CONSULTA AL SECTOR DEL TAXI SOBRE MESURES ANTI-CRISI

Les associacions signants convoquen als titulars de llicència a l’Àrea Metropolitana de Barcelona a una consulta sobre la necessitat que l’Administració adopti mesures per pal · liar l’especial incidència de la crisi en el nostre sector.
L’objectiu és aconseguir que el sector s’expressi sobre la necessitat d’implantar mesures d’ajust entre oferta i demanda, així com el tipus de mesures més adequades en funció de la temporalitat i immediatesa requerides.
La celebració d’aquesta Consulta és una oportunitat única i difícilment repetible perquè el sector pugui pronunciar-se davant l’Administració, un cop
que aquesta ha manifestat la seva receptivitat a atendre el resultat de la votació. Però per aconseguir una resposta significativa és necessari aconseguir unes dades de participació prou sòlids, per la qual cosa se ​​sol · licita elmáximo de col · laboració a tots, independentment de l’orientació del vot.

Les bases de la Consulta són:

1. Podran participar tots els titulars
de llicència, que s’han d’identificar en el moment d’exercir el seu vot
mitjançant DNI, NIE, Passaport o Permís de Conducció, a més de
acreditar la seva titularitat amb la pertinent llicència d’autotaxis expedida per l’Institut Metropolità del
Taxi.

2. Per dipositar el vot podran dirigir-se a un dels dos llocs de votació habilitats en:
Zona d’espera per Taxis (graella), Terminal 1 de l’Aeroport.
FIRATAXI, Recinte Firal de Montjuïc (Av. Maria Cristina, s / n).

3. La consulta es realitzarà els dies 12 i 13 del pròxim mes de novembre, i l’horari de votació s’estendrà des de les 8:00 fins les 20:00 hores.

4. La consulta es divideix en dues parts: una primera pregunta (sí o no) sobre la necessitat d’adoptar mesures, i una segona pregunta optativa per
escollir entre les diferents propostes de mesures aplicables.

SALUT I BON VIATGE.
Share