ESTUDI DEL SECTOR DEL TAXI A CATALUNYA

El sector del taxi té una presència important en la mobilitat de les persones, que pot variar enfunció de l’àmbit territorial, els tipus de desplaçaments i les èpoques de l’any.
L’activitat d’aquest sector, tot i ésser exercida per persones físiques o jurídiques del sector privat, es troba subjecta a intervenció administrativa, fonamentada en la necessària garantiad’interès públic per a l’assoliment d’un nivell òptim en la qualitat del servei.
Segons la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, les administracions i les entitats competents han de garantir, entre d’altres, l’equilibri econòmic de l’activitat, la suficiència del servei i la universalitat, accessibilitat, continuïtat i respecte dels drets de les persones usuàries.
El departament competent en matèria de transports intervé, entre d’altres, en la determinació del nombre de llicències, en la determinació de les tarifes aplicables i en la inspecció i règim sancionador del servei.
Aquestes implicacions en l’ordenació d’aquest servei de transport, obliguen a les
administracions a tenir un coneixement exhaustiu i actualitzat d’aquest sector.

descarregar:

Estudi del sector del taxi a Catalunya, llevat de l’àmbit IMT (1)
Estudi del sector del taxi a Catalunya, llevat de l’àmbit IMT (2)

SALUT I BON VIATGE.

Share