CONSULTA AL SECTOR DEL TAXI A LA QUARTA EDICIÓ DE LA FIRA DEL TAXI DE BARCELONA

Els propers dies 12 i 3 de novembre es celebrarà la quarta edició de la fira del taxi de barcelona a Montjuïc, on es preguntés al sector del taxi sobre si cal prendre mesures davant l’actual situació de crisi que atrabiesa el taxi. L’altre punt de consulta és la terminal 1 de l’aeroport del Prat de Llobregat. Aquestes són les preguntes i mesures que es plantegen.

La papereta de votació es divideix en dues parts, la primera pretén recollir la impressió del col · lectiu sobre la necessitat que l’Administració adopti mesures orientades a equilibrar oferta i demanda, sigui quina sigui la mesura que consideri més apropiada.
Si la seva opció és la resposta afirmativa, pot escollir alguna de les dues propostes de la consulta, o deixar-lo en blanc si no considera que alguna d’aquestes opcions són les adequades.
Les dues propostes de mesures anti-crisi que es proposen en aquesta consulta són: Regulació horària i Torns.
Regulació Horària consisteix a limitar el màxim d’hores que pot treballar cada taxi mitjançant bloqueig automàtic del taxímetre o un altre dispositiu electrònic.
Els Torns consisteixen a establir horaris de treball segons la terminació del número de llicència. Cada taxista haurà de treballar al matí oa la tarda, i mensualment es produiria el canvi de torn. Les nits romandrien en el règim actual, podent treballar tots els que no tinguin festa.
Taxis Anarquia estarà en aquesta fira del taxi recollint signatures i reivindicat la parada de taxis de l’estació de Sants.
SALUT I BON VIATGE.
Share