilización de GLP es necesario que el taxista adquiera un vehículo a gasolina y que un taller de transformación incorpore un kit de elementos necesarios para consumir GLP (depósito, vaporizador y unidad electrónica de control), lo que en la mayoría de los casos invalida automáticamente la garantía del fabricante.
Además, dado su actual uso testimonial en España, el conocimiento de los mecánicos de este tipo de sistemas es todavía escaso, lo que puede suponer un problema con las reparaciones, según los profesionales del sector.
Por último, entre las desventajas que presenta, también hay que mencionar la reducción de la capacidad del maletero, para conseguir espacio suficiente en el que ubicar los depósitos de esta mezcla de gases licuados presentes en el gas natural o disueltos en el petróleo y que pese a ser gaseosos, son fáciles de licuar, lo que facilita su almacenaje y seguridad.

SALUT Y BUEN VIAJE.

 

Share

PAQUI,TAXISTA:”NADIE A PENSADO EN NOSOTRAS EN EL TEMA DE LOS URINARIOS”

 Los taxistas de Atocha consideran insuficientes los urinarios prometidos por el Ayuntamiento. Las taxistas esperan que uno de ellos sea de uso exclusivo para mujeres.


«Somos pocas y hacemos muy poco ruido, pero tenemos las mismas necesidades que ellos. Solo que con algunos problemas añadidos…». Quien habla es Paqui. Lleva más de 8 años al volante de un taxi por las calles de la capital. Tanto ella, como alguna de sus compañeras, han recibido la noticia de la instalación de dos urinarios para taxistas en Atocha con cierto escepticismo.

«Nadie ha pensado en nosotras en el tema de los urinarios. Los llevamos reclamando desde hace años. Creo que ellos lo tienen más fácil, aunque lo hagan en mitad de la calle. Nosotras ni siquiera podemos hacer eso. ¿Te lo imaginas?», comenta Paqui. «Quienes frecuentamos la parada del Ifema sabemos lo que decimos. Allí ya hay cabinas instaladas. Utilizarlas resulta asqueroso, hay charcos de orines por todas partes. Espero que uno de los urinarios sea de uso exclusivo para mujeres», explica.

Carmen, una compañera, le da la razón: «La medida es bienvenida. Hasta ahora nos veíamos obligadas a parar en gasolineras o en bares. Pero no siempre se puede. A veces llegas al baño a punto de explotar». Ana María añade: «Cuando nos paramos un “segundito” para ir al baño los municipales nos multan sin compasión. Es indignante».
«La escalera de la vergüenza»

Escalera de Atocha utilizada como urinario.
Hasta la fecha, hay unos «urinarios oficiosos y vergonzosos» en Atocha, afirma Félix, también taxista. Se trata de las escaleras que conectan la estación de trenes con la calle Méndez Álvaro. «Los usan muy pocos compañeros pero la imagen global que damos es lamentable», comenta. «Enfrente hay un colegio. Es muy desagradable que algunos compañeros tengan que recurrir a la escalera para hacer sus necesidades».
«Esperamos que las nuevas cabinas urinarias lleguen pronto. Y que se extiendan a otras paradas de taxi de la ciudad. En Plaza de Castilla, por ejemplo, hacen mucha falta», concluye.LA GREMIAL DE TAXIS PIDE UN MODELO DE PARADAS CON SOPORTES LUMINOSOS.

La Gremial de Taxis ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid que habilite un nuevo tipo de paradas con soportes luminosos similares a los de Metro para ser más visibles en horario nocturno, como ha explicado el delegado de Paradas y Situados, Ángel Julio Mejía, a través de un comunicado.

   Añade que desde el Consistorio les han trasladado el problema de instalar nuevas paradas de taxi debido al desembolso económico que supondría pero cree que la propuesta que plantean podría ser la solución.

   La Gremial propone aprovechar el soporte que en la actualidad utiliza Metro para que las paradas de taxi queden mejor señalizadas y ser más visibles a mayor distancia en horario nocturno. Desde la asociación apuntan que “al llevar anuncios de publicidad quedaría parcialmente sufragado el coste de montaje”.

PIDEN WC PORTÁTILES Y CIRCUITOS DE EJERCICIOS EN LAS PARADAS DE TAXI.

   El delegado de paradas de la Asociación Gremial de Auto-Taxi, Ángel Julio Mejía, ha presentado en el Ayuntamiento de Madrid un informe con varias peticiones para mejorar las condiciones laborales, aumentar la calidad de vida de los taxistas y dignificar la profesión, entre las que destacan la propuesta de instalar servicios portátiles y circuitos para hacer ejercicios en las paradas de taxi.

   En cuanto a la instalación de circuitos con aparatos para hacer ejercicios al aire libre, Mejía ha explicado que los taxistas pasan muchas horas al volante y cuando se bajan del vehículo en alguna parada “sería recomendable que pudieran realizar, con este tipo de aparatos, sencillos ejercicios para mantenerse ágiles y en buenas condiciones físicas”.
   También solicitan la instalación de WC portátiles en las principales paradas de taxi (Estación Sur de Autobuses, Estación de Chamartín, Intercambiador de Avenida de América, Plaza Elíptica, Hospital Gregorio Marañón, Ronda de las Comunicaciones), con más de 20 vehículos y un tiempo de espera de más de una hora.
   En dicho informe especificamos las principales enfermedades desarrolladas por conductores profesionales, en este caso centrándose en los taxistas, vinculadas a su profesión y directamente relacionadas con movimientos repetitivos y posturas sostenidas (trocanteritis, tendinitis, epicondilitis).

   También por el sedentarismo sufren alteraciones cardiovasculares); lesiones de espalda, cuello, trastornos digestivos y del sistema locomotor, lumbalgia; enfermedades respiratorias, úlceras gástricas, alteraciones de sueño, alteraciones relacionadas con la falta de ergonomía en el puesto.

   Asimismo, sufren riesgos derivados de ‘viajar en carretera’), químicos y biológicos (gases de escape y otros contaminantes), psicosociales (estrés, violencia o agresiones en caso de atraco), y riesgos relacionados con conductas individuales.

   “Los profesionales en ocasiones no podemos realizar nuestras necesidades fisiológicas, y retenemos la orina provocando peligro de diferente grado que puede llegar a provocar una infección en el aparato urinario”, han señalado.

SALUT Y BUEN VIAJE.

Share

LA FISCALÍA ESTUDIA SI CONSTRUIR LA ZONA DE TAXIS DE LA T1 ATENTÓ CONTRA EL MEDIO AMBIENTE

 Dudas sobre una de las infraestructuras clave de Barcelona.
 Estudia si la construcción de la zona de espera de taxis fue una ilegalidad .
Depana cree que en esas 4,5 hectáreas se han vulnerado leyes españolas y europeas.

EL PERIÓDICO. BARCELONA.- La Fiscalía de Merdio Ambiente ha abierto una investigación sobre la zona de aparcamiento y espera de taxis construida de la T-1 del aeropuerto de El Prat por un presunto delito contra el medio ambiente. La explanada se halla en las proximidades de una área de protección de aves, conocida como Can Sabadell.
Según han informado fuentes judiciales, el ministerio público ha abierto diligencias para determinar la legalidad del aparcamiento de taxis, a raíz de la denuncia contra AENA que presentó la asociación ecologista Depana.
En su denuncia, la asociación ecologista afirmó que el aparcamiento de taxis ocupa unos terrenos de 4,5 hectáreas que habían sido declarados zona de especial protección de aves (ZEPA) en el año 2006. Se trata del área de aparcamiento de mayor superficie de toda el área metropolitana de Barcelona.

DENUNCIA ECOLOGISTA

Los ecologistas sostienen que el proyecto de construcción del aeropuerto careció del preceptivo estudio de impacto ambiental y no fue comunicado a la Comisión Europea, como es obligado. Depana considera que se ha vulnerado la legislación mediambiental española y europea. Además, los terrenos que fueron reconvertidos en zona de aparcamiento y espera de taxis del aeropuerto, forman parte del corredor biológico que debía conectar dos reservas ambientales del delta del Llobregat, la del Remolar y la de Reguerons.
La fiscalía investiga si este aparcamiento vulnera los artículos 325 y 330 del Código Penal, que define como delito la realización «de acciones que perjudiquen gravemente el equilibrio de los sistemas naturales». Y también «dañar gravemente elementos» que hayan servido para calificar como espacio protegido un paraje natural.

PENAS DE HASTA 5 AÑOS DE CÁRCEL

Así, el ministerio fiscal ha solicitado a la unidad dedicada a investigar delitos contra el medio ambiente de los Mossos d’Esquadra que recojan pruebas sobre lo realizado en el hoy aparcamiento. La comisión de algunos de estos dos delitos está penada con de dos a cinco años, para el primero, y de uno a cuatro para el segundo, así como multas e inhabilitaciones.
El aparcamiento de taxis del aeropuerto es una de las infraestructuras que se pusieron en marcha a raíz de la entrada en servicio de la nueva terminal de El Prat, en el verano del 2009. La zona, que puede acomodar hasta medio millar de vehículos, sirve como zona de espera: los taxistas aparcan ahí hasta el momento en que pasan a ocupar la parrilla de la T-1. El intervalo puede ser de horas.
Otra de las funciones de la explanada es la de punto de encuentro de los profesionales del volante del área metropolitana, no solo por la amplitud del espacio, sino también por la existencia de un bar y por haberse habilitado unas pistas de petanca y de tenis.

SALUT Y BUEN VIAJE.

 

Share